intTypePromotion=3

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất sơn sàn loại Epoxy

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
163
lượt xem
46
download

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất sơn sàn loại Epoxy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất sơn sàn loại Epoxy trình bày nội dung về tổng quan chung về dự án, nghiên cứu thị trường Việt Nam, Địa điểm đầu tư, Quy mô và công suất dự án, đánh giá tác động môi trường, tổng mức đầu tư dự án, giá trị đâu tư nguồn vốn thực hiện dự án, hiệu quả kinh tế tài chính, kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất sơn sàn loại Epoxy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> <br /> NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN SÀN<br /> LOẠI EPOXY<br /> CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AICA VIỆT NAM<br /> ĐỊA ĐIỂM<br /> : KHU CN TÂN ĐỨC, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN<br /> <br /> Long An – Tháng 7 năm 2012<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> <br /> NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN SÀN<br /> LOẠI EPOXY<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN<br /> AICA VIỆT NAM<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN<br /> CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> <br /> YUJI ONO<br /> <br /> NGUYỄN VĂN MAI<br /> <br /> Long An - Tháng 7 năm 2012<br /> <br /> CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN<br /> AICA VIỆT NAM<br /> Số: 01 /ACVN - 2012/TTr-DA<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> -----------------Long An, ngày tháng năm 2012<br /> <br /> TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH<br /> Kính gửi:<br /> - UBND tỉnh Long An<br /> - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An<br /> - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An<br /> - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Long An<br /> - Các cơ quan có thẩm quyền liên quan<br />  Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003<br />  Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;<br />  Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng<br /> dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;<br />  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự án đầu tư<br /> xây dựng công trình.<br />  Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội<br /> dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.<br />  Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;<br /> Công ty TNHH Một thành viên AICA Việt Nam kính đề nghị các cấp các ngành cho<br /> phép đầu tư dự án “NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN SÀN LOẠI EPOXY” với các nội dung sau:<br /> 1. Tên dự án<br /> : Nhà máy sản xuất sơn sàn loại Epoxy<br /> 2. Chủ đầu tư<br /> : Công ty TNHH Một thành viên AICA Việt Nam<br /> 3. Trụ sở<br /> : Lô 8, đường Đức Hòa Hạ, Khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức<br /> Hòa, tỉnh Long An.<br /> 4. Địa điểm xây dựng : Lô 8, đường Đức Hòa Hạ, Khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức<br /> Hòa, tỉnh Long An.<br /> 5. Diện tích<br /> : 3090m2 trong đó nhà xưởng là 2550m2, văn phòng 540m2.<br /> 6. Mục tiêu đầu tư<br /> : Xây dựng nhà máy sản xuất sơn sàn và sơn gia cố bê tông loại<br /> Epoxy<br /> 7. Quy mô dự án<br /> :<br /> Sản phẩm (tấn/năm)<br /> Năm ổn định (năm thứ 3)<br /> Sơn sàn<br /> 840 tấn/năm<br /> Sơn gia cố bê tông<br /> 55 tấn/năm<br /> Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm:<br /> - Xuất khẩu : 20%<br /> - Trong nước : 80%<br /> <br /> 8. Hình thức đầu tư<br /> : Đầu tư xây dựng mới<br /> 9. Tổng mức đầu tư : 30,106,000,000 đồng (Ba mươi tỷ một trăm lẻ sáu triệu đồng) –<br /> tương đương gần 1,500,000 USD (Một triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ)<br /> 10. Nguồn vốn đầu tư : 100% vốn đầu tư<br /> 11. Thời gian hoạt động : 15 năm (đầu tư vào tháng 6 năm 2013, đi vào hoạt động từ đầu<br /> năm 2014 đến năm 2018 và thanh lý tài sản vào năm 2019)<br /> 12. Kết luận:<br /> Dự án “Nhà máy sản xuất sơn sàn loại EPOXY” có nhiều tác động tích cực đến sự phát<br /> triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói<br /> chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước & địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế<br /> GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và thu nhập<br /> cho chủ đầu tư.<br /> Qua một số chỉ tiêu tài chính của dự án như NPV =36,486,150,000 đồng ; Suất sinh lời<br /> nội bộ là: IRR= 38% ; thời gian hoà vốn sau 4 năm 3 tháng kể cả năm xây dựng. Điều này cho<br /> thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó,<br /> dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao<br /> động cho cả nước.<br /> Công ty TNHH Một thành viên AICA Việt Nam kính trình UBND các cấp của tỉnh<br /> Long An, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An và<br /> các cơ quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất sơn sàn<br /> loại Epoxy” này.<br /> Nơi nhận:<br /> - Như trên<br /> - Lưu TCHC.<br /> <br /> CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN<br /> AICA VIỆT NAM<br /> (Giám đốc)<br /> <br /> YUJI ONO<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ................................................................. 6<br /> I.1. Giới thiệu chung về dự án .................................................................................................. 6<br /> I.2. Giới thiệu chung về chủ đầu tư .......................................................................................... 6<br /> I.2.1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ....................................................................... 6<br /> I.2.2. Công ty mẹ ........................................................................................................................ 6<br /> I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ......................................................................................... 7<br /> CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM................................................ 11<br /> II.1. Các nhân tố quan trọng khi lựa chọn địa điểm đầu tư ................................................ 11<br /> II.1.1 Tình hình kinh tế Việt Nam .......................................................................................... 11<br /> II.1.2. Tình hình lao động Việt Nam ...................................................................................... 12<br /> II.1.3. Cơ sở hạ tầng ................................................................................................................ 12<br /> II.1.4. Văn hóa Việt Nam ........................................................................................................ 12<br /> II.1.5. Chính trị ở Việt Nam.................................................................................................... 13<br /> II.1.6. Yếu tố tự nhiên.............................................................................................................. 13<br /> II.2. Thị trường ngành sơn Việt Nam .................................................................................... 13<br /> II.2.1. Giới thiệu chung về ngành sơn .................................................................................... 13<br /> II.2.2. Thị trường sơn Việt Nam ............................................................................................. 14<br /> II.2.3. Xu hướng phát triển ngành ......................................................................................... 16<br /> II.3. Kết luận ............................................................................................................................ 16<br /> II.4. Lựa chọn địa điểm xây dựng .......................................................................................... 16<br /> CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ................................................................ 17<br /> CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ ..................................................................................... 18<br /> IV.1. Vị trí xây dựng nhà máy ................................................................................................ 18<br /> IV.2. Đặc điểm tự nhiên .......................................................................................................... 19<br /> IV.2.1. Địa hình ........................................................................................................................ 19<br /> IV.2.2. Thổ nhưỡng.................................................................................................................. 19<br /> IV.2.3. Khí hậu - thuỷ văn ...................................................................................................... 19<br /> IV.2.4. Tài nguyên đất ............................................................................................................. 20<br /> IV.3. Dân số và nguồn nhân lực ............................................................................................. 20<br /> IV.4. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án ............................................................................. 20<br /> IV.4.1. Hiện trạng sử dụng đất ............................................................................................... 20<br /> IV.4.2. Hạ tầng kỹ thuật .......................................................................................................... 20<br /> IV.5. Nhận xét chung ............................................................................................................... 21<br /> CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ CÔNG SUẤT CỦA DỰ ÁN ................................................... 22<br /> V.1. Quy mô đầu tư ................................................................................................................. 22<br /> V.1.1. Quy mô diện tích sử dụng ............................................................................................ 22<br /> V.1.2. Đầu tư cơ sở hạ tầng ..................................................................................................... 22<br /> V.1.3. Đầu tư Máy móc thiết bị chuyên dùng ....................................................................... 23<br /> V.2. Quy trình sản xuất ........................................................................................................... 24<br /> V.2.1. Nguyên vật liệu .............................................................................................................. 24<br /> V.2.2. Quy trình sản xuất ........................................................................................................ 24<br /> V.2.3. Sản phẩm của dự án ..................................................................................................... 25<br /> CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .................................................. 26<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản