intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ẩn dữ liệu trên ảnh

Xem 1-20 trên 326 kết quả Ẩn dữ liệu trên ảnh
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trèn bầu (Ompok bimaculatus Bloch, 1797) nuôi thương phẩm trong lồng bè được thực hiện. Mục tiêu nhằm cung cấp kỹ thuật nuôi thương phẩm và bổ sung thêm một số dữ liệu khoa học về loài cá này.

  pdf8p vipettigrew 21-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Sự đa dạng các thực hành nông lâm kết hợp tại Việt Nam" mô tả sự đa dạng về các thực hành canh tác nông lâm kết hợp ở Việt Nam với hi vọng có thể giúp (tái) áp dụng và hỗ trợ phát triển nông lâm kết hợp rộng rãi hơn. ICRAF đã rà soát tài liệu và tổng hợp thông tin về các thực hành nông lâm kết hợp từ các dự án và nghiên cứu khác nhau tại Việt Nam. Với mỗi thực hành nông lâm kết hợp được trình bày trong cuốn sách, các thông tin quan trọng được liệt kê, bao gồm thành phần thực vật, sự phân bố trên toàn quốc, các lợi ích ngắn hạn và tiềm năng lâu dài.

  pdf78p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • Bài viết Khảo sát tính an toàn của Forxiga (Dapagliflozin) trên người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Việt Nam từ nghiên cứu dữ liệu đời thực trình bày khảo sát đặc điểm các phản ứng bất lợi nghi ngờ liên quan đến dapagliglozin trên người bệnh ĐTĐ típ 2 mới được chỉ định điều trị dapagliflozin; Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới sự xuất hiện các ADR của dapagliflozin trên bệnh nhân.

  pdf8p vidudley 20-02-2023 1 1   Download

 • Bài viết Một phương pháp phân cụm mờ viễn cảnh mới trong phân đoạn ảnh vệ tinh vùng nước cảm biến hoá học đề xuất một phương pháp phân cụm bán giám sát mờ viễn cảnh mới có tên gọi PFSFCM. Phương pháp đề xuất được so sánh thực nghiệm với phương pháp phân cụm mờ viễn cảnh (FCPFS) và phương pháp phân cụm bán giám sát mờ an toàn có trọng số tin cậy (CS3FCM) về hiệu suất phân cụm trên cả bộ dữ liệu UCI và dữ liệu ảnh vệ tinh vùng nước.

  pdf9p vimalfoy 08-02-2023 1 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Dựa trên dữ liệu thu thập từ 267 cán bộ quản lý và các doanh nghiệp tại 3 thành phố hạt nhân có tốc độ tăng trưởng cao trong nền kinh tế số của nước ta.

  pdf15p vidumbledore 19-01-2023 10 3   Download

 • Bài viết "Cải thiện tốc độ tính toán ma trận cơ sở cho bài toán visual odometry" đề xuất một phương án cải thiện tốc độ tính toán ma trận cơ sở (essential matrix) bằng cách lựa chọn số lượng nghiệm thông qua so sánh với vector cơ sở của hai frame ảnh liền trước. Phương pháp đề xuất được đánh giá trên tập dữ liệu mở KITTI cho xe tự hành chỉ ra rằng tốc độ tính toán giảm được 5,6 % so với phương pháp cũ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng đặt thức ăn trực tuyến của khách hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương" xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng đặt thức ăn trực tuyến (Mobile Food Ordering Application - MFOA) của khách hàng tại Bình Dương. Thông qua khảo sát 174 khách hàng tại Bình Dương và sử dụng phần mềm SPSS để xử lý dữ liệu, kết quả chỉ ra 4 yếu tố tác động đến ý định sử dụng MFOA.

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 2   Download

 • Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường THPT của học sinh trên địa bàn huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận" nhằm xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong việc đưa ra quyết định chọn trường THPT của học sinh trên địa bàn huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Phương pháp trả lời bảng hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu các em học sinh đang học các khối lớp 10, 11, 12 của trường THPT An Phước, trong thời gian tháng 9 và tháng 10 năm 2021.

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung cuốn Niên giám năm 2012 còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây.

  pdf453p trangtrang0906 23-12-2022 14 2   Download

 • Mục đích cơ bản của đề tài là dựa trên những dữ liệu tài chính trong quá khứ và hiện tại của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ INTECH để tính toán và xác định các chỉ tiêu phản ánh thực trạng và an ninh tài chính của doanh nghiệp, dự đoán được chính xác tình hình tài chính trong tương lai cũng như rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải, qua đó đưa ra các kiến nghị biện pháp cụ thể nhằm nâng cao tình hình tài chính cũng như hiểu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf114p phuongtham205 19-12-2022 11 4   Download

 • Bài viết Khảo sát ẩn dụ ý niệm cấu trúc của mùa xuân trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt bước đầu khảo sát ẩn dụ ý niệm cấu trúc (conceptual structural metaphor) của mùa xuân trên cứ liệu 500 mẫu được rút ra từ 100 bài thơ tiếng Anh và 150 bài thơ tiếng Việt, đồng thời nêu ra sự giống và khác nhau của ẩn dụ này ở cả hai ngôn ngữ.

  pdf5p visaleen 30-10-2022 17 1   Download

 • Bài viết Thành phần loài bọ cánh cứng Scarab (Coleoptera: Scarabaeidae) với ba loài nguy cấp tại Khu bảo tồn thiên Pù Hoạt, Nghệ An cung cấp một danh lục đầu tiên về các loài bọ Scarab đã được ghi nhận đến nay tại KBTTN Pù Hoạt và dữ liệu cập nhật về phân bố, tình trạng quần thể cùng với hình ảnh chỉ dẫn về ba loài Scarab hiếm gặp và nguy cấp ở trên.

  pdf9p vilamborghini 12-10-2022 5 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Toán học "Nghiên cứu, phát triển một số kỹ thuật học sâu áp dụng cho phân vùng polyp trên ảnh nội soi đại tràng" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về bài toán phân vùng polyp trên ảnh nội soi đại tràng và các kỹ thuật học sâu; Mô hình học sâu phân vùng polyp trên ảnh nội soi đại tràng dựa trên mạng Unet cải tiến với hàm mất mát bất đối xứng kết hợp; Phương pháp học tự giám sát đặc trưng thị giác của ảnh nội soi đại tràng cho phân vùng polyp thông qua tác vụ tái tạo ảnh; Phương pháp sinh dữ liệu ảnh nội soi có nhãn phân vùng polyp dựa trên mạng sinh dữ liệu có điều ...

  pdf127p vilandrover 05-10-2022 10 2   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 12 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang trang trình chiếu; đưa được hình ảnh minh họa vào bài trình chiếu; biết sử dụng các định dạng cho văn bản, ảnh minh họa một cách hợp lí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc9p manhitieulinh 29-08-2022 11 1   Download

 • Bài viết Hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi lợn thịt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận phân tích màng bao dữ liệu (DEA) để đo lường hiệu quả kỹ thuật và hồi quy Tobit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật.

  pdf10p viarrinera 26-08-2022 14 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu cải tiến mô hình MARINE để mô phỏng và dự báo dòng chảy cho lưu vực sông thiếu số liệu - Áp dụng cho khu vực Nam Trung Bộ" nghiên cứu nhằm cải tiến mô hình MARINE để mô phỏng và dự báo dòng chảy chính xác hơn trên các lưu vực sông không ảnh hưởng của thủy triều, thiếu số liệu mưa phân bố theo không gian và mặt cắt lòng dẫn; ứng dụng được mô hình MARINE cải tiến để mô phỏng và dự báo dòng chảy cho một số lưu vực sông thiếu số liệu ở khu vực Nam Trung Bộ.

  pdf176p unforgottennight02 20-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Kết nối tri thức: Bài 36 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành du lịch; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành du lịch; trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành du lịch trên thế giới; vẽ được biểu đồ, sơ đồ, đọc và phân tích được bản đồ, số liệu thống kê ngành du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p gianghavan18 18-08-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu các phương pháp tính toán tổn thất điện năng, đánh giá chất lượng điện năng tỉnh Thái Nguyên, đề xuất các phương án cải tạo và nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên" tìm hiểu thông tin về dữ liệu tổn thất điện năng và chất lượng điện năng hiện nay trong lưới điện tỉnh Thái Nguyên cũng như ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf141p bakerboys08 15-07-2022 21 2   Download

 • Nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xung quanh cửa hàng đến cảm xúc, giá trị trải nghiệm cảm nhận và dự định hành vi khách hàng. Bằng phương pháp khảo sát, nghiên cứu thu thập dữ liệu từ 447 khách hàng cá nhân tại các nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn đặc trưng của quốc gia/vùng miền và không gian địa phương truyền thống từ mức trung cấp trở lên trên địa bàn Hà Nội.

  pdf10p visherylsandber 04-07-2022 24 1   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của hai dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kết hợp với kết quả điều tra 150 người dân, 30 cán bộ thực hiện dự án để tìm ra những mặt còn tồn tại, các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

  pdf7p viginnirometty 04-05-2022 32 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Ẩn dữ liệu trên ảnh
p_strCode=andulieutrenanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2