Bài tập tìm xác suất

Xem 1-20 trên 77 kết quả Bài tập tìm xác suất
 • Tài liệu tham khảo Bài tập môm xác suất thống kê 1. M t phân xư ng có ba máy ho t ng c l p v i nhau. Xác su t trong th i gian t các máy b h ng l n lư t là 0,2; 0,1; 0,3. a) Tìm quy lu t phân ph i xác su t c a s máy b h ng trong th i gian t. b) Tìm kỳ v ng và phương sai c a X. 2. Cho hàm f(x): λx 2 (1 − x), x ∈ [0,1] x= x ∉ [0,1]  0, a) Xác nh h ng s λ f(x)...

  pdf4p thoritruong 28-04-2011 994 217   Download

 • Bài tập toán V
  - Định nghĩa xác suất cổ điển - Các bài toán tìm xác suất dựa vào định nghĩa xác suất

  pdf5p xuanhien 11-06-2009 803 183   Download

 • Tuyển bài tập xác suất hay dành cho các bạn sinh viên ,Bài 1: Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để: a) Một Học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình. b) Một Học sinh bắt hai đề,

  doc10p tranhuynhvan 31-12-2012 56 10   Download

 • Câu 1: a) Định nghĩa kỳ vọng của đại lượng ngẫu nhiên X. Cho biết ý nghĩa của kỳ vọng. b) Định nghĩa phương sai của đại lượng ngẫu nhiên X. Cho biết ý nghĩa của phương sai. Câu 2: Một người thi lái xe, nếu không đậu thì đăng ký thi lại đến khi đậu mới thôi. Xác suất thi đậu ở mỗi lần thi của anh ta là 60%. Gọi X là số lần thi của anh ta. a) Tìm quy luật phân phối xác suất của X. b) Tính xác suất anh ta thi ít nhất ba lần. ...

  pdf1p hoanglam666 30-04-2011 48 10   Download

 • Một thí sinh dự thi lái xe đến khi đậu mới thôi. Xác suất thi đậu của người này ở mỗi lần thi là 60%. Gọi X là số lần dự thi của người này. a) Tìm quy luật phân phối xác suất của X. b) Tính xác suất người này dự thi ít nhất ba lần. c) Có 200 người dự thi lái xe cho đến khi đậu. Xác suất thi đậu của mỗi người ở mỗi lần thi là 60%. Theo Anh Chị có bao nhiêu người dự thi ít nhất ba lần. 2/ X(năm) là tuổi thọ...

  pdf3p hoanglam666 30-04-2011 96 9   Download

 • ĐỀ THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ Thời gian làm bài:120’ Câu 1. a. Gieo n con xúc sắc đối xứng và đồng chất. tìm xác súât để được tổng số chấm là n+1. b. Trung bình trong 3 tháng cuối năm dương

  doc1p nguoidibat_heo22 13-10-2010 502 201   Download

 • Câu 1. a. Tần suất bạch tạng là 0,6 % với nam và 0,36% với nữ. Tìm xác suẩt để trong một làng có số nam = ½ số nữ ta gặp được. 1. Trong làng 1 người bị bệnh bạch tạng. 2. Trong nhóm bạch tạng một người là nam. b. Sinh đôi đòng trứng thì cùng giới, khác trứng thì sác xuẩt cùng giới bằng xác suẩt khác giới. Xác suất sinh dôi đồng trứng là . Tìm xác suất để một cặp trẻ sinh đôi cùng giới là đồng trứng....

  doc1p nguoidibat_heo22 13-10-2010 389 189   Download

 • Bài 1.1a. T (6t, 4đ)  Lấy ngẫu nhiên ra 2 quả. Tìm xác suất các biến cố sau đây: a. A = (Lấy được 2 quả đỏ) b. B = (Lấy được hai quả khác mầu) c. C = (Lấy được ít nhất một quả đỏ) Bài 1.1b. Cho hai cái thùng và theo cách ký hiệu như trên ta có thể viết như sau: T1 (6t, 4đ), T2 (5t, 5đ). Từ thùng 1 lấy ngẫu nhiên ra 2 quả và từ thùng 2 lấy ngẫu nhiên ra 1 quả. Tìm xác suất các biến cố sau đây: a. A = (Cả 3...

  doc20p overlord_s4s 02-08-2010 518 112   Download

 • LOẠI 1: TÍNH XÁC SUẤT BẰNG ĐỊNH NGHĨA 1. Một lô hàng gồm 100 sản phẩm , trong đó có 30 sản phẩm xấu. Lấy ngẩu nhiên 1 sản phẩm từ lô hàng. a. Tìm xác suất để

  doc14p lequyen94th 12-10-2011 199 74   Download

 • Bài 1: Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để: a) Một Học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình. b) Một Học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình. Giải a) Gọi A là biến cố Học sinh bắt được đề trung bình: C1 20 2 20 P(A) = 1 = = C30 30 3

  pdf10p feteler 02-12-2012 386 54   Download

 • Câu 1. a. Ba thầy thuốc có xác suẩt chẩn bệnh đúng là 0,8:0,9:0,7.Tìm xác suất để sau khi chẩn bệnh có 1 và chỉ 1 kết quá đúng thì đó là của người thứ 3. b. Ở Anh có 5% cha mắt đen khi con mắt đen và tương tự 7,9% cha đen-con xanh, 8,9% cha xanh – con đen, 78,2% cha xanh-con xanh. Tìm xác suất để: 1. Cha xanh thì con xanh 2. cha đen mà con không đen.

  doc1p nguoidibat_heo22 13-10-2010 196 53   Download

 • Câu 1. a. Tính xác suất để 12 người chọn ngẫu nhiên có ngày sinh rơi vào 12 tháng khác nhau. b. Thống kê các cặp vợ chồng ở một vung cho thấy:30% các bà vợ thương xem ti vi, 50% các ông chông thường xem ti vi, xong nếu vợ đã xem ti vi thì 60% chồng xem cùng. Lấy ngẫu nhiên một cặp vợ chồng tìm xác suất để : 1. Có ít nhất 1 người xem ti vi. 2. Nếu chồng không xem thì vợ vẫn xem.

  doc1p nguoidibat_heo22 13-10-2010 195 52   Download

 • Một lô hàng gồm 100 sản phẩm, trong đó có 30 sản phẩm xấu. Lấy ngẩu nhiên 1 sản phẩm từ lô hàng. a. Tìm xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt b. Lấy ra ngẫu nhiên (1 lần) 10 sản phẩm từ lô hàng. Tìm xác suất để 10 sản phẩm lấy ra có đúng 8 sản phẩm tốt 2. Một hộp chứa 30 bi trắng, 7 bi đỏ và 15 bi xanh. Một hộp khác chứa 10 bi trắng, 6 bi đỏ và 9 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp bi. Tìm xác suất để 2 bi lấy...

  doc4p vong_qk 26-02-2013 119 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xác suất', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p z_funky_fresh_boy_z 31-10-2010 156 37   Download

 • Một công ty có hàng ngàn công nhân, chọn ngẫu nhiên 30 công nhân thấy thu nhập trung bình 380 ngàn đồng một tuần,độ lệch chuẩn của mẫu(hiệu chỉnh) là 30 ngàn đồng. Với độ tin cậy 95%. Hãy tìm khoảng tin cậy của thu nhập trung bình của công nhân công ty trên. 1) Kiểm tra ngẫu nhiên 25 bóng đèn của công ty A,thấy tuổi thọ trung bình là 5000 giờ, độ lệch chuẩn của mẫu (hiệu chỉnh)là 200 giờ. Giả sử tuổi thọ của bóng đèn có phân phối chuẩn.

  pdf4p hoanglam666 30-04-2011 209 23   Download

 • Một công ty có hàng ngàn công nhân,chọn ngẫu nhiên 30 công nhân thấy thu nhập trung bình 380 ngàn đồng một tuần,độ lệch chuẩn của mẫu là 30 ngàn đồng. Với độ tin cậy 95%,hãy tìm khoảng tin cậy của thu nhập trung bình của công nhân công ty trên. 2/ Kiểm tra ngẫu nhiên 25 bóng đèn của công ty A,thấy tuổi thọ trung bình là 5000 giờ, độ lệch chuẩn của mẫu là 200 giờ. Giả sử tuổi thọ của bóng đèn có phân phối chuẩn.

  pdf4p hoanglam666 30-04-2011 129 16   Download

 • THÔNG TIN CƠ BẢN Ta xét bài toán: “Gieo một đồng tiền xu và một con xúc xắc. Tìm xác suất để xuất hiện mặt ngửa trên đồng tiền và mặt có số chấm là bội của 3 trên con xúc xắc". Mỗi biến cố trong phép thử này có dạng: N ∩ Qk = "Trên đồng tiền xuất hiện mặt ngửa và con xúc xắc xuất hiện mặt k chấm", k = 1, 2, ..., 6 hoặc S ∩ Qk = "Trên đồng tiền xuất hiện mặt sấp và con xúc xắc xuất hiện mặt k chấm", k = 1,...

  pdf15p muaythai2 22-08-2011 70 15   Download

 • BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP A. THÔNG TIN CƠ BẢN Ta xét bài toán: “Gieo một đồng tiền xu và một con xúc xắc. Tìm xác suất để xuất hiện mặt ngửa trên đồng tiền và mặt có số chấm là bội của 3 trên con xúc xắc". Mỗi biến cố trong phép thử này có dạng: N ∩ Qk = "Trên đồng tiền xuất hiện mặt ngửa và con xúc xắc xuất hiện mặt k chấm", k = 1, 2, ..., 6 hoặc S ∩ Qk = "Trên đồng tiền xuất hiện mặt sấp và con xúc xắc xuất hiện...

  pdf15p muaythai2 22-08-2011 72 12   Download

 • Câu 1. Lịch chạy xe buýt tại một bến chờ xe buýt như sau: chuyến xe đầu tiên trong ngày là vào 7 giờ sáng và cứ sau mỗi 15 phút sẽ có một chuyến xe đến bến. Giả sử hành khách đến bến trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút. Tìm xác suất để khách hngf này chờ: a) Ít hơn 7 phút b) Ít nhất 12 phút

  pdf1p emchaoanhtan 09-06-2013 60 6   Download

 • Câu 1. Trong một hộp có 20 sản phẩm trong đó có 15 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm hỏng. Người ta lấy ngẫu nhiên hai sản phẩm hỏng bỏ ra ngoài. a. Lấy tiếp ra thêm sản phâm thứ ba. Tìm xác suất để sản phẩm thứ ba là sản phẩm tốt? b. Lấy tiếp ra thêm sản phẩm thứ ba thấy nó là sản phẩm tốt. Tìm xác suất để hai sản phẩm lấy lần trước là sản phẩm hỏng?

  pdf2p emchaoanhtan 09-06-2013 51 5   Download

Đồng bộ tài khoản