intTypePromotion=3

Trắc nghiệm chương Halogen

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
202
lượt xem
59
download

Trắc nghiệm chương Halogen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm chương halogen', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm chương Halogen

  1. TR C NGHI M CHƯƠNG HALOGEN 1. Khí hidroclorua có th đư c đi u ch b ng cách cho mu i ăn tác d ng v i A. Xút B. Axit sunfuric đ m đ c C. Nư c D. H2SO4 loãng 2. Cho axit sunfuric đ m đ c tác d ng v i 58.5g Natri clorua, đun nóng. Hòa tan khí t o thành vào 146g nư c. Tính n ng đ ph n trăm dung d ch thu đư c A. 25% B. 20% C. 0.2% D. k t qu khác 3. Nh n ra g c clorua trong dung d ch b ng A. Cu(NO3)2 B. Ba(NO3)2 C. AgNO3 D. Na2SO4 4. Hòa tan 58.5g NaCl vào nư c đ đư c 0.5 lít dung d ch NaCl. Dung d ch này có n ng đ mol/l A. 1M B. 0.5M C. 2M . 0.4M 5. Trong dãy các halogen, khi đi t F đ n I A. bán kính nguyên t gi m d n B. đ âm đi n gi m d n C. kh năng oxi hoá tăng d n D. năng lư ng liên k t trong phân t đơn ch t tăng d n 6. clo v a là ch t oxi hoá v a là ch t kh trong ph n ng v i: A. hiđro sunfua B. anhiđrit sunfurơ C. dung d ch NaBr D. dung d ch NaOH 7. Cho các dung d ch axit: HF, HCl, HBr, HI. Th t gi m d n tính axit là: A. HBr > HCl >HF >HI B. HCl>HF >HBr >HI C. HF>HCl>HBr>HI D. HI>HBr>HCl>HF 8. S c khí O3 vào dung d ch KI có nh s n vài gi t h tinh b t, hi n tư ng quan sát đư c là: A. dung d ch có màu vàng nh t B. dung d ch có màu xanh C. dung d ch không màu D. dung d ch có màu tím 9. Kim lo i nào sau đây tác d ng đư c v i axit HCl loãng và khí clo cho cùng lo i mu i clorua kim lo i: A. Fe B. Zn C. Cu D. Ag 10. Axit clohiđric có th tham gia ph n ng oxi hoá - kh v i vai trò là: A. Ch t oxi hoá B. ch t kh C. môi trư ng D. t t c đ u đúng
  2. 11. Cho các axit: HClO3 (1), HIO3 (2), HBrO3 (3). S p x p theo chi u axit m nh d n: A. (1)
  3. 20. Hoà tan hoàn toàn 20 gam h n h p Mg và s t b ng dung d ch HCl dư, sau ph n ng thu đư c 11,2 lit khí (đktc) và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu đư c bao nhiêu gam mu i khan? A. 71,0 gam B. 91,0 gam C. 90,0 gam D. 55,5 gam 21. Trong s các hiđro halogenua dư i đây, ch t có tính kh m nh nh t là: A. HF B. HCl C. HBr D. HI 22. Dung d ch axit nào không nên ch a trong bình thu tinh? A. HF B. HCl C. HNO3 D. HBr 23. Cho các m nh đ dư i đây, m nh đ nào đúng? (1) Các halogen (F, Cl, Br, I) có s oxi hoá t -1 đ n +7 (2) Flo là ch t ch có tính oxi hoá (3) Flo đ y đư c clo ra kh i dung d ch mu i NaCl (4) Tính axit tăng d n t : HF
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản