Thảo luận Quản lý chất lượng: Khái niệm quản lý chất lượng? phân tích các nguyên tắc quản lý chất lượng?

Chia sẻ: Hoàng Thế Trạch | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
328
lượt xem
99
download

Thảo luận Quản lý chất lượng: Khái niệm quản lý chất lượng? phân tích các nguyên tắc quản lý chất lượng?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Slide thảo luận môn Quản lý chất lượng trình bày nội dung đề tài: Khái niệm quản lý chất lượng? phân tích các nguyên tắc quản lý chất lượng? Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thảo luận Quản lý chất lượng: Khái niệm quản lý chất lượng? phân tích các nguyên tắc quản lý chất lượng?

 1. Câu hỏi thảo luận: Khái niệm Quản lý chất lượng? Phân tích các nguyên tắc quản lý chất lượng?
 2. Danh sách các thành viên nhóm 4 – 45F1 1. Hoàng Thế Trạch 2. Nguyễn Viết Tiến 3. Lăng Văn Trường 4. Nguyễn Công Thức 5. Trịnh Minh Toàn 6. Nguyễn Tiến Thành 7. Nguyễn Quốc Trưởng 8. Lương Bá Tuấn 9. Bùi Tất Thảo 10. Nguyễn Đức Thịnh 11. Ngô Văn Tiền
 3. I. Khái niệm Quản lý chất lượng Quản lý chất lượng là tổng hợp các hoạt  động quản lý nhằm xác định các chỉ tiêu, tiêu chuẩn chất lượng, nội dung, phương pháp và trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu và tiêu chuẩn đã xác định bằng các phương tiện thích hợp như lập kế hoạch, điều khiển chất lượng nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ một hệ thống chất lượng xác định với hiệu quả lớn nhất.
 4. Quản lý chất lượng là quá trình tác  động của chủ thể quản lý bằng các công cụ chất lượng, các biện pháp, các cách thức… để tác động lên đối tượng và khách thể là sản phẩm và dịch vụ để nhằm đạt được các mục tiêu về chất lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 5. Tiêu chuẩn ISO 9000:2000 định nghĩa “ Quản lý chất lượng là các hoạt động kết hợp để kiểm soát một tổ chức trong việc lập chính sách, mục tiêu chất lượng, xác định các quá trình tác nghiệp, nguồn lực cần thiết để đảm bảo và cải tiến chất lượng”.
 6. II. Phân tích các nguyên tắc quản lý chất lượng Gồm có 8 nguyên tắc quản lý chất lượng : •Nguyên tắc 1: Nguyên tắc 2:
 7. Nguyên tắc 3: Nguyên tắc 4: Nguyên tắc 5:
 8. Nguyên tắc 6: Nguyên tắc 7: Nguyên tắc 8:
 9. 1. Nguyên tắc 1: Định hướng bởi khách hàng Nhu cầu của khách hàng rất đa dạng và phong phú. Khi thỏa mãn ở một mức nào đó thì khách hàng luôn muốn đạt một mức nhu cầu cao hơn ( theo tháp nhu cầu của Abraham Maslow). Do đó, doanh nghiệp phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, để không chỉ đáp ứng mà còn phấn đấu vượt cao hơn sự mong đợi của họ.
 10. Tháp nhu cầu của Abraham Maslow
 11. Một tổ chức áp dụng nguyên tắc này sẽ: Thấu hiểu các nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Đảm bảo các mục tiêu của tổ chức gắn với nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Truyền đạt các nhu cầu và mong đợi của khách hàng trong toàn tổ chức. Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng và hành động để đạt kết quả. Hiểu và quản lý các mối quan hệ khách hàng một cách có hệ thống. Cân bằng giữa thỏa mãn khách hàng và các bên quan tâm Nhạy bén với mọi phản ứng của khách hàng và hành động theo cách “khách hàng là thượng đế”.
 12. Định hướng bởi khách hàng mang lại: Tăng doanh thu và thị phần nhờ các phản ứng nhanh nhạy và uyển chuyển với các cơ hội thị trường. Tăng hiệu lực của việc sử dụng các nguồn lực của tổ chức vào việc nâng cao thỏa mãn khách hàng. Cải thiện sự trung thành của khách hàng dẫn đến các mối kinh doanh lặp lại.
 13. 2. Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo Lãnh đạo cần tạo ra và duy trì môi trường nội bộ trong doanh nghiệp để hoàn toàn lôi cuốn mọi người trong việc đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Người lãnh đạo phải có trách nhiệm xây dựng định hướng rõ ràng, có tầm nhìn xa, thiết lập sự thống nhất đồng bộ giữa mục đích và đường lối của doanh nghiệp.
 14. Lãnh đạo tổ chức cần phải: Xem xét đến nhu cầu của các bên quan tâm. Thiết lập và truyền đạt một tầm nhìn rõ ràng về tương lai của tổ chức. Thiết lập các giá trị được chia sẻ, các nguyên tắc đạo đức ở mọi cấp của tổ chức. Là tấm gương về sự tiên phong và lãnh đạo. Hiểu và đáp ứng mọi thay đổi của môi trường bên ngoài. Xem xét nhu cầu của mọi người. Xây dựng lòng tin cậy, xóa bỏ sự sợ hãi.
 15. Cung cấp cho thuộc cấp nguồn lực cần thiết và sự tự do hành động với trách nhiệm và tính uy tín. Khuyến khích, động viên và ghi nhận sự đóng góp của mọi người. Sẵn sàng giáo dục, đào tạo, huấn luyện cho thuộc cấp. Ấn định các mục tiêu có tính thách thức phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của tổ chức. Có chiến lược về truyền đạt và hành động để đạt được các mục tiêu Đo lường việc thực hiện một cách nhất quán với các mục tiêu.
 16. Ý nghĩa từ việc thực hiện nguyên tắc này: Mọi người hiểu và được động viên hướng đến các mục đích và mục tiêu của tổ chức. Các hoạt động được đánh giá, định hướng và áp dụng một cách thống nhất. Sự nhầm lẫn trong trao đổi thông tin giữa các cấp của tổ chức được giảm thiểu.
 17. 3. Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người Con người là nguồn lực quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Cần phải huy động tất cả mọi thành viên tham gia vào quá trình quản lý chất lượng, mọi cá nhân không tham gia ở giai đoạn này thì tham gia ở giai đoạn khác trong quá trình tạo ra chất lượng sản phẩm.
 18. Mọi người cần phải: Hiểu được tầm quan trọng, vai trò và đóng góp của họ trong tổ chức. Xác định được các hạn chế trong hoạt động của mình. Nhận trách nhiệm với các vấn đề và trách nhiệm giải quyết chúng. Đánh giá hoạt động của mình so với các mục tiêu và chỉ tiêu cá nhân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản