intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng quản trị tài chính chương 6

Xem 1-20 trên 85 kết quả Bài giảng quản trị tài chính chương 6
 • Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 6: Lập kế hoạch trả dần một khoản nợ vay hay thuê mua tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch trả tiền vào cuối mỗi kỳ thanh toán với số tiền bằng nhau; lập kế hoạch thanh toán ngay khi hợp đồng có hiệu lực với số tiền bằng nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt9p bautroibinhyen14 16-01-2017 267 8   Download

 • Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 6: Giá trị của tiền tệ theo thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị tương lai và lãi tích hợp, hiện giá của tiền tệ, ứng dụng của hiện giá, lạm phát và giá trị của tiền tệ theo thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p tieu_vu11 17-06-2018 27 7   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 Lượng giá chứng khoán do Tô Lê Ánh Nguyệt biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Sự khác biệt về các loại giá trị, tìm hiểu về trái phiếu, định giá trái phiếu, giải thích đại lượng, định giá cổ phiếu thường,...

  ppt32p kyniemchieumua_09 20-12-2017 21 5   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Ngân sách đầu tư được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể nắm vững và hiểu rõ các đặc điểm của các loại dự án đầu tư, biết cách ước lượng dòng ngân quỹ của dự án đầu tư, nắm vững kỹ thuật đánh giá dự án đầu tư, hiểu được các vấn đề rủi ro trong dự án đầu tư và cách thức đo lường rủi ro dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p vixuka2711 13-06-2019 40 5   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về quản trị đầu tư dài hạn của DN, phân loại dự án đầu tư dài hạn, tiến trình lập ngân sách dự án đầu tư dài hạn, nguyên tắc lập ngân sách dự án đầu tư dài hạn, ước tính dòng tiền và ra quyết định lựa chọn dự án,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 43 3   Download

 • Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 6: Định giá chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu thường, trạng thái cân bằng của giá cổ phiếu trên thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p tieu_vu11 17-06-2018 40 6   Download

 • Chương 6 Tổng quan về quản lý vốn luân chuyển thuộc bài giảng quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: những khái niệm về vốn luân chuyển, tầm quan trọng của quản lý vốn luân chuyển,...

  pdf36p juliakaka 13-06-2014 103 31   Download

 • Chương 6 Lập kế hoạch trả dần một khoản nợ vay hay thuê mua tài sản thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Lập kế hoạch trả tiền vào cuối mỗi kỳ thanh toán với số tiền bằng nhau, lập kế hoạch thanh toán ngay khi hợp đồng có hiệu lực với số tiền bằng nhau.

  pdf9p vanthanhthiennu22 22-05-2014 75 9   Download

 • "Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - GV.ThS.Nguyễn Thúy Anh" có kết cấu gồm 6 chương với nội dung trình bày về: tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, giá trị thời gian của tiền tệ, phân tích tài chính doanh nghiệp, quyết định đầu tư dài hạn, tài trợ, tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Cùng tham khảo nhé.

  ppt60p meoheo6 14-05-2011 1600 704   Download

 • Quản trị khoản phải thu nhằm mục tiêu của quản trị khoản phải thu, quyết định chính sách bán chịu, quyết định điều khoản bán chịu. Phân tích ảnh hưởng của rủi ro do bán chịu. Phân tích uy tín khách hàng mua chịu.

  pdf38p canon_12 27-03-2014 431 47   Download

 • Mục tiêu của chương 6 Rủi ro và lợi nhuận thuộc bài giảng Quản trị tài chính trình bày về các nội dung giới thiệu về rủi ro và lợi nhuận, suất sinh lời kỳ vọng, rủi ro của tập danh mục đầu tư; các khái niệm về xác suất và thống kê sử dụng trong đo lường rủi ro.

  pdf19p cheap_12 09-07-2014 165 47   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 6 "Định giá doanh nghiệp" trong bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp dưới đây để nắm bắt được những nội dung về các yếu tố tác động tới giá trị doanh nghiệp, các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp. Với các bạn đang học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf15p nguyendoduy2409 25-09-2015 127 35   Download

 • Chương 6 Giá trị thời gian của tiền tệ thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: giá trị tương lai (Future value) , giá trị hiện tại (Present value) , dòng tiền đều giới hạn (Annuities) và suất sinh lợi Khấu trừ (Amortization).

  pdf35p bad_12 03-07-2014 125 13   Download

 • Nội dung cơ bản của Chương 6: Thị trường quyền chọn (option) nằm trong bài giảng quản trị tài chính nêu trên thị trường tài chính một số công cụ được coi là các sản phẩm cơ bản, một số được coi là sản phẩm phái sinh, lý do sử dụng phái sinh.

  pdf22p small_12 10-06-2014 81 6   Download

 • Chương 6 Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược trong Bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày các nội dung chính: xác định mục tiêu hàng năm, lập kế hoạch kinh doanh, phân bổ nguồn lực, thiết kế cơ cấu tổ chức, kiểm soát chiến lược.

  pdf37p canon_12 28-03-2014 162 29   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu trình bày khái niệm vốn chủ sở hữu, nguồn vốn kinh doanh, chứng từ, nguồn gốc của vốn kinh doanh, kế toán lợi nhuận chưa phân phối, kế toán các loại quỹ và các ví dụ minh họa.

  pdf35p wide_12 28-07-2014 105 18   Download

 • Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 6, 7: Kiểm soát bán hàng, chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và vai trò của kiểm soát bán hàng, quy trình kiểm soát bán hàng, các công cụ kiểm soát bán hàng, khái quát về chăm sóc khách hàng, cung cấp dịch vụ sau bán hàng.

  pdf10p deja_vu1 07-02-2018 73 13   Download

 • Chương 6 Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Khái niệm về đầu tư dài hạn; Các tiêu chuẩn thẩm định tài chính dự án; Xác định dòng tiền.

  ppt30p canhdangxuan 10-04-2014 84 12   Download

 • Chương 6 trang bị cho người học những kiến thức về lượng giá chứng khoán. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự khác biệt về các loại giá trị, định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu thường, định giá công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt32p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 44 6   Download

 • Mục tiêu bài giảng giúp các bạn hiểu được sự ra đời, tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại hối, biết được sự quyết định tỷ giá trên thị trường ngoại hối, cách xác định các loại tỷ giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Nắm khái quát qua các loại giao dịch ngoại hối bao gồm giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch giao sau và giao dịch quyền chọn.

  ppt18p phongphong321 05-07-2018 20 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng quản trị tài chính chương 6
p_strCode=baigiangquantritaichinhchuong6

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2