intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường hoạt động Marketing dành cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

65
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động Marketing dành cho đối tượng doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Quốc Tế ( VIB). Đề xuất một số giải pháp tăng cường hoạt động Marketing dành cho đối tượng doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của VIB, nhằm hỗ trợ VIB có hoạt động Marketing hiệu quả hơn, phát triển và khẳng định thương hiệu ở thị phần khách hàng mục tiêu này. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường hoạt động Marketing dành cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> ----------------<br /> <br /> MAI THỊ LAN<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING<br /> DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG<br /> DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC<br /> XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ<br /> (VIB)<br /> CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌ C: TS. LÊ THANH TÂM<br /> <br /> HÀ NỘI - 2011<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Sự cần thiết của đề tài<br /> Trong những năm gần đây tại Việt Nam, sự cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính tín<br /> dụng ngày càng khốc liệt giữa các ngân hàng trong nước với nhau và với các ngân hàng<br /> nước ngoài. Để tạo sự khác biệt và nâng cao khả năng cạnh tranh thì hoạt động Marketing<br /> chính là chìa khóa chủ chốt cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.<br /> Hiện nay các ngân hàng đang chú trọng cho việc phát triển mảng dịch vụ bán lẻ<br /> mà bỏ qua chiến lược cho dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp – một thị trường<br /> rất tiềm năng khi mà số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam tăng lên từng ngày một.<br /> Trong đó phân khúc doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đang ngày càng<br /> khẳng định được vị thế quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước. Ngân hàng<br /> Quốc Tế (VIB) là một trong những ngân hàng rất có thế mạnh trong mảng kinh doanh<br /> dịch vụ dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhậ p khẩu, tuy nhiên VIB vẫn<br /> chưa tận dụng hết tiềm năng vốn có của mình để phát triển khách hàng và khẳng định<br /> vị thế ở phân khúc khách hàng tiềm năng này. Vì vậy đề tài được lựa chọn cho luận<br /> văn thạc sỹ để nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại VIB là “ Tăng cường<br /> hoạt động Marketing dành cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh<br /> vực xuất nhập khẩu của Ngân hàng Quốc Tế (VIB)” .<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài<br /> - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động Marketing dành cho đối tượng doanh<br /> nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Quốc Tế ( VIB).<br /> - Đề xuất một số giải pháp tăng cường hoạt động Marketing dành cho đối tượng<br /> doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của VIB, nhằm hỗ trợ VIB có hoạt động<br /> Marketing hiệu quả hơn, phát triển và khẳng định thương hiệu ở thị phần khách hàng<br /> mục tiêu này.<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.<br /> - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động Marketing ngân hàng dành cho<br /> đối tượng doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động Marketing dành cho đối tượng doanh nghiệp trong<br /> lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Quốc tế (VIB) giai đoạn từ 2007 – 2011.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> Dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, luận văn sử<br /> dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: Phương pháp phân tích, tổng hợp,<br /> thống kê; so sánh và sử dụng dữ liệu thứ cấp<br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING DÀNH CHO<br /> ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC XUẤT<br /> NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1.Tổng quan về đối tượng KHDN trong lĩnh vực XNK<br /> 1.1.1.Khái niệm Doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK)<br /> Theo điều 3 Luật doanh nghiệp Việt Nam do Quốc Hội ban hành ngày<br /> 29/11/2005 : Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định<br /> , được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các<br /> hoạt động kinh doanh .<br /> Doanh nghiệp xuất nhập khẩu là các doanh nghiệp mà một phần hoặc toàn bộ quá<br /> trình sản xuất kinh doanh của mình có tham gia vào quá trình mua bán, chuyển giao, trao<br /> đổi… với một đối tác nước ngoài. Hoạt động của doanh nghiệp có liên quan đến đồng<br /> ngoại tệ, quy trình mua bán được ràng buộc bởi các đạo luật quốc tế mà các thành viên<br /> phải tuân theo khi tham gia vào môi trường hội nhập kinh tế thế giới<br /> 1.1.2 Đặc điểm Doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK)<br /> Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XNK tại những nước đang phát triển<br /> nói chung và Việt Nam nói riêng có khá nhiều lợi thế như: năng động, linh hoạt và<br /> sáng tạo trong kinh doanh; doanh nghiệp XNK nắm bắt tốt những yêu cầu nhỏ lẻ<br /> mang tính khu vực và địa phương, do đó doanh nghiệp khai thác được hết năng lực<br /> của mình, đạt được hiệu quả kinh tế cao nhât; có thể nhanh chóng đổi mới thiết bị<br /> công nghệ, thích ứng với cuộc cánh mạng khoa học công nghệ hiện đại; tổ chức quản<br /> lý gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí.<br /> Bên cạnh đó, doanh nghiệp XNK cũng có những hạn chế và khó khăn cần khác<br /> phục như: tiềm lực tài chính và vốn hạn chế; trình độ khoa học kỹ thuật sản xuất lạc<br /> hậu; trình độ tay nghề công nhân thấp; g ặp khó khăn trong việc tiếp cận và xử lý các<br /> thông tin thị trường và đặc biệt doanh nghiệp XNK tại các nước đang phát triển còn<br /> gặp phải một số rào cản thương mại và cần sự hỗ trợ rất lớn từ Chính phủ và các cơ<br /> <br /> quan chức năng.<br /> 1.2 Hoạt động Marketing dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực XNK của Ngân<br /> hàng thương mại<br /> 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động Marketing ngân hàng.<br /> Marketing ngân hàng là toàn bộ các hoạt động gắn kết với nhau phù hợp với môi<br /> trường kinh doanh trong khuôn khổ luật pháp cho phép, theo định hướng khách hàng<br /> và thị trường nhằm thỏa mãn hài hòa cả nhu cầu của khách hàng và ngân hàng theo<br /> nguyên tắc trao đổi.<br /> Marketing ngân hàng là loại hình marketing dịch vụ và gồm 6 đặc trưng: là lĩnh<br /> vực ứng dụng đặc biệt của Marketing dịch vụ; chịu sự chi phối mạnh mẽ của môi<br /> trường pháp luật; phụ thuộc nhiều hơn vào yếu tố con người; luôn gắn bó chặt chẽ với<br /> hoạt động của các bộ phận chức năng khác trong quá trình cung ứng dịch vụ; phụ thuộc<br /> nhiều hơn vào mối quan hệ sẵn có với khách hàng; được tiến hàng trong bối cảnh vừa<br /> cạnh tranh vừa hợp tác với các NHTM và các tổ chức tín dụng khác<br /> 1.2.2.Nội dung hoạt động Marketing dành cho đối tượng trong lĩnh vực xuất nhập<br /> khẩu của Ngân hàng Thương mại<br /> Cũng gi ống như hoạt động Marketing chung dành cho đối tượng doanh<br /> nghiệp, hoạt động Marketing dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực XNK gồm ba<br /> bước:<br /> Phân đoạn thị trường theo các tiêu chí như quy mô, ngành, thành phần kinh tế,<br /> khu vực. Từ đó xác định phân khúc khách hàng mục tiêu phù hợp với thị trường chung<br /> và các yếu tố nội tại của NHTM. Sau đó áp dụng chiến lược Marketing cho phân khúc<br /> khách hàng mục tiêu đó<br /> Xác định các rằng buộc về kinh tế, chính trị pháp luật, văn hóa xã h ội, kỹ<br /> thuật công nghệ, tình trạng cạnh tranh hiện thời so với NH và các tổ chức tài<br /> chính khác.<br /> Cuối cùng là áp dụng Marketing hỗn hợp vào phân khúc khách hàng mục tiêu<br /> gồm có 7 yếu tố: sản phẩm, giá, xúc tiến thương mại, kênh phân phối, con người, quy<br /> trình và cơ sở vật chất. Tùy vào tính hình thực tế của thị trường mà ngân hàng có thể<br /> phân bổ các nguồn lực và một hay nhiều yếu tố để thực hiện chiến lược.<br /> <br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động Marketing ngân hàng dành cho đối<br /> tượng doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu<br /> 1.3.1. Nhân tố khách quan<br /> Gồm 6 nhân tố: là các yếu tố liên quan đến môi trường vĩ mô hay xu hư ớng phát<br /> triển chung của ngành về lĩnh v ực dành cho doanh nghiệp XNK: môi trường tự nhiên,<br /> doanh nghiệp, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và cạnh tranh<br /> 1.3.2. Nhân tố chủ quan<br /> Nhóm nhân tố chủ quan xuất phát từ phía Ngân hàn g, và chính nó là yếu tố<br /> quyết định việc thực hiện thành công chiến lược Marketing dành cho Doanh nghiệp<br /> nói chung và Doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nói riêng.<br /> Gồm 6 nhân tố: quy mô ngân hàng, nghiên cứu thị trường, nguồn nhân lực, sự đa<br /> dạng của sản phẩm dịch vụ, định hướng phát triển trong tương lai của ngân hàng và<br /> ngân sách dành cho hoạt động Marketing.<br /> CHƯƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG<br /> DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN<br /> HÀNG QUỐC TẾ (VIB)<br /> 2.1. Giới thiệu về VIB<br /> <br /> Ngân hàng TMCP Việt Nam tên viết tắt là Ngân hàng Quốc Tế (VIB) được<br /> thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1996, trụ sở đặt tại 198B Tây Sơn. Q. Đống Đa - Hà<br /> Nội. Sau 15 năm hoạt động, hiện nay VIB đã trở thành trở thành 1 trong những ngân<br /> hàng TMCP hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt hơn 101 nghìn tỷ đồng, vốn điều<br /> lệ 4.000 tỷ đồng, mạng lưới chi nhánh hơn 140 đơn vị kinh doanh trên cả nước . Trong<br /> nhiều năm liên tiếp, VIB luôn được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp loại (A) tốt<br /> nhất theo các tiêu ch í đánh giá của hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Đồng thời VIB đạt<br /> được thứ hạng cao trong tổng số 200 doanh nghiệp hàng đầu trong nước do UNDP<br /> xếp hạng, đứng thứ 3 trong tổng số 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhât Việt Nam về<br /> doanh thu do Báo VietnamNet xếp hạng trong năm 2007, liên tiếp được Moody’s Công ty xếp hạng tín nhiệm toàn cầu - xếp hạng hệ số sức mạnh tài chính cao trong<br /> nhóm các ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam và rất nhiều giải thưởng ghi nhận sự nỗ<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2