thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
102
lượt xem
52
download

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

độ tin cậy khi tác động là khả năng bảo vệ làm việc đúng khi có sự cố xảy ra trong phạm vi đã được xác định trong nhiệm vụ bảo vệ, còn độ tin cậy không tác động là khả năng tránh làm việc nhầm ở chế độ vận hành bình thường và sự cố xảy ra ngoài phạm vi bảo vệ đã được qui định. Trong đồ án em sử dụng loại bảo vệ rơ le kỹ thuật số được đánh giá là hệ thống bảo vệ làm việc có độ tin cậy cao (sự tin cậy còn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 4

  1. Chương 4: ChÕ ®é HT§ Min tr¹m biÕn ¸p cã 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song §iÓm ng¾n m¹ch N1 N(2) N(1) N(1,1) N1 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 If 0 0 0 -1,768 0 0 -1,84 0 0 I0 0 0 0 -1,768 0 0 -1,84 0 0 I1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I2 §iÓm ng¾n m¹ch N'1 N(2) N(1) N(1,1) N'1 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 If 59,72 0 0 71,04 0 0 70,11 0 0 6 7 I0 0 0 0 22,50 0 0 23,86 0 0 3 7 I1 + 59,72 0 0 48,54 0 0 61,09 0 0 I2 6 4 2
  2. §iÓm ng¾n m¹ch N2 N2 N2 BI1 BI2 BI3 If 6,415 - 6,415 0 I0 0 0 0 I1 + I2 6,415 - 6,415 0 §iÓm ng¾n m¹ch N'2 N (2) N2’ BI1 BI2 BI3 If 6,415 0 0 I0 0 0 0 I1 + I2 6,415 0 0 §iÓm ng¾n m¹ch N3 N(3) N3 BI1 BI2 BI3 If 4,352 0 - 4,352
  3. I0 0 0 0 I1 + I2 4,352 0 - 4,352 §iÓm ng¾n m¹ch N'3 N(3) N3’ BI1 BI2 BI3 If 4,352 0 0 I0 0 0 0 I1 + I2 4,352 0 0 2.5.3. ChÕ ®é HT§ min tr¹m biÕn ¸p cã 1 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp: §iÓm ng¾n m¹ch N1 N(2) N(1) N(1,1) N1 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 If 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1,831 1,894 I0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1,831 1,894 I1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I2
  4. §iÓm ng¾n m¹ch N'1 N(2) N(1) N(1,1) N'1 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 If 59,72 0 0 69,42 0 0 69,39 0 0 6 8 7 I0 0 0 0 21,92 0 0 20,92 0 0 2 4 I1 + 59,72 0 0 47,05 0 0 61,24 0 0 I2 6 6 §iÓm ng¾n m¹ch N2 N(2) N2 BI1 BI2 BI3 If 7,247 -7,247 0 I0 0 0 0 I1 + I2 7,247 -7,247 0 §iÓm ng¾n m¹ch N'2
  5. N(2) N2’ BI1 BI2 BI3 If 7,247 0 0 I0 0 0 0 I1 + I 2 7,247 0 0 §iÓm ng¾n m¹ch N3 N(2) N3’ BI1 BI2 BI3 If 4,694 0 - 4,694 I0 0 0 0 I1 + I 2 4,694 0 - 4,694 §iÓm ng¾n m¹ch N'3 N(2) N3’ BI1 BI2 BI3 If 4,694 0 0
  6. I0 0 0 0 I1 + I 2 4,694 0 0
Đồng bộ tài khoản