intTypePromotion=3

Thuyết minh dự án đầu tư: Nhà máy chế biến gỗ Eakar

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
141
lượt xem
48
download

Thuyết minh dự án đầu tư: Nhà máy chế biến gỗ Eakar

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết minh dự án đầu tư: Nhà máy chế biến gỗ Eakar trình bày giới thiệu chủ đầu tư và dự án, sự cần thiết phải đầu tư, nghiên cứu thị trường, công nghệ chế biến gỗ, quy trình sản xuất sản phẩm, tổng mức đầu tư dự án, nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, hiệu quả kinh tế - tài chính, kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh dự án đầu tư: Nhà máy chế biến gỗ Eakar

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ<br /> <br /> NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ EAKAR<br /> <br /> ĐỊA ĐIỂM<br /> <br /> : KHU CÔNG NGHIỆP EAĐAR- HUYỆN EAKAR – ĐẮK LẮK<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƢ<br /> <br /> : PHAN THIÊN HẠNH<br /> <br /> TP.HCM - Tháng 11 năm 2011<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ<br /> NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ EAKAR<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƢ<br /> <br /> PHAN THIÊN HẠNH<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƢ VẤN<br /> CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> <br /> PGĐ.TRẦN THỊ ÚT THÚY<br /> <br /> TP.HCM - Tháng 11 năm 2011<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> I.1. Giới thiệu chủ đầu tư ............................................................................................................. 4<br /> I.2. Mô tả sơ bộ dự án .................................................................................................................. 4<br /> I.3. Cơ sở pháp lý......................................................................................................................... 4<br /> CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ .................................................................... 7<br /> II.1. Mục tiêu của dự án ............................................................................................................... 7<br /> II.2. Sự cần thiết phải đầu tư ....................................................................................................... 7<br /> II.3. Thời gian triển khai dự án đầu tư ......................................................................................... 8<br /> II.4. Nguồn vốn đầu tư................................................................................................................. 8<br /> CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ ....................................................... 9<br /> III.1. Điều kiện tự nhiên .............................................................................................................. 9<br /> III.1.1. Vị trí địa lý ....................................................................................................................... 9<br /> III.1.2. Địa hình ........................................................................................................................... 9<br /> III.1.3. Khí hậu ............................................................................................................................ 9<br /> III.1.4. Thủy văn ........................................................................................................................ 10<br /> III.2. Kinh tế tỉnh Đắk Lắk ........................................................................................................ 10<br /> III.3. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án .................................................................................. 10<br /> III.3.1. Hiện trạng sử dụng đất................................................................................................... 10<br /> III.3.2. Đường giao thông .......................................................................................................... 10<br /> III.3.3. Hiện trạng thông tin liên lạc .......................................................................................... 10<br /> III.3.4. Hiện trạng cấp điện ........................................................................................................ 10<br /> III.3.5. Cấp –Thoát nước ........................................................................................................... 11<br /> III.4. Nhận xét chung ................................................................................................................. 11<br /> CHƢƠNG IV: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG.................................................................... 12<br /> IV.1. Thị trường chế biến sản phẩm gỗ ..................................................................................... 12<br /> IV.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm ........................................................................................... 12<br /> CHƢƠNG V: QUY MÔ DỰ ÁN ............................................................................................ 14<br /> V.1. Hạng mục công trình của dự án ......................................................................................... 14<br /> V.2. Các hoạt động chính của dự án .......................................................................................... 14<br /> V.3. Sản phẩm đồ gỗ ................................................................................................................. 14<br /> V.3.1. Bàn ghế gỗ ...................................................................................................................... 14<br /> V.3.2. Ván sàn gỗ ...................................................................................................................... 14<br /> V.3.3. Pallet gỗ .......................................................................................................................... 15<br /> CHƢƠNG VI: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN GỖ..................................................................... 16<br /> VI.1. Phân loại gỗ ...................................................................................................................... 16<br /> VI.1.1. Gỗ tự nhiên .................................................................................................................... 16<br /> VI.1.2. Gỗ công nghiệp ............................................................................................................. 16<br /> VI.2. Khái quát về chế biến gỗ .................................................................................................. 16<br /> VI.3. Kỹ thuật xẻ gỗ .................................................................................................................. 17<br /> VI.4. Công nghệ sấy gỗ ............................................................................................................. 17<br /> VI.5. Kỹ thuật bảo quản gỗ ....................................................................................................... 17<br /> VI.6. Công nghệ sản xuất đồ gỗ ................................................................................................ 18<br /> CHƢƠNG VII:QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM ...................................................... 19<br /> VII.1. Quy trình sản xuất bàn ghế xuất khẩu ............................................................................. 19<br /> <br /> VII.2. Quy trình sản xuất ván sàn gỗ công nghiệp .................................................................... 19<br /> VII.3. Quy trình sản xuất gỗ pallet ............................................................................................ 21<br /> VIII.1. Đánh giá tác động môi trường ....................................................................................... 22<br /> VIII.1.1. Bụi từ quy trình sản xuất ............................................................................................ 22<br /> VIII.1.2. Bụi và khí thải từ hoạt động giao thông vận tải.......................................................... 22<br /> VIII.1.3. Tiếng ồn và rung động từ quá trình hoạt động ........................................................... 22<br /> VIII.1.4. Nước thải .................................................................................................................... 23<br /> VIII.1.5. Chất thải rắn ................................................................................................................ 23<br /> VIII.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của dự án tới môi trường ............................................. 24<br /> VIII.2.1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng ...................................................................................... 24<br /> VIII.2.2. Giai đoạn hoạt động của dự án ................................................................................... 24<br /> CHƢƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN .................................................................... 26<br /> IX.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................................... 26<br /> IX.2. Nội dung tổng mức đầu tư ................................................................................................ 26<br /> IX.2.1. Nội dung ........................................................................................................................ 26<br /> IX.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................................... 29<br /> CHƢƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ THỰC HIỆN DỰ ÁN ........................................... 31<br /> X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án .............................................................................................. 31<br /> X.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư .................................................................... 31<br /> X.1.2. Tiến độ sử dụng vốn ....................................................................................................... 31<br /> X.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án ............................................................................................ 31<br /> X.1.4. Phương án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay............................................................... 32<br /> X.2. Tính toán chi phí của dự án ............................................................................................... 34<br /> X.2.1. Chi phí nhân công ........................................................................................................... 34<br /> X.2.2. Chi phí hoạt động............................................................................................................ 35<br /> CHƢƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ........................................................... 37<br /> XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ............................................................................ 37<br /> XI.2. Doanh thu từ dự án ........................................................................................................... 37<br /> XI.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .......................................................................................... 39<br /> XI.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................... 41<br /> CHƢƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................... 42<br /> XII.1. Kết luận ........................................................................................................................... 42<br /> XII.2. Kiến nghị ......................................................................................................................... 42<br /> <br /> Thuyết minh Dự án Nhà máy chế biến gỗ Ea Kar<br /> ---------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN<br /> I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ<br />  Tên tổ chức<br /> : Công ty TNHH Thương Mại – Dịch vụ - Công nghệ HTC<br />  E-mail<br /> : Hanh_lb@hn.vnn.vn<br />  Địa chỉ<br /> : 10 Phan Công Tích – Hưng Dũng – Thành phố Vinh<br />  Đại diện pháp luật : Phan Thiên Hạnh<br /> I.2. Mô tả sơ bộ dự án<br />  Tên dự án<br /> : Nhà máy chế biến gỗ Ea Kar<br />  Địa điểm xây dựng : Khu Công Nghiệp Ea Kar – Huyện Ea-Kar – Đắk Lắk<br />  Hình thức đầu tư<br /> : Đầu tư xây dựng mới<br /> I.3. Cơ sở pháp lý<br />  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội<br /> nước CHXHCN Việt Nam;<br />  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án<br /> đầu tư xây dựng công trình ;<br />  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế<br /> thu nhập doanh nghiệp;<br />  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi<br /> hành Luật Thuế giá trị gia tăng;<br />  Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc<br /> bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các<br /> chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;<br />  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui<br /> định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;<br />  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một<br /> số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc<br /> quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;<br />  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu<br /> tư xây dựng công trình;<br /> <br /> --------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản