intTypePromotion=1
ADSENSE

Ãnh đạo doanh nghiệp

Xem 1-0 trên 0 kết quả Ãnh đạo doanh nghiệp
 • không phải binh sĩ nào muốn làm tướng quân thì đều có thể làm được, cũng như có rất nhiều người muốn làm lãnh đạo nhưng không phải ai ai cũng đạt đến một giới hạn nhất định của tiêu chuẩn cuộc sống và một chuẩn mực nhất định trong công việc thì mới có thể làm lãnh đạo. cuốn sách "nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp" do minh doanh và nguyệt Ánh biên soạn sẽ là một công cụ hữu dụng giúp người đọc ứng dụng vào thực tế.

  pdf244p whocare_e 01-10-2016 135 59   Download

 • Nghiên cứu này sẽ góp phần làm rõ những tố chất cá nhân của nhà lãnh đạo doanh nghiệp và ảnh hưởng của những tố chất cá nhân nhà lãnh đạo tới kết quả lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu này cũng sẽ làm rõ sự khác biệt trong những ảnh hưởng đó giữa nhà lãnh đạo nam và nữ, giữa các nhà lãnh đạo trong các nhóm tuổi khác nhau và trong các doanh nghiệp có sở hữu vốn chi phối khác nhau.

  pdf14p change06 14-06-2016 54 6   Download

 • Nghiên cứu này sẽ góp phần làm rõ những tố chất cá nhân của nhà lãnh đạo doanh nghiệp và ảnh hưởng của những tố chất cá nhân nhà lãnh đạo tới kết quả lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu này cũng sẽ làm rõ sự khác biệt trong những ảnh hưởng đó giữa nhà lãnh đạo nam và nữ, giữa các nhà lãnh đạo trong các nhóm tuổi khác nhau và trong các doanh nghiệp có sở hữu vốn chi phối khác nhau.

  pdf212p change02 06-05-2016 50 5   Download

 • Các nhà lãnh đạo được ví như "đầu tàu" đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới. Doanh nghiệp có phát triển được hay không phụ thuộc nhiều vào kỹ năng giao tiếp và đối ngoại của người lãnh đạo. Cải thiện và rèn luyện kỹ năng giao tiếp là điều rất quan trọng. Kỹ năng giao tiếp của người đứng đầu doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công (ảnh minh họa) Nếu bạn nhìn vào các nhà lãnh đạo ví như Barack Obama – Tổng thổng Mỹ thì phẩm chất nổi trội của...

  pdf3p bachhop_1 30-11-2012 203 66   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế tình hình đào tạo cán bộ quản lý tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội, bài viết đưa ra một số vấn đề cần lưu ý về thực trạng đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra một số nhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến công tác đào tạo cán bộ quản lý, như nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về đào tạo; chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; khả năng tài chính; năng lực đào tạo và tổ chức đào tạo của doanh nghiệp.

  pdf8p manutd1907 01-07-2015 115 20   Download

 • Bài thuyết trình Ứng dụng các phong cách quản lý vào việc lãnh đạo doanh nghiệp được thực hiện nhằm mục tiêu phân biệt lãnh đạo và quản lý; các phong cách quản lý được sử dụng trong việc lãnh đạo doanh nghiệp; các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phong cách lãnh đạo.

  ppt22p cocacola_02 21-09-2015 114 15   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm xây dựng mô hình mối quan hệ giữa các nhân tố sự thay đổi cấu trúc chủ sở hữu, tinh thần làm chủ doanh nghiệp, kỳ vọng hội nhập và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa. Kiểm định mối quan hệ giữa nhân tố sự thay đổi cấu trúc chủ sở hữu và kết quả kinh doanh; sự thay đổi cấu trúc chủ sở hữu và tinh thần làm chủ doanh nghiệp;... Trên cơ sở đó, giải thích nguyên nhân của sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn với đặc trưng của cổ phần hóa tại Việt Nam. Đồng thời, đề xuất hàm ý quản trị cho lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo các ban ngành.

  pdf29p hanh_tv27 16-04-2019 19 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên "Ảnh hưởng của sở hữu bởi nhà quản trị lên cấu trúc vốn và thành quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ 2007-2011" giúp tìm hiểu về tầm quan trọng và sự ảnh hướng của các nhà quản trọ lên cấu trúc vốn và hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf94p khongxinhkhngodep 03-07-2014 973 78   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học "Ảnh hưởng của nhân tố sở hữu nước ngoài đến cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp: bằng chứng thực nghiệm tại các công ty cổ phần Việt Nam" Nhằm nghiên cứu về tác động của các chủ sở hữu nước ngoài lên giá trị doanh nghiệp, đến cấu trúc vốn...

  pdf105p khongxinhkhngodep 03-07-2014 135 32   Download

 • Bài viết Quy mô và hiệu quả doanh nghiệp với cấu trúc vốn: Nhìn từ góc độ tài chính hành vi được thực hiện nhằm tìm hiểu sự tương quan thái quá của ban lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định về cấu trúc vốn.

  pdf3p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 58 11   Download

 • Tham khảo bài viết '6 cách vượt mặt 'đàn anh' cho các doanh nghiệp nhỏai nói doanh nghiệp nhỏ thì', kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p thienthanhomenh94 18-12-2012 52 10   Download

 • Một công ty có hình ảnh tích cực và cảm giác tự hào sẽ là một công ty đoàn kết và hoạt động hiệu quả, và là một thương hiệu đáng nể về mặt tuyển dụng. Khi người lao động tôn trọng và đánh giá cao nơi họ làm việc, thì rồi năng suất, chất lượng công việc và sự thỏa mãn về công việc của họ sẽ tăng lên Câu chuyện Taylor Nelson Sofres (TNS) Nhân viên của bạn tự hào vì được làm việc trong doanh nghiệp của bạn không?...

  pdf4p xuongrong_1 21-10-2012 53 5   Download

 • Luận án nhằm phát triển và kiểm định thang đo kết quả hoạt động của doanh nghiệp với 4 thành phần; đo lường ảnh hưởng của các thành phần trong mô hình định hướng quan hệ, định hướng nhiệm vụ và định hướng đại diện/tham gia đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf38p change06 14-06-2016 57 3   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định mối quan hệ và đo lường ảnh hưởng của yếu tố năng lực marketing, hình ảnh thương hiệu, năng lực cạnh tranh đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch trên cơ sở khảo sát 490 lãnh đạo doanh nghiệp (doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf13p dannisa 14-12-2018 63 3   Download

 • Nghiên cứu đi sâu phân tích các khái niệm, yếu tố cấu thành, yếu tố ảnh hưởng và hiệu quả năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ này trong thời gian tới. Năng lực này bao gồm kiến thức, kỹ năng và phẩm chất lãnh đạo. Có sự chênh lệch giữa năng lực cần thiết và mức độ đáp ứng của các giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là kiến thức về chiến lược kinh doanh; kỹ năng khởi xướng sự thay đổi, xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp.

  pdf10p gaocaolon8 09-11-2020 24 4   Download

 • "Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 5: Lãnh đạo doanh nghiệp" được biên soạn giúp người học hiểu được lãnh đạo và những cách tiếp cận tới lãnh đạo doanh nghiệp; các phương pháp lãnh đạo trong doanh nghiệp; kiểm tra các hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf33p kethamoi10 22-01-2021 5 0   Download

 • Qua chương này, người đọc sẽ hiểu được những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, cụ thể như sau: - Hiểu quản trị nguồn nhân sự, chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp. - Các phương pháp tuyển chọn nhân sự, bố trí và sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp .

  pdf55p ntgioi120404 10-11-2009 1370 629   Download

 • Đã có nhiều bài viết trên mục Sổ tay quản trị bàn về việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Các bài viết này đều chỉ ra rằng, việc xác định các giá trị nền tảng của doanh nghiệp để phát triển văn hóa doanh nghiệp là việc không đơn giản và đòi hỏi nhiều công sức. Đây là việc của những người chủ doanh nghiệp, những người hiểu rõ và có định hướng rõ ràng cho doanh nghiệp trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Bài viết dưới đây muốn thông qua hình ảnh cái mỏ neo, để trình bày...

  pdf5p khoqua_dai 08-06-2010 428 223   Download

 • Các yếu tốhình thành văn hóa doanh nghiệp: quá trình hình thành văn hóa doanh nghiệp là một quá trình lâu dài và chịu sự tác động của nhiều yếu tố, trong đó 3 yếu tố có ảnh hưởng quyết định nhất là: Văn hóa dân tộc; người lãnh đạo; sự đòi hỏi từ môi trường bên ngoài. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng yếu tố này và mức độ ảnh hưởng chúng tới quá trình định hình văn hóa của mỗi doanh nghiệp....

  doc6p nga_t2n 29-07-2013 1546 166   Download

 • Nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sau một thời gian tìm chỗ đứng trên thị trường, đã bắt đầu quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Điều này rất cần thiết cho sự phất triển bền vững của họ. Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong công việc này. Văn hóa doanh nghiệp là hệ thống các ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, nhận thức và phương pháp tư duyđược mọi thành viên của doanh nghiệp đồng thuận. Nó có ảnh hưởng đến cách thức hành động...

  pdf3p bibocumi30 03-03-2013 272 104   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ãnh đạo doanh nghiệp
p_strCode=anhdaodoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2