intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuần 2: Phân tích đề văn nghị luận - Bài giảng Ngữ văn 11 - GV:Đ.H.Nam

Chia sẻ: Vũ Quang Ninh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

131
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHÂN TÍCH ĐỀ..LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂ..Bài giảng Ngữ văn 11...A. MỤC TIÊU BÀI HỌC..Giúp học sinh: -Hiểu được vai trò quan trọng của các công việc phân tích đề và lập dàn ý trong quá trình làm bài văn nghị luận -Nắm được cách thức phân tích đề, lập dàn ý cho một bài văn nghị luận - Hình thành thói quen phân tích đề, lập dàn ý trước khi viết một bài văn nghị luận.2...B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC PHƯƠNG..-Thầy: sgk, sgv,giáo án,máy chiếu,bảng phụ, phiếu học tập - Trò: sgk, vở, bảng phụ, bài soạn.C . PHƯƠNG PHÁP:..- Đàm thoại, gợi mở,thảo luận nhóm, trò chơi.D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC..1.ỔN ĐỊNH , KIỂM TRA SĨ SỐ 2. KIỂM TRA BÀI CŨ 3.BÀI MỚI.3...Hoạt động của Thầy và trò Hoạt động 1:.Hướng dẫn học sinh phân tích đề -Gọi HS đọc đề 1,2,3 (SGK) - HS trả lời 3 câu hỏi trong SGK. -- Giáo viên chốt kiến thức..Kiến thức cơ bản I. Phân tích đề.•Đề 1 •Đề 2 •Đề 3..4...Đề Đề 1..Vấn đề cần nghị luận Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới Tâm trạng Hồ Xuân Hương Cảnh thu , tình thu, Thành công nghệ thuật..Yêu cầu HT Nghị luận XH..Phạm vi tư liệu Trong đời sống xã hội Việt Nam Tự tình II- HXH..Đề 2..Nghị luận VH..Đề 3..Nghị luận VH..Câu cá mùa thu-Nk..5...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuần 2: Phân tích đề văn nghị luận - Bài giảng Ngữ văn 11 - GV:Đ.H.Nam

 1. PHÂN TÍCH ĐỀ LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂ Bài giảng Ngữ văn 11
 2. A. MỤC TIÊU BÀI HỌC Giúp học sinh: -Hiểu được vai trò quan trọng của các công việc phân tích đề và lập dàn ý trong quá trình làm bài văn nghị luận -Nắm được cách thức phân tích đề, lập dàn ý cho một bài văn nghị luận - Hình thành thói quen phân tích đề, lập dàn ý trước khi viết một bài văn nghị luận 2
 3. B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC PHƯƠNG -Thầy: sgk, sgv,giáo án,máy chiếu,bảng phụ, phiếu học tập - Trò: sgk, vở, bảng phụ, bài soạn C . PHƯƠNG PHÁP: - Đàm thoại, gợi mở,thảo luận nhóm, trò chơi D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1.ỔN ĐỊNH , KIỂM TRA SĨ SỐ 2. KIỂM TRA BÀI CŨ 3.BÀI MỚI 3
 4. Hoạt động của Thầy và trò Kiến thức cơ bản Hoạt động 1: I. Phân tích đề Hướng dẫn học sinh phân •Đề 1 tích đề •Đề 2 -Gọi HS đọc đề 1,2,3 (SGK) •Đề 3 - HS trả lời 3 câu hỏi trong SGK. -- Giáo viên chốt kiến thức 4
 5. Đề Vấn đề cần nghị luận Yêu cầu HT Phạm vi tư liệu Chuẩn bị hành trang Nghị luận XH Trong đời sống xã hội Đề 1 Việt Nam vào thế kỷ mới Đề 2 Tâm trạng Nghị luận VH Tự tình II- HXH Hồ Xuân Hương Đề 3 Cảnh thu , tình thu, Câu cá mùa thu-Nk Nghị luận VH Thành công nghệ thuật 5
 6. Hoạt động của Thầy và trò Kiến thức cơ bản -Giáo viên phát vấn - Công việc đầu tiên quan trọng để xác định rõ yêu cầu nội dung, + Phân tích đề để làm gì ? Vì sao hình thức, phạm vi tư liệu của đề phải phân tích đề ? bài, tránh tình trạng xa đề , lạc đề +Làm thế nào để xác định rõ yêu cầu - Đọc kĩ đề, chú ý những từ của đề? ngữ then chốt để xác định yêu - cầu của đề - HS trả Lời, GV chốt kiến thức •GV lưu ý HS việc đổi mới cách ra đề hiện nay. •Đề truyền thống, 6 •Đề mở
 7. Hoạt động của Thầy và trò Kiến thức cơ bản Hoạt động 2 II Lập dàn ý Hướng dẫn HS lập dàn ý bài văn NL -GV yêu cầu HS tích hợp kiến thức đã học lớp 8,10 để trả Lời câu hỏi : + Muốn lập dàn ý cho bài văn, ta phải làm những công việc gì? + Luận điểm, luận cứ đưa vào dàn ý phải đạt yêu cầu gì? -- HS trả lời , GV chốt kiến thức 7
 8. II. LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂ LUẬN ĐỀ Luận điểm 1 Luận điểm 2 Luận điểm n Luận cứ 1 Luận cứ 1 Luận cứ 1 Luận cứ 2 Luận cứ 2 Luận cứ 2 Luận cứ n Luận cứ n Luận cứ n 8
 9. •Lập dàn ý Thảo luận nhóm •1. Xác định luận điểm + Nhóm 1,2 xác định luận Đề 1: có 3 luận điểm điểm Đề 1 + Nhóm 3,4 xác định luận Người VN Người VN Phát huy điểm Đề 2 có nhiều cũng K ít điểm mạnh, điểm mạnh điểm yếu khắc phục -GV tổ chức HS thảo luận. điểm yếu -Các nhóm trình bày vào bảng phụ Đề 2: có 3 luận điểm -GV nhận xét , chốt kiến thức Nỗi phẫn Khát vọng Nỗi buồn uất, chán được sống tủi, cô đơn trường hạnh phúc 9
 10. 2. Xác định luận cứ -GV ra câu hỏi phát vấn Đề 1 + Xác định luận cứ cho luận điểm ở Đề 1 -HS trả Lời -GV nhận xét và chốt kiến thức 10
 11. Luận đề Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới. Luận điểm 1 2 3 Người Việt Nam Người Việt Nam có Phát huy điểm mạnh, cũng không ít những nhiều điểm mạnh khắc phục điểm yếu điểm yếu Luận cứ Luận cứ Luận cứ 1 1 1 Phát huy sự thông Thông minh Hổng về kiến thức minh, nhạy bén 2 2 Khả năng thực hành 2 Bổ sung kiến thức Nhạy bén với cái mới và sáng tạo bị hạn chế 3 Linh hoạt, sáng tạo trong công việc 11
 12. - GV yêu cầu HS 3. Sắp xếp luận điểm, luận cứ tích hợp kiến thức trả Lời câu hỏi: Mở bài Giới thiệu, định hướng + Bố cục bài văn triển khai vấn đề nghị luận gồm mấy phần ? Nêu Sẵp xếpluận điểm, Thân luận cứ nhiệm vụ của mỗi bài theo trình tự lô gic phần ? - HS trả lời Tóm lược nội dung nêu những - GV chốt kiến Kết bài nhận định bình luận thức bằng sơ đồ 12
 13. Dàn ý bài văn nghị luận vă Mở bài Luận cứ 1 Luận điểm 1 Luận cứ 2 Luận cứ n Luận cứ 1 Thân Luận điểm 2 bài Luận cứ n Luận cứ 1 Luận điểm n Luận cứ 2 Luận cứ n Kết bài 13
 14. Lập dàn ý đề1 Em hãy sắp xếp luận điểm, luận cứ đã xác định được vào bố cục văn bản (lưu ý sử dụng các kí hiệu đặt trước các I- Mở bài: đề mục cho rõ ràng) - Nêu vấn đề - Định hướng triển khai vấn đề II- II- Thân bài: 1. Luận điểm 1: Người Việt Nam có nhiều điểm mạnh. a. Luận cứ 1: Thông minh b. Luận cứ 2: Nhạy bén với cái mới 14
 15. 2. Luận điểm 2: Người Việt Nam cũng không ít những điểm yếu a. Luận cứ 1: Hổng kiến thức b. Luận cứ 2: Khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế 3. Luận điểm 3: Phát huy những điểm mạnh, khắc phục những mặt hạn chế a. Luận cứ 1: Phát huy sự thông minh nhạy bén b. Luận cứ 2: Bổ sung kiến thức hổng c .Luận cứ 3: Linh hoạt , sáng tạo trong công việc . III- III- Kết luận: Khẳng định việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới 15
 16. III.GHI NHỚ *Phân tích đề *Lập dàn ý 1 1 Đọc kĩ đề bài Xác lập luận điểm 2 Chú ý 2 Xác lập luận cứ những từ ngữ then chốt 3 3 Sắp xếp luận điểm,luận cứ Xác định yêu cầu nội dung theo trình tự lô gíc 4 4 Dùng các kí hiệu Xác định yêu cầu hình thức đặt trước các đề mục 5 Xác định phạm vi tư liệu 16
 17. Phiếu học tập Câu hỏi: Phương án nào nêu đúng về tính đúng đắn của luận điểm trong bài văn nghị luận? A. Luận điểm phải phù hợp C. Luận điểm phải được với lẽ phải và luận số đông thừa nhận cứ được thừa nhận. đồng tình. B. Luận điểm nêu ra phải là D. Luận điểm đưa ra chân lý và có cơ sở phải được kiểm tra đầy đủ, vững chắc. cân nhắc kĩ lưỡng. 17
 18. Hoạt động 4 VI- LUYỆN TẬP VI- Bài tập 1 Hướng dẫn HS luyện tập •Phântích đề. -HS làm từng bước sau: -Vấn đề cần nghị luận: Giá trị hiện + HS đọc đề thực sâu sắc của đoạn trích -Yêu cầu về nội dung: + Phân tích đề + Bức tranh cụ thể, sinh động về +Tìm luận điểm,luận cứ cuộc sống xa hoa nhưng thiếu sinh +Sắp xếp thành dàn ý khí của những người trong phủ chúa Trịnh, cụ thể là Trịnh Cán -GV chốt kiến thức + Thái độ phê phán nhẹ nhàng mà thấm thía, dự cảm về sự suy tàn của nhà Lê-Trịnh thế kỉ XVIII 18 -Yêu cầu về hình thức: NLVH
 19. Bài tập 2 Thảo luận (Nhóm2) * Phân tích đề - Vấn đề cần nghị luận: Tài năng -Yêu cầu HS sử dụng ngôn ngữ dân tộc của + Phân tích đề Hồ Xuân Hương -Yêu cầu về nội dung: + Lập dàn ý + Dùng văn tự Nôm -Các nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung + Sử dụng các từ ngữ thuần việt đắc dụng -GV nhận xét, chốt kiến thức + Sử dụng hình thức đảo trật tự trong câu - Yêu cầu về HT: NLVH 19 Bài tập
 20. Chúc mừng bạn đúng rồi 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2