intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận hành vi tổ chức: Giới thiệu bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc

Chia sẻ: Fdgvxcc Fdgvxcc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

328
lượt xem
80
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận hành vi tổ chức: Giới thiệu bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc nhằm giới thiệu bản mô tả công việc, lợi ích của việc sử dụng bản mô tả công việc, giới thiệu về tiêu chuẩn công việc, lợi ích của việc sử dụng bản tiêu chuẩn công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận hành vi tổ chức: Giới thiệu bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc

 1. Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM Khoa Quản Trị Kinh Doanh Môn Quản Trị Nguồn Nhân Lực ************ GVHD: Th.s Vũ Thanh Hiếu Nhóm Thực Hiện 01: NT. Nguyễn Văn Trung Tp.HCM-4/2011
 2. Nội dung trình bày Giới thiệu bản mô tả công việc Lợi ích của việc sử dụng bản MTCV Giới thiệu bản tiêu chuẩn công việc Lợi ích của việc sử dụng bản TCCV
 3. Giới thiệu bản mô tả công việc  Bản mô tả công việc là một văn bản liệt kê có hệ thống các trách nhiệm, bổn phận, nhiệm vụ phải hoàn thành và yêu cầu cũng như quyền lợi khác của một vị trí làm việc cụ thể.  Mục tiêu cốt yếu của một bản mô tả công việc là xác định rõ cho người đảm nhận ví trí công tác những gì cần đóng góp cho tổ chức.
 4. Giới thiệu bản mô tả công việc (tt) Click group’s logo
 5. Nội dung của bản mô tả công việc  Chi tiết công việc : Thông tin cơ bản về vị trí công tác, kết quả làm việc báo cáo cho ai…  Mục đích: Một câu tóm tắt lý do cần có của vị trí công tác  Tương tác: Các lĩnh vực chính mà vị trí công tác có ảnh hưởng tới  Nghĩa vụ cơ bản: Các sản phẩm cần có của công việc  Năng lực : Yêu cầu đầu vào của công việc: kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi…  Tiêu chuẩn đánh giá: Các tiêu chí và phương pháp đánh giá hiệu quả công việc  Sơ đồ tổ chức: Trình bày dưới dạng sơ đồ, hình ảnh vị trí của công việc trong bộ máy chung của tổ chức  Thông tin chung: Các thông tin hỗ trợ khác về bối cảnh chung của tổ chức có liên quan tới triển khai công việc.
 6. Lợi ích của việc sử dụng bản MTCV  Bản mô tả công việc có công dụng với cả người lao động và người sử dụng lao động  Với Người lao động:  Hiểu rõ tổ chức tuyển dụng yêu cầu gì?  Bản thân phải chuẩn bị thế nào (kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm…) ?  Quan hệ công việc ra sao (ai phụ trách, tương tác với ai…) ?  Có các nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi gì ?  Với Người sử dụng lao động:  Tuyển dụng và đào tạo  Hướng dẫn và giao việc  Trả lương công bằng  Đánh giá hoàn thành công việc  Phân tích và điều chỉnh cơ cấu tổ chức
 7. Giới thiệu bản tiêu chuẩn công việc Bản tiêu chuẩn công việc là văn bản liệt kê những yêu cầu về năng lực cá nhân như trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác, khả năng giải quyết vấn đề, các kỹ năng khác và các đặc điểm cá nhân thích hợp nhất trong công việc.
 8. Giới thiệu bản tiêu chuẩn công việc (tt) Click group’s logo
 9. Những yếu tố chính trong bản TCCV  Trình độ văn hóa, chuyên môn, trình độ ngoại ngữ có liên quan đến công việc.v.v…  Kinh nghiệm công tác  Các kỹ năng làm việc với người khác, với máy móc thiết bị và thông tin, dữ liệu.  Các phẩm chất cá nhân cần thiết để đảm bảo thực hiện công việc thành công: tính trung thực, hòa đồng, sở thích.v.v…  Các đặc điểm cá nhân.
 10. Lợi ích của việc sử dụng bản TCCV Bản tiêu chuẩn công việc có công dụng với cả người lao động và người sử dụng lao động  Với người lao động:  Giúp nhân viên phát huy toàn diện khả năng của bản thân- phát triển thế mạnh – bổ sung những hạn chế  Là kim chỉ nam cho các nhân viên ở tất cả các cấp bậc  Định hướng cho các ứng viên Với người sử dụng lao động:  Đánh giá được năng lực của nhân viên tại từng thời điểm  Giúp nhà quản lý chọn được những ứng viên có năng lực và có khả năng hoàn thành nhiệm vụ  Thu hút các ứng viên phù hợp cho quá trình tuyển dụng
 11. Company LOGO
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2