intTypePromotion=3

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất khẩu

Chia sẻ: Document Dự Án Và Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
228
lượt xem
69
download

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng "Nhà máy sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất khẩu" cung cấp nội dung chính như: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án, sự cần thiết phải đầu tư xây dựng, thị trường, địa điểm xây dựng, thiết kế cơ sở, phương pháp thi công xây dựng nhà máy,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất khẩu

CỘNG HỒ X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc Lập – Tự Do – Hanh Phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH<br /> DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> <br /> NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ,<br /> XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯƠNG ANH<br /> ĐỊA CHỈ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.Đakao, Quận 1, HCM<br /> <br /> Tháng 02 năm 2014<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> CHƯƠNG I:<br /> <br /> GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ......................................................... 4<br /> <br /> I.1.<br /> <br /> Giới thiệu chủ đầu tư ........................................................................................................... 4<br /> <br /> I.2.<br /> <br /> Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình ........................................................... 4<br /> <br /> I.3.<br /> <br /> Mô tả sơ bộ dự án ................................................................................................................ 4<br /> <br /> I.4.<br /> <br /> Sản phẩm của dự án ............................................................................................................. 4<br /> <br /> I.5.<br /> <br /> Cơ sở pháp lý triển khai dự án ............................................................................................ 5<br /> <br /> CHƯƠNG II:<br /> <br /> SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ................................................. 7<br /> <br /> II.1.<br /> <br /> Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy ........................................................................ 7<br /> <br /> II.2.<br /> <br /> Mục tiêu của dự án. ............................................................................................................. 9<br /> <br /> CHƯƠNG III:<br /> III.1.<br /> <br /> THỊ TRƯỜNG .................................................................................................. 10<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM .............................................................. 10<br /> <br /> 1.1. Tổng quan về nền kinh tế vĩ mô Việt Nam 2011: ..................................................................... 10<br /> III.2.<br /> <br /> Thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa gạo ................................................................................ 13<br /> <br /> CHƯƠNG IV:<br /> <br /> ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .................................................................................. 17<br /> <br /> IV.1.<br /> <br /> Giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế của ... ................................................................... 17<br /> <br /> IV.2.<br /> <br /> Địa điểm xây dựng nhà máy.............................................................................................. 18<br /> <br /> IV.3.<br /> <br /> Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................. 19<br /> <br /> IV.3.1.<br /> <br /> Địa hình ........................................................................................................................... 19<br /> <br /> IV.3.2.<br /> <br /> Điều kiện tự nhiên ........................................................................................................... 19<br /> <br /> IV.4.<br /> <br /> Qui mô công suất của dự án .............................................................................................. 21<br /> <br /> IV.5.<br /> <br /> Lựa chọn cấu hình và công suất ........................................................................................ 22<br /> <br /> IV.5.1.<br /> <br /> Quy mô Nhà máy Sấy, kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất khẩu và hệ thống nhà kho: ..... 22<br /> <br /> IV.5.2.<br /> <br /> Công suất nhà máy .......................................................................................................... 24<br /> <br /> IV.5.3.<br /> <br /> Nhu cầu lao động ............................................................................................................ 30<br /> <br /> IV.5.3.1. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu ............................................................................................... 30<br /> IV.5.3.2. Nhu cầu dùng điện và nước ............................................................................................... 30<br /> CHƯƠNG V:<br /> V.1.<br /> <br /> THIẾT KẾ CƠ SỞ ............................................................................................ 32<br /> <br /> Các hạng mục công trình ................................................................................................... 32<br /> <br /> V.1.1.<br /> <br /> Khu nhà xưởng đặt dây chuyền sấy lúa tuần hoàn .......................................................... 32<br /> <br /> V.1.2.<br /> <br /> Khu nhà xưởng dặt dây chuyền bóc tách trấu, xay xát và đánh bóng ............................. 32<br /> <br /> V.1.3.<br /> <br /> Khu nhà kho lưu trữ ........................................................................................................ 32<br /> <br /> Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU<br /> <br /> V.1.4.<br /> <br /> Hệ thống nhà kho chứa thóc nguyên liệu ........................................................................ 32<br /> <br /> V.1.5.<br /> <br /> Hệ thống nhà kho chứa trấu, cùi trấu, tro ........................................................................ 32<br /> <br /> V.1.6.<br /> <br /> Nhà văn phòng điều hành sản xuất ................................................................................. 32<br /> <br /> V.1.7.<br /> <br /> Nhà để xe, khu phụ trợ, nhà đặt máy biến áp: ................................................................. 33<br /> <br /> V.1.8.<br /> <br /> Xây dựng đường, sân bãi ................................................................................................ 33<br /> <br /> V.1.9.<br /> <br /> Hệ thống cấp thoát nước ................................................................................................. 34<br /> <br /> V.1.10.<br /> <br /> Hệ thống cấp điện ............................................................................................................ 34<br /> <br /> V.1.11.<br /> <br /> Hệ thống phòng cháy chữa cháy ..................................................................................... 35<br /> <br /> CHƯƠNG VI:<br /> <br /> PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG .............................. 36<br /> <br /> VI.1.<br /> <br /> Phương án Vận hành nhà máy........................................................................................... 36<br /> <br /> VI.2.<br /> <br /> Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương ........................................................... 36<br /> <br /> CHƯƠNG VII:<br /> <br /> PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY ..................................... 39<br /> <br /> VII.1.<br /> <br /> Tiến độ thực hiện ............................................................................................................... 39<br /> <br /> VII.2.<br /> <br /> Giải pháp thi công xây dựng ............................................................................................. 39<br /> <br /> VII.3.<br /> <br /> Sơ đồ tổ chức thi công ....................................................................................................... 39<br /> <br /> VII.4.<br /> <br /> Hình thức quản lý dự án .................................................................................................... 40<br /> <br /> CHƯƠNG VIII:<br /> VIII.1.<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN .................................... 42<br /> <br /> Đánh giá tác động môi trường ........................................................................................... 42<br /> <br /> VIII.1.1. Giới thiệu chung .............................................................................................................. 42<br /> VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường............................................................... 42<br /> VIII.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng nhà máy ....................................................... 45<br /> VIII.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường .................................................................................. 47<br /> VIII.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường ............................... 49<br /> VIII.1.6. Phương án xử lý môi trường khi vận hành nhà máy ....................................................... 51<br /> VIII.1.7. Chương trình giám sát môi trường .................................................................................. 52<br /> VIII.1.8. Kết luận ........................................................................................................................... 54<br /> CHƯƠNG IX:<br /> <br /> TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN........................................................................ 56<br /> <br /> IX.1.<br /> <br /> Cơ sở lập Tổng mức đầu tư ............................................................................................... 56<br /> <br /> IX.2.<br /> <br /> Nội dung Tổng mức đầu tư ............................................................................................... 57<br /> <br /> CHƯƠNG X:<br /> <br /> VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ........................................................................... 65<br /> <br /> X.1.<br /> <br /> Nguồn vốn ......................................................................................................................... 65<br /> <br /> X.2.<br /> <br /> Phương án hoàn trả vốn vay .............................................................................................. 67<br /> <br /> CHƯƠNG XI:<br /> XI.1.<br /> <br /> HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN .......................................... 69<br /> <br /> Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ............................................................................. 69<br /> <br /> Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU<br /> <br /> XI.2.<br /> <br /> Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ........................................................................................... 88<br /> <br /> XI.3.<br /> <br /> Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội ............................................................................... 88<br /> <br /> CHƯƠNG XII:<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................... 90<br /> <br /> XII.1.<br /> <br /> Kết luận ............................................................................................................................. 90<br /> <br /> XII.2.<br /> <br /> Kiến nghị ........................................................................................................................... 90<br /> <br /> Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> NHÀ MÁY SẤY, KHO TỒN TRỮ, XAY XÁT LÚA GẠO XUẤT KHẨU<br /> <br /> CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN<br /> I.1.<br /> <br /> Giới thiệu chủ đầu tư<br /> <br /> - Tên công ty : Công ty...<br /> - Địa chỉ : Đường ĐT 844, ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện ..., tỉnh ...;<br /> - Giấy phép KD : 1401188495 do Sở KH &ĐT ... cấp;<br /> - Điện thoại<br /> - Đại diện<br /> <br /> : 067 3857070<br /> <br /> : Ông Thái Thanh Phong ; Chức vụ: Tổng Giám Đốc<br /> <br /> - Mã số thuế<br /> I.2.<br /> <br /> ; Fax: 067 3867970<br /> <br /> : 1401188495<br /> <br /> Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình<br /> <br /> - Công Ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh<br /> - Địa chỉ<br /> I.3.<br /> <br /> : 158 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.<br /> <br /> Mô tả sơ bộ dự án<br /> <br /> Công ty... dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy Sấy, kho tồn trữ, xay xát lúa gạo xuất khẩu<br /> với diện tích khoảng 70.000 m2, .... Dự án bao gồm các hạng mục công việc như sau:<br /> - Đầu tư xây dựng đồng bộ:<br /> <br /> <br /> Hệ thống nhà kho/silo chứa lúa nguyên liệu và kho gạo thành phẩm với tổng lượng<br /> <br /> tích trữ 69.000 tấn.<br /> <br /> <br /> Dây chuyền sấy lúa tuần hoàn năng suất 1.400 tấn lúa/ngày;<br /> <br /> <br /> <br /> Dây chuyền xay xát, đánh bóng gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu năng xuất 18 tấn<br /> <br /> lúa/giờ.<br /> - Đầu tư xây dựng hệ thống các kho chứa bảo quản, mạng lưới phân phối và các tổng đại lý<br /> tiêu thụ sản phẩm.<br /> <br /> I.4.<br /> <br /> Sản phẩm của dự án<br /> <br /> - Công ty Sản xuất và cung cấp cho thị trường các loại sản phẩm chính là gạo xuất khẩu<br /> các loại với công suất 175.000 tấn/năm.<br /> Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh<br /> <br /> Trang 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản