intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Rủi ro tỷ giá

Xem 1-20 trên 106 kết quả Bài giảng Rủi ro tỷ giá
 • Đến với nội dung bài giảng "Rủi ro tỷ giá trong kinh doanh xuất nhập khẩu" để nắm bắt được khái niệm tỷ giá hối đoái, phương pháp biểu thị tỷ giá, những nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động, các loại tiền tệ sử dụng thanh toán và tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf6p hoaitrinhphuong 06-09-2015 91 7   Download

 • Bài giảng Rủi ro – tỷ suất sinh lợi mong đợi nhằm trình bày kiến thức về tỷ suất sinh lợi và rủi ro Lý thuyết danh mục Markowitz, lý thuyết định giá tài sản vốn (CAPM), tỷ suất sinh lợi của một chứng khóan trong một thời kỳ.

  pdf105p navy_12 21-05-2014 211 24   Download

 • Bài giảng Sử dụng các công cụ phái sinh vào phòng ngừa rủi ro tỷ giá - Bài 1: Tổng quan về thị trường ngoại hối. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Các khái niệm, các đặc điểm, các chức năng của FX, những thành viên tham gia, tổ chức thị trường, phân loại FX. Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p hihihaha2 03-12-2016 55 6   Download

 • Bài 4 trang bị cho người học kiến thức về nghiệp vụ SWAPS và phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Nội dung chính trong bài này gồm có: Khái niệm và đặc điểm, tỷ giá trong giao dịch SWAPS, ví dụ minh hoạ xác đinh tỷ giá SWAPS, ứng dụng SWAP trong kinh doanh và phòng ngừa rủi ro tỷ giá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p hihihaha2 03-12-2016 53 6   Download

 • Bài giảng Foreign exchange trading - Bài 3 "Nghiệp vụ forward và phòng ngừa rủi ro tỷ giá". Nội dung chính trong bài này gồm có: Các khái niệm, phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn - dạng tổng quát, phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn “mua vào - bán ra”, điểm tỷ giá - forward point, forward rate vs. expected spot rate,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p hihihaha2 03-12-2016 69 5   Download

 • Bài 5 "Nghiệp vụ options và phòng ngừa rủi ro tỷ giá", bài này giúp người học nắm được: Các khái niệm về quyền chọn, quyền chọn mua, quyền chọn bán, các bên tham gia giao dịch quyền chọn, thực hiện quyền chọn (Exercise), tỷ giá quyền chọn (exercise or strike price); các chiến lược quyền chọn tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p hihihaha2 03-12-2016 52 3   Download

 • Tài liệu: "Chuyên đề quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại" gồm các nội dung: Những vấn đề cơ bản về rủi ro của NHTM; Quản trị rủi ro thanh khoản; Rủi ro tín dụng; Rủi ro lãi suất; Rủi ro tỷ giá.

  pdf96p impossible_1 15-11-2013 176 71   Download

 • Mời tham khảo bài giảng Kinh doanh ngoại hối về Nghiệp vụ Forward và phòng ngừa rủi ro tỷ giá này giúp học sinh và giáo viên có thêm tư liệu chuẩn bị cho học tập và giảng dạy sắp tới được tốt hơn. Bài giảng gồm 3 phần đó là cơ sở lý luận về giao dịch kỳ hạn, phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn và ứng dụng giao dịch kỳ hạn trong kinh doanh ngân hàng.

  pdf47p lamtran89 07-07-2014 276 66   Download

 • Tài trợ rủi ro là những kỹ thuật và công cụ được sử dụng để tài trợ cho chi phí của rủi ro và tổn thất. Nội dung chính của chương 5 là một số khái niệm cơ bản, tài trợ rủi ro tín dụng , rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá. Mời các bạn tham khảo!

  ppt50p depthat 13-03-2014 236 53   Download

 • Dưới đây là bài giảng Kinh doanh ngoại hối về nghiệp vụ Options và phòng ngừa rủi ro tỷ giá trình bày nội dung về khái niệm của các nghiệp vụ option, các chiến lược quyền chọn tiền tệ. Cuối bài giảng có thêm phần bài tập giúp các em sinh viên nắm rõ hơn về nội dung bài học một cách nhanh nhất. Chúc các bạn học tốt!

  pdf50p lamtran89 07-07-2014 150 31   Download

 • Chuyên đề 5 Quản trị rủi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại, cùng đi vào tìm hiểu nội dung kiến thức chuyên đề này thông qua các vấn đề sau: những vấn đề cơ bản về rủi ro của ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá.

  pdf97p tienthanhcong7892 02-06-2014 97 30   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng - Bài 5: Quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngân hàng. Nội dung chính trong bài gồm có: Khái quát về rủi ro tỷ giá, đo lường và đánh giá rủi ro tỷ giá, phương pháp phòng ngừa nội bảng, phương pháp phòng ngừa ngoại bảng. Mời tham khảo.

  pdf48p hihihaha2 03-12-2016 112 15   Download

 • Bài giảng Tài trợ rủi ro của giảng viên TS Ngô Quang Huân trình bày những nội dung chính: tài trợ rủi ro tín dụng, tài trợ rủi ro lãi suất, tài trợ rủi ro tỷ giá.

  pdf41p four_12 21-03-2014 137 13   Download

 • Bài giảng Foreign exchange trading - Bài 2 trình bày những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại tệ. Những nội dung chính trong bài này gồm có: Các khái niệm, các loại tỷ giá thông dụng trong kinh doanh ngoại tệ, các phương pháp yết tỷ giá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p hihihaha2 03-12-2016 43 8   Download

 • Chuyên đề 1 - Rủi ro tỷ giá. Nội dung chính trong chuyên đề này gồm có: Nhận dạng rủi ro tỷ giá, tác động của rủi ro tỷ giá, các nghiệp vụ hối đoái phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p tangtuy12 02-06-2016 55 6   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 7 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Phân tích và đo lường rủi ro tỷ giá đối với NHTM, quyết định quản lý rủi ro tỷ giá đ với NHTM, phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch cùng thời hạn.

  pdf3p dolalatien 27-11-2017 87 6   Download

 • Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 4: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về tỷ giá, các chế độ tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua và ngang giá lãi suất, các nhân tố tác động đến tỷ giá, rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. 

  ppt24p doinhugiobay_05 02-12-2015 47 5   Download

 • Bài giảng Thẩm định rủi ro cung cấp cho người học các kiến thức: RủI ro trong hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng, giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt8p tieu_vu12 03-07-2018 27 3   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 9: Tài trợ dài hạn công ty đa quốc gia cung cấp cho người học các kiến thức: Quyết định tài trợ dài hạn, chi phí tài trợ vốn vay, giảm rủi ro tỷ giá hối đoái, rủi ro lãi suất từ tài trợ vốn vay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p thangnamvoiva19 13-09-2016 44 2   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 8 Rủi ro và định giá cổ phiếu trình bày các phương pháp định giá cổ phiếu, xác định tỷ lệ thu nhập yêu cầu để định giá cổ phiếu. Giá của một cổ phiếu bằng tổng giá trị của công ty chia cho số cổ phiếu đang lưu hành. Giá cổ phiếu bản thân nó không đại diện cho giá trị công ty.

  ppt27p idol_12 05-05-2014 250 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Rủi ro tỷ giá
p_strCode=baigiangruirotygia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2