intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng quản trị dự án chương 1

Xem 1-20 trên 67 kết quả Bài giảng quản trị dự án chương 1
 • Bài giảng Quản trị dự án - Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư có nội dung giới thiệu về: Đầu tư và phân loại đầu tư, đặc điểm hoạt động đầu tư,...cùng tham khảo bài giảng để có thêm kiến thức tổng hợp về đầu tư và dự án đầu tư.

  pdf46p lg123456 11-04-2014 86 14   Download

 • Những đặc trưng của dự án, dự án nhằm đáp ứng một nhu cầu đã đề ra, dự án bị khống chế bởi kỳ hạn, dự án bị ràng buộc về nguồn lực, dự án luôn tồn tại trong môi trường không chắc chắn....đó là một trong những kiến thức chung ta có được sau khi học xong bài giảng Quản trị dự án chương 1 Tổng quan về dự án.

  pdf17p wave_12 08-04-2014 86 9   Download

 • Chương 1 Tổng quan về quản trị dự án của bài giảng quản trị dự án của tiến sĩ Hồ Nhật Hưng gồm có các nội dung sau: Một số khái niệm cơ bản, giá trị theo thời gian của tiền tệ.

  ppt36p depthat 24-03-2014 155 40   Download

 • Bài giảng "Quản trị dự án - Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án cung" cấp cho người đọc các nội dung: Mục tiêu quản trị dự án, các giai đoạn của quá trình quản trị dự án, quá trình quản trị dự án, nội dung quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p doinhugiobay_01 09-11-2015 62 16   Download

 • Bài giảng "Quản trị dự án - Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án cung" cấp cho người đọc các nội dung: Mục tiêu quản trị dự án, các giai đoạn của quá trình quản trị dự án, quá trình quản trị dự án, nội dung quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p bautroibinhyen11 03-01-2017 43 7   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án: Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư, phương pháp lập dự án đầu tư, phân tích thị trường của dự án, phân tích kỹ thuật và tổ chức nhân lực của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn về nội dung của bài giảng.

  pdf47p hoa_lan91 12-06-2014 288 83   Download

 • Chương 1 Tổng quan về dự án và quản trị dự án thuộc bài giảng quản trị dự án nhằm trình bày về các khái niệm cơ bản: dự án, chu kỳ sống của dự án, và quản trị dự án, các đặc điểm của dự án, các chức năng và các giai đoạn QTDA, những yếu tố thành công chủ yếu của dự án, thất bại và các vấn đề của dự án và nhà quản lý dự án.

  pdf41p orange_12 03-06-2014 146 39   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án: Chương 1 do TS. Huỳnh Thanh Điền biên soạn có nội dung trình bày tổng quan dự án, giới thiệu quản trị dự án, tiêu chuẩn lựa chọn nhà quản trị dự án.

  ppt29p votinhdon91 08-09-2014 116 18   Download

 • Nội dung của Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 Quản lý dự án là một sức mạnh chiến lược nhằm trình bày về tổng quan dự án, sự cần thiết có 1 nguyên tắc sự khác biệt, các chức năng quản lý dự án.

  ppt32p green_12 13-05-2014 106 34   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Quản trị dự án - Chương 1: Tổng quan Quản trị dự án

  ppt20p lenga_a6 13-09-2010 762 455   Download

 • Mời các bạn nắm bắt những kiến thức về tổng quan quản trị dự án đầu tư quốc tế thông qua Bài giảng Quản trị dự án đầu tư quốc tế: Chương 1 do TS Nguyễn Thị Việt Hoa biên soạn sau đây. Tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên ngành Kinh tế.

  pdf54p xuantriu1 07-01-2015 132 33   Download

 • Bài giảng "Quản trị dự án đầu tư - Chương 1: Tổng quan về đầu tư và DADT" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về đầu tư (phái niệm, đặc điểm và phân loại đầu tư, vai trò của đầu tư), tổng quan về dự án đầu tư (khái niệm, vai trò và yêu cầu của dự án). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf216p doinhugiobay_05 02-12-2015 70 10   Download

 • Chương 1 - Khái luận về dự án và quản trị dự án. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái luận về dự án, khái luận về quản trị dự án. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf19p deja_vu1 07-02-2018 56 9   Download

 • Khái niệm về dự án, sự khác biệt giữa chương trình, dự án và nhiệm vụ/công việc, khái niệm về quản trị dự án và quản trị dự án phần mềm, lập và quản lý dự án, các giai đoạn của một dự án phần mềm chính là những nội dung trong "Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Chương 1: Giới thiệu". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p anhgau456 20-11-2015 53 5   Download

 • Chương 1 Dự án những vấn đề chung thuộc bài giảng quản lý dự án. Trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Định nghĩa dự án; đặc điểm của dự án; phân biệt dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Để nắm nội dung cụ thể của chương học này, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  pdf23p vanthanhthiennu22 22-05-2014 81 12   Download

 • Nội dung chính của chương 1 giúp các bạn có thể hiểu về: Dự án và các đặc chưng của dự án các giai đoạn của dự án, các bên liên quan đến dự án, quản trị dự án và các đặc chưng của quản trị dự án, các mục tiêu của quản trị dự án, vai trò của quản trị dự án,..Mời các bạn đọc tham khảo!

  ppt24p trentroicosao 14-03-2014 115 20   Download

 • Bài giảng “Quản trị dự án đầu tư - Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học và khái niệm cơ bản” trình bày các nội dung: Đối tượng nghiên cứu và nội dung của môn học, nhiệm vụ nghiên cứu môn học, một số khái niệm căn bản, phân loại dự án đầu tư,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf13p tsmttc_004 11-06-2015 66 12   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Quản trị du lịch thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 giới thiệu tổng quan về resort, chương 3 công tác hoạch định & quy trình đầu tư xây dựng resort, chương 4 các dịch vụ trong resort, chương 5 quản lý hoạt động lưu trú trong resort, chương 6 quản lý hoạt động ăn uống trong resort, chương 7 quản lý hoạt động marketing trong resort.

  pdf108p chau_2007 02-04-2011 643 216   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 1 Các giai đoạn của một dự án công nghệ thông tin nhằm tiếp cận rõ ràng và tuần tự; các giai đoạn của dự án công nghệ thông tin: xác định, phân tích, thiết kế, thực hiện, kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận và vận hành.

  pdf8p thick_12 12-07-2014 135 38   Download

 • Bài 1 giới thiệu chung về quản trị dự án. Sau khi học xong chương này người học có thể biết được dự án là gì? Quản trị dự án là gì? Động cơ của việc nghiên cứu quản trị dự án công nghệ thông tin, khung làm việc của quản trị dự án (Framework). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 79 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng quản trị dự án chương 1
p_strCode=baigiangquantriduanchuong1

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2