intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tây Hồ: Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

47
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa và làm rõ thêm cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ NHBL. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại MB Tây Hồ trong thời gian qua, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHBL tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tây Hồ thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tây Hồ: Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> “Phát triển các dịch vụ NHBL, nhất là các DVNH gắn liền với sự phát triển<br /> bùng nổ của CNTT – viễn thông là một xu thế đang diễn ra ở Việt Nam hiện nay.<br /> Đối với người tiêu dùng, các dịch vụ NHBL mang lại nhiều lợi ích, đó là sự thuận<br /> tiện, chủ động trong sử dụng, nhanh chóng trong giao dịch… Đối với các NHTM,<br /> việc đẩy mạnh phát triển các dịch vụ NHBL sẽ giúp ngân hàng thu hút thêm được<br /> một số lượng lớn khách hàng, nhất là các đối tượng khách hàng cá nhân, qua đó gia<br /> tăng doanh thu, lợi nhuận, đồng thời còn giúp phân tán rủi ro cho ngân hàng.”<br /> “Ở Việt Nam, dịch vụ NHBL thời gian gần đây đã có những bước phát triển<br /> vượt bậc nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như một số nghiên cứu<br /> đã chỉ ra, đó là tỷ suất lợi nhuận giảm, chi phí kinh doanh cao, môi trường cạnh<br /> tranh khốc liệt, sự thiếu đồng bộ của hệ thống kênh phân phối, yêu cầu ngày càng<br /> cao của khách hàng. Hơn nữa, trong xu thế hội nhập quốc tế khi có sự xuất hiện<br /> các ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tài chính phi ngân hàng ở Việt Nam với<br /> trình độ công nghệ cao, nhiều kinh nghiệm hơn thì mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng<br /> gia tăng và sức ép đối với các NHTM Việt Nam ở lĩnh vực kinh doanh dịch vụ<br /> NHBL sẽ ngày càng lớn. Đó là những thách thức mà lĩnh vực NHBL đang phải đối<br /> mặt.”Để tồn tại và phát triển, các ngân hàng cần có chiến lược kinh doanh hiệu<br /> quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt được các xu thế phát triển mới để tìm<br /> giải pháp nhằm khai thác một thị trường còn nhiều tiềm năng phát triển.<br /> “Là một chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Quân đội, một trong những<br /> MHTM cổ phần lớn ở Việt Nam, Chi nhánh Tây Hồ thời gian qua đã triển khai<br /> cung cấp các dịch vụ NHBL cho các tầng lớp khách hàng khác nhau và cũng đã đạt<br /> được những kết quả tích cực đóng góp vào kết quả hoạt động chung của chi nhánh.<br /> Tuy nhiên, cũng như nhiều chi nhánh NHTM khác, hoạt động cung cấp dịch vụ<br /> NHBL của Chi nhánh Tây Hồ vẫn còn những hạn chế, bất cập. Thực trạng này đã<br /> có những ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển mà trước tiên là kết quả kinh<br /> doanh của chi nhánh. Vì vậy, để góp phần khắc phục những hạn chế đó thì việc<br /> đánh giá toàn diện thực trạng phát triển của dịch vụ NHBL thời gian qua, đặc biệt<br /> làm rõ những hạn chế và nguyên nhân có vai trò hết sức quan trọng bởi đây là cơ<br /> <br /> sở để tìm ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ NHBL tại Chi nhánh<br /> Tây Hồ trong thời gian tới.”<br /> Đó chính là lí do học viên lựa chọn đề tài nghiên cứu: "Phát triển dịch vụ<br /> ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tây<br /> Hồ: Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp”.<br /> 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn<br /> Các DVNH đã trở thành đối tượng nghiên cứu và được tiếp cận ở từng góc độ<br /> khác nhau tại nhiều công trình khoa học, luận văn thạc sĩ, tiến sỹ.<br /> “Tuy nhiên chưa có luận văn nào nghiên cứu chuyên sâu về việc"Phát triển<br /> dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi<br /> nhánh Tây Hồ: Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp”,vì vậy luận văn vẫn có tính<br /> cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn cao để các đơn vị cấp tương đương có thể tham<br /> khảo và ứng dụng cho các NHTM cho quá trình nghiên cứu, đánh giá, xây dựng,<br /> chiến lược kinh doanh cho lĩnh vực dịch vụ bán lẻ của mình.”<br /> 3. Mục đích nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa và làm rõ thêm cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ NHBL.<br /> - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại MB Tây Hồ<br /> trong thời gian qua, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên<br /> nhân.<br /> - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHBL tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tây Hồ thời gian tới.<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài là sự phát triển của dịch vụ NHBL.<br /> Phạm vi nghiên cứu:<br /> - Đề tài nghiên cứu sự phát triển của dịch vụ NHBL tại Ngân hàng thương<br /> mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tây Hồ<br /> - Thời gian: Việc đánh giá thực trạng phát triển của dịch vụ NHBL tập trung<br /> vào giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015. Các giải pháp đề xuất cho giai đoạn từ<br /> nay đến năm 2020.<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> <br /> Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu đề ra, đề tài luận văn sử dụng các<br /> phương pháp nghiên cứu sau:<br /> - Kết hợp chặt chẽ phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic.<br /> - Phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh.<br /> - Các phương pháp phân tích, tổng hợp.<br /> Dữ liệu sử dụng cho việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá chủ yếu là dữ liệu<br /> thứ cấp và sẽ được thu thập từ nhiều nguồn, chủ yếu là:<br /> - Các báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân<br /> đội - Chi nhánh Tây Hồ qua các năm.<br /> - Các báo cáo tổng kết các mặt hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ<br /> phần Quân đội - Chi nhánh Tây Hồ qua các năm.<br /> - Kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố, các bài viết<br /> được thu thập trong các tạp chí chuyên ngành, trên mạng internet.<br /> Các dữ liệu thu thập phục vụ nghiên cứu đề tài luận văn sẽ được phân loại,<br /> lựa chọn để phân tích, tổng hợp để”đánh giá thực tiễn và đưa ra những giải pháp,<br /> đóng góp của đề tài.<br /> 6. Kết cấu của luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3<br /> chương:<br /> Chƣơng l: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> Chƣơng 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tây Hồ.<br /> Chƣơng 3: Phương hướng và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tây Hồ.<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ<br /> “Dịch vụ NHBL là DVNH cung ứng các sản phẩm dịch vụ tài chính tới từng<br /> cá nhân riêng lẻ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới chi nhánh,<br /> hoặc việc khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp với sản phẩm DVNH thông qua<br /> phương tiện thông tin, điện tử viễn thông.”<br /> “Dịch vụ NHBL có các đặc điểm sau: i) Dịch vụ NHBL rất đa dạng về<br /> chủng loại sản phẩm vàluôn cải tiến cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng; ii)<br /> Dịch vụ NHBLgồm nhiều món giao dịch với giá trị của mỗi giao dịch thường<br /> không lớn nên chi phí cho mỗi giao dịch khá cao; iii) Dịch vụ NHBL là hoạt động<br /> có lợi thế kinh tế theo quy mô và lợi thế kinh tế theo phạm vi; iv) Dịch vụ NHBL<br /> đơn giản, dễ thực hiện; và v) Dịch vụ NHBL có độ rủi ro thấp.”<br /> Dựa theo cách thức phân loại các DVNH có thể phân chia các dịch vụ<br /> NHBL thành các nhóm dịch vụ như huy động vốn, TDBL, dịch vụ thẻ và các dịch<br /> vụ khác như hoạt động kiều hối, các DVNH điện tử, thanh toán hoá đơn, tư vấn tài<br /> chính, tư vấn đầu tư chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm, giữ hộ tài sản và uỷ thác đầu<br /> tư...<br /> “Sự cần thiết của việc phát triển các dịch vụ NHBL có thể được giải thích là<br /> do chính những lợi ích mà từ sự phát triển đó mang lại cho bản thân các NHTM,<br /> cho khách hàng và cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của<br /> quốc gia. Đặc biêtk, đối với các NHTM, phát triển dịch vụ NHBL có thể mang lại<br /> nguồn thu ổn định, chắc chắn, hạn chế rủi ro cho ngân hàng; giúp khai thác tiềm<br /> năng thị trường qua đó mở rộng thị trường; là cách thức có hiệu quả nhất để thay<br /> đổi cơ cấu kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng; sẽ tạo nền tảng, hạ tầng cơ<br /> sở cho phát triển ứng dụng công nghệ ngân hàng trong dài hạn; giúp nâng cao chất<br /> lượng cung ứng dịch vụ; và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng<br /> trong nền kinh tế thị trường.”<br /> Phát triển các dịch vụ cung ứng có thể coi là cách duy nhất để NHTM tồn tại và<br /> phát triển, trong đó mở rộng cung ứng các dịch vụ NHBL là một trong những định<br /> hướng chiến lược quan trọng và là xu thế phát triển của nhiều NHTM hiện nay trên<br /> <br /> thế giới cũng như ở Việt Nam. Phát triển dịch vụ NHBL bao hàm những nội dung<br /> sau:<br /> Gia tăng số lượng và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cung ứng nhằm đáp<br /> ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng<br /> Mở rộng hệ thống phân phối và và đa dạng hóa các kênh phân phối<br /> Gia tăng doanh số và thu nhập từ dịch vụ NHBL<br /> Gia tăng số lượng khách hàng và mở rộng thị phần<br /> Ngoài ra, còn bao gồm các nội dung: kiểm soát tốt rủi ro, gia tăng giá trị<br /> thương hiệu, nâng cao uy tín của ngân hàng.<br /> “Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ NHBL của NHTM và<br /> có thể phân chia thành các yếu tố bên trong NHTM và các yếu tố bên ngoài. Các<br /> yếu tố bên trong NHTM bao gồm: Năng lực tài chính của NHTM; Hạ tầng CNTT<br /> của NHTM; Trình độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên; Chính<br /> sách marketing ngân hàng; Danh tiếng và thương hiệu của ngân hàng. Các yếu tố<br /> bên ngoài NHTM bao gồm: Luật pháp và chính sách của nhà nước; Sự cạnh tranh<br /> trong cung ứng dịch vụ NHBL; Tình hình kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã<br /> hội.”<br /> CHƢƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG<br /> BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦNQUÂN ĐỘI<br /> – CHI NHÁNH TÂY HỒ<br /> “NHTMCP Quân đội – Chi nhánh Tây Hồ được thành lập từ ngày<br /> 16/03/2005 và được nâng cấp hoạt động theo mô hình chi nhánh cấp 1 trực thuộc<br /> Hội sở NHTMCP Quân đội từ tháng 1 năm 2012. Chi nhánh Tây Hồ có đầy đủ các<br /> chức năng nhiệm vụ của một chi nhánh NHTM. Từ cuối năm 2012, NHTMCP<br /> Quân đội – Chi nhánh Tây Hồ chuyển sang hoạt động theo mô hình ngân hàng<br /> cộng đồng, tập trung cung cấp các dịch vụ phục vụ đối tượng khách hàng cá nhân<br /> và các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn hai quận là Tây Hồ , Bắc Từ Liêm và<br /> các khu vực lân cận.”<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2