Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Cảnh ở địa phương em

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
1.954
lượt xem
30
download

Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Cảnh ở địa phương em

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả một cảnh đẹp ở địa phương. - Biết chuyển một phần trong dàn ý đã lập thành một đoạn văn hoàn chỉnh (thể hiện rõ đối tương miêu tả, trình tự miêu tả, nét đặc sắc của cảnh, cảm xúc của người tả đối với cảnh).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Cảnh ở địa phương em

  1. T p làm văn: LUY N T P T C NH ( C nh a phương em) I. M c tiêu, nhi m v : - Bi t l p dàn ý cho bài văn miêu t m t c nh p a phương. - Bi t chuy n m t ph n trong dàn ý ã l p thành m t o n văn hoàn ch nh (th hi n rõ i tương miêu t , trình t miêu t , nét c s c c a c nh, c m xúc c a ngư i t i v i c nh). II. dùng d y h c: - M t s tranh nh minh ho c nh p các mi n t nư c. - B ng ph tóm t t nh ng g i ý. - Bút d , 2 t gi y kh t. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: (4’) 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Hư ng d n HS luy n t p. (28-29’) a) Hư ng d n HS l p dàn ý. (14-15’) - GV nêu yêu c u BT. - Cho HS làm bài. GV phát 2 t gi y kh to cho 2 HS - HS làm vi c cá làm bài. nhân. - 2 HS làm bài vào gi y. - Cho HS trình bày dàn ý. - L p nh n xét, b sung.
  3. - GV nh n xét, ch t l i. b) Cho HS vi t o n văn. (13-14’) - Cho 1 HS c yêu c u c a . - GV nh c l i yêu c u. - HS vi t o n văn. - Cho HS trình bày. - M t s HS vi t o n văn mình vi t. - L p nh n xét. - GV nh n xét, khen nh ng HS vi t t t. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản