intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài toán phân tích định lượng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài toán phân tích định lượng
 • Bài giảng "Hóa phân tích: Chương 1 - Đại cương về phương pháp phân tích thể tích" được biên soạn với các nội dung chính sau: Định nghĩa; Yêu cầu đối với phản ứng chuẩn độ; Phân loại các phương pháp phân tích thể tích; Cách tính đương lượng gam (mol đương lượng); Các cách biểu diễn nồng độ; Cách tính toán trong phân tích thể tích. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf31p kimphuong59 01-02-2023 3 1   Download

 • Bài viết "Ứng dụng mô hình SERQUAL trong đánh giá chất lượng đào tạo trực tuyến trong các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh" phân tích yếu tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA) từ dữ liệu khảo sát 539 sinh viên, 5 thang đo trong mô hình SERQUAL đã được điều chỉnh và gộp thành 2 thang đo mới, bao gồm “tính hữu hình” và “tính vô hình”. Bên cạnh cung cấp cho các trường đại học những yếu tố có thể cải thiện để đáp ứng kì vọng của sinh viên.

  pdf9p phuong62310 31-01-2023 5 1   Download

 • Bài viết "Xây dựng quy trình định lượng Sildenafil citrat trong viên nén bằng kĩ thuật sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)" có mục tiêu là xây dựng quy trình để xác định lượng Sildenafil citrat trong viên nén bao phim Viagra (Pfizer). Chất phân tích được tách hoàn toàn và được định lượng bằng đầu dò PDA (bước sóng phát hiện 230 nm) sử dụng kết hợp 60 % methanol và 30 % acetonitril và 10 % nước làm pha động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p phuong62310 31-01-2023 7 1   Download

 • Bài viết "Lợi thế xuất khẩu của trái cây Việt Nam sang EU giai đoạn 2010-2019" phân tích lợi thế xuất khẩu trái cây Việt Nam (cụ thể là lợi thế so sánh) sang thị trường EU thông qua việc tính toán các chỉ số đo lường lợi thế so sánh đối với các sản phẩm trái cây Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019 theo mã hệ số trong hệ thống hài hòa thuế quan 2019 (gồm các mã bốn chữ số và sáu chữ số). Đồng thời bài viết cũng phân tích tính ổn định của lợi thế so sánh trong giai đoạn này.

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái – Bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á" xác định các yếu tố kinh tế vĩ mô nào có mối quan hệ đến sự biến động của tỷ giá hối đoái ở các quốc gia Đông Nam Á được lựa chọn. Nghiên cứu chủ yếu qua phân tích thống kê mô tả và mô hình hồi quy sử dụng phương pháp ước lượng bình phương cực tiểu tổng quát khả thi FGLS bằng phần mềm Stata 15.1. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 17 1   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu tính toán hiệu năng cao các tính chất vật lý thiết yếu của vật liệu germanene 1D thay thế nguyên tử carbon" trình bày các đặc tính cấu trúc và điện tử của các AGeNR thay thế nguyên tử C sẽ được nghiên cứu chi tiết thông qua các tính toán DFT. Thông qua các tính toán DFT, một khung lý thuyết tổng quát để xác định các tính chất cấu trúc và điện tử là được phát triển đầy đủ bao gồm năng lượng hình thành, các thông số mạng tinh thể tối ưu, cấu trúc vùng điện tử, mật độ trạng thái điện tử và phân bổ mật độ điện tích không gian.

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 1   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu tính toán hiệu năng cao các tính chất cấu trúc và điện tử của vật liệu graphene 1D hấp phụ nguyên tử silicon" nghiên cứu chi tiết các tính chất cấu trúc và điện tử của GNR hấp phụ Si. Các tính chất cấu trúc và điện tử là được xác định bởi các đại lượng vật lý bao gồm năng lượng hấp phụ, các thông số cấu trúc tối ưu, cấu trúc vùng điện tử, mật độ trạng thái điện tử và phân bổ mật độ điện tích không gian.

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu tính toán hiệu năng cao sự oxy hóa của vật liệu graphene một chiều" tìm hiểu đại lượng vật lý DFT để xác định các tính chất cấu trúc và điện tử là được phát triển đầy đủ bao gồm năng lượng hấp phụ, các thông số cấu trúc tối ưu, cấu trúc vùng điện tử, mật độ trạng thái điện tử và phân bổ điện tích không gian. Các đại lượng được phát triển này là được liên hệ chặt chẽ và logic với nhau để xác định rõ ràng bức tranh vật lý và hóa học đa dạng gây ra bởi hấp phụ O.

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết "Thực trạng liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay" làm rõ thực trạng mối quan hệ giữa nhà trường và DN, giữa nhà đào tạo và nhà sử dụng trong đào tạo đại học ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân dẫn tới sự lỏng lẻo và chưa gắn kết chặt chẽ của các mối quan hệ này, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác góp phần làm cho sản phẩm đào tạo của các trường đại học đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu.

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 1   Download

 • Trong bài viết này, mô hình toán học cho chu trình Kalina được xây dựng và giải trong phần mềm EES để đánh giá công suất và phá hủy exergy của từng thiết bị trong chu trình. Từ đó hiệu suất nhiệt và hiệu suất exergy được đánh giá.

  pdf9p viharry 14-12-2022 2 1   Download

 • Tài liệu "Ôn tập Toán lớp 11: Chương 1 - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác" được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1 (Toán 11). Mời thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

  pdf107p hoabingan205 11-12-2022 4 2   Download

 • Tài liệu "Phương pháp phân tích thành nhân tử trong việc giải phương trình lượng giác - Trần Thông" đưa ra một số định hướng biến đổi phương trình dựa trên những dấu hiệu đặc biệt. Nhờ đó học sinh nhanh chóng tìm ra lời giải của bài toán, tiết kiệm thời gian, tự tin hơn trước các phương trình lượng giác. Mời thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

  pdf32p hoabingan205 11-12-2022 4 2   Download

 • Bài viết Ứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính và phân cụm dữ liệu đánh giá kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chỉ ra những điểm mạnh, yếu về hoạt động của các trường theo các tiêu chuẩn, mối quan hệ giữa các lĩnh vực cũng như so sánh mức độ đánh giá giữa các trung tâm kiểm định với nhau. Đây là cơ sở để thực hiện việc đối sánh và cải tiến chất lượng tại các cơ sở giáo dục.

  pdf10p viwmotors 02-12-2022 14 0   Download

 • Bài viết Xác định công suất tới hạn của thủy điện nhỏ kết nối vào lưới điện phân phối phân tích các ảnh hưởng của nguồn phân tán (DG) đối với lưới điện, trong đó có nhà máy thủy điện nhỏ (TĐN). Tiến hành tính toán và mô phỏng cho xuất tuyến 372 E17.1 Mộc Châu (Sơn La) để so sánh ảnh hưởng giữa các trường hợp có mức độ xâm nhập của TĐN.

  pdf8p vizenvo 02-12-2022 27 1   Download

 • Bài giảng Hoá phân tích: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về hoá phân tích; Các khái niệm và định luật cơ bản trong dung dịch chất điện ly; Pha chế dung dịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p matroicon2510 02-12-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Hoá phân tích: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc của phương pháp phân tích trọng lượng; Các yêu cầu dạng tủa và dạng cân; Các bước tiến hành và kỹ thuật phân tích trọng lượng; Cách tính toán trong phân tích trọng lượng; Ví dụ định lượng bằng phương pháp trọng lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p matroicon2510 02-12-2022 3 2   Download

 • Tài liệu "Lý thuyết và bài tập môn Toán cao cấp (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Số phức; Biểu diễn số phức dưới dạng lượng giác; Đa thức hàm hữu tỷ; Cách phép toán tuyến tính trên ma trận; Phương pháp tính định thức; Hạng của ma trận;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf132p vimaybach 16-11-2022 43 2   Download

 • Giáo án Hình học lớp 12 "Chuyên đề 5 bài 3 - Thể tích khối đa diện" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh khối 12 nắm được công thức tính thể tích khối lăng trụ, khối chóp. Biết cách xác định chiều cao khối lăng trụ, khối chóp thông qua mối quan hệ về góc, khoảng cách và các hệ thức lượng trong tam giác. Biết tính thể tích khối đa diện bằng phương pháp gián tiếp: phân chia khối đa diện, tách ghép, bổ sung khối đa diện, sử dụng công thức tỉ số thể tích. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf110p hoaanhdao205 26-11-2022 12 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lạnh hấp thụ điều hòa không khí sử dụng năng lượng mặt trời phân tích lựa chọn chu trình máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời, tổng hợp các phương trình tính toán thông số nhiệt động lực học và nhiệt vật lý học của dung dịch NH3/H2O để làm cơ sở thiết kế chế tạo máy lạnh hấp thụ điều hòa không khí 9.000 BTU/h, đồng thời nghiên cứu, thực nghiệm xác định tính ổn định của máy lạnh hấp thụ điều hòa không khí sử dụng năng lượng mặt trời.

  pdf5p vijaguar 16-11-2022 14 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 Phân tích hồi quy với biến định tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biến giả; mô hình có chứa biến độc lập là biến giả; mô hình với biến giả và biến tương tác; trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p trangvang0906 25-11-2022 16 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài toán phân tích định lượng
p_strCode=baitoanphantichdinhluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2