intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ẩn dữ liệu trên ảnh

Xem 1-20 trên 361 kết quả Ẩn dữ liệu trên ảnh
 • Việc sử dụng ẩn dụ ý niệm trong báo chí góp phần không nhỏ trong truyền tải thông tin chính xác, hiệu quả và ấn tượng. Bài viết này sẽ lần lượt xem xét các ánh xạ lên miền đích là thị trường thông qua miền nguồn là cơ thể người. Qua ngữ liệu khảo sát, chúng tôi ghi nhận những biểu thức ẩn dụ phong phú đa dạng liên quan tình hình sức khỏe của thị trường, sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần, các hoạt động, các mối quan hệ và các đối tượng tham gia vào thị trường.

  pdf6p gaupanda041 11-07-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu này xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quản lý, sử dụng tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Nghệ An, trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng hiệu quản lý, sử dụng tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

  pdf8p viwalton 02-07-2024 1 1   Download

 • Trong nghiên cứu "Dự báo lớp phủ sử dụng đất bằng mô hình CA-Markov tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương", nhóm tác giả sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh Landsat 8-9 cùng với thuật toán Support Vector Machine để phân tích, đánh giá hiện trạng lớp phủ giai đoạn 2015 - 2022.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Ấn phẩm Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động ngành xây dựng giai đoạn 2010-2020 cung cấp khá đầy đủ số liệu thống kê về hoạt động xây dựng được thu thập, xử lý và phân tích trên phạm vi cả nước theo phương pháp luận và quy định của thống kê quốc tế, phản ánh tổng quan tình hình phát triển hoạt động xây dựng giai đoạn 2010-2020 của cả nước và các vùng kinh tế. Ấn phẩm giúp người dùng tin có cái nhìn tổng quan về kết quả hoạt động của ngành xây dựng trong giai đoạn 2010-2020 và gợi mở định hướng phát triển ngành xây dựng của Việt Nam trong tương lai.

  pdf410p zizaybay1103 05-06-2024 3 0   Download

 • Luận án "Tích hợp đặc trưng ngôn ngữ vào mô hình học thống kê cho phân tích tình cảm" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đề xuất các phương pháp và mô hình học máy cho bài toán phân tích tình cảm, trong đó tác giả phân tích các đặc trưng ngôn ngữ được trích chọn dựa trên các mẫu có sẵn và các mẫu học tự động được tích hợp vào các mô hình học thống kê cho phân loại tính chủ quan được áp dụng cho dữ liệu Tiếng Anh và tiếng Việt;

  pdf140p khanhchi0912 12-04-2024 5 2   Download

 • Nghiên cứu "Ảnh hưởng của xung đột trong quan hệ lao động đến hành vi cản trở công việc" sử dụng dữ liệu thu thập được từ 345 đáp viên làm việc trong 10 doanh nghiệp tại 3 khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh (Khu công nghiệp Quế Võ, Yên Phong và Tiên Sơn). Kết quả cho thấy xung đột lợi ích, xung đột dựa trên sự ảnh hưởng và xung đột quyền có tác động thuận chiều đến hành vi cản trở công việc. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu xung đột quan hệ lao động, loại bỏ các hành vi cản trở công việc.

  pdf12p cotieubac1004 14-03-2024 6 1   Download

 • Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học kỳ trải nghiệm doanh nghiệp của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội" nhằm làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học kỳ trải nghiệm doanh nghiệp đối với sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (HIEC), thông qua khảo sát 250 sinh viên năm thứ hai, thứ ba. Dữ liệu được xử lý trên SPSS 26.0 bao gồm các bước: Kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, tương quan Pearson và mô hình hồi quy.

  pdf8p cotieubac1004 14-03-2024 3 0   Download

 • Mục tiêu của bài viết là ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn phương thức thanh toán của khách hàng tại các cửa hàng tiện ích ở An Giang. Thông qua dữ liệu sơ cấp được thu thập trực tiếp từ 317 khách hàng mua hàng hóa ở các cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh An Giang. Bài viết sử dụng phương pháp hồi quy Logit để ước lượng ảnh hưởng của các yếu tố đến lựa chọn phương thức thanh toán của khách hàng.

  pdf11p visergey 14-03-2024 5 3   Download

 • Giáo trình được biên soạn dựa trên một số tài liệu Ngoại Ngữ Chuyên Ngành Chế Biến của các tác giả trong và ngoài nước theo hướng chọn lựa những nội dung quan trọng và cần thiết đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong chương trình đào tạo của Nhà trường và nhu cầu sử dụng Tiếng Anh sau khi ra trường của học sinh, sinh viên theo học chuyên ngành Kĩ thuật chế biến món ăn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p boghoado08 05-02-2024 16 8   Download

 • Giáo trình được biên soạn dựa trên một số tài liệu tiếng Anh chuyên ngành dành cho du lịch của các tác giả trong và ngoài nước theo hướng chọn lựa những nội dung quan trọng và cần thiết đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong chương trình đào tạo của nhà trường và nhu cầu sử dụng tiếng Anh sau khi ra trường của học sinh, sinh viên theo học chuyên ngành Quản lý và kinh doanh du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p boghoado08 05-02-2024 10 2   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 4: Tiết 8 (Sách Cánh diều) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên Internet có sự giúp đỡ của GV và phụ huynh; bước đầu làm quen với tìm kiếm hình ảnh; nhận biết và nêu được nhu cầu tìm kiếm thông tin từ nguồn dữ liệu số khi giải quyết công việc, tìm được thông tin trong máy tính và trên Internet theo hướng dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p hienvienngungtich0201 02-02-2024 5 0   Download

 • Đề án "Nghiên cứu mô hình học sâu để dự báo khách hàng rời mạng viễn thông ở Tây Ninh" nhằm nghiên cứu thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng thu thập tại VNPT Tây Ninh, nhằm xây dựng mô hình dự đoán trên nền tảng học sâu; thông qua mô hình, xác định các yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả khách hàng rời mạng, hay tiếp tục sử dụng dịch vụ; đánh giá độ chính xác và khả năng áp dụng của mô hình đề xuất dự đoán khả năng rời mạng của khách hàng.

  pdf71p canhphuongthanh0201 01-02-2024 16 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu xây dựng thuật toán ngẫu nhiên tính toán tuyến đường và kế hoạch chạy tàu tối ưu trên cơ sở ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết" là nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng thuật toán ngẫu nhiên để tính toán tuyến đường và kế hoạch chạy tàu tối ưu nhiên liệu dự trên nguyên tắc just in time "tàu đến cảng kịp lúc" nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển nhằm góp phần bảo vệ môi trường biển một cách hiệu quả.

  pdf224p gaupanda012 03-02-2024 8 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu xây dựng thuật toán ngẫu nhiên tính toán tuyến đường và kế hoạch chạy tàu tối ưu trên cơ sở ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết" là nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng thuật toán ngẫu nhiên để tính toán tuyến đường và kế hoạch chạy tàu tối ưu nhiên liệu dự trên nguyên tắc just in time "tàu đến cảng kịp lúc" nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển nhằm góp phần bảo vệ môi trường biển một cách hiệu quả.

  pdf35p gaupanda012 03-02-2024 6 2   Download

 • Nghiên cứu "Cảnh báo phát hiện người lái xe buồn ngủ" áp dụng YOLOv4 để trích xuất các đặc điểm trên khuôn mặt tự động. Sau đó, áp dụng mô hình LSTM để tìm hiểu các hành vi tạm thời của người lái xe bao gồm khoảng thời gian ngáp và chớp mắt cũng như trình tự phân loại. Nghiên cứu đã sử dụng tập dữ liệu đã thu thập của mình bên cạnh phương pháp học tập chuyển giao. Bộ dữ liệu đã phát triển xem xét cả những rối loạn như ánh sáng và tư thế đầu.

  pdf6p modungvanthu 13-12-2023 5 3   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích khám phá con đường gia tăng tài sản thương hiệu điểm đến thông qua cơ chế liên kết giữa tương đồng hình ảnh và các thành phần của tài sản thương hiệu điểm đến dựa trên lý thuyết Nhận thức – Cảm xúc – Ý định hành vi (C-A-C). Khảo sát trực tiếp và online được thực hiện để thu thập dữ liệu từ 349 du khách nội địa đã và đang đi du lịch tại Hội An. Mô hình và các giải thuyết nghiên cứu được kiểm định thông qua CB-SEM.

  pdf8p vimichaelfaraday 14-12-2023 7 3   Download

 • Bài nghiên cứu được thực hiện để đánh giá một số nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thông qua dữ liệu khảo sát từ 450 doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu đã phân tích một số nhân tố bao gồm năng lực doanh nghiệp; quan hệ xã hội của doanh nghiệp, phương án sản xuất kinh doanh, năng lực lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp, môi trường thể chế, khả năng thích ứng trước rủi ro của doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tín dụng, tổ chức ủy thác cho vay vốn doanh nghiệp.

  pdf7p vispacex 16-11-2023 6 5   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả kiểm soát sâu răng của Silver Diamine Fluoride (SDF) bằng phương pháp tổng quan hệ thống. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tổng quan hệ thống dữ liệu làm ngừng sâu răng tiến triển và ngăn chặn sâu răng mới của SDF so với các vật liệu khác từ các bài báo, luận văn, luận án trên các trang cơ sở dữ liệu Pubmed, Cochrane Library, Science Direct, Thư viện trường Đại học Y Hà Nội dạng tiếng Anh, tiếng Việt.

  pdf6p vispacex 13-11-2023 9 3   Download

 • Luận án "Cải tiến mô hình CAPE cho hệ thống tính toán đa lõi" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu và đề xuất mô hình hoạt động mới của CAPE trên hệ thống tính toán đa lõi; Nghiên cứu và xây dựng phiên bản kỹ thuật chụp ảnh đa tiến trình phù hợp với mô hình hoạt động mới được đề xuất trên hệ thống tính toán đa lõi; Nghiên cứu và đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề chia sẻ dữ liệu của CAPE trên hệ thống tính toán đa lõi.

  pdf122p minhquan0791 02-11-2023 11 8   Download

 • Luận án "Định danh tự động một số làn điệu dân ca Việt Nam" tập trung nghiên cứu một số mô hình và đề xuất mô hình phù hợp dùng cho định danh tự động làn điệu dân ca Việt Nam, với bộ dữ liệu dùng cho định danh là các làn điệu phổ biến của Chèo và Quan họ. Ngoài ra, luận án cũng thực hiện phân lớp thể loại âm nhạc trên hai bộ dữ liệu nổi tiếng là GTZAN và FMA nhằm khẳng định khả năng tổng quát hoá của mô hình đề xuất, đồng thời đánh giá ảnh hưởng của các phương pháp tăng cường dữ liệu đến độ chính xác của mô hình.

  pdf123p kimphuong1135 18-10-2023 11 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2