Ban chỉ đạo phong trào

Xem 1-20 trên 106 kết quả Ban chỉ đạo phong trào
 • Công văn 14346/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 66 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH BÌNH PHƯỚC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf7p oggianoel 08-01-2013 24 2   Download

 • Quyết định số: 04/QĐ-THCS-VTS năm 2012 kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực“ trong nhà trường Năm học 2012 – 2013.

  doc45p quangdungkien888 08-03-2015 16 1   Download

 • Cuốn sách "Hồ Chí Minh - Tiểu sử" trình bày một cánh vắn tắt nhưng đầy đủ, chân thực và có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần 1 cuốn sách giới thiệu về thời niên thiếu của chủ tịch Hồ Chí Minh, quá trình ra đi tìm đường cứu nước, sự chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  pdf115p tsmttc_008 03-09-2015 86 29   Download

 • Quyết định 3013/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thành phố Hà Nội

  doc7p sundaisy 08-08-2009 88 3   Download

 • Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Vĩnh Long.

  pdf8p thanhpham11 11-03-2014 42 0   Download

 • Tham khảo đề tài: "Chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng và cao trào cách mạng 1939-1945" giúp bạn có thể thấy được sự tài tình của Bác Hồ của Đảng ta trong quá trình nắm bắt thời cơ một cách hợp lý trong quá trình chuyển hướng chỉ đạo qua từng thời kì của cuộc kháng chiến để tiến tới giải phóng cho toàn dân tộc và xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  doc30p loc_van_tien 09-10-2014 1184 247   Download

 • "Mẫu báo cáo sơ kết công tác đội và phong trào thiếu nhi" nhằm đánh giá lại những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chương trình; kết quả thực hiện chương trình; công tác chỉ đạo; phối hợp; đề xuất, kiến nghị; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm. Mời các bạn cùng xem qua để tham khảo những nội dung chính cần được trình bày trong bản báo cáo.

  pdf16p ctnhukieu9 23-04-2011 1659 128   Download

 • Tổng hợp từ nhiều bài giảng bài Phong trào cách mạng 1930 - 1935 được thiết kế bằng Powerpoint sinh động, chi tiết từ nhiều giáo viên trên khắp cả nước. Đã giúp cho các em học sinh hiểu được những nét cơ bản về tình hình KT- xã hội Việt Nam những năm khủng hoảng kinh tế thế giới. Hiểu được: Lực lượng, hình thức, mục tiêu đấu tranh, qui mô của phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng ta lãnh đạo khác với các phong trào cách mạng trước đó.

  ppt33p duynguyen2000 06-03-2014 130 33   Download

 • Nhận thức được việc “Rèn chữ cũng là rèn người “và rèn luyện nề nếp học tập cho học sinh là khâu quan trọng để nâng cao chất lượng học sinh trong trường tiểu học ,vì thế là Ban giám hiệu tôi cũng rất chú trọng đến việc tổ chức chỉ đạo phong trào “Giữ vở sạch ,viết chữ đẹp “trong nhà trường .

  pdf11p thiuyen12 14-09-2011 157 22   Download

 • Thông tư liên tịch 31/2006/TTLT-BTC-BVHTTH của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" các cấp

  doc5p nuoanh 15-08-2009 183 19   Download

 • Thông tư liên tịch số 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo phòng trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa thông tin ban hành

  pdf6p lawvhxh8 16-11-2009 164 18   Download

 • Quyết định số 4001/QĐ-BGDĐT về việc thành lập ban chỉ đạo phong trào thi đua ”xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2008-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf3p lawgd1 04-11-2009 134 15   Download

 • Quyết định số 3013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố Hà Nội

  pdf9p lawvhxh1 16-11-2009 72 7   Download

 • Quyết định số 5624/QĐ-UBND về việc thành lập ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawvhxh6 16-11-2009 46 4   Download

 • Quyết định số 599/2000/QĐ-BVHTT về việc thành lập Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

  pdf2p lawvhxh16 19-11-2009 64 4   Download

 • Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá do Trưởng ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ban hành

  pdf13p lawvhxh16 19-11-2009 62 3   Download

 • Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

  pdf7p lawvhxh7 16-11-2009 50 2   Download

 • Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

  pdf6p lawvhxh7 16-11-2009 45 2   Download

 • Quyết định số 2677/QĐ-UBND.VX về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

  pdf7p lawvhxh7 16-11-2009 45 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Ban chỉ đạo phong trào
p_strCode=banchidaophongtrao

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản