intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
41
lượt xem
12
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC<br /> Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÂM THAO<br /> HUYỆN LÂM THAO TỈNH PHÚ THỌ<br /> TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC<br /> Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÂM THAO<br /> HUYỆN LÂM THAO TỈNH PHÚ THỌ<br /> TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ KIM LONG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các Thầy giáo, Cô giáo, gia đình, bạn bè cùng<br /> sự nỗ lực của bản thân, sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt<br /> động dạy học ở trường THCS Lâm Thao huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ trong bối<br /> cảnh hiện nay” đã được hoàn thành.<br /> Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo PGS.TS. Lê Kim<br /> Long đã dành thời gian đọc bản thảo, bổ sung và đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu<br /> cho đề tài. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các Thầy giáo, Cô giáo Trường Đại học<br /> Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhiệt tình giảng dạy trong suốt thời gian tôi<br /> học tập tại trường.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, các Thầy giáo, Cô giáo và<br /> các em học sinh Trường THCS Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Đồng thời<br /> tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã giúp đỡ, động viên, khích lệ tôi trong<br /> quá trình thực hiện luận văn.<br /> Trong quá trình nghiên cứu và làm đề tài không tránh khỏi những thiếu sót; vì<br /> vậy, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Thầy giáo, Cô giáo và các bạn<br /> để đề tài được hoàn thiện và mang lại hiệu quả cao hơn.<br /> Phú Thọ, ngày tháng năm 2017<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Hƣơng<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> BP<br /> <br /> : Biện pháp<br /> <br /> CBQL<br /> <br /> : Cán bộ quản lý<br /> <br /> CSVC<br /> <br /> : Cơ sở vật chất<br /> <br /> DH<br /> <br /> : Dạy học<br /> <br /> ĐT<br /> <br /> : Đào tạo<br /> <br /> GD<br /> <br /> : Giáo dục<br /> <br /> GV<br /> <br /> : Giáo viên<br /> <br /> GVBM<br /> <br /> : Giáo viên bộ môn<br /> <br /> GVCN<br /> <br /> : Giáo viên chủ nhiệm<br /> <br /> HĐDH<br /> <br /> : Hoạt động dạy học<br /> <br /> HS<br /> <br /> : Học sinh<br /> <br /> HT<br /> <br /> : Hiệu trưởng<br /> <br /> KQHT<br /> <br /> : Kết quả học tập<br /> <br /> KTDH<br /> <br /> : Kỹ thuật dạy học<br /> <br /> KTĐG<br /> <br /> : Kiểm tra đánh giá<br /> <br /> KTXH<br /> <br /> : Kinh tế xã hội<br /> <br /> NCBH<br /> <br /> : Nghiên cứu bài học<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> : Phương pháp dạy học<br /> <br /> PHHS<br /> <br /> : Phụ huynh học sinh<br /> <br /> QL<br /> <br /> : Quản lý<br /> <br /> QLHĐDH<br /> <br /> : Quản lý hoạt động dạy học<br /> <br /> SGK<br /> <br /> : Sách giáo khoa<br /> <br /> SHCM<br /> <br /> : Sinh hoạt chuyên môn<br /> <br /> TBDH<br /> <br /> : Thiết bị dạy học<br /> <br /> TCM<br /> <br /> : Tổ chuyên môn<br /> <br /> THCS<br /> <br /> : Trung học cơ sở<br /> <br /> THPT<br /> <br /> : Trung học phổ thông<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn ............................................................................................................................ i<br /> Danh mục chữ viết tắt .......................................................................................................... ii<br /> Danh mục bảng ................................................................................................................... vi<br /> Danh mục biểu đồ ..............................................................................................................vii<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở<br /> TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY......................... 6<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề về quản lý HĐDH ở trƣờng THCS ...................... 6<br /> 1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước .................................................................................6<br /> 1.1.2. Nghiên cứu trong nước .................................................................................7<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài ......................................................... 8<br /> 1.2.1. Quản lý ..........................................................................................................8<br /> 1.2.2. Quản lý nhà trường .....................................................................................10<br /> 1.2.3. Hoạt động dạy học ......................................................................................10<br /> 1.2.4. Quản lý hoạt động dạy học .........................................................................12<br /> 1.3. Trƣờng trung học cơ sở trong bối cảnh hiện nay ................................................. 14<br /> 1.3.1. Vị trí, vai trò của trường THCS ..................................................................14<br /> 1.3.2. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở ...........................................................14<br /> 1.3.3. Đối tượng giáo dục của trường trung học cơ sở .........................................14<br /> 1.3.4. Hoạt động học .............................................................................................15<br /> 1.3.5. Hoạt động dạy học trong bối cảnh hiện nay ...............................................16<br /> 1.4. HĐDH ở trƣờng trung học cơ sở ............................................................................ 17<br /> 1.4.1. Hoạt động dạy của thầy ..............................................................................17<br /> 1.4.2. Hoạt động của trò ........................................................................................20<br /> 1.5. Quản lý HĐDH ở trƣờng THCS ............................................................................. 21<br /> 1.5.1. Quản lý hoạt động dạy của thầy .................................................................21<br /> 1.5.2. Quản lý hoạt động học tập của học sinh .....................................................30<br /> 1.6. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý dạy học của hiệu trƣởng trƣờng THCS<br /> trong bối cảnh hiện nay ................................................................................................... 33<br /> 1.6.1. Các yếu tố chủ quan ....................................................................................33<br /> 1.6.2. Các yếu tố khách quan ................................................................................34<br /> Tiểu kết chƣơng 1............................................................................................................. 35<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản