intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

Xem 1-20 trên 126 kết quả Bài giảng Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính
 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 1: Tiền tệ. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được định nghĩa về tiền tệ; giải thích được chức năng của tiền tệ; phân biệt được các hình thái của tiền; phân tích và thảo luận được những vấn đề đương đại về tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf16p hanlamcoman 26-11-2022 22 4   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 2: Lạm phát. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được khái niệm lạm phát; giải thích được nguyên nhân của lạm phát; phân tích, đánh giá ở mức độ cơ bản các vấn đề về lạm phát;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf36p hanlamcoman 26-11-2022 18 4   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 4: Lãi suất. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: tính được giá trị hiện tại và giá trị tương lai; tính lãi suất đáo hạn cho 4 loại công cụ thị trường tín dụng; phân biệt giữa lãi suất và tỷ suất sinh lời;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf42p hanlamcoman 26-11-2022 19 4   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 3: Tín dụng. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: nắm được khái niệm và bản chất tín dụng; phân tích được chức năng và vai trò tín dụng; phân biệt được các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf10p hanlamcoman 26-11-2022 21 3   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 6: Ngân hàng trung ương. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được ba chức năng chủ yếu của Ngân hàng trung ương; giải thích ở mức cơ bản về chính sách tiền tệ; giải thích ba công cụ của chính sách tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf14p hanlamcoman 26-11-2022 13 3   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 7: Tài chính quốc tế. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: phân biệt được các loại tỷ giá; giải thích được hiện tượng mất giá và tăng giá của đồng tiền này so với đồng tiền khác; giải thích được bản chất của tỷ giá cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá trong dài hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf24p hanlamcoman 26-11-2022 12 3   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 5: Hệ thống tài chính. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được chức năng của thị trường tài chính; giải thích được cấu trúc của thị trường tài chính; giải thích được đặc điểm của công cụ thị trường tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf38p hanlamcoman 26-11-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 8: Ngân hàng thương mại. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được bản chất của ngân hàng thương mại; giải thích được các dịch vụ chính mà ngân hàng thương mại cung cấp cho người gửi tiền và người vay tiền; giải thích được các khoản mục cơ bản trên báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf60p hanlamcoman 26-11-2022 13 3   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 9: Tài chính doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính và các quyết định tài chính; phân biệt được các hình thức tổ chức kinh doanh khác nhau; giải thích được mục tiêu của quản trị tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf26p hanlamcoman 26-11-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 10: Tài chính công. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được tài chính công; giải thích được cơ sở kinh tế cho hoạt động của chính phủ: hàng hóa công, tư; giải thích được chi tiêu chính phủ: chi chuyển giao, chi tiêu dùng; giải thích được cách thức tài trợ chi tiêu chính phủ: thuế và các tác động của thuế;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf36p hanlamcoman 26-11-2022 20 2   Download

 • Tập bài giảng Tài chính Tiền tệ có cấu trúc gồm 7 chương: Chương 1 Tổng quan về tài chính – tiền tệ; Chương 2 Ngân sách nhà nước; Chương 3 Tài chính doanh nghiệp; Chương 4 Các khâu tài chính trung gian; Chương 5 Ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại; Chương 6 Thị trường tài chính; Chương 7 Tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf123p runordie8 07-10-2022 10 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ; quá trình hình thành và các mô hình tổ chức ngân hàng trung ương; chính sách tiền tệ; tài chính doanh nghiệp; quản lý vốn kinh doanh; chi phí, thu nhập, lợi nhuận kinh doanh; tài chính công; chính sách tài chính quốc gia; tài chính quốc tế; thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p chenlinong_0310 23-02-2022 37 3   Download

 • Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Thị trường tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở hình thành; Khái niệm và phân loại; Thị trường tiền tệ; Thị trường vốn; Vai trò của thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p khunglongboiboi 07-12-2021 21 1   Download

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối do ThS. Nguyễn Trung Thông biên soạn, với mục tiêu chính giúp các bạn sinh viên nắm vững, phân tích được những kiến thức căn bản về tiền tệ thế giới, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái. Thực hiện nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên thị trường hối đoái quốc tế, đảm nhiệm các khâu Kinh doanh Ngoại hối tại các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu và các phòng Kinh doanh Ngoại hối tại các ngân hàng thương mại.

  pdf77p caphesuadathemhanh 03-12-2021 26 5   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính - tiền tệ, tín dụng - ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tài chính và hệ thống tài chính; Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp; Thị trường tài chính; Tổng quan về tiền tệ; Cung cầu tiền tệ, chính sách tiền tệ; Lạm phát tiền tệ.

  pdf381p viwinter2711 18-10-2021 60 8   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Ngô Sĩ Nam có nội dung trình bày tổng quan về thị trường tài chính và các định chế tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường ngoại hối, thị trường phái sinh, các định chế tài chính ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf184p bachdangky 06-09-2021 123 8   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ bao gồm 8 chương, với các nội dung chính như sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính và tiền tệ; Ngân sách Nhà nước; Ngân hàng trung ương; Tài chính trung gian; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính hộ gia đình; Tài chính quốc tế; Thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf215p ermintrudetran 04-06-2021 30 6   Download

 • Bài 1 - Tổng quan về tiền và hệ thống tài chính. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về tiền, tổng quan về hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p tradaviahe17 17-03-2021 21 0   Download

 • Nội dung bài 13 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về ngân hàng trung ương và thị trường ngoại hối. Kết cấu nội dung 13 gồm: Các con đường NHTW tác động đến thị trường ngoại hối, tác động của can thiệp vô hiệu & hữu hiệu đến tỷ giá hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p tradaviahe17 17-03-2021 8 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng - Bài 1 giới thiệu tổng quan về hệ thống tài chính như: Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu; khái niệm tiền, lượng cung tiền, các khối tiền; chức năng, cấu trúc và hoạt động của thị trường tài chính; mối quan hệ giữa tài chính trực tiếp và tài chính gián tiếp;…

  pdf48p tradaviahe17 17-03-2021 25 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính
p_strCode=baigiangtientenganhangvathitruongtaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2