intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
11
lượt xem
4
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí là một công cụ hữu ích giúp các nhà quản trị doanh nghiệp kiểm soát chi phí. Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nghiên cứu thực trạng HTTT KTQT chi phí đã được tổ chức ở các doanh nghiệp may Việt Nam như thế nào? Từ đó đề xuất giải pháp tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may nhằm khai thác lợi ích của hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí đối với công tác quản trị doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

1<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Dệt may được coi là một trong những ngành trọng điểm của nền công nghiệp<br /> Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong đó các DN<br /> may đóng vai trò chủ lực. Theo số liệu từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam, kim ngạch<br /> xuất khẩu năm 2012 đối với hàng dệt may và xơ sợi dệt các loại đạt 17,2 tỷ<br /> USD, tăng 8,5% so với 2011 và mục tiêu đến năm 2015 kim ngạch xuất khẩu đạt<br /> 19 tỷ USD thu hút trên 2.500.000 lao động, năm 2020 đạt từ 25-27 tỷ USD. Với<br /> vai trò quan trọng và to lớn của ngành dệt may đối với nền kinh tế của đất nước<br /> như vậy thì việc bảo đảm cho các doanh nghiệp dệt may tăng trưởng và phát triển<br /> bền vững trong hoàn cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động là hết sức cần<br /> thiết, nhất là khi toàn thế giới đang lâm vào cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế<br /> như hiện nay.<br /> Các DN may Việt nam hiện nay vẫn chủ yếu là sản xuất theo quy cách và<br /> thiết kế của khách hàng và trong nhiều trường hợp sử dụng nguyên phụ liệu do<br /> người mua chỉ định. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng doanh thu thực tế từ<br /> các hoạt động này là rất thấp dẫn đến lợi nhuận thấp, thậm chí một số doanh<br /> nghiệp còn có lợi nhuận âm.Bên cạnh đó, từ khi gia nhập WTO, ngành dệt may<br /> đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, phải cạnh tranh ngang bằng với các<br /> cường quốc xuất khẩu lớn như Trung Quốc, Ấn Độ (cạnh tranh về giá cả) và Hàn<br /> Quốc, Nhật Bản (cạnh tranh về mẫu mã, thiết kế). Áp lực cạnh tranh này buộc các<br /> DN may Việt nam phải có chiến lược phát triển, quản lý tốt chi phí giảm giá thành<br /> sản xuất, đầu tư vào máy móc thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả<br /> sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó, nhu cầu thông tin kế toán quản trị của<br /> nhà quản trị là rất lớn, đặc biệt hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí luôn giữ<br /> vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, nó<br /> bao gồm việc cung cấp và phân tích thông tin chi phí để ra quyết định đầu tư, cung<br /> cấp thông tin để hỗ trợ cho việc sản xuất các sản phẩm với chi phí thấp, đảm bảo<br /> chất lượng sản phẩm, giao hàng đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, hệ thống kế<br /> toán chi phí trong các doanh nghiệp nói chung và trong các doanh nghiệp may nói<br /> riêng mới chỉ tập trung vào việc thiết lập thông tin kế toán tài chính phục vụ cho<br /> việc lập báo cáo tài chính, chưa chú trọng đến việc cung cấp thông tin phục vụ cho<br /> quản trị doanh nghiệp.<br /> Hiện nay, công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại các<br /> doanh nghiệp may đang gặp nhiều khó khăn, khả năng phối hợp giữa các bộ<br /> <br /> 2<br /> <br /> phận, hệ thống trong doanh nghiệp để tổ chức thu thập đầy đủ dữ liệu đầu vào,<br /> xử lý và cung cấp thông tin chi phí còn nhiều hạn chế. Với hệ thống kế toán<br /> quản trị chi phí như hiện nay, các doanh nghiệp may sẽ khó có thể đứng vững<br /> trong môi trường cạnh tranh khu vực và thế giới. Để tổ chức được hệ thống<br /> thông tin kế toán quản trị chi phí nhằm đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu quản trị<br /> doanh nghiệp luôn là công việc phức tạp, đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía như: từ<br /> nhu cầu thông tin kế toán quản trị chi phí của các nhà quản trị, việc phối hợp<br /> giữa các bộ phận trong doanh nghiệp đến việc tổ chức bộ máy kế toán và các<br /> phần hành công việc kế toán quản trị chi phí để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông<br /> tin về chi phí cho quản trị doanh nghiệp của các nhà quản lý các cấp trong<br /> doanh nghiệp.<br /> Do vậy, việc nghiên cứu đặc điểm và nội dung của hệ thống thông tin kế<br /> toán quản trị chi phí trên cơ sở đó tổ chức được hệ thống thông tin này trong<br /> các doanh nghiệp may Việt Nam là việc làm rất cần thiết trong giai đoạn hiện<br /> nay. Xuất phát từ những lý do nêu trên, luận án nghiên cứu đề tài “Tổ chức hệ<br /> thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam”<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí là một công cụ hữu ích giúp các nhà<br /> quản trị doanh nghiệp kiểm soát chi phí. Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nghiên<br /> cứu thực trạng HTTT KTQT chi phí đã được tổ chức ở các doanh nghiệp may Việt<br /> Nam như thế nào? Từ đó đề xuất giải pháp tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản<br /> trị chi phí trong các doanh nghiệp may nhằm khai thác lợi ích của hệ thống thông<br /> tin kế toán quản trị chi phí đối với công tác quản trị doanh nghiệp.<br /> 3. Câu hỏi nghiên cứu<br /> Để đạt được mục tiêu nghiên cứu của luận án, luận án cần phân tích các vấn đề<br /> liên quan đến HTTT KTQT chi phí trong các doanh nghiệp may nhằm trả lời các<br /> câu hỏi sau:<br /> 1. Nhu cầu thông tin kế toán quản trị nói chung và thông tin kế toán quản trị<br /> chi phí của nhà quản trị trong doanh nghiệp may Việt Nam và mức độ thỏa mãn của<br /> họ đối với thông tin do kế toán chi phí cung cấp hiện nay như thế nào?<br /> 2. Có những nhân tố nào ảnh hưởng tới HTTT KTQT chi phí trong các doanh<br /> nghiệp may?<br /> 3. Việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh<br /> nghiệp may đang thực hiện ở mức độ như thế nào?<br /> 4. Từ kết quả đánh giá thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị<br /> <br /> 3<br /> <br /> chi phí trong các doanh nghiệp may đưa ra những giải pháp nào để có thể tổ chức<br /> hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may nhằm khai<br /> thác lợi ích của hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí đối với công tác quản trị<br /> doanh nghiệp?<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:<br /> 4.1. Đối tượng nghiên cứu:<br /> Luận án nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các<br /> doanh nghiệp may Việt Nam<br /> 4.2. Phạm vi nghiên cứu:<br /> Hiện nay, tỷ lệ các DN may có quy mô nhỏ chiếm chưa đến 20% về số<br /> lượng các DN may Việt Nam, và HTTT KTQT chi phí cũng rất khó thực hiện<br /> tại các DN nhỏ do đòi hỏi về khả năng đầu tư tài chính, nguồn nhân lực. Vì vậy,<br /> phạm vi nghiên cứu được thực hiện tại các doanh nghiệp may có quy mô lớn và<br /> quy mô vừa.<br /> 5. Những đóng góp của luận án và đề xuất các nghiên cứu tiếp theo<br /> Luận án có đóng góp cả về tính lý luận và tính thực tiễn. Về mặt lý luận,<br /> dựa trên cơ sở lý thuyết về hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp, luận án đã<br /> nghiên cứu đồng bộ cả ba nội dung của hệ thống thông tin kế toán quản trị chi<br /> phí là hệ thống thông tin dự toán chi phí, hệ thống thông tin chi phí thực hiện và<br /> hệ thống thông tin kiểm soát chi phí nhằm đưa ra một mối liên hệ mật thiết về<br /> thông tin trong kiểm soát chi phí đó là thông tin quá khứ, hiện tại và tương lai.<br /> Từ đó có thể khẳng định vai trò của hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí<br /> trong việc ra quyết định của nhà quản trị để trả lời câu hỏi có tồn tại mối quan<br /> hệ giữa HTTT kế toán quản trị chi phí và hiệu quả công tác quản trị doanh<br /> nghiệp hay không? Nghiên cứu được thực hiện trong các DN may Việt Nam<br /> nhưng hoàn toàn có thể áp dụng cho các ngành sản xuất công nghiệp khác như<br /> sản xuất thuốc lá, xi măng, bia,...<br /> Về mặt thực tiễn, luận án đã chỉ ra một vấn đề mà các DN may đang gặp<br /> phải hiện nay là làm thế nào đạt mục tiêu kiểm soát chi phí, hạ giá thành sản<br /> phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh khi hội nhập. Luận án đã góp phần làm<br /> sáng tỏ việc các nhà quản trị DN may cần phải biết cách phân loại tính toán chi<br /> phí kinh doanh một cách chính xác, cần phải có thông tin về chi phí không phải<br /> chỉ ở phạm vi toàn doanh nghiệp mà từng khâu, từng bộ phận, cá nhân tham gia<br /> vào quá trình SXKD để có thể kiểm soát được chi phí. Luận án đã chỉ ra để tổ<br /> chức tốt hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí, các giải pháp cho doanh<br /> <br /> 4<br /> <br /> nghiệp may cần có sự đồng bộ, thống nhất xuyên suốt từ các giải pháp về<br /> HTTT dự toán chi phí đến các giải pháp về HTTT kiểm soát chi phí và ra quyết<br /> định kinh doanh. Qua đó đề xuất các giải pháp tổ chức hệ thống thông tin kế<br /> toán quản trị chi phí khá cụ thể để các DN may có thể ứng dụng vào thực tiễn<br /> quản trị chi phí của doanh nghiệp.<br /> 6. Kết cấu của luận án<br /> Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận án được kết cấu thành 4 chương:<br /> Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu<br /> của luận án<br /> Chương 2: Cơ sở lý luận về tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi<br /> phí trong các doanh nghiệp sản xuất<br /> Chương 3: Thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí<br /> trong các doanh nghiệp may Việt Nam<br /> Chương 4: Giải pháp tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí<br /> trong các doanh nghiệp may Việt Nam<br /> <br /> 5<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP<br /> NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN<br /> 1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu ở nƣớc ngoài<br /> Luận án đã trình bày các nghiên cứu của các tác giả khác nhau có liên quan<br /> đến tổ chức HTTT kế toán quản trị chi phí. Theo Laudon J.P (2003), HTTT kế<br /> toán được xác định như một tổng thể gồm con người, thiết bị (phần cứng), các<br /> chương trình máy tính (phần mềm), dữ liệu được lưu trữ và các phương án tổ<br /> chức dữ liệu, mạng kết nối và quá trình thiết lập thông tin về tình hình phân bổ<br /> và sử dụng nguồn lực, về tình hình kinh doanh cho người sử dụng. Chang<br /> (2001) khẳng định HTTT kế toán đóng vai trò then chốt trong hiệu quả tổ chức<br /> quản trị doanh nghiệp, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Nghiên<br /> cứu “Vai trò của thông tin kế toán trong quá trình ra quyết định ở các doanh<br /> nghiệp sản xuất sữa CHLB Đức” của Eva, Heidhues & Chris Patel (2008) cho<br /> rằng sự phát triển của lý thuyết quản trị chi phí, cộng với sự hỗ trợ của công<br /> nghệ thông tin sẽ là công cụ tốt nhất trong công tác quản trị doanh nghiệp.<br /> Nghiên cứu cho rằng các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải được thuyết phục<br /> về tác dụng của HTTT kế toán chi phí trong quá trình ra quyết định. Tuy nhiên,<br /> nghiên cứu chưa làm rõ được mối quan hệ giữa nhu cầu của nhà quản trị doanh<br /> nghiệp với thông tin KTQT chi phí. Vấn đề này cần phải được nghiên cứu sâu<br /> hơn vì đó là nền tảng thiết lập HTTT KTQT chi phí.<br /> Các tác giả Barfield, Raiborn & Kinney (1998) trong tài liệu Cost<br /> Accounting: Traditions and Innovations cho rằng hệ thống thông tin kế toán chi<br /> phí sẽ thiên về việc cung cấp thông tin cho quản trị nội bộ. Kế toán chi phí có<br /> chức năng phân tích về tình hình chi phí và khả năng sinh lời của các dự án, quá<br /> trình hoặc sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Theo đó, hệ thống<br /> thông tin kế toán quản trị chi phí bao gồm 2 bước: Bước 1: thu thập các thông<br /> tin về chi phí thông qua phân loại dựa vào bản chất như chi phí nguyên vật liệu,<br /> chi phí về lao động,... Bước 2: truy nguyên và phân bổ lại chi phí vào một hay<br /> nhiều đối tượng tạo phí như các hoạt động, các phòng ban, khách hàng hay các<br /> sản phẩm. Thông qua 2 bước này nhà quản lý mới có thể có đầy đủ thông tin<br /> nắm bắt được chính xác đối tượng chi phí, biết được cụ thể bộ phận, khâu nào<br /> gây lỗ hoặc không sinh lãi. Tuy vậy, nghiên cứu chưa đề cập đến khía cạnh tổ<br /> chức HTTT KTQT chi phí như cách thức thiết lập cơ sở dữ liệu, các phương<br /> pháp thiết lập thông tin và hệ thống báo cáo cung cấp thông tin KTQT chi phí.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản