intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài viết về nông nghiệp

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài viết về nông nghiệp
 • Bài viết Đánh giá ảnh hưởng của các mức độ thâm hụt nước tưới đến sinh trưởng và hiệu quả sử dụng nước của cây ngô thông qua kết quả thí nghiệm để đánh giá diễn biến sinh trưởng và nhu cầu nước của cây ngô với các mức độ thâm hụt khác nhau, từ đó tạo tiền đề xây dựng chế độ tưới phù hợp vừa mang lại hiệu quả năng suất vừa mang lại hiệu quả sử dụng nước nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 0 0   Download

 • Bài viết Tổng quan hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các công trình thuỷ lợi xem xét, tổng hợp lại các tài liệu cả về lý thuyết và thực nghiệm về chỉ số đánh giá hiệu quả được áp dụng để đánh giá hiệu quả thuỷ lợi. Đồng thời, đưa ra các nhận xét nhằm cung cấp những hướng dẫn để lựa chọn các chỉ số đánh giá hệ thống thuỷ lợi cho các đối tượng quan tâm.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Lát, ốp (Nghề: Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trung cấp) nhằm trang bị cho người học, những người lao động tương lai của ngành Xây dựng những kiến thức, kỹ năng nghề thuộc lĩnh vực của ngành Xây dựng. Giáo trình kết cấu gồm 8 bài và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: lát gạch rỗng chống nóng; lát đá tấm; ốp gạch tráng men; tính khối lượng vật liệu, nhân công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p hayatogokudera 18-07-2022 0 0   Download

 • Bài viết Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường tại tỉnh Hà Nam nghiên cứu sẽ tập trung khái quát tình hình phát triển làng ghề gắn với bảo vệ môi trường tại tỉnh Hà Nam từ đó đưa ra một số vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường tại tỉnh Hà Nam.

  pdf10p vigeneralmotors 12-07-2022 1 0   Download

 • Bài viết Tổng quan nghiên cứu về thủy nông Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945 bước đầu tổng quan tình hình nghiên cứu thủy nông thời Pháp thuộc nhằm góp thêm tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của hệ thống thủy nông, về chính sách phát triển thủy nông phục vụ mục tiêu kinh tế và chính trị và quân sự của nhà cầm quyền Pháp, về quản lý khai thác và tác động của các công trình thủy nông đối với kinh tế, xã hội Việt Nam thời cận đại.

  pdf9p vichristinelagarde 11-07-2022 3 1   Download

 • Bài viết Đánh giá khả năng nuôi trùn quế để xử lý chất thải nông nghiệp và đề xuất hệ thống nuôi trùn quế tự động trình bày kết quả đánh giá về khả năng nuôi trùn quế để xử lý chất thải nông nghiệp tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và từ đó, đề xuất việc thiết kế và chế tạo hệ thống nuôi trùn quế tự động sử dụng IoT.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 6 1   Download

 • Bài viết Tư hữu ruộng đất ở huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX trình bày khái quát về diên cách vùng đất Phong Phú; Nghiên cứu tình hình tư hữu ruộng đất ở huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX để lại bài học thực tiễn về chính sách quản lý đất đai.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 3 0   Download

 • Bài viết "Đánh giá khả năng sử dụng máy thu nhiều hệ thống vệ tinh giá rẻ cho các ứng dụng nông nghiệp chính xác ở Việt Nam" nhằm đánh giá giải pháp sử dụng máy thu nhiều hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu giá rẻ NV08C-CSM-BRD. Kết quả cho thấy máy thu này có khả năng định vị trong nông nghiệp chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p ngoccthanh 29-06-2022 11 1   Download

 • Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung trình bày một số khái niệm cơ bản về tin học, các hệ thống số và các phép toán dùng trong máy tính, biểu diễn và mã hóa thông tin, ứng dụng của công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p runordie4 27-06-2022 22 2   Download

 • "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, internet, một số dịch vụ cơ bản của Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p runordie4 27-06-2022 10 2   Download

 • "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 7: Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tài nguyên có thể bị xâm phạm, các hình thức tấn công, sở hữu trí tuệ, các quy định, điều luật về an toàn thông tin và sở hữu trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p runordie4 27-06-2022 5 2   Download

 • Bài viết Sử dụng thảo dược trong chăm sóc sức khỏe vật nuôi tổng hợp các kết quả nghiên cứu cũng như việc sử dụng các chiết xuất dược thảo phổ biến trong và ngoài nước nhằm bảo vệ sức khỏe động vật (gia súc, gia cầm, thú cưng và thủy sản).

  pdf4p vianapatricia 22-06-2022 11 3   Download

 • Nông nghiệp là một trong những ngành then chốt của mỗi quốc gia, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp là một tư tưởng lớn được hình thành và phát triển cùng với toàn bộ quá trình hoạt động lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết "Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp ở nước ta hiện nay" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết "Nông nghiệp hữu cơ hay hữu cơ hóa nông nghiệp" tập trung so sánh những ưu và nhược điểm của nền nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp hóa học để có cách lựa chọn nên ưu tiên loại hình nào cho phù hợp với thực trạng một nền kinh tế nông nghiệp. Kết quả cho thấy cần tập trung áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên một số chủng loại cây trồng nhạy cảm, dễ bị ô nhiễm các loại nông dược.

  pdf6p thanhthanh191 17-06-2022 5 1   Download

 • Bài viết Ưu thế lai và khả năng kết hợp về đặc điểm nông học của các dòng thuần dưa thơm trình bày đánh giá tương quan, ưu thế lai và khả năng kết hợp của mười dòng dưa thơm bằng phép lai đỉnh nhằm chọn các dòng dưa thơm bố mẹ ưu tú. Mười dòng bố mẹ, hai dòng thử và hai mươi con lai của chúng cùng với đối chứng đã được đánh giá trong vụ Thu 2021 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong điều kiện nhà lưới có mái che.

  pdf13p vianapatricia 22-06-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Thái Lan" được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Thái Lan, qua đó đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Để hiểu rõ vấn đề này, mời bạn tham khảo chi tiết.

  pdf9p thanhthanh191 17-06-2022 9 1   Download

 • Bài viết Đánh giá sinh kế của người dân tỉnh Thái Bình thông qua khung sinh kế bền vững nghiên cứu và đánh giá về sinh kế của người dân thông qua khung sinh kế bền vững là một một công cụ hữu hiệu mà qua đó các nhà hoạch định chính sách có góc nhìn tổng thể về thực tiễn và có những ưu tiên trong chính sách phát triển đối với từng địa phương.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 16 1   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về thuỷ lợi trong tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các nội dung chính sau: Thủy lợi là biện pháp hàng đầu để phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc kiến thiết đất nước; Huy động sức mạnh toàn dân làm thuỷ lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng; Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thủy lợi.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 15 1   Download

 • Bài viết Tạo việc làm cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tập trung vào khảo sát thực trạng việc làm của lao động nông thôn và đề xuất những khuyến nghị về định hướng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2030.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 10 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu đặc điểm sinh học, năng suất và phẩm chất một số giống lúa chịu hạn mới trồng tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày những kết quả nghiên cứu về khả năng chịu hạn của một số giống lúa mới trồng thử nghiệm tại địa phương.

  pdf7p vimegwhitman 10-06-2022 8 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài viết về nông nghiệp
p_strCode=baivietvenongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2