intTypePromotion=3

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Công trình Ferocrom Cacbo cao 25,000 tấn năm của công ty TNHH Ferocrom Cacbo thanh hóa

Chia sẻ: Document Dự Án Và Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
34
lượt xem
11
download

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Công trình Ferocrom Cacbo cao 25,000 tấn năm của công ty TNHH Ferocrom Cacbo thanh hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Công trình Ferocrom Cacbo cao 25,000 tấn năm của công ty TNHH Ferocrom Cacbo thanh hóa gồm các nội dung chính như: Giới thiệu về chủ đầu tư và dự án, sự cần thiết lập dự án đầu tư, giải pháp kỹ thuật, công nghệ và xây dựng, các giải phápthực hiện dự án, đánh giá tác động môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn, vệ sinh công nghiệp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Công trình Ferocrom Cacbo cao 25,000 tấn năm của công ty TNHH Ferocrom Cacbo thanh hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do –Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> <br /> CÔNG TRÌNH FEROCROM<br /> CACBON CAO 25,000 TẤN/NĂM<br /> CỦA CÔNG TY TNHH FEROCROM<br /> THANH HÓA<br /> <br /> ĐỊA ĐIỂM : KCN LUYỆN KIM – KHU KINH TẾ NGHI SƠN – THANH HÓA<br /> <br /> Thanh Hóa - Tháng 12 năm 2013<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do –Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> <br /> CÔNG TRÌNH FEROCROM<br /> CACBON CAO 25,000 TẤN/NĂM<br /> CỦA CÔNG TY TNHH FEROCROM<br /> THANH HÓA<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> CÔNG TY TNHH FEROCROM<br /> THANH HÓA<br /> (Giám đốc)<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN<br /> CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> (P.Tổng Giám đốc)<br /> <br /> Ông. LI TIAN MIN<br /> <br /> Bà. NGUYỄN BÌNH MINH<br /> <br /> Thanh Hóa - Tháng 12 năm 2013<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ............................................. 1<br /> I.1. Tổng quát........................................................................................................................ 1<br /> I.1.1. Khái quát công trình .................................................................................................... 1<br /> I.1.2. Khái quát đơn vị thực hiện Dự án ............................................................................... 1<br /> I.2. Căn cứ lập Dự án ............................................................................................................ 1<br /> I.3. Giới thiệu Dự án ............................................................................................................. 2<br /> I.4. Sự cần thiết và tính khả thi của việc xây dựng công trình ............................................. 2<br /> I.5. Điều kiện và địa điểm xây dựng nhà máy ...................................................................... 3<br /> I.5.1. Vị trí xây dựng nhà máy .............................................................................................. 3<br /> I.5.2. Điều kiện xây dựng ..................................................................................................... 3<br /> I.6. Nguyên tắc lập dự án đầu tư........................................................................................... 5<br /> I.7. Nội dung dự án và phương án xây dựng chính .............................................................. 5<br /> I.7.1. Nội dung dự án ............................................................................................................ 5<br /> I.7.2. Phương án xây dựng.................................................................................................... 5<br /> I.7.3. Chọn lựa kỹ thuật công nghệ chính............................................................................. 5<br /> CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ .................................................... 6<br /> II.1. Phân tích giá cả thị trường ............................................................................................ 6<br /> II.1.1. Giới thiệu sơ lược về sản phẩm Ferocrom ................................................................. 6<br /> II.1.2. Tình hình thị trường trong sản xuất ........................................................................... 6<br /> II.1.3. Tình hình và xu thế, giá cả thị trường ...................................................................... 10<br /> II.2. Dự báo thị trường ........................................................................................................ 12<br /> CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG ................... 13<br /> III.1. Công nghệ hợp kim sắt .............................................................................................. 13<br /> III.1.1. Phương án thiết kế .................................................................................................. 13<br /> III.1.2. Chủng loại sản phẩm .............................................................................................. 13<br /> III.1.3. Quy mô sản xuất ..................................................................................................... 13<br /> III.1.4. Nguyên phụ liệu chủ yếu và Tiêu chuẩn kỹ thuật .................................................. 13<br /> III.1.5. Sơ lược về công nghệ sản xuất ............................................................................... 14<br /> III.1.6. Cấu tạo phân xưởng ................................................................................................ 15<br /> III.1.7. Tính toán năng lực sản xuất và lựa chọn thiết bị chính .......................................... 17<br /> III.1.8. Đặc điểm công nghệ và trình độ lắp đặt ................................................................. 18<br /> III.1.9. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của phân xưởng ..................................................... 19<br /> III.2. Hệ thống nguyên liệu................................................................................................. 19<br /> III.2.1. Khái quát................................................................................................................. 19<br /> III.2.2. Nguồn nguyên nhiên liệu chính .............................................................................. 19<br /> III.2.3. Quy mô cung ứng và nguyên vật liệu phụ trợ ........................................................ 21<br /> III.2.4. Qui trình công nghệ ................................................................................................ 21<br /> III.2.5. Cấu tạo hệ thống ..................................................................................................... 21<br /> III.2.6. Hệ thống kho bãi .................................................................................................... 23<br /> III.3. Thông gió - khử bụi ................................................................................................... 23<br /> III.3.1. Nội dung ................................................................................................................. 23<br /> III.3.2. Hệ thống làm sạch khói .......................................................................................... 23<br /> <br /> III.3.3. Thông gió ................................................................................................................ 24<br /> III.4. Hệ thống cấp thoát nước ............................................................................................ 24<br /> III.4.1. Tóm tắt .................................................................................................................... 24<br /> III.4.2. Căn cứ lập dự án ..................................................................................................... 24<br /> III.4.3. Yêu cầu về cấp nước ............................................................................................... 25<br /> III.4.4. Hệ thống cấp nước ................................................................................................. 26<br /> III.4.5. Giải pháp an toàn và cấp nước PCCC .................................................................... 29<br /> III.5. Điện ........................................................................................................................... 29<br /> III.5.1. Khái quát dự án....................................................................................................... 29<br /> III.5.2. Phụ tải ước tính ....................................................................................................... 29<br /> III.5.3. Hệ thống cung cấp điện .......................................................................................... 29<br /> III.5.4. Lưới ngắn lò điện.................................................................................................... 31<br /> III.5.5. Cắt điện bảo vệ và đồng hồ đo ............................................................................... 31<br /> III.5.6. Chất lượng điện năng ............................................................................................. 31<br /> III.5.7. Chiếu sáng .............................................................................................................. 31<br /> III.5.8. Sửa chữa điện ......................................................................................................... 31<br /> III.6. Nguồn năng lượng ..................................................................................................... 32<br /> III.6.1. Căn cứ ..................................................................................................................... 32<br /> III.6.2. Chỉ tiêu tiêu hao năng lượng .................................................................................. 32<br /> III.6.3. Tiêu hao năng lượng ............................................................................................... 32<br /> III.6.4. Phân tích tiêu hao năng lượng ................................................................................ 32<br /> III.6.5. Tính toán biện pháp tiết kiệm điện. ........................................................................ 32<br /> III.6.6. Tăng cường quản lý và giám sát nguồn năng lượng .............................................. 34<br /> III.6.7. Đánh giá .................................................................................................................. 34<br /> III.7. Sửa chữa máy móc và kiểm hoá nghiệm: .................................................................. 34<br /> III.7.1. Sửa chữa máy móc ................................................................................................. 34<br /> III.7.2. Kiểm hoá................................................................................................................. 35<br /> III.8. Vận chuyển tổng thể .................................................................................................. 36<br /> III.8.1. Khái quát................................................................................................................. 36<br /> III.8.2. Bố trí tổng mặt bằng ............................................................................................... 36<br /> III.8.3. Vận chuyển trong và ngoài nhà máy ...................................................................... 37<br /> III.8.4. Trồng cây xanh khu vực Nhà máy .......................................................................... 37<br /> III.8.5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu ..................................................................... 37<br /> III.9. Xây dựng cơ bản ........................................................................................................ 38<br /> III.9.1. Căn cứ ..................................................................................................................... 38<br /> III.9.2. Các điều kiện tự nhiên ............................................................................................ 38<br /> III.9.3. Xây dựng và kết cấu ............................................................................................... 39<br /> CHƯƠNG IV: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................................... 42<br /> IV.1. Giải pháp thực hiện ..................................................................................................... 42<br /> IV.1.1. Biên chế lao động ................................................................................................... 42<br /> IV.1.2. Tổ chức quản lý sản xuất ........................................................................................ 43<br /> IV.1.3. Tiến độ thực hiện ................................................................................................... 43<br /> CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ,<br /> AN TOÀN, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP............................................................................ 44<br /> <br /> V.1.1. Chỉ tiêu áp dụng ....................................................................................................... 44<br /> V.1.2. Bảo vệ môi trường.................................................................................................... 44<br /> V.1.3. An toàn vệ sinh lao động .......................................................................................... 47<br /> V.1.4. Phòng cháy chữa cháy.............................................................................................. 48<br /> CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ............................................................... 49<br /> VI.1. Nội dung tổng mức đầu tư ......................................................................................... 49<br /> VI.1.1. Vốn cố định ............................................................................................................ 49<br /> VI.1.2. Vốn lưu động .......................................................................................................... 49<br /> VI.2. Tiến độ đầu tư............................................................................................................ 49<br /> CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN .................................................... 51<br /> VII.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư ............................................................. 51<br /> VII.2. Phân bổ nguồn vốn................................................................................................... 51<br /> VII.3. Tiến độ vay vốn ....................................................................................................... 51<br /> VII.4. Phương án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay ....................................................... 51<br /> CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ..................................................... 54<br /> VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán .................................................................. 54<br /> VIII.2. Tính toán chi phí của dự án .................................................................................... 54<br /> VIII.2.2. Giá thành sản xuất ............................................................................................... 54<br /> VIII.2.3. Giá vốn hàng bán ................................................................................................. 55<br /> VIII.3. Doanh thu từ dự án ................................................................................................. 55<br /> VIII.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ................................................................................. 56<br /> VIII.4.1 Hiệu quả kinh tế dự án .......................................................................................... 56<br /> VIII.4.2 Báo cáo ngân lưu dự án ........................................................................................ 56<br /> VIII.4.3. Phân tích rủi ro dự án........................................................................................... 58<br /> VIII.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội .......................................................................... 61<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản