intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng kế toán thu nhập khác

Xem 1-20 trên 58 kết quả Bài giảng kế toán thu nhập khác
 • Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung thu nhập khác của doanh nghiệp, gồm: - Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; - Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

  pdf12p alt_12 24-07-2013 80 10   Download

 • Bài giảng Chương 13: Kế toán thu nhập khác trình bày các nội dung chính sau: Các khoản thu nhập khác, nhượng bán TSCĐ, thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản, kế toán nguồn vốn kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf12p viflorida2711 30-10-2020 6 0   Download

 • Dưới đây là bài giảng Kế toán doanh nghiệp chương 6: Kế toán thu nhập khác và chi phí khác trình bày khái niệm nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán, nhiệm vụ kế toán, tài khoản sử dụng, kế toán chi phí khác. Hãy tham khảo tài liệu này vì sẽ giúp ích cho quá trình học tập.

  pdf9p phuongpham357 23-07-2014 117 26   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị bài 2: Chi phí và phân loại chi phí giúp học viên biết được các cách phân loại khác nhau nhằm phục vụ cho các mục đích khác nhau của doanh nghiệp, lập báo cáo thu nhập theo kế toán tài chính và kế toán quản trị và sự khác nhau của hai loại báo cáo này => xác định được mục đích của từng loại báo cáo.

  ppt29p nhihoangpham 09-09-2014 167 45   Download

 • Chương 8 Kế toán doanh thu-chi phí-kết quả kinh doanh thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: kế toán doanh thu và thu nhập khác, kế toán chi phí kinh doanh và chi phí khác, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

  pdf31p holoesinin 13-06-2014 124 40   Download

 • Chương 7 Kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả kinh doanh thuộc bài giảng kế toán tài chính. Nội dung cần nắm trong chương này gồm: Nhiệm vụ kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả kinh phẩm, doanh doanh; Kế toán thành phẩm, hàng hoá và giá vốn hàng bán phẩm; Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu; Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính; Kế toán chi phí và thu nhập khác; Kế toán kết quả và phân phối kết quả kinh doanh.

  pdf93p canhdangxuan 02-04-2014 148 33   Download

 • Mục tiêu Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 5 là: Khái niệm, đặc điểm, quy định chung về thuế TTĐB thuế xuất nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế nhà thầu, phí lệ phí khác, nguyên tắc và phương pháp kế toán thế,...

  pdf0p dolalatien 30-11-2017 86 12   Download

 • Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về kế toán doanh thu; kế toán chi phí hoạt động kinh doanh; kế toán hoạt động khác; kế toán chi phí thuế TNDN; kế toán xác định kết quả kinh doanh thông qua bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 sau đây.

  pdf14p cocacola_07 07-11-2015 60 9   Download

 • Chương 7 Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh thuộc bài giảng kế toán tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: những vấn đề chung, kế toán doanh thu, kế toán chi phí hoạt động kinh doanh, kế toán hoạt động khác, kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

  pdf80p holoesinin 13-06-2014 102 8   Download

 • Bài giảng "Kế toán doanh nghiệp - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh thu và chi phí; vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến doanh thu và chi phí; trình bày doanh thu, chi phí trên BCTC, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính.

  pdf32p bautroibinhyen12 07-01-2017 56 8   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Sau khi học xong chương này người học có thể: Định nghĩa về doanh thu, thu nhập khác và chi phí; điều kiện ghi nhận doanh thu, thu nhập khác và chi phí; kế toán các khoản doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác và chi phí; nguyên tắc và phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh; trình bày thông tin trên báo cáo tài chính; cách xác định chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu.

  ppt57p hihihaha2 03-12-2016 58 7   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 9: Kế toán hoạt động khác do GV. Phan Tống Thiên Kiều thực hiện, giúp người học nắm được các kiến thức về kế toán thu nhập hoạt động khác và kế toán chi phí hoạt động khác. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf15p daihocquocgia32 22-07-2014 52 6   Download

 • Chương 7 của bài giảng Kế toán tài chính 1 trình bày các nội dung về kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Trong phần 1 sau đây sẽ giúp người học hiểu rõ một số vấn đề cơ bản của các chuẩn mực kế toán liên quan bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 62 6   Download

 • Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể định nghĩa về doanh thu, thu nhập và chi phí; điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; kế toán các khoản doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác và chi phí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p doinhugiobay_10 12-01-2016 69 6   Download

 • Bài giảng "Kế toán doanh nghiệp - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" trình bày các nội dung: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh thu và chi phí; vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến doanh thu và chi phí; trình bày doanh thu, chi phí trên BCTC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p thangnamvoiva25 18-10-2016 44 5   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa doanh thu, thu nhập khác và chi phí, điều kiện ghi nhận của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; kế toán khoản giảm trừ doanh thu;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p bautroibinhyen15 22-01-2017 49 4   Download

 • Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 7: Ảnh hưởng của phương pháp giá thành trong quá trình ra quyết định" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá thành khả biến và giá thành sản xuất; báo cáo thu nhập theo giá thành khả biến và giá thành sản xuất; sự khác biệt khi lập báo báo thu nhập; ra quyết định quản trị khi sử dụng hai phương pháp giá thành.

  pdf17p bautroibinhyen11 25-12-2016 42 3   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: Phần 1 trình bày những khái niệm và nguyên tắc cơ bản bao gồm: Quan hệ BCKQHĐKD và Bảng CĐKT, doanh thu và thu nhập khác, chi phí SXKD và chi phí khác.

  pdf16p bautroibinhyen11 25-12-2016 31 3   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: Phần 2 trình bày các ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế, trình bày và công bố thông tin trên BCTC, đặc điểm kế toán doanh thu, thu nhập tại các DN nhỏ và vừa, Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p bautroibinhyen11 25-12-2016 49 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" trình bày các nội dung: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản, một số lưu ý dưới góc độ thuế, tổ chức chứng từ, sổ sách kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p bautroibinhyen11 25-12-2016 105 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng kế toán thu nhập khác
p_strCode=baigiangketoanthunhapkhac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2