Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng kiểm toán tiền gửi

Xem 1-20 trên 34 kết quả Bài giảng kiểm toán tiền gửi
 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 3, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết và phân biệt được các nguồn vốn huy động của NHTM; Hiểu được các nguyên tắc kế toán áp dụng để hạch toán nghiệp vụ huy động vốn; Nắm bắt phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn thường xuyên và phát hành giấy tờ có giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt52p trangvang0906 25-11-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Tài chính vi mô - Chương 3: Hoạt động huy động vốn của tổ chức tài chính vi mô. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nguồn vốn của tổ chức tài chính vi mô; chính sách huy động vốn của tổ chức tài chính vi mô;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p hidetoshidekisugi 16-06-2022 13 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập đến những vấn đề mang tính lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ tiền gửi tại ngân hàng thương mại theo quan điểm của COSO 2013. Trên cơ sở đó, tác giả nghiên cứu thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ nghiệp vụ tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

  pdf13p vialexanderfleming 09-02-2022 32 4   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 8 Pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được bản chất và phân loại được các rủi ro; xác định được các quy định về bảo hiểm tiền gửi, hạn chế cấp tín dụng, phân loại nợ và trích lập dự phòng, kiểm soát nội bộ và dự trữ bắt buộc.

  pdf19p hoaanhdao709 19-01-2022 26 2   Download

 • "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1)" được biên soạn thông tin đến người học kiến thức về cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng thương mại; đặc điểm của tiền gửi tiết kiệm; nội dung, cấu trúc của các tài khoản sử dụng trong hạch toán tiền gửi tiết kiệm; quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm; các ví dụ về kế toán tiền gửi tiết kiệm...

  pdf25p kethamoi11 24-03-2021 38 5   Download

 • Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1) với các kiến thức bao gồm cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng thương mại; nội dung, cấu trúc của các tài khoản sử dụng trong hạch toán tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá; quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá.

  pdf11p chauchaungayxua9 26-11-2020 68 5   Download

 • "Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 2)" cung cấp các kiến thức về cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng thương mại; đặc điểm của Tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá; cấu trúc của các tài khoản sử dụng trong hạch toán Tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá; quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p chauchaungayxua9 25-11-2020 62 3   Download

 • Bài giảng Chương 1: Kiểm toán tiền và các khoản tương đương tiền trình bày các nội dung chính sau: Nội dung và đặc điểm của khoản mục tiền, kiểm soát nội bộ đối với tiền, các thủ tục kiểm toán khoản mục tiền.

  pdf39p vitexas2711 03-11-2020 155 13   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong, sinh viên có thể: Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi trên BCTC và các giao dịch liên quan; Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó; Phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi; Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi.

  pdf38p vitexas2711 03-11-2020 77 7   Download

 • Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

  pdf10p koxih_kothogmih2 23-08-2020 26 0   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong bài giảng, sinh viên có thể: Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi trên BCTC và các giao dịch liên quan, nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p koxih_kothogmih2 23-08-2020 21 0   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về "Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn" bao gồm: Đặc điểm của tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, chứng từ sử dụng, tài khoản sử dụng, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p abcxyz123_07 04-04-2020 23 0   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về "Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn" bao gồm: Đặc điểm của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, các quy định, chứng từ sử dụng, tài khoản sử dụng, phương pháp kế toán TGTK trả lãi sau. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p abcxyz123_07 04-04-2020 39 0   Download

 • Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Kế toán nghiệp vụ huy động vốn" phần thứ 4 cung cấp cho người học các kiến thức về "Phương pháp kế toán tiền gửi tiết kiệm trả lãi định kỳ". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p abcxyz123_07 04-04-2020 38 0   Download

 • Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Kế toán nghiệp vụ huy động vốn" phần tiếp theo cung cấp cho người học các kiến thức về "Phương pháp kế toán tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p abcxyz123_07 04-04-2020 17 0   Download

 • Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ quỹ trên MISA SME.NET 2015" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thu tiền khách hàng, thu tiền khách hàng hàng loạt, thu tiền khác, trả tiền nhà cung cấp, nộp thuế, nộp bảo hiểm, trả lương, chi tiền mặt khác, thủ quỹ thu/ chi tiền, kiểm kê quỹ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt24p doinhugiobay_10 08-01-2016 110 17   Download

 • BÀI 20:.TẬP LÀM VĂN... THUYẾT MINH. VỀ MỘT DANH LAM. THẮNG CẢNH..HỒ GƯƠM - THÁP RÙA..Hồ Hoàn Kiếm nhìn từ Quảng trường Đông Kinh nghĩa..RÙA TRONG TỦ KÍNH ĐỀN NGỌC SƠN..HỒ GƯƠM – XANH MÀU NƯỚC..Toàn cảnh Hồ Gươm..THÁP BÚT..CẦU THÊ HÚC..CỔNG TAM QUAN VÀO ĐỀN NGỌC SƠN..Tháp Bút và cổng vào đền Ngọc Sơn..Bảng. đề. giới.thiệu. đền.Ngọc. Sơn..CỔNG TAM QUAN NHÌN TỪ PHÍA SAU(NẾP GIỮA)..TẤN BA ĐÌNH...TRẤN BA ĐÌNH CẬN CẢNH..THÁP RÙA- NHÌN TỪ ĐƯỜNG THANH NIÊN..Tiết 83:.TẬP LÀM VĂN.. THUYẾT MINH. VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH..I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh:..

  ppt27p binhminh_11 07-08-2014 463 22   Download

 • Để giúp các bạn sinh viên hiểu và vận dụng tốt các nguyên tắc áp dụng để hạch toán nghiệp vụ huy động vốn, biết các phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn cơ bản, cách tính trả lãi và xử lý các tình huống nghiệp vụ để làm bài tập và thực hiện tốt nghiệp vụ khi tiếp cận thực tế. Mời các bạn tham khảo tham khảo bài giảng Kế toán ngân hàng căn bản chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn.

  pdf18p lamtran89 07-07-2014 462 65   Download

 • Bài giảng Kiểm toán tiền trình bày về các nội dung: nội dung và đặc điểm của khoản mục tiền, kiểm soát nội bộ đối với tiền như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, các thủ tục kiểm toán khoản mục tiền, bảng cân đối kế toán.

  pdf46p slow_12 27-06-2014 333 60   Download

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng Chương 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại nhằm giới thiệu ngân hàng thương mại, các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân, bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, rồi sử dụng số vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng trên.

  ppt59p xuanlan_12 24-04-2014 138 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1142 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng kiểm toán tiền gửi
p_strCode=baigiangkiemtoantiengui

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2