intTypePromotion=3

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Khu biệt thự Lake view becamex UDJ

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
95
lượt xem
26
download

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Khu biệt thự Lake view becamex UDJ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết minh dự án đầu tư: Xây dựng khu biệt thự Lake view becamex UDJ trình bày: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án, nghiên cứu thị trường, sự cần thiết phải đầu tư, địa điểm dự án, giải pháp kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường, tổng mức đầu tư dự án, nguồn vốn đầu tư và thực hiện dự án, phân tích hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế, kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Khu biệt thự Lake view becamex UDJ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BECAMEX<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> XÂY DỰNG KHU BIỆT THỰ LAKE VIEW<br /> BECAMEX UDJ<br /> <br /> ĐỊA ĐIỂM<br /> <br /> : LÔ N10, N11, KHU LIÊN HIỆP CN/DV VÀ ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> <br /> : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ<br /> <br /> Bình Dương - Tháng 7 năm 2011<br /> <br /> ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> XÂY DỰNG KHU BIỆT THỰ LAKE VIEW<br /> BECAMEX UDJ<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN<br /> ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN<br /> <br /> CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> <br /> NGUYỄN VĂN MAI<br /> <br /> Bình Dương - Tháng 7 năm 2011<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN........................................................ 4<br /> I.1. Giới thiệu chủ đầu tư .......................................................................................................... 4<br /> I.2. Mô tả sơ bộ dự án ................................................................................................................ 4<br /> I.3. Cơ sở pháp lý ...................................................................................................................... 4<br /> CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ....................................................................... 7<br /> II.1. Tình hình kinh tế Việt Nam quý I/2011........................................................................... 7<br /> II.2. Tình hình kinh tế tỉnh Bình Dương ................................................................................. 7<br /> II.3. Thị trường bất động sản tỉnh Bình Dương ..................................................................... 9<br /> CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ................................................................ 11<br /> III.1. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư ............................................................................................. 11<br /> III.2. Sự cần thiết phải đầu tư ................................................................................................ 11<br /> CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN ........................................................................................ 13<br /> IV.1. Vị trí địa lý dự án ........................................................................................................... 13<br /> IV.2. Điều kiện tự nhiên .......................................................................................................... 13<br /> IV.2.1. Địa hình ........................................................................................................................ 13<br /> IV.2.2. Khí hậu ......................................................................................................................... 14<br /> IV.2.3. Thủy Văn...................................................................................................................... 14<br /> IV.2.4. Địa chất công trình ...................................................................................................... 15<br /> IV.3. Hiện trạng công trình và hạ tầng kỹ thuật .................................................................. 15<br /> IV.3.1. Tổng quan .................................................................................................................... 15<br /> IV.3.2. Hiện trạng sử dụng đất ............................................................................................... 15<br /> IV.3.3. Đường giao thông ........................................................................................................ 15<br /> IV.3.4. Hiện trạng công trình hạ tầng và kiến trúc .............................................................. 16<br /> IV.3.5. Hiện trạng cấp điện ..................................................................................................... 16<br /> IV.3.6. Hiện trạng thoát nước ................................................................................................. 16<br /> IV.4. Nhận xét chung ............................................................................................................... 16<br /> CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ............................................................................... 17<br /> V.1. Đánh giá hiện trạng công trình ...................................................................................... 17<br /> V.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc - quy họach ....................................................................... 17<br /> V.2.1. Nhiệm vụ thiết kế .......................................................................................................... 17<br /> V.2.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc, quy hoạch ..................................................................... 17<br /> V.3. Phần kết cấu ..................................................................................................................... 20<br /> V.3.1. Cơ sở thiết kế kết cấu ................................................................................................... 20<br /> V.3.2. Qui phạm và tiêu chuẩn dùng để thiết kế................................................................... 20<br /> V.3.3. Giải pháp kết cấu công trình ....................................................................................... 20<br /> V.3.4. Các số liệu thiết kế ........................................................................................................ 21<br /> V.3.5. Trọng lượng riêng của vật liệu và các hệ số vượt tải................................................. 21<br /> V.3.6. Các hoạt tải sử dụng ..................................................................................................... 22<br /> V.3.7. Tải trọng gió .................................................................................................................. 22<br /> V.3.8. Các trường hợp tổ hợp tải trọng ................................................................................. 23<br /> V.3.9. Kết cấu móng................................................................................................................. 23<br /> V.3.10. Tính toán kết cấu dầm................................................................................................ 23<br /> V.3.11. Tính toán thiết kế cột.................................................................................................. 24<br /> <br /> V.3.12. Tính toán kết cấu sàn ................................................................................................. 25<br /> V.4. Phần hệ thống kỹ thuật ................................................................................................... 25<br /> V.4.1. Hệ thống cấp thoát nước .............................................................................................. 25<br /> V.4.2. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng trong ngoài nhà ......................................................... 28<br /> V.4.3. Hệ thống Điện thoại, mạng internet, truyền hình cáp............................................... 29<br /> V.4.4. Hệ thống điều hòa không khí và thông thoáng cơ ..................................................... 30<br /> V.5. Phần hạ tầng kỹ thuật ..................................................................................................... 31<br /> V.5.1. San nền ........................................................................................................................... 31<br /> V.5.2. Giao Thông .................................................................................................................... 31<br /> V.5.3. Hệ thống thoát nước mưa ............................................................................................ 32<br /> V.5.4. Hệ thống thoát nước thải ............................................................................................. 34<br /> CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .................................................. 36<br /> VI.1. Đánh giá tác động môi trường ...................................................................................... 36<br /> VI.1.1. Giới thiệu chung .......................................................................................................... 36<br /> VI.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường ....................................................... 36<br /> VI.1.3. Hiện trạng môi trường khu vực lập dự án................................................................ 36<br /> VI.2.Tác động của dự án tới môi trường ............................................................................... 37<br /> VI.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án .......................................................................................... 37<br /> VI.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng ............................................................. 38<br /> VI.3. Kết luận ........................................................................................................................... 40<br /> CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN .................................................................. 41<br /> VII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ........................................................................................... 41<br /> VII.2. Nội dung tổng mức đầu tư ........................................................................................... 41<br /> VII.3. Tổng chi phí ban đầu .................................................................................................... 42<br /> VII.3.1. Chi phí xây lắp ........................................................................................................... 42<br /> VII.3.2. Chi phí quản lý dự án ................................................................................................ 42<br /> VII.3.3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ............................................................................... 42<br /> VII.3.4. Chi phí khác ............................................................................................................... 43<br /> VII.3.5. Dự phòng phí .............................................................................................................. 43<br /> CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................ 46<br /> VIII.1. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án............................................................................ 46<br /> VIII.2. Tiến độ sử dụng vốn .................................................................................................... 46<br /> VIII.3. Tổng chi phí hoạt động ............................................................................................... 47<br /> VIII.3.1. Chi phí kinh doanh .................................................................................................. 47<br /> VIII.3.2. Chi phí lãi vay ........................................................................................................... 48<br /> CHƯƠNG IX: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ......... 51<br /> IX.1. Phân tích doanh thu ....................................................................................................... 51<br /> IX.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán................................................................... 51<br /> IX.1.2. Doanh thu dự kiến ....................................................................................................... 51<br /> IX.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án ....................................................... 53<br /> IX.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội .................................................................................. 56<br /> CHƯƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................ 57<br /> <br /> Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự Lake View Becamex UDJ<br /> -------------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN<br /> I.1. Giới thiệu chủ đầu tư<br />  Tên công ty<br /> : Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - BECAMEX<br /> UDJ<br />  Giấy phép đăng ký kinh doanh<br /> : Số 4603000326. Do Sở Kế họach và Đầu tư tỉnh<br /> Bình Dương cấp ngày 26 tháng 3 năm 2007<br />  Trụ sở công ty<br /> : Lô 9, 10 Khu dân cư Chánh Nghĩa - Thủ Dầu Một<br /> – Tỉnh Bình Dương<br />  Điện thoại<br /> : (0650) 3816681<br /> - Fax: (0650) 3816661<br />  Đại diện pháp luật công ty<br /> : Ông Nguyễn Minh Đồng<br />  Chức vụ<br /> : Giám đốc<br /> I.2. Mô tả sơ bộ dự án<br />  Tên dự án<br /> Becamex UDJ<br />  Địa điểm<br /> và đô thị Bình Dương<br />  Hình thức đầu tư<br /> <br /> : Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự Lake View<br /> : Lô N10, N11 Khu Liên Hợp Công nghiệp dịch vụ<br /> : Giao thầu xây dựng trọn gói để bán<br /> <br /> I.3. Cơ sở pháp lý<br />  Văn bản pháp lý<br />  Luật đất đai 26/11/2003<br />  Luật xây dựng số 16/2003/QH11 đã được Quốc Hội khóa 11 nước Cộng Hòa XHCN<br /> Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003.<br />  Nghị định 90/2006/NĐ-CP, ngày 06/9/2006 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng<br /> dẫn thi hành Luật Nhà ở.<br />  Nghị định số 83/2009/NĐ – CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung 1 số điều của<br /> nghị định số 12/2009/NĐ – CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng<br /> công trình.<br />  Nghị định số 12/2009/NĐ – CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng<br /> công trình.<br />  Nghị định số 85/2009/NĐ – CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành<br /> Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.<br />  Căn cứ Quyết định số 957/QĐ – BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây Dựng về việc công<br /> bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.<br />  Căn cứ Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về<br /> quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh Bất động sản.<br />  Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây<br /> dựng, lắp đặt.<br />  Quyết định số 05/QĐ-BXD ngày 24/01/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban<br /> hành định mức dự toán xây dựng cơ bản.<br /> <br /> --------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản