intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng toán thông kê

Xem 1-20 trên 3826 kết quả Bài giảng toán thông kê
 • Phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) đang là hướng đi của nhiều quốc gia, nhiều địa phương nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, môi trường và hệ sinh thái. Bài viết là kết quả khảo sát 165 thanh niên khởi nghiệp theo mô hình DLCĐ và 200 du khách tham quan, trải nghiệm các mô hình DLCĐ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  pdf5p vigojek 02-02-2024 0 0   Download

 • Hãy tham khảo “Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2022-2023 có đáp án - Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, Tây Giang (KT)” được chia sẻ dưới đây để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

  doc3p boghoado06 16-01-2024 5 1   Download

 • Mời các bạn tham khảo “Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021-2022 có đáp án - Trường Tiểu học Vĩnh Hưng, Bình Giang” sau đây để hệ thống lại kiến thức đã học và biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chủ yếu được đề cập trong đề thi để từ đó có thể đề ra kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

  doc5p phuongg948 09-01-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Thiết kế tình huống dạy học kiến thức Hình học lớp 11 thông qua hoạt động trải nghiệm bài học STEM" thảo luận một số vấn đề cơ bản liên quan đến giáo dục STEM, các loại hình tổ chức giảng dạy theo định hướng STEM, quy trình giảng dạy trải nghiệm theo định hướng STEM môn Toán, tiềm năng của Hình học 11 trong dạy học theo định hướng STEM và cách tạo dựng tình huống dạy học vận dụng kiến ​​thức Hình học 11 thông qua hoạt động trải nghiệm STEM.

  pdf3p gaupanda011 10-01-2024 7 1   Download

 • Bài viết đưa ra quan niệm về năng lực nghề Kế toán, một số thành tố năng lực nghề Kế toán được hình thành và phát triển thông qua dạy học Xác suất và Thống kê; trình bày một số biện pháp phát triển năng lực nghề Kế toán thông qua giảng dạy môn Xác suất và Thống kê ở các trường cao đẳng Công nghiệp.

  pdf4p hth_hn 03-01-2024 2 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo “Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2023-2024 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Giang” sau đây để hệ thống lại kiến thức đã học và biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chủ yếu được đề cập trong đề thi để từ đó có thể đề ra kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

  pdf10p phuong9876 29-12-2023 5 3   Download

 • Bài giảng "Các phương pháp định lượng 1 (Học phần: Xác xuất thống kê) - Lý thuyết xác suất 1" trình bày các nội dung chính sau đây: các khái niệm cơ bản để hiểu về xác suất (probability); quy luật tính toán xác suất từ phép thử (experiment) cho biến cố (event); xác suất có điều kiện và định lý Bayes; biến cố độc lập;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf30p kimphuong1144 04-12-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích rõ bản chất kế toán; Nhận diện, phân biệt được đối tượng sử dụng thông tin kế toán; Mô tả được quy trình kế toán trong một đơn vị kế toán; Giải thích được các yêu cầu cơ bản đối với thông tin kế toán; Vận dụng các khái niệm và nguyên tắc kế toán chung để giải thích các tình huống cụ thể.

  pdf24p thuybich1301 10-12-2023 4 3   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 Chứng từ, sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận diện, phân biệt rõ chứng từ kế toán hợp lý, hợp lệ; Phân biệt được các loại sổ sử dụng trong công tác kế toán; Phân tích mối quan hệ giữa các loại sổ kế toán trong quá trình xử lý thông tin; Vận dụng được các loại sổ kế toán để xử lý các nghiệp vụ phục vụ cho việc lập Báo cáo tài chính.

  pdf54p thuybich1301 10-12-2023 4 3   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 5 Phát triển hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chiến lược phát triển hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp; Nguyên nhân phát triển hệ thống thông tin kế toán; Các thủ tục phân tích và thiết kế cần thiết khi phát triển hệ thống thông tin kế toán; Phân loại phần mềm kế toán; Các cơ sở lựa chọn phần mềm; Quy trình lựa chọn phần mềm.

  pdf40p hoahogxanh05 24-11-2023 10 6   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tổ chức dữ liệu trong môi trường máy tính; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Xử lý dữ liệu trong môi trường máy tính; Mã hóa dữ liệu; Mạng máy tính và thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p hoahogxanh05 24-11-2023 7 5   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 4 Tổ chức các chu trình kinh doanh trong hệ thống thông tin kế toán, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các công cụ kỹ thuật; Các chu trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p hoahogxanh05 24-11-2023 8 5   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Hệ thống thông tin kế toán; Vai trò Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp; Những thành tựu của khoa học công nghệ áp dụng vào hệ thống thông tin kế toán; Quản trị doanh nghiệp và hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p hoahogxanh05 24-11-2023 6 4   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 3 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Cấu trúc kiểm soát nội bộ; Kiểm soát hệ thống (theo COBIT); Kiểm soát chung; Kiểm soát ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p hoahogxanh05 24-11-2023 5 4   Download

 • Bài giảng Kế toán quốc tế: Chương 1 Tổng quan về chuẩn mực kế toán quốc tế, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quá trình hình thành và phát triển; Các tổ chức lập quy và quy trình ban hành chuẩn mực kế toán quốc tế; Đặc điểm chuẩn mực kế toán quốc tế; Lợi ích và phương hướng vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế; Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p hoahogxanh05 24-11-2023 4 4   Download

 • Bài giảng Chuẩn mực kế toán: Chương 4 Khái quát hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Sự cần thiết ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam; Quá trình xây dựng và ban hành các chuẩn mực kế toán Việt Nam; Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam; Chuẩn mực chung (VAS 01). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p hoahogxanh05 24-11-2023 3 3   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 Tổng quan về kế toán quản trị, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được lịch sử phát triển của KTQT; Phân biệt được Kế toán tài chính & Kế toán quản trị; Nắm được đối tượng và phương pháp KTQT; Hiểu được mối quan hệ giữa KTQT với chức năng quản lý và hệ thống chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p hoahogxanh05 24-11-2023 8 6   Download

 • Bài giảng Kế toán công: Chuyên đề 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát hệ thống kế toán công; khái quát kế toán ngân sách nhà nước; khái quát kế toán kho bạc nhà nước; khái quát kế toán ngân sách, tài chính xã; khái quát kế toán ở cơ quan thu; khái quát kế toán ở các đơn vị đặc thù; khái quát kế toán hành chính sự nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hoahogxanh05 24-11-2023 6 5   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 Các hệ thống kế toán chi phí và tính giá, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được phương pháp xác định CP truyền thống gồm tính giá theo công việc & quá trình sản xuất; Hiểu được phương pháp xác định CP hiện đại gồm tính giá theo chi phí mục tiêu và cơ sở hoạt động(ABC); Hiểu được phương pháp tính giá thành trực tiếp & lập được báo cáo lãi, lỗ theo phương pháp tính giá toàn bộ& trực tiếp;...

  pdf114p hoahogxanh05 24-11-2023 9 5   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 Phân tích biến động chi phí trong doanh nghiệp, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được kế toán trách nhiệm và các loại trung tâm trách nhiệm trong DN; Hiểu được hệ thống chi phí định mức trong DN; Phân tích được sự biến động của chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p hoahogxanh05 24-11-2023 7 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2