intTypePromotion=1

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”

Chia sẻ: Le Thuy Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
306
lượt xem
101
download

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng chương trình quản lý hỗ trợ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” giúp cho hiệu quả công việc đạt tốc độ cao và quản lý hồ sơ một cách tiện lợi. Đơn giản hoá và giảm thời gian công sức trong quá trình quản lý Quản lý hồ sơ công việc là một trong những vấn đề phức tạp về quản lý hành chính. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, vấn đề tin học hoá quy trình quản lý là vô cùng cần thiết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng Nguyễn Thị Hằng Sinh viên : Giáo viên hướng dẫn: TS. Bùi Thanh Tùng Mã SV: 10265
 2. NỘI DUNG I. Mục đích của đề tài II. Mô tả bài toán III. Phân tích thiết kế hệ thống IV. Thiết kế mô hình dữ liệu lôgic
 3. I. Mục đích của đề tài  Xây dựng chương trình quản lý hỗ trợ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” giúp cho hiệu quả công việc đạt tốc độ cao và quản lý hồ sơ một cách tiện lợi  Đơn giản hoá và giảm thời gian công sức trong quá trình quản lý  Nâng cao trình độ ứng dụng khoa học và công nghệ
 4. II. Mô tả bài toán 1. Lĩnh vực hoạt động của bộ phận “một cửa” 1.1. Hỗ trợ gián tiếp:bao gồm - Cấp phép sử dụng thiết bị X-Quang Y tế - Đăng ký xác nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ - Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ 1.2. Hỗ trợ trực tiếp: bao gồm - Hỗ trợ doanh nghiệp xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp - Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng - Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến(ISO 9000-14000, HACCP, TQM,...)
 5. 2. Quy trình giải quyết công việc Hỗ trợ gián tiếp Hỗ trợ trực tiếp Tổ chức, công dân Tổ chức, công dân nộp hồ sơ Gửi lại kết nộp hồ Trả hồ sơ quả sơ Bộ phận tiếp nhận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trả kết quả Kiểm Kiểm tra tra Không hợp Không hợp lệ Hợp lệ lệ Hợp lệ Xử lý và phối hợp cùng xử lý Chuyển hồ sơ cho các Lãnh đạo phòng, đơn vị liên quan ký, duyệt Lãnh đạo duyệt, ký Xử lý xong, trình Lãnh đạo
 6. III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1. Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ
 7. Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ Động từ + Bổ ngữ Danh từ Nhận xét Danh sách lĩnh vực Hồ sơ DL Chọn lĩnh vực công việc Nộp biểu mẫu, giấy tờ liên quan Danh sách biểu mẫu Hồ sơ DL Nộp đơn xin cấp phép hoặc hỗ trợ Đơn xin cấp phép hỗ trợ Hồ sơ DL Tổ chức, công dân Kiểm tra hồ sơ (tác nhân) Lưu vào sổ theo dõi hồ sơ Hồ sơ DL Lập giấy biên nhận Sổ theo dõi Hồ sơ DL Lập phiếu hẹn ngày trả kết quả Giấy biên nhận Hồ sơ DL Xử lý hồ sơ Phiếu hẹn ngày trả kết quả Hồ sơ DL Lập tờ trình đề nghị hỗ trợ hồ sơ Hồ sơ DL Lập quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ Tờ trình đề nghị hỗ trợ Hồ sơ DL Lập hợp đồng hỗ trợ Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ Hồ sơ DL ký duyệt kết quả Hợp đồng hỗ trợ Hồ sơ DL Chuyển tới phòng chức năng Lập phiếu hẹn với các phòng chức năng Lãnh đạo (tác nhân) hợp đồng Hồ sơ DL Nhận kết quả Phòng chức năng Lưu sổ theo dõi (tác nhân) lệ phí Phiếu hẹn với phòng chức năng Hồ sơ DL Thu trả kết quả Giấy phép, quyết định Hồ sơ DL Lập báo cáo Sổ theo dõi Hồ sơ DL bảng lệ phí Hồ sơ DL giấy phép, hợp đồng, quyết định Hồ sơ DL Hồ sơ DL báo cáo
 8. 2. Biểu đồ ngữ cảnh PHÒNG CHỨC NĂNG Hồ sơ đã yêu cầu thụ lý thụ lý hồ sơ Yêu cầu cấp phép,hỗ trợ Yêu cầu báo cáo BAN LÃNH O TỔ CHỨC, ĐẠO Các biểu mẫu CÔNG DÂN HỆ THỒNG Các báo cáo QUẢN LÝ Hồ sơ “MỘT CỬA” Cấp phép,hỗ trợ
 9. 3. Sơ đồ phân rã chức năng Hệ thống quản lý một cửa 1.Tiếp nhận hồ sơ 4.Thống kê, báo cáo 2. Thụ lý hồ sơ 3.Trả kết quả 2.1.Thụ lý trựctiếp 1.1.Cập nhật hồ sơ 4.1.Thống kê tình 3.1.Vào sổ theo dõi hình cấp phép,hỗ trợ 2.1.1.Tạo tờ trình 1.2.Kiểm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ 3.2.Thu lệ phí 2.1.2.Tạo quyết 1.3.Vào sổ theo dõi định phê duyệt đơn 3.3.Trả kết quả cho xin hỗ trợ khách hàng 1.4.Lập phiếu biên 2.1.3.Tạo hợp nhận đồng hỗ trợ 1.5.Lập phiếu hẹn 2.1.4.Trình lãnh ngày trả kết quả đạo duyệt, ký 2.2.Thụ lý gián tiếp 2.2.1.Lập phiếu hẹn với các phòng ban 2.2.2.Nhận kết quả
 10. 4. Các hồ sơ tài liệu sử dụng  D1:Danh sách các lĩnh vực cấp phép và hỗ trợ  D2:Danh sách các biểu mẫu  D3: Đơn đề nghị cấp giấy phép, hỗ trợ  D4: Sổ theo dõi  D5: Phiếu biên nhận  D6: Phiếu hẹn ngày trả kết quả  D7: Tờ trình đề nghị hỗ trợ  D8: Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ  D9: Phiếu hẹn giữa bộ phận nhận kết quả,trả hồ sơ và các phòng ban liên quan  D10: Giấy cấp phép,quyết định hay hợp đồng hỗ trợ  D11: Danh sách các phòng chức năng  D12: Hồ sơ  D13: Bảng lệ phí  D14: Báo cáo  D15: Khách hàng
 11. 5. Ma trận thực thể chức năng
 12. 6. Sơ đồ luồng dữ liệu mức O D11 Danh sách các phòng ban PHÒNG D1 Danh sách lĩnh vực cấp phép và hỗ trợ CHỨC NĂNG Yêu cầu Lấy thụ kết D15 Khách hàng Đơn đề nghị cấp phép,hỗ trợ D3 lý quả D7 Tờ trình đề nghị hỗ trợ hồ D2 Danh sách biểu mẫu sơ Phiếu biên nhận D5 2.0 D9 Phiếu hẹn với các phòng ban Thụ lý hồ Phiếu hẹn ngày trả kết quả D6 sơ 1.0 Xin duyệt Yêu cầu cấp phép, hỗ trợ Tiếp nhận Các biểu mẫu Ký hồ sơ D8 Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ TỔ CHỨC, TT hồ sơ CÔNG DÂN D12 Hồ sơ BAN LÃNH D4 Sổ theo dõi ĐẠO 4.0 Yêu cầu báo cáo Thống kê, báo cáo Các báo cáo 3.0 Cấp phép,hỗ trợ Trả kết D10 Giấy cấp phép, hợp đồng quả D14 Báo cáo Bảng lệ phí D13
 13. 7. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 D3 Đơn đề nghị cấp phép, hỗ trợ D1 Danh sách các lĩnh vực 1.1 Tiếp nhận hồ sơ Yêu cầu cấp phép, hỗ trợ D15 Khách hàng Cập nhật hồ sơ Các biểu mẫu D2 Danh sách các biểu mẫu Hồ sơ D12 hồ sơ TỔ CHỨC, 1.2 Hồ sơ không hợp lệ CÔNG DÂN Kiểm tra hồ sơ Hợp lệ Phiếu Hợp lệ hẹn Hợp lệ ngày trả kết 1.3 1.5 quả 1.4 Vào sổ Lập phiếu Lập phiếu hẹn ngày theo dõi biên nhận trả kết quả D4 Sổ theo dõi D6 Phiếu hẹn ngày trả kết quả D5 Phiếu biên nhận Phiếu biên nhận
 14. Thụ lý hồ sơ D8 Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ Trình 2.1 Tờ trình đề nghị hỗ trợ D7 BAN LÃNH Thụ lý trực ĐẠO tiếp Duyệt, ký PHÒNG CHỨC NĂNG D12 Hồ sơ D10 Giấy phép, hợp đồng D9 Phiếu hẹn với các phòng ban Yêu cầu thụ lý hồ sơ 2.2 Thụ lý gián D11 Danh sách phòng ban tiếp Kết quả
 15. Trả kết quả 3.1 D4 Sổ theo dõi Vào sổ theo D10 Giấy phép, hợp đồng dõi D13 Bảng lệ phí D12 Hồ sơ TỔ CHỨC, CÔNG DÂN 3.3 3.2 trả kết quả Thu lệ phí cho khách Cấp giấy phép,hợp đồng hàng Thống kê báo cáo yêu cầu báo cáo 4.1 D12 Hồ sơ Thống kê tình hình cấp giấy D4 Sổ theo dõi phép, hỗ trợ BAN LÃNH ĐẠO Báo cáo D14 Báo cáo
 16. 8. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 Thụ lý trực tiếp 2.1.1 BAN LÃNH Tạo tờ ĐẠO trình đề nghị hỗ trợ duyệt, Trình D7 Tờ trình đề nghị hỗ trợ ký D12 Hồ sơ 2.1.4 2.1.2 2.1.3 Tạo quyết định Trình lãnh Tạo hợp đạo duyệt, phê duyệt đơn đồng hỗ trợ xin hỗ trợ ký D10 Giấy phép, hợp đồng D8 Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ
 17. Thụ lý gián tiếp D11 Danh sách các phòng ban 2.2.1 D12 Hồ sơ Yêu cầu thụ lý hồ sơ Lập phiếu hẹn với các D9 Phiếu hẹn với các phòng ban phòng ban PHÒNG CHỨC NĂNG 2.2.2 D10 Giấy phép,hợp đồng.. Kết quả Nhận kết quả
 18. 9. Xây dựng mô hình ER Các kiểu thực thể  LĨNH VỰC: Bao gồm các thuộc tính sau: mã lĩnh vực, tên lĩnh vực, chức năng.Trong đó mã lĩnh vực là khoá chính.  BIỂU MẪU- VĂN BẢN: Bao gồm các thuộc tính: mã biểu mẫu- văn bản,tên biểu mẫu-văn bản, nội dung, ghi chú.Trong đó mã biểu mẫu-văn bản là khóa chính.  LOẠI: Bao gồm các thuộc tính: mã loại, tên loại. Trong đó mã loại là khoá chính  KHÁCH HÀNG: Bao gồm các thuộc tính: mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, điện thoại, tài khoản, email, fax. Trong đó mã khách hàng là khoá chính.  NHÂN VIÊN: Bao gồm các thuộc tính: mã nhân viên, tên nhân viên, ngày sinh, giới tính,chức vụ, địa chỉ nhân viên. Trong đó mã nhân viên là khoá chính.  ĐƠN VỊ: Bao gồm các thuộc tính: mã đơn vị, tên đơn vị, chức năng,điện thoại phòng. Trong đó mã đơn vị là khoá chính.  HỒ SƠ: Bao gồm các thuộc tính: mã hồ sơ, nội dung, ghi chú. Trong đó mã hồ sơ là khoá chính
 19. Mô hình ER tên đơn tên lĩnh ngày ngaynha vị vực giao n mã lĩnh chức vực năng nhận ĐƠN VỊ Chức năng 1 1 kết quả LĨNH VỰC C C mã đơn 1 1 vị ó ó thuộ mã BM- nội c VB dung chức n ghi HS vụ n n chú n 1 HỒ SƠ n BIỂU MẪU kiểm n NHÂN VIÊN Có mã nhân VĂN BẢN viên tra n n giới n n n tính tên BM- ngày hẹn mã hồ tên nhân VB trả ngày sơ viên sinh nội ngày nhận C quả kết trả dung ó mã khách 1 1 hàng LOẠI C tài ó khoản 1 Email 1 n mã KHÁCH HÀNG tên ộ loại loại đại p tên khách ngày diện hàng địa chỉ nộp điện KH thoại
 20. IV. THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU LOGIC 1. Xác định các mối quan hệ LINHVUC ( maLV, tenLV, chucnang) BIEUMAU(maVB, tenVB, noidungBM, ghichu,maLV, maloai, ) LOAI (maloai, tenloai) HS_BM (maHS, maVB) KHACH_HANG(maKH, tenKH, dcKH, dienthoaiKH, taikhoan, emailKH, Fax) HOSO (maHS, noidungHS, maNV, maKH, maLV, maloai, ngaynop, ngayhen, ngaytra, ngaygiao, ngaynhan, ketqua, maDV) NHANVIEN (maNV, tenNV, ngaysinh, gioi, chucvu, maDV) DONVI (maDV, tenDV, chucnangDV) QUANTRI(name, pass, quyen, ngaysinh, email, diachi, dienthoai) HOSO_KH(maHS, maKH, ngaytra) KIEMTRA(maHS, maNV, ngayhen) HOSO_DV(maHS, maDV, ngaygiao, ngaynhan, ketqua)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2