intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản đồ qui hoạch

Xem 1-20 trên 203 kết quả Bản đồ qui hoạch
 • Bài viết trình bày phương pháp giải một lớp bài toán qui hoạch phân thức phi tuyến. Dùng biến đổi Charnes-Cooper, bài toán được đưa về một qui hoạch phi tuyến tương đương và sau đó qui hoạch này lại được biến đổi thành một bài toán qui hoạch tuyến tính, với một biến số và hai ràng buộc nhiều hơn so với bài toán ban đầu. Cuối bài nêu ra các ví dụ số minh họa cho phương pháp giải.

  pdf7p bautroibinhyen17 13-02-2017 28 1   Download

 • Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 6: Qui hoạch bậc hai” cung cấp cho người học các kiến thức: Vùng cận cực trị, mô hình bề mặt đáp ứng, qui hoạch yếu tố 3 mức độ, qui hoạch tâm hỗn hợp (Central Composite Design), qui hoạch Box-Behnken, tối ưu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p nanhankhuoctai10 23-07-2020 7 0   Download

 • Trong các phương pháp giải bài toán qui hoạch tuyến tính, phương pháp đồ thị (Phương pháp hình học) thường được sử dụng. Phương pháp này có ưu điểm là trực quan, dễ hiểu. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ dùng để giải những bài toán hai biến quyết định. Về cơ bản phương pháp này gồm hai bước sau: Xác định miền phương án chấp nhận được; Từ đó tìm phương án tối ưu trên miền chất nhận đó. a. Xác định miền chấp nhận bằng đồ...

  pdf66p grayswan 21-06-2011 2951 390   Download

 • Giáo trình Qui hoạch sử dụng đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về qui hoạch và những quan điểm quan trọng trong qui hoạch sử dụng đất đai bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo đê nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf190p leducanh1810 15-01-2010 420 177   Download

 • Quy hoạch sử dụng đất là sự đánh giá tiềm năng đất nước có hệ thống, tính thay đổi trong sử dụng đất đai và những điều kiện kinh tế xã hội chọn lọc và thực hiện các sự chọn lựa sử dụng đất đai tốt nhất. Đồng thời quy hoạch sử dụng đất đai cũng là chọn lọc và đưa vào thực hành những sử dụng đất đai đó mà nó phải phù hợp với yêu cầu cần thiết của con người về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên trong tương lai....

  doc6p nguoixakela1111 12-08-2012 394 94   Download

 • Luận văn này trình bày các vấn đề căn bản của bài toán qui hoạch phi tuyến trong đó bao gồm các vấn đề liên quan đến điều kiện cần và đủ của tiêu chuẩn tối ưu trong bài toán qui hoạch phi tuyến đơn trị, bài toán qui hoạch lồi và hàm nhân tử liên kết Lagrange, đồng thời tìm hiểu về ánh xạ đa trị , đặc biệt ánh xạ đa trị đa diện lồi mà các kết của của nó được dùng để nghiên cứu về tính liên tục của hàm tập nghiệm tối ưu trong bài toán qui hoạch và qui hoạch có nhiễu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p longnguyentran000 27-12-2016 38 6   Download

 • Nghiên cứu này trình bày kết quả mô phỏng nước dâng do bão và xây dựng bản đồ ngập lụt trên đảo Phú Quốc theo các kịch bản khác nhau, phục vụ cho việc qui hoạch không gian biển đảo Phú Quốc bao gồm qui hoạch phát triển kinh tế xã hội và qui hoạch dân cư và xây dựng các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do bão và nước dâng gây ra.

  pdf8p thihuynh3006 16-03-2018 47 4   Download

 • Bài viết này xây dựng mô hình lý thuyết chất lượng qui hoạch ngành xây dựng từ những thành phần như: Nét kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc, Năng lực tư vấn dự án, Nguồn nhân lực ngành xây dựng, Công khai minh bạch các dự án mời gọi đầu tư. Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng thông qua sử dụng phương pháp phân tích hệ số độ tin cậy Cronbach alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) nhằm đánh giá và điều chỉnh thang đo. Sau đó phân tích nhân tố khẳng định (CFA:...

  pdf12p sunshine_7 19-07-2013 53 3   Download

 • Bài báo đề cập đến vấn đề thành lập bản đồ đơn vị đất đai, đánh giá và phân hạng thích nghi đất đai phục vụ qui hoạch phát triển cây công nghiệp dài ngày huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nhằm góp phần sử dụng hợp lí lãnh thổ trên quan điểm phát triển bền vững.

  pdf7p sieunhansoibac7 26-04-2018 30 2   Download

 • Đề tài được tiến hành trình bày kết quả của đề tài là Xây dựng được cơ sở dữ liệu và các chương trình hỗ trợ lập loạt bản đồ địa chất công trình; biên hội bản đồ địa chất công trình, bản đồ phân vùng địa chất công trình, bản đồ sức chịu tải và phân bố đất yếu.tỷ lệ 1:50.000 trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT); biên hội bản đồ địa chất công trình, bản đồ phân vùng địa chất công trình, bản đồ sức chịu tải và phân bố đất yếu tỷ lệ 1:25.000 vùng kinh tế ven biển tỉnh BR-VT phục vụ cho qui hoạch xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường tỉnh BR-VT.

  pdf3p hanh_tv34 11-05-2019 16 0   Download

 • Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 4: Quy hoạch yếu tố hai mức độ” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, qui hoạch yếu tố toàn phần, qui hoạch yếu tố phần, tối ưu hóa bằng phương pháp leo dốc đứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p nanhankhuoctai10 23-07-2020 2 0   Download

 • Để thành lập bản đồ môi trường đất cho mỗi địa phương cần nghiên cứu kĩ về cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn để xác định hệ thống nội dung bản đồ, các phương pháp biểu hiện, xây dựng qui trình thành lập hoàn chỉnh, bên cạnh đó cần tìm hiểu kĩ về địa bàn nghiên cứu cũng như công cụ thành lập bản đồ có sự ứng dụng của hệ thông tin địa lí.

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 0 0   Download

 • Trong quá trình học tập, chúng ta gặp rất nhiều các bài tập về Toán-Tin. Các bài tập dạng này rất phong phú và đa dạng. Thực tế chưa có thuật toán hoàn chỉnh có thể áp dụng cho mọi bài toán. Tuy nhiên người ta đã tìm ra một số thuật toán chung như chia để trị, tham ăn, quay lui,... Các thuật toán này có thể áp dụng để giải một lớp khá rộng các bài toán hay gặp trong thực tế. Trong bài viết này, tôi muốn đề cập với các bạn một thuật toán khác, đó...

  doc141p hodyjone 24-10-2011 558 200   Download

 • Quyết định số 75/2002/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh qui hoạch chi tiết Dự án "Làng quốc tế Thăng Long phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội" Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf4p lawvhxh14 19-11-2009 66 8   Download

 • Quyết định số 42/2002/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo qui hoạch chi tiết khu đô thị đại học tây nam Hà nội-tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf9p lawgd6 04-11-2009 49 4   Download

 • Quyết định số 41/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu đô thị đại học Tây Nam Hà Nội - Tỉ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

  pdf8p lawgd6 04-11-2009 66 4   Download

 • Trong nghiên cứu này, tác giả nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lí xây dựng theo qui hoạch tại một thành phố ven biển miền Trung, nơi chứa đựng di sản văn hóa của nhân loại và các yếu tố thiên nhiên còn nguyên vẹn cần được bảo tồn.

  pdf5p vitokyo2711 03-09-2020 4 0   Download

 • Sau quí bán hàng đầu tiên, SREP phải lập một danh sách những khách hàng trọng tâm, để có thể lên lịch theo hình thức PJP (Permannent Journey Plan), nghĩa là: Đúng ngày đó, giờ đó phải đến đúng khách hàng đó. Công ty đang nghiên cứu một qui trình bán hàng lưu động, dự kiến tung ra trong quí 4. Lúc đó sẽ có qui trình riêng. Để đáp ứng mục tiêu kinh doanh, công ty có thể áp dụng một qui trình đặc biệt của Nhóm bán hàng lưu động. Nhóm này sẽ thực hiện theo một qui...

  pdf31p dangcap_pro 29-12-2009 708 397   Download

 • Một đô thị có qui mô hợp lí khi các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và thiên nhiên cho phép đảm bảo tốt nhất về các mặt tổ chức sản xuất, tổ chức đời sống, tổ chức không gian đô thị, cảnh quan và môi trường đô thị với những chi phí xây dựng và quản lí đô thị ít tốn kém nhất.

  pdf42p minhphung2105 16-07-2010 497 287   Download

 • Việc đi tìm phương án thiết kế tối ưu theo mục tiêu đề ra và thỏa mãn các điều kiện ràng buộc liên quan đến độ bền vững của công trình là cần thiết trong lĩnh vực xây dựng. Bài toán thiết kế tối ưu kết cấu thép dạng dàn với hàm mục tiêu là trọng lượng bản thân tòan bộ các thanh dàn. Các biến thiết kế là các diện tích tiết diện các thanh dàn. Các điều kiện ràng buộc cần thỏa mãn bao gồm: ràng buộc về điều kiện bền, ràng buộc về điều kiện ổn định Euler, ràng buộc về điều...

  pdf9p truongthanhnghiepgtt 23-08-2012 285 96   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bản đồ qui hoạch
p_strCode=bandoquihoach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2