intTypePromotion=3

Bài giảng Nguyên lý kế toán chương 7

Xem 1-20 trên 59 kết quả Bài giảng Nguyên lý kế toán chương 7
 • Chương 7 Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá của bài giảng nguyên lý kế toán sẽ giúp các bạn củng cố các kiến thức cơ bản nhất về: Những vấn đề chung về kế toán nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, kế toán nghiệp vụ mua hàng xuất khẩu, kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá.

  ppt62p depthat 24-03-2014 152 50   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Sổ sách kế toán và các hình thức hạch toán giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm và phân loại sổ kế toán; các quy định về ghi sổ kế toán; các hình thức ghi sổ kế toán. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

  ppt22p cocacola_04 18-10-2015 65 9   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại" trình bày các đặc điểm kế toán DNTM, ghi nhận nghiệp vụ mua bán hàng hóa, kế toán chi phí hoạt động, đánh giá HTK, ghi nhận doanh thu và nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p bautroibinhyen11 25-12-2016 28 7   Download

 • Nhắm giúp các bạn sinh viên và giáo viên có thêm tài liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Nguyên lý kế toán chương 7: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán trình bày về cơ sở hình thành - ý nghĩa - nội dung phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, hệ thống các bản cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo chuyển lưu tiền tệ.

  pdf22p phuongpham357 21-07-2014 65 6   Download

 •  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức về Sổ kế toán (khái niệm sổ sách kế toán, ý nghĩa sổ kế toán, hình thức sổ kế toán, cách ghi sổ kế toán), hình thức kế toán (nhật kí chung, nhật kí sổ cái, nhật kí chứng từ, ghi sổ chứng từ, kế toán trên máy vi tính). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p doinhugiobay_07 16-12-2015 46 5   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp thương mại, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p doinhugiobay_10 12-01-2016 40 3   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp TM, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa theo hệ thống kê khai thường xuyên; ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p bautroibinhyen15 22-01-2017 29 2   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" giúp người học giải thích cách thức xử lý kế toán các hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, ghi nhận, đánh giá và trình bày hàng tồn kho và nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p nguoibakhong05 05-03-2018 19 2   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại" có cấu trúc gồm 6 phần trình bày các nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp TM; đánh giá hàng tồn kho; ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa theo hệ thống kê khai thường xuyên, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf31p bautroibinhyen11 25-12-2016 28 1   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" trình bày các nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp thương mại, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu, lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thương mại, một số tỷ số tài chính quan trọng trong doanh nghiệp thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p bautroibinhyen12 07-01-2017 26 1   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" trình bày các nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp TM, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa theo hệ thống kê khai thường xuyên, lập báo BCTC doanh nghiệp thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf31p thangnamvoiva25 18-10-2016 33 0   Download

 • Chương 7 Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp thuộc bài giảng nguyên lý kế toán, trong chương học này trình bày mục tiêu học tập sau: Những vấn đề chung về các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp, kế toán quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại.

  pdf115p vanthanhthiennu22 21-05-2014 90 25   Download

 • Chương 7 Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán do PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh biên soạn, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học các nội dung cần tìm hiểu về sổ kế toán và sổ kế toán. Để nắm rõ hơn kiến thức trong chương học này, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  pdf15p canhdangxuan 01-04-2014 95 18   Download

 • Nội dung chương 7 Sổ kế toán và hình thức kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về khái niệm sổ sách kế toán, ý nghĩa sổ kế toán, hình thức sổ kế toán, cách ghi sổ kế toán; hình thức kế toán, nhật kí chung, nhật kí sổ cái, nhật kí chứng từ, ghi sổ chứng từ, kế toán trên máy vi tính.

  pdf40p wide_12 29-07-2014 66 15   Download

 • Chương 7 Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu trong Nguyên lý kế toán nhằm giới thiệu về kế toán yếu tố đầu vào, kế toán quá trình sản xuất và thực hiện dịch vụ, kế toán bán hàng.

  pdf130p top_12 19-04-2014 56 12   Download

 • Chương 7 Kế toán quá trình kinh doanh chủ yếu thuộc bài giảng nguyên lý kế toán, cùng tìm hiểu chương học này với các nội dung trình bày sau: Kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định hàng hóa; kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất; kế toán bán hàng, ghi nhận doanh thu; kế toán chi phí hoạt động; kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hàng; bút toán điều chỉnh, bút toán khóa sổ và kế toán xác định kết quả kin...

  pdf26p vanthanhthiennu22 20-05-2014 68 8   Download

 • Chương 7 Sổ kế toán và hình thức kế toán thuộc bài giảng nguyên lý kế toán. Mục tiêu chương học này nhằm giúp người học phân loại sổ kế toán, biết cách mở sổ, ghi, khóa và chữa sổ kế toán, hiểu và biết vận dụng nội dung, trình tự ghi sổ và của các hình thức kế toán.

  pdf9p juliakaka 13-06-2014 57 8   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 7 Sổ kế toán và các hình thức kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm sổ kế toán và phương pháp ghi chép vào một số loại sổ kế toán chủ yếu, nắm được kỹ thuật ghi sổ và chữa sổ kế toán, hiểu được những quy định chung về sổ kế toán, hiểu rõ về các hình thức kế toán.

  pdf49p expensive_12 07-07-2014 71 8   Download

 • Chương 7 Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán thuộc bài giảng nguyên lý kế toán, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm, ý nghĩa của sổ kế toán, phân loại số kế toán, chu trình kế toán trên sổ, bảo quản và lưu trữ sổ kế toán, các hình thức sổ kế toán quy định đối với doanh nghiệp.

  pdf8p holoesinin 13-06-2014 44 3   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày đặc điểm kế toán trong hoạt động kinh doanh thương mại; giải thích cách thức xử lý kế toán các hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p bautroibinhyen27 09-05-2017 17 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Nguyên lý kế toán chương 7
p_strCode=baigiangnguyenlyketoanchuong7

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản