intTypePromotion=1

Tổ chức và cơ cấu tổ chức (Business Functions and Organisation)

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
178
lượt xem
35
download

Tổ chức và cơ cấu tổ chức (Business Functions and Organisation)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức và cơ cấu tổ chức (Business Functions and Organisation) Bất kỳ ai và Không ai Có một nhiệm vụ quan trọng cần phải làm và sếp đã đề nghị Tất cả phải hoàn thành. Tất cả thì nghĩ rằng Ai đó sẽ làm. Bất kỳ ai cũng có thể làm được việc này. Và Không ai đã không làm gì cả. Ai đó đã tức giận vì cho rằng đó là công việc của Tất cả. Tất cả thì đã nghĩ rằng Bất kỳ ai cũng đã có thể làm được, nhưng Không ai chịu làm nên Tất cả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức và cơ cấu tổ chức (Business Functions and Organisation)

 1. http://www.bized.ac.uk Tổ chức và cơ cấu tổ chức (Business Functions and Organisation)
 2. Câu chuyện vui http://www.bized.ac.uk • 4 người có tên: Tất cả, Ai đó, Bất kỳ ai và Không ai • Có một nhiệm vụ quan trọng cần phải làm và sếp đã đề nghị Tất cả phải hoàn thành. Tất cả thì nghĩ rằng Ai đó sẽ làm. Bất kỳ ai cũng có thể làm được việc này. Và Không ai đã không làm gì cả. • Ai đó đã tức giận vì cho rằng đó là công việc của Tất cả. Tất cả thì đã nghĩ rằng Bất kỳ ai cũng đã có thể làm được, nhưng Không ai chịu làm nên Tất cả không làm. • Cuối cùng Tất cả đổ lỗi cho Ai đó khi mà Không ai làm điều mà Bất kỳ ai cũng có thể làm.
 3. http://www.bized.ac.uk Các chức năng kinh doanh - Business Functions • Human Resources • Sales and Marketing • Research and Development • Production/Operations • Customer Service • Finance and Accounts • Administration and IT
 4. http://www.bized.ac.uk Human Resources • Recruitment and retention (tuyển dụng) – Job descriptions – Person Specifications • Planning (hoạch định nhân lực) • Motivation (động viên, đãi ngộ) • Professional development and training (phát triển và đào tạo) • Health and safety and conditions at work (sức khỏe, an toàn, điều kiện làm việc) • Liaison with trade unions (công đoàn, QHXH)
 5. http://www.bized.ac.uk Sales and Marketing • Market research (Nghiên cứu TT) • Promotion strategies (Chiến lược xúc tiến) • Pricing strategies (chiến lược giá) • Sales strategies (chiến lược bán hàng) • The sales team (đội ngũ bán hàng) • Product – advice on new product development, product improvement, extension strategies, target markets (sản phẩm – tư vấn sản phẩm mới, phát triển sản phẩm, thị trường mục tiêu…)
 6. http://www.bized.ac.uk Research and Development • New product development (SP mới) • Competitive advantage (lợi thế cạnh tranh) • Value added (giá trị gia tăng) • Product testing (thử nghiệm) • Efficiency gains (hiệu suất) • Cost savings (tiết kiệm chi phí)
 7. http://www.bized.ac.uk Finance and Accounts • Cash flow (dòng ngân quỹ) – Monitoring income/revenue – Monitoring expenditure • Raising finance (nguồn vốn) – Shares (chủ sở hữu) – Loans (vay) • Links with all other functional areas (quan hệ với các chức năng khác)
 8. http://www.bized.ac.uk Production/Operations (sản xuất – tác nghiệp) • Acquiring resources (nhu cầu nguồn lực) • Planning output – labour, capital, land (hoạch định đầu ra – lao động, vốn, đất) • Monitoring costs (quản lý phí) • Projections on future output (dự báo đầu ra) • Production methods (phương pháp sx) • Efficiency (hiệu suất)
 9. http://www.bized.ac.uk Customer Service • Monitoring distribution • After-sales service • Handling consumer enquiries • Offering advice to consumers • Dealing with customer complaints • Publicity and public relations
 10. http://www.bized.ac.uk Business Organisation • Organisation by type • Global businesses – complex organisation structures (toàn cầu) • National – organisation possibly stretches throughout the country (quốc gia) • Regional – could be through a county or wider area (North West, South East, etc.) (khu vực) • Local – small organisations serving local area or community (vùng, tỉnh…)
 11. http://www.bized.ac.uk Business Organisation • Authority – the right to make decisions and carry out tasks (quyền hạn) • Span of control – the number of people a superior is responsible for (tầm hạn quản trị) • Chain of Command – the relationship between different levels of authority in the business (hệ thống chỉ huy – chuỗi chỉ huy) • Hierarchy – shows the line management in the business and who has specific responsibilities (cấp bậc quản trị) • Delegation – authority to carry out actions passed from superior to subordinate (ủy quyền) • Empowerment – giving responsibilities to people at all levels of the business to make decisions (phân quyền)
 12. http://www.bized.ac.uk Administration and IT •Managing estates – cleaning, health and safety, maintenance, security •Reception •Clerical work – reporting, recording, record keeping, communication •Overview of quality control •Use of IT systems
 13. http://www.bized.ac.uk Organisation Charts (sơ đồ tổ chức) Hierarchical Structure (trực tuyến) Managing Director Marketing Finance Director Sales Director Director A B C D Strategy Purchasing Sales Accounts Market Manager Manager Manager Research
 14. http://www.bized.ac.uk Organisation Charts Pyramidal Structure MD Tháp quản trị Senior Management Middle Management Workers
 15. http://www.bized.ac.uk Organisation Charts Centralised/Entrepreneurial (tập trung/phù hợp với các DN nhỏ) Finance R&D Production MD Marketing Sales
 16. http://www.bized.ac.uk Organisation Charts Collaborative (hợp tác) Sales Accounts Marketing Production
 17. http://www.bized.ac.uk Organisation Charts Circular/Flat Marketing Sales (quy trình nghiệp vụ) Finance Production R&D
 18. http://www.bized.ac.uk Organisation Charts Matrix Structure (ma trận) Marketing Sales R&D Project HR Production Finance
 19. http://www.bized.ac.uk Organisation Charts • Changes to business structures • Linked to new thinking on leadership and management • Less hierarchical • Emphasis on communication and collaboration between sections • Global businesses – more complex structures
 20. Typical Organisation http://www.bized.ac.uk Structures • Simple Structure – Boss at the apex and everyone else as on operator(s) – Little formation of middle management – Direct Supervision by the owner – Applies in small organisations – Dependant on the skill of the owner/manager – Information Systems tend to be unplanned
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2