intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng cân bằng quốc tế

Xem 1-20 trên 136 kết quả Bài giảng cân bằng quốc tế
 • Bài giảng Tài chính Quốc tế chương 9: Xác định tỷ giá hối đoái trình bày về đo lường biến động tỷ giá, cân bằng tỷ giá, can thiệp của Chính Phủ đối với tỷ giá, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá, tác động của việc gia tăng lạm phát của Mỹ đến giá trị cân bằng của đồng bảng Anh. Hãy tham khả tài liệu này đề công việc giảng dạy và học tập được tốt hơn.

  ppt22p phuongpham357 25-07-2014 396 82   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) trong Tài chính quốc tế trình bày về tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế, nội dung của cán cân thanh toán quốc tế, một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế, cân bằng cán cân thanh toán quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

  pdf44p wave_12 07-04-2014 247 48   Download

 • Bài giảng Tài chính Quốc tế chương 11: Tác động của Chính phủ đối với tỷ giá hối đoái trình bày về các hệ thống tỷ giá hối đoái, hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi tự do, dãi băng tỷ giá và câu chuyện đồng bảng Anh, tác động thâm hụt của Chính phủ đối với tỷ giá, nghiên cứu định lượng về can thiệp của chính phủ đối với tỷ giá. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết.

  ppt45p phuongpham357 25-07-2014 187 46   Download

 • Chương 4 Xác định tỉ giá hối đoái thuộc bài giảng tài chính quốc tế, cùng tìm hiểu kiến thức chương học này thông qua các nội dung sau: sự hình thành tỉ giá hối đoái, các yếu tố ảnh hưởng đến tỉ giá hối đoái, vai trò của ngân hàng trung ương đối với cân bằng tỉ giá, hệ thống tỉ giá ngày nay.

  pdf48p kevinle124 04-06-2014 112 20   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế Chương 8 Chính sách tài khóa, tiền tệ và tỷ giá trong nền kinh tế mở trình bày khái niệm nền kinh tế mở, điều kiện cân bằng trong nền kinh tế mở. Chính sách tiền tệ và tỷ giá trong nền kinh tế mở.

  pdf29p next_12 17-04-2014 92 10   Download

 • Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 2: Cán cân thanh toán quốc tế" trình bày các nội dung: Khái niệm thanh toán quốc tế, kết cấu của cán cân thanh toán quốc tế, các cán cân bộ phận, việc ghi chép trên bảng cán cân thanh toán quốc tế, nguyên tắc bút toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p doinhugiobay_10 08-01-2016 159 9   Download

 • Bài giảng "Thương mại quốc tế - Chương 3: Lý thuyết chuẩn về Thương mại quốc tế" trình bày các nội dung: Giới hạn sản xuất khi chi phí tăng, đường cong bàng quan cộng đồng, cân bằng khi chưa có thương mại quốc tế, cơ sở và lợi ích từ thương mại khi chi phí tăng, thương mại dựa cơ sở vào khác biệt về thị hiếu.

  ppt32p thangnamvoiva25 18-10-2016 87 8   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế chương 1 Hối đoái nhằm trình bày về khái niệm và phương pháp yết giá, phương pháp đọc tỷ giá, phương pháp xác định tỷ giá chéo, cơ sở xác định tỷ giá. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá, phương pháp điều chỉnh tỷ giá.

  pdf77p navy_12 22-05-2014 79 6   Download

 • Chương 3: Xác định tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ đến tỷ giá hối đoái thuộc bài giảng Tài chính Quốc tế trình bày nội dung về đo lường biến động tỷ giá hối đoái, cân bằng tỷ giá, mức cung - cầu tiền tệ, đầu cơ trên tỷ giá hối đoái, các loại tỷ giá hối đoái,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf14p lamtran89 14-07-2014 93 6   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 5 do Lê Thị Hồng Minh biên soạn giúp các bạn biết cách xác định tỷ giá hối đoái. Nội dung của bài giảng trình bày về cách xác định tỷ giá dựa trên cán cân thanh toán quốc tế; xác định tỷ giá hối đoái dựa trên cách tiếp cận định giá tài sản; các yếu tố tác động đến tỷ giá hối đoái cân bằng.

   

  pdf16p thuytrang_6 20-07-2015 54 6   Download

 •  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế, nội dung của cán cân thanh toán quốc tế, một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế, cân bằng cán cân thanh toán quốc tế theo các quan điểm khác nhau, cán cân thanh toán quốc tế của một số nước đang phát triển và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt27p doinhugiobay_05 02-12-2015 70 6   Download

 • Bài giảng "Thương mại quốc tế - Chương 8: Các công cụ hạn chế thương mại quốc tế - Thuế quan" trình bày các nội dung: Các loại thuế quan, phân tích cân bằng cục bộ của thuế quan, lý thuyết cơ cấu thuế quan, phân tích cân bằng tổng quát của thuế quan trong quốc gia nhỏ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt50p thangnamvoiva25 18-10-2016 77 6   Download

 • Bài giảng Tài chính Quốc tế chương 4: Quan hệ ngang bằng trong tài chính Quốc tế trình bày về trạng thái cân bằng thị trường, mối quan hệ giữa giá cả và tỷ giá, mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá, các quan hệ ngang bằng trong môi trường thị trường hữu hiệu. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung môn học một cách cụ thể nhất.

  pdf13p phuongpham357 25-07-2014 104 5   Download

 • Bài giảng "Thương mại quốc tế - Chương 4: Cầu và cung - Đường cong ngoại thương & Tỷ lệ thương mại" trình bày các nội dung: Giá hàng hóa so sánh cân bằng khi có ngoại thương - Phân tích cân bằng cục bộ, đường cong ngoại thương, giá hàng hóa so sánh cân bằng khi có ngoại thương-Phân tích cân bằng tổng quát,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt16p thangnamvoiva25 18-10-2016 74 5   Download

 • "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 2: Cán cân thanh toán quốc tế" với các nội dung những vấn đề cơ bản về BOP; kết cấu của BOP và các nhân tố ảnh hưởng tới từng khoản mục; tình trạng thâm hụt hoặc thặng dư của BOP và các biện pháp thăng bằng; phản ánh giao dịch kinh tế vào BOP của một quốc gia.

  pdf23p chauchaungayxua9 26-11-2020 35 11   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 6: Xác định tỷ giá hối đoái. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đo lường biến động của tỷ giá hối đoái, xác định tỷ giá hối đoái cân bằng, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái cân bằng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf38p nanhankhuoctai1 06-05-2020 34 7   Download

 • Chi phí giao dịch (kể cả chi phí vận chuyển) không đáng kể Không có kiểm soát (hàng rào) của chính phủ Phát biểu LOP Trong môi trường thị trường hoàn hảo, ở trạng thái cân bằng, giá cả của một mặt hàng tại các địa điểm thị trường khác nhau phải tương đương nhau. Nội địa: PA = P*A Quốc tế: PA = S.P*A Ý nghĩa Quy luật một giá (LOP) áp

  pdf18p coc_xanh 18-01-2013 106 2   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 5 trình bày về "Xác định tỷ giá hối đoái". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các điều kiện cân bằng, tiếp cận dựa trên định giá tài sản, cán cân thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p sangbanmai_0906 15-01-2018 27 2   Download

 • Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 5: Các quan hệ cân bằng quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Qui luật 1 giá, học thuyết ngang bằng sức mua (PPP), học thuyết ngang bằng lãi suất (IRP), hiệu ứng Fisher và hiệu ứng Fisher quốc tế, mối quan hệ giữa lạm phát, lãi suất và tỷ giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p nguoibakhong05 05-03-2018 54 1   Download

 • "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 2: Cán cân thanh toán quốc tế" cung cấp đến các bạn về tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế; nội dung của cán cân thanh toán quốc tế; một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán; cân bằng cán cân thanh toán quốc tế; cán cân thanh toán quốc tế của một số nước đang phát triển và Việt Nam.

  pdf47p chauchaungayxua9 25-11-2020 25 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng cân bằng quốc tế
p_strCode=baigiangcanbangquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2