intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng dự án tín dụng

Xem 1-20 trên 134 kết quả Ảnh hưởng dự án tín dụng
 • Sau hơn 11 năm thực hiện Nghị quyết 120/HĐBT, đến nay, huyện Phổ Yên- tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành nhiều hoạt động để giải quyết việc làm cho khu vực nông thôn. Đặc biệt, trong thời gian bốn năm gần đây, đ-ợc sự quan tâm của các cơ quan trong tỉnh, nguồn vốn tín dụng này thực sự đã trở thành nhân tố quan trọng, thu hút thêm gần 3000 lao động trong các ngành. Những ngành nghề phụ truyền thống ở nông thôn đ-ợc khôi phục (trồng dâu, nuôi tằm) hay mở rộng (nghề đan lát). Bên cạnh đó, nguồn vốn này cũng giúp...

  pdf6p banglang_1523 22-07-2012 92 13   Download

 • Vấn đề trình bày kết quả nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đề xuất phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông qua phân tích kết quả bằng phần mềm SPSS 18.

  pdf4p vijakarta2711 09-06-2020 36 2   Download

 • Tham khảo bài viết 'ảnh hưởng tích cực từ dự án tín dụng giải quyết việc làm khu vực nông thôn', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p leon_1 05-08-2013 32 4   Download

 • Tài liệu nói về hệ thống viễn thông thành phố đà lạt. Đây là tài liệu Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử Thành phố Đà Lạt. Tài liệu này sẽ giúp cho người quản trị nội dung cổng biết cách cập nhật các thông tin từ bài viết, hình ảnh, video,...

  doc64p bank90 08-11-2010 299 90   Download

 • Về phía khách hàng: Các chỉ tiêu định tính đó là: - Dự án sử dụng vốn vay trung - dài hạn của ngân hàng có đủ cơ sở pháp lý, kinh tế, kỹ thuật để thực hiện được.

  pdf20p butmauden 20-11-2013 161 11   Download

 • Phần 2 Tài liệu Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung về các vấn đề: Hướng dẫn đấu thầu trong các dự án sử dụng vốn 0ECF, hướng dẫn tuyển chọn tư vấn đối với những nước nhận vốn vay của 0ECF, hướng dẫn mua sắm bằng vốn IBRD và tín dụng IDA. Tài liệu được viết dưới dạng song ngữ Việt - Anh sẽ giúp ích cho các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, ngân hàng, cơ quan tư vấn,... trong quá trình quản lý và tham gia vào các hoạt động kinh tế khi có sử dụng vốn của các tổ chức quốc tế trên.

  pdf208p talata_2 20-01-2015 81 11   Download

 • Luận văn phân tích lợi ích, chi phí của dự án cầu Phước An, thuộc dự án thành phần trong dự án đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, tỉnh BR-VT nhằm cung cấp thông tin về tính khả thi trên phương diện kinh tế và tài chính, cụ thể hơn là cung cấp thông tin về những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án thông qua phương pháp phân tích dự án.

  pdf0p hoahongtrongmua 06-08-2015 110 4   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện tại khu vực Tây Bắc, với mục đích đánh giá được các yếu tố về hiệu quả các dự án ODA đang được triển khai tại khu vực và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả dự án. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, dữ liệu khảo sát sau khi tiến hành kiểm định, các thang đo khảo sát đều đảm bảo độ tin cậy với hệ số Cronbach-alpha đều đạt mức trên 0,7. Những yếu tố thể hiện hiệu quả vẫn có một vài điểm hạn chế, điều này cho thấy hiệu quả các dự án ODA đang được thực hiện tại khu vực Tây Bắc là chưa cao.

  pdf13p viboruto2711 17-05-2019 48 2   Download

 • Đề tài nhằm mục đích phân tích tình hình hoạt động tín dụng của NHTMCP Đông Á – CNAG, thông qua việc phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động tín dụng như: nguồn vốn, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, và nợ quá hạn của ngân hàng. Qua quá trình phân tích, hoạt động tín dụng của ngân hàng Đông Á

  doc80p khoadang89 20-01-2011 3449 1633   Download

 • Kỹ năng ước lượng thời gian thực hện là kỹ năng quan trọng trong việc quản lý dự án, vì 2 lý do sau: • Đánh giá đúng thời gian giúp bạn đưa ra deadline (hạn hoàn thành) đúng, điều này sẽ nâng cao uy tín của bạn • Thời gian thực hiện dự án thường ảnh hưởng lớn đến chi phí và lợi nhuận của dự án Đa số mọi người thường ước lượng sai thời gian thực hiện ( thường là ít hơn thời gian thực tế) vì không nắm được đầy đủ về những công việc phải làm, và chưa tính đến các...

  pdf5p maybay_thaboom 02-07-2010 335 89   Download

 • MỤC LỤC Chƣơng 1. Giới thiệu về quản lý dự án 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến dự án (Stackholders) 1.3. Các lĩnh vực quản lý trong dự án (Knowledge areas) 1.4. Vai trò của người quản lý dự án Chƣơng 2. Dự án Công nghệ Thông tin 2.1. Các đặc điểm của dự án Công nghệ Thông tin 2.2. Các giai đoạn của dự án (Project phases) 2.3. Các nhóm tiến trình trong một giai đoạn (Process groups) Chƣơng 3. Quản lý phạm vi dự án 3.1. Tầm quan trọng của quản lý...

  pdf54p buihoan_ictu 20-03-2013 232 76   Download

 • Luận văn: Thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng thương mại trình bày về đầu tư và thẩm định dự án đầu tư, phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư và các nhân tố ảnh hưởng, thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng thương mại.

  pdf59p insert_12 19-08-2013 256 69   Download

 • Buổi sáng: Khái quát – Cho vay thương mại Nội dung phần này được thiết kế nhằm mục đích nhìn lại hoạt động cho vay thương mại và những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của một tổ chức cho vay. Ngoài ra, trong phần này, chúng tôi cũng sẽ trình bày về những công cụ khác nhau mà một nhà phân tích tài chính thường sử dụng để đánh giá tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại, trong đó đặc biệt lưu ý đến chất lượng tài sản có....

  pdf97p hoangduyngoc 27-05-2011 229 64   Download

 • Xuất phát từ thực trạng thẩm định tài chính dự án tại các Ngân hàng thương mại, tầm quan trọng của công tác thẩm định ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cũng như chất lượng tài sản của Ngân hàng. Đề tài “Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng -VPbank” là một đề tài mang tính cấp thiết.

  pdf72p shift_12 15-07-2013 168 56   Download

 • Hoạt động tài chính ngân hàng là một lĩnh vực hoạt động nhạy cảm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặc dù hiện nay hầu hết các ngân hàng đều hoạt động theo hình thức đa năng nhưng trên thực tế các ngân hàng đều chủ yếu hoạt động trong hai nghiệp vụ là huy động vốn và tín dụng. Nguồn thu chính của ngân hàng vẫn là chênh lệch giữa thu nhập từ lãi và chi phí trả lãi. Bên cạnh thị trường tài chính Việt Nam trong thời gian vừa qua xảy ra một loạt những biến động có ảnh hưởng không nhỏ tới...

  doc42p huytaichinh1 14-08-2013 158 47   Download

 • Luận văn thạc sỹ kinh tế: Ảnh hưởng của thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tới hoạt động tín dụng của ngân hàng công thương Việt Nam trình bày về những vấn đề cơ bản về thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng công thương Việt Nam, giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định dự án đầu tư trung, dài hạn để đảm bảo hoạt động tín dụng của ngân hàng công thương Việt Nam.

  pdf107p fast_12 23-06-2014 132 46   Download

 • Luận văn: Phân tích tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Công thương An Giang, tập trung phân tích tình hình vốn huy động, phân tích các chỉ tiêu ảnh hưởng đến tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong luận văn này.

  doc74p kimkhanhkh 18-03-2014 125 42   Download

 • Khi phân tích dự án ta thấy các yếu tố thường thay đổi. Chủ đầu tư cần biết khi các yếu tố thay đổi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết luận thẩm định tài chính dự án đầu tư. Để làm được điều này, nhà đầu tư phải phân tích độ nhạy. Thực chất đó chính là việc xác định mối quan hệ động giữa các yếu tố trên cơ sở đó đánh giá lại các chỉ tiêu hiệu quả. Việc phân tích độ nhạy sẽ giúp cho chủ đầu tư lường trước được những kết quả do...

  pdf8p ttcao4 25-08-2011 77 10   Download

 • Chất lượng cho vay dự án đầu tư là một khái niệm tổng hợp có liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều lĩnh vực khác nhau và được đánh giá theo quan đIúm của cả ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế. Chính vì vậy, chất lượng cho vay dự án tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố.

  pdf15p lathucuoicung123 30-10-2013 101 9   Download

 • Điều tra nông dân và cán bộ khuyến nông và các đầu vào, bao gồm: 1. Thông tin về hiểu biết, kỹ năng, thái độ và thực hành của các nhóm mục tiêu về ảnh hưởng tiềm năng của chế phẩm vi sinh cố định đạm đến năng suất cây họ đậu và cung cấp N cho đất. 2. Thực hành hiện tại, kinh nghiệm về sử dụng chế phẩm, hạn chế và các lý do không sử dụng. 3. Chi tiết về sự sẵn có, sản xuất và phân phối bởi các công ty tư nhân, đánh giá chất lượng sản phẩm và...

  pdf25p xinh_la 05-03-2012 72 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ảnh hưởng dự án tín dụng
p_strCode=anhhuongduantindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2