intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lí địa phương tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

0
57
lượt xem
7
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lí địa phương tỉnh Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nhằm mục tiêu xây dựng Website học liệu điện tử và bài giảng E-learning nhằm mục tiêu đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học ĐLĐP ở tỉnh Thái Nguyên. Đây là một hướng nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn, góp phần thực hiện đổi mới PPDH để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học ĐLĐP ở nhà trường phổ thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lí địa phương tỉnh Thái Nguyên

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỖ VĂN HẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ  TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lí Mã số: 62.14.01.11 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC  Hà Nội ­ 2015
 2. Luận án được hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  Người hướng dẫn khoa học:  1. PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc 2. PGS. TS. Trần Viết Khanh Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Tuyết Nga Phản biện 2: PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm Phản biện 3: TS. Đỗ Văn Thanh Luận án được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Vào hồi ….. giờ ….. ngày…… tháng…….. năm 2015 Có thể tìm hiểu luận án tại:  Thư viện Quốc gia Việt Nam
 3. Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thư viện Trường Đại học Sư phạm ­ Đại học Thái Nguyên Trung tâm học liệu ­ Đại học Thái Nguyên
 4. 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, sự  bùng nổ thông tin trên các lĩnh vực đã làm cho nội dung chương trình dạy học có  nhiều thay đổi, lượng thông tin ngày càng nhiều hơn và tăng lên không ngừng.   Đặc biệt đối với khoa học Địa lí, bởi vì đối tượng nghiên cứu của khoa học Địa lí   là các vấn đề tự nhiên và kinh tế xã hội, do đó những kiến thức của khoa học này   luôn được tăng lên hàng ngày, hàng giờ và nếu không bắt kịp sự biến đổi đó thì   sẽ nhanh chóng bị tụt hậu. Về  vấn đề  đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), chiến lược phát  triển giáo dục 2011 – 2020 ghi “ Ứng dụng công nghệ  thông tin và truyền   thông nhằm mở rộng các hình thức học tập đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng   của mọi người, giúp người học hoàn thiện nhân cách, mở  rộng hiểu biết,   nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ  phù hợp với yêu cầu công   việc và nâng cao chất lượng cuộc sống” … Điều 28 mục 2 của Luật Giáo   dục (2005), quy định: “Phương pháp giáo dục phổ  thông phải phát huy tính   tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của   từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự  học, khả  năng làm việc   nhóm; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình   cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.       Môn học Địa lí có nhiều thuận lợi để ứng dụng  Công nghệ thông tin và   truyền thông (CNTT&TT)  vào dạy học do môn học này sử  dụng rất nhiều   phương tiện và thiết bị dạy học, các phương tiện này có một ý nghĩa lớn trong  giảng dạy như: Bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh, băng hình video, đồng thời cập nhật  những số  liệu mới làm phong phú nội dung trong quá trình giảng dạy chương  trình Địa lí. Dạy học Địa lí địa phương (ĐLĐP)  ở  các trường phổ  thông hiện nay  đã được chú ý nhiều hơn trước. Tuy nhiên, dung lượng kiến thức này vẫn còn   chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong chương trình địa lí. Hơn nữa nội dung ĐLĐP được  phân bố ở những tiết cuối năm, nên việc dạy và học  ĐLĐP chưa được coi trọng  đúng mức. Nhiều giáo viên chưa thật sự đầu tư trong việc tổ chức các hoạt động  dạy học cũng như sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong đó có việc  ứng dụng CNTT&TT trong dạy học ĐLĐP. Do đó, kiến thức ĐLĐP của học sinh 
 5. 2 thường nghèo nàn, việc cung cấp và bổ sung kiến thức ĐLĐP cho học sinh còn  nhiều hạn chế, đây là vấn đề cần khắc phục. Để  góp phần đáp  ứng những yêu cầu cấp bách nói trên của quá trình  đổi mới phương pháp dạy học Địa lí, chúng tôi lựa chọn đề  tài nghiên cứu  "Ứng dụng công nghệ  thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lí địa   phương tỉnh Thái Nguyên”.  Đây là một hướng nghiên cứu có ý nghĩa thực   tiễn, góp phần thực hiện đổi mới PPDH để nâng cao chất lượng và hiệu quả  dạy học ĐLĐP ở nhà trường phổ thông. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục tiêu Xây dựng Website học liệu điện tử và bài giảng E­learning nhằm mục tiêu đổi   mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học ĐLĐP ở tỉnh Thái Nguyên. 2.2. Nhiệm vụ  ­ Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng CNTT&TT   vào dạy học địa lí. ­ Nghiên cứu các kỹ  thuật  biên tập  website học liệu điện tử  và bài   giảng Elearning ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên lớp 9 Trung học cơ sở (THCS). ­ Tổ chức dạy học Địa lí địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 9 THCS với   sự hỗ trợ của website học liệu điện tử và bài giảng E­learning. ­ Tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi, hiệu quả của  việc  ứng dụng  website học liệu điện tử  và bài giảng E­learning    trong dạy học  ĐLĐP  tỉnh Thái  Nguyên  lớp 9 THCS;  Đề  xuất một số  giải pháp  ứng dụng   CNTT&TT  trong dạy học  ĐLĐP  ở  các  trường THCS  trên   địa  bàn  tỉnh Thái   Nguyên. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng CNTT&TT trong việc xây dựng website học liệu  điện tử và bài giảng E­learning tỉnh Thái Nguyên lớp 9 – THCS. 3.2. Phạm vi nghiên cứu ­ Giới hạn về  nội dung: Nội dung  ĐLĐP  tỉnh Thái Nguyên dành cho  HS lớp 9 THCS. Ứng dụng phần mềm Microsoft Office và dịch vụ trực tuyến   Google, phần mềm Adobe Presenter biên tập học liệu điện tử và bài giảng E­ learning ĐLĐP.
 6. 3 ­ Giới hạn về không gian lãnh thổ: Nghiên cứu và  thực nghiệm (TN) trên địa  bàn tỉnh Thái Nguyên. ­ Giới hạn về thời gian: Luận án được thực hiện từ năm 2009 – 2014. 4. Giả thuyết khoa học Xây dựng và sử  dụng được website học liệu điện tử, hệ  thống bài  giảng E­learning trong dạy học ĐLĐP một cách có hiệu quả, đáp ứng các yêu   cầu của lí luận dạy học thì sẽ  tăng cường hứng thú, phát huy tính tích cực  của học sinh trong học tập từ  đó nâng cao chất lượng dạy học ĐLĐP tỉnh   Thái Nguyên. 5. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Mục này đề cập đến lịch sử nghiên cứu, phát triển CNTT&TT trong   dạy học nói chung, dạy học Địa lí và ĐLĐP nói riêng  ở  cả  2 góc độ  lí luận  dạy  học   sử   dụng   CNTT&TT   và   lí   luận   dạy   học   Địa   lí,   ĐLĐP   sử   dụng   CNTT&TT thông qua các công trình nghiên cứu tổng quan về dạy học Địa lí và   ĐLĐP; các bài báo; các giáo trình; luận án; luận văn thạc sĩ của gần 30 tác giả  trong vòng 10 năm trở  lại đây.....từ  đó xác định những điểm kế  thừa và phát   triển của luận án. 6. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu 6.1. Quan điểm nghiên cứu  Những quan điểm nghiên cứu được sử  dụng trong luận án bao gồm:   quan điểm hệ  thống, quan điểm tổng hợp, quan điểm thực tiễn, quan điểm  công nghệ dạy học. 6.2. Phương pháp nghiên cứu Những phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án bao gồm:   Phương pháp thu thập tài liệu, phương pháp điểu tra, phương pháp toán thống   kê, phương pháp thực nghiệm. 7. Những đóng góp của luận án Trong quá  trình nghiên  cứu,  đề  tài  luận  án   đã bước  đầu  đạt   được  những kết quả sau đây: ­ Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng   CNTT&TT trong dạy học ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên. ­ Đánh giá được thực trạng việc ứng dụng CNTT&TT để  nâng cao chất   lượng dạy học ĐLĐP ở trường THCS tỉnh Thái Nguyên hiện nay. ­ Xây dựng website cơ  sở  học liệu điện tử, biên tập bài giảng trực  tuyến phục vụ cho dạy học ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên.
 7. 4 ­ Hướng dẫn cách sử dụng website trong dạy học ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên. ­   Chứng   minh   được   tính   khả   thi   và   hiệu   quả   của   việc   ứng   dụng   CNTT&TT trong dạy học ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên. ­   Đề   xuất   những   giải   pháp   để   nâng   cao   hiệu   quả   việc   ứng   dụng  CNTT&TT trong dạy học ĐLĐP ở trường phổ thông. 8. Cấu trúc luận án Ngoài phần mở  đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ  lục,   luận án dược cấu trúc thành 3 chương: Chương 1:  Cơ  sở  lí luận và thực tiễn của việc  ứng dụng  công nghệ   thông tin và truyền thông trong dạy học ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên. Chương 2: Biên tập website học liệu điện tử và bài giảng E­learning để   tổ chức dạy học Địa lí địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 9 THCS  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
 8. 5 Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG  NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 1.1. Cơ sở lí luận của đề tài 1.1.1. Những vấn đề đổi mới phương pháp dạy học Địa lí 1.1.1.1. Yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học a. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học:  Hiện nay, sự cần thiết của  việc đổi mới phương pháp dạy học xuất phát từ 3 nguyên nhân:  + Nhu cầu của sự phát triển xã hội +  Nhu của sự phát triển kinh tế + Đặc điểm tâm ­ sinh lí của người học b. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực : Phương pháp dạy học  tích cực gồm các đặc trưng cơ bản sau:  Dạy học thông qua tổ chức các hoạt  động học tập của học sinh, dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự  học, tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác, kết hợp đánh  giá của thầy với tự đánh giá của trò 1.1.1.2. Đổi mới phương pháp dạy học Địa lí theo hướng tích cực ­ Yêu cầu đổi mới PPDH Địa lí ­ Yêu cầu về đổi mới phương tiện dạy học Địa lí ­ Yêu cầu đối với việc thiết kế một bài giảng Địa lí cụ thể ­ Cơ sở để TKBG 1.1.2. Những vấn đề lí luận về dạy học Địa lí địa phương ở trường phổ thông Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lí luận về dạy học ĐLĐP, tác giả tập   trung tìm hiểu về  mục đích, tầm quan trọng của việc dạy học ĐLĐP; Hình   thức tổ chức dạy học ĐLĐP; Phương pháp dạy học ĐLĐP. 1.1.3. Phương tiện thiết bị dạy học Địa lí 1.1.3.1. Khái niệm về phương tiện dạy học địa lí ở trường phổ thông Trong các tài liệu về  lí luận dạy học đã trình bày, phương tiện dạy   học đồng nghĩa với phương tiện trực quan,  đó là các vật thật, vật tượng  trưng, và các vật tạo hình sử  dụng để  dạy học. Các vật thật giúp cho học   sinh tiếp thu tri thức, gây hứng thú tìm tòi học tập như: động vật, thực vật  sống trong môi trường tự nhiên. Các vật tượng trưng như: các sơ đồ, lược đồ,  bản đồ  giáo khoa,… giúp cho học sinh thấy được một cách trực quan các sự  vật hiện tượng, được biểu diễn dưới dạng khái quát hoặc đơn giản. Còn các   vật tạo hình kể  cả  phương tiện hiện đại như: tranh, ảnh, mô hình, hình vẽ,  
 9. 6 băng video, phim đèn chiếu,… thay cho các sự vật, hiện tượng khó trông thấy  trực tiếp như: biển,  đại dương,… hoặc các sự  vật hiện tượng không thể  trông thấy như: cấu tạo của trái đất. 1.1.3.2. Phân loại các phương tiện, thiết bị kĩ thuật trong dạy học địa lí Trên cơ sở phân loại các phương tiện dạy học, do đặc trưng của bộ môn,   các phương tiện trực tiếp dạy học địa lí được phân thành 2 nhóm phương tiện cơ  bản:  ­ Nhóm các phương tiện dạy học truyền thống.  ­ Nhóm các phương tiện, thiết bị kĩ thuật dạy học địa lí.  1.1.3.3. Vai trò, chức năng của các phương tiện thiết bị dạy học Phương tiện dạy học có thể  đóng nhiều vai trò trong quá trình dạy   học. Một mặt, các phương tiện dạy học thay thế  cho những sự  vật hiện   tượng và các quá trình xảy ra trong thực tiễn mà giáo viên và học sinh không  thể tiếp cận được. Mặt khác, giúp thầy giáo phát huy tất cả các giác quan các   hiện tượng và tái hiện được những khái niệm, qui luật, áp dụng kiến thức   vào thực tế sản xuất. 1.1.4. Công nghệ thông tin với việc đổi mới phương pháp dạy học Địa lí Trên cơ sở tìm hiều, nghiên cứu tác giả trình bày các khái niệm cơ bản về  CNTT&TT; tác động của CNTT&TT đối với giáo dục. 1.2. Cơ sở thực tiễn 1.2.1. Cấu trúc và nội dung chương trình Địa lí bậc Trung học cơ sở Hệ  thống kiến thức địa lí theo chương trình THCS liên quan đến ba   nội dung cơ  bản của khoa học địa lí đó là: những kiến thức về  Địa lí đại  cương; những kiến thức về  Địa lí các châu; những kiến thức về  Địa lí Việt  Nam Như  vậy, cấu trúc của chương trình được sắp xếp theo thứ tự  học sinh   (HS) học các kiến thức liên quan đến địa lí đại cương trước sau đó là địa lí các   châu lục và cuối cùng học địa lí Việt Nam. Việc sắp xếp chương trình như vậy   đi theo con đường từ  những kiến thức khái quát đến những kiến thức cụ  thể.  Trong dạy học, đây là con đường ngắn nhất, tiết kiệm thời gian. Nhưng việc sắp   xếp chương trình này đòi hỏi ở HS sự nỗ lực học tập rất lớn để nắm được các   kiến thức khái quát (các khái niệm, các quy luật), trong khi các kiến thức cụ thể  mà HS có được còn rất hạn chế. Đây là một khó khăn đối với việc dạy học địa lí   ở trường THCS.    
 10. 7 1.2.2. Nội dung địa lí địa phương tỉnh, thành phố bậc Trung học cơ sở Nhìn  chung,   trong   chương  trình   và   SGK   Địa   lý  lớp   9  THCS,  phần   ĐLĐP chỉ là hướng dẫn cách học cho các em học sinh. Vì vậy, khi giảng dạy  phần ĐLĐP người giáo viên phải tìm tòi, khai thác tài liệu về nhằm cung cấp   cho học sinh những kiến thức cơ bản về địa phương của mình. 1.2.3. Đặc điểm tâm sinh lí và trình độ nhận thức của học sinh Trung học cơ   sở Trong mục này tác giả  tập trung làm rõ các đặc điểm sau:  động cơ học  tập, về tư duy, về ghi nhớ, về quan hệ giao tiếp... Các đặc điểm trên được phát  huy cao nhất ở HS THCS. 1.2.4. Thực trạng dạy học Địa lí địa phương và việc ứng dụng công nghệ thông   tin và truyền thông trong dạy học ĐLĐP ở tỉnh Thái Nguyên 1.2.4.1. Thực trạng dạy học Địa lí địa phương tỉnh Thái Nguyên ĐLĐP là học phần cố định trong chương trình giảng dạy địa lí ở  trường  phổ thông. Tuy nhiên việc giảng dạy ĐLĐP còn nhiều hạn chế: Thời lượng dành  cho chương trình ĐLĐP còn ít; Vấn đề giảng dạy ĐLĐP nói chung và ĐLĐP tỉnh   Thái Nguyên nói riêng còn gặp nhiều khó khăn do tài liệu phục vụ cho giảng dạy   còn hạn chế, nhận thức về kiến thức ĐLĐP của giáo viên còn chưa đồng đều; trình  độ nhận thức, khả năng tư duy… của học sinh không đồng đều giữa các vùng trong   toàn tỉnh. 1.2.4.2. Thực trạng  ứng dụng công nghệ  thông tin và truyền thông trong dạy   học Địa lí, ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên Để  có cơ  sở  đánh giá việc  ứng dụng CNTT&TT trong dạy học Địa lí  địa phương  ở  trường phổ  thông, chúng tôi tiến hành điều tra giáo viên (GV)  và HS ở nhiều huyện, thị, thành trong tỉnh Thái Nguyên. Mục đích của công tác điều tra nhằm đánh giá tình hình dạy học, việc  ứng dụng CNTT&TT trong dạy học bộ  môn, (về  mặt nhận thức, tần suất,   hình thức, biện pháp sử dụng của GV và HS...). Kết quả điều tra sẽ là cơ  sở  quan trọng để chúng tôi nắm bắt được thực trạng  ứng dụng CNTT&TT dạy   học bộ  môn hiện nay và đề  xuất các biện pháp  ứng dụng CNTT&TT để  nhằm nâng cao chất lượng dạy học Địa lí ở trường phổ thông. Tiểu kết chương 1
 11. 8 Qua nghiên cứu lý luận và điều tra, khảo sát thực tế về việc  “Ứng dụng   CNTT&TT trong dạy học ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên”, cho thấy một số vấn đề  sau: ­ Sự  phát triển mạnh mẽ  của   CNTT&TT đã làm thay đổi bản chất  của quá trình dạy học. Bên cạnh các PPDH truyền thống, GV có nhiều hơn  các PPDH để lựa chọn như dạy học trực tuyến, E­learning, Webquest,...HS có  nhiều  cơ  hội  học   tập,  từng  bước  thay   đổi  phương  pháp  học   từ   học  tập   truyền thống trên lớp sang tự học, tự nghiên cứu và tự đánh giá. ­ Đổi mới cả  về  mục tiêu, nội dung và phương pháp là sự  đổi mới   mang tính tất yếu và cũng là mục tiêu lớn đặt ra cho ngành Giáo dục và Đào   tạo của nước ta. Đổi mới để đáp ứng sự phát triển chung của thời đại và giải   quyết vấn đề  cốt lõi của quá trình dạy học là cung cấp thêm tri thức nhân   loại vào tri thức của người học.  ­ Từ việc hệ thống, khái quát và phát triển những vấn đề l í luận, đồng  thời rút ra những nhận định chung từ việc ứng dụng CNTT&TT vào dạy học,   đề tài đã xây dựng được cơ  sở lí luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu, ứng   dụng CNTT&TT vào dạy học ĐLĐP ở trường THCS. Chương 2 BIÊN TẬP WEBSITE HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ VÀ BÀI GIẢNG  E­LEARNING ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH  THÁI NGUYÊN LỚP 9 THCS 2.1. Những nguyên tắc biên tập website học liệu điện tử,  bài giảng E­learning 2.1.1. Nguyên tắc biên tập Website học liệu điện tử Khi xây dựng Website học liệu điện tử  cần đảm bảo các nguyên tắc  sau  ­ Đảm bảo tính khoa học: Nguyên tắc này đòi hỏi nội dung thiết kế  phải đảm bảo tính chính xác và tính hiện đại của chương trình. Các nội dung   của học liệu được cấu trúc, sắp xếp khoa học để người dùng dễ sử dụng. ­ Đảm bảo tính sư  phạm: Nguyên tắc này đỏi hỏi nội dung thiết kế  phải rõ ràng, phù hợp với chương trình. Các hình  ảnh, phim, tư  liệu,… xây   dựng phải dễ sử dụng, giúp giáo viên dễ dàng tổ chức, điều khiển hoạt động   nhận thức của học sinh. ­ Đảm bảo tính khả  thi: Học liệu xây dựng phải đáp  ứng được khả  năng sử dụng của GV các trường phổ thông ở địa phương.
 12. 9 ­ Đảm bảo tính kinh tế: Học liệu xây dựng phải phù hợp với điều kiện   kinh tế của các trường phổ thông, làm thế nào để chi phí sản xuất không lớn  nhưng đảm bảo được tính hiệu quả trong dạy học. 2.1.2. Nguyên tắc biên tập bài giảng E­learning ­ Nguyên tắc 1: Kết hợp câu chữ với hình ảnh minh họa ­ Nguyên tắc 2: Hình ảnh minh họa có thể kết hợp với giải thích bằng  lời (âm thanh). ­ Nguyên tắc 3: Với hình ảnh minh họa không nên sử  dụng đồng thời   cả lời nói và câu chữ. ­ Nguyên tắc 4: Tạo môi trường học tập có tính tương tác cao kết hợp  với rèn luyện khả năng tự học ­ Nguyên tắc 5: Phong cách viết nội dung phải có cấu trúc rõ ràng ­ Nguyên tắc 6: Thận trọng với sự khác biệt về văn hoá và ngôn ngữ ­ Nguyên tắc 7: Đóng gói nội dung cần tuân theo các chuẩn quy định 2.2. Giới thiệu một số phần mềm hỗ trợ biên tập website và bài giảng trực  tuyến 2.2.1. Một số phần mềm, website hỗ trợ tìm kiếm, biên tập kênh chữ 2.2.2. Một số phần mềm, website hỗ trợ biên tập bảng biểu thống kê 2.2.3. Một số phần mềm, website hỗ trợ tìm kiếm, biên tập video 2.2.4. Một số phần mềm, website hỗ trợ tìm kiếm, biên tập hình ảnh 2.2.5. Một số phần mềm, website hỗ trợ tìm kiếm, biên tập bản đồ 2.2.6. Một số phần mềm, website hỗ trợ biên tập bài giảng trực tuyến 2.3. Biên tập website học liệu điện tử và bài giảng trực tuyến Địa lí địa  phương tỉnh Thái Nguyên 2.3.1. Biên tập website học liệu điện tử Địa lí địa phương tỉnh Thái Nguyên 2.3.1.1.   Mục   đích,   yêu   cầu   biên   tập   website   học   liệu   điện   tử   Địa   lí   địa   phương 2.3.1.2. Cấu trúc website học liệu điện tử 2.3.1.3. Danh mục một số học liệu điện tử trong website cơ sở dữ liệu 2.3.1.4. Quy trình biên tập website học liệu điện tử ­ Bước 1: Sưu tầm nguồn tư liệu ­ Bước 2: Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu ­ Bước 3: Lựa chọn công nghệ lưu trữ
 13. 10 ­ Bước 4: Biên tập website học liệu điện tử ĐLĐP 2.3.1.5.  Ứng dụng các dịch vụ  miễn phí của Google biên tập website cơ  sở   học liệu điện tử ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên a. Tổng quan về dịch vụ lưu trữ dữ liệu của Google. b. Quy trình lưu trữ và chia sẻ dữ liệu của Google Drive và Google Site c. Các bước biên tập website học liệu điện tử ­   Bước   1:   Tạo   tài   khoản   Google   Accounts   với   tên   tài   khoản   là   web.dialithainguyen@gmail.com tại địa chỉ http://accounts.google.com/ Hình 2.1. Giao diện tạo tài khoản Google Accounts
 14. 11 ­ Bước 2: Đăng nhập địa chỉ bằng tài khoản vừa tạo. Hình 2.2. Giao diện đăng nhập Google Accounts ­ Bước 3: Chọn ứng dụng Google Drive Hình 2.3. Giao diện Google Drive ­ Bước 4: Tạo thư mục lưu trữ học liệu trên Google Drive: Chọn nút Tạo
 15. 12 Hình 2.4. Giao diện tạo thư mục trên Google Drive ­ Bước 5: Upload học liệu từ máy tính vào các thư mục trên Google Drive.  Hình 2.5. Giao diện các thư mục học liệu trên Google Drive ­ Bước 6: Chia sẻ dữ liệu (Share File), chọn dấu tick vào đầu tên các   File,  Hình 2.6. Giao diện upload học liệu trên Google Drive ­ Bước 7: Tạo website trên Google Sites. Đăng nhập tài khoản gmail   tại địa chỉ http://sites.google.com.
 16. 13 Hình 2.7. Giao diện đăng nhập Google Sites tạo web miễn phí ­ Bước 8. Chọn Create, chọn mẫu website có sẵn (Template) và đặt tên  site, nhập mã xác nhận website. Website được tạo có địa chỉ là  http://sites.google.com/site/dialitinhthainguyen/ Hình 2.8. Giao diện chọn mẫu web trên Google Sites ­ Bước 9: Biên tập Trang chủ  (Home). Chọn nút Edit page để  biên tập nội   dung. Hình 2.9. Giao diện biên tập trang chủ Website học liệu điện tử ­ Bước 10: Tạo trang con (page) với tên gọi Thư viện bản đồ. 
 17. 14 Hình 2.10. Giao diện biên tập trang nhánh Website học liệu điện tử ­ Bước 11: Thêm (Add) file học liệu điện tử vào trang web. Hình 2.11. Giao diện biên tập học liệu Website học liệu điện tử 2.3.2. Biên tập bài giảng E­learning Địa lí địa phương tỉnh Thái Nguyên 2.3.2.1. Yêu cầu đối với bài giảng E­learning Địa lí địa phương 2.3.2.2. Tổng quan quy trình biên tập bài giảng E­learning 2.3.2.3.   Các   bước   biên   tập   bài   giảng   E­learning   ĐLĐP   bằng   phần   mềm   Adobe Presenter 7.0 Trong   quá   trình   biên   tập   các   bài   giảng   E­learning   ĐLĐPtỉnh   Thái   Nguyên, tác giả đề tài đã thực hiện biên tập 3 bài. Gồm các bài sau: Bảng 2.1. Các bài giảng ĐLĐP được biên tập E­learning TT Lớp Tên bài 1 9 Bài 41. ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên (Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ  và tự nhiên) 2 9 Bài 42. ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên (Dân cư, xã hội) 3 9 Bài 43. ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên (Kinh tế)
 18. 15 Tác giả  xin giới thiệu quy trình biên tập 01 bài giảng trực tuyến E­ learning bằng phần mềm Adobe Presenter 7.0. Địa lí lớp 9 THCS.  Ở  phần   này, tác giả  đưa ra quy trình chi tiết để  biên soạn một bải giảng bằng phần  mềm Adobe Presenter 7.0 gồm các bước:  ­ Cài đặt các phần mềm;  ­ Sưu tầm các tư liệu cần cho bài giảng;  ­ Xây dựng bài giảng trình chiếu bằng PowerPoint;  ­ Ghi âm, ghi hình;  ­ Thiết lập giao diện bài giảng E­learning; ­ Thêm video vào trang trình chiếu ­ Thêm âm thanh và đồng bộ lời giảng với trình chiếu hình ảnh;  ­ Tạo câu hỏi trắc nghiệm, tương tác vấn đáp (quizze);  ­ Xuất bản bài giảng E­learning.
 19. 16 KÊNH CHỮ KÊNH HÌNH Thêm các hiệu ứng BẢNG, BIỂU VIDEO GIÁO KHOA VIDEO GV GIẢNG BÀI AUDIO LỜI GIẢNG BÀI CÁC BÀI TRẮC NGHIỆM ĐỒNG BỘ  QUAY PHIM, GHI ÂM GIÁO VIÊN DẠY HÓA Kênh chữ, Hình ảnh với Âm thanh SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI (HTML, PDF viewer) Upload to server
 20. 17 Hình 2.12. Quy trình các bước biên tập bài giảng E­learning 2.4. Sử dụng website học liệu trong dạy học Địa lí địa phương 2.4.1. Khai thác nguồn học liệu  Để  khai thác CSDL học liệu điện tử  ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên, GV và  HS thực hiện theo các bước sau: ­  Bước   1:  Khởi   động   trình   duyệt   Web   trên   máy   tính   cá   nhân   có   kết   nối  internet. Ví dụ như: Google Chrome, FireFox, Internet Explorer. ­  Bước 2:  Nhập địa chỉ  truy cập Website trên thanh Adress địa chỉ  như  sau:   https://sites.google.com/site/dialitinhthainguyen ­  Bước 3:  Truy cập vào các trang nhánh  ở  menu dọc bên trái khung cửa sổ  trình duyệt để  vào các Thư  viện lưu trữ theo phân loại học liệu điện tử  bao  gồm: + Thư viện bản đồ + Thư viện hình ảnh:  + Thư viện video ­ Bước 4: Sao chép (Copy) và dán (Paste), tải về Download, Chèn (Insert) 2.4.2. Sử dụng website học liệu trong dạy học đàm thoại Trong dạy học ĐLĐP tỉnh Thái Nguyên, GV truy cập vào trang học   liệu để dowload học liệu hoặc sử dụng trực tuyến trong khi lên lớp để đặt ra   các câu hỏi đàm thoại. 2.4.3. Sử dụng website học liệu hướng dẫn học sinh khai thác bản đồ Trong điều kiện thực tế tại địa phương tỉnh Thái Nguyên, nguồn bản đồ  ĐLĐP rất hạn chế. Hệ thống bản đồ trên website học liệu điện tử hỗ trợ hiệu   quả quá trình dạy học ĐLĐP 2.4.4. Sử dụng website học liệu trong tổ chức dạy học nhóm ­ Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho các em HS trong lớp làm việc cá nhân ­ Bước 2: Sau khi HS làm việc toàn lớp 5 phút. GV chia lớp thành các nhóm   thảo luận. ­ Bước 3: Đại diện các nhóm báo cáo nội dung thảo luận sâu. ­  Bước 4:  Các nhóm tự  đánh giá và đánh giá chéo. GV củng cố, chuẩn hóa  kiến thức và đưa nội dung phản hồi. 2.4.5. Sử dụng website học liệu trong dạy học dự án
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2