intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tình hình triển khai đầu tư

Xem 1-20 trên 59 kết quả Báo cáo tình hình triển khai đầu tư
 • Mục tiêu chung của đề tài là khái quát các lý thuyết và thực tiễn về cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế, làm khung lý thuyết để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu Giang những năm qua; từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện nhằm thúc đẩy chuyển dịch và chuyển đổi đó theo hướng cạnh tranh giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

  pdf346p inception36 21-11-2021 11 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là công tác quản lý nhà nước về thanh thiếu nhi ngày càng hoàn thiện. Giáo dục về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ không ngừng được tăng cường và đổi mới. Thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách.

  pdf29p bobietbo 13-10-2021 25 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là thông qua thẩm định phân tích lợi ích - chi phí của dự án và phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả của dự án, tác giả mong muốn đánh giá hiệu quả tài chính của dự án với hai mô hình PPP theo đề xuất của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (PMUMT) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Từ đó nêu lên những ƣu khuyết điểm của các mô hình PPP hiện hữu của dự án, tính khả thi của các mô hình này bằng cách phân tích lợi ích của nhà đầu tƣ trên cơ sở pháp luật đầu tƣ theo hình thức PPP hiện nay của Việt Nam.

  pdf86p ganuongmuoimatong 12-08-2021 11 3   Download

 • Mẫu Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được lập ra nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình sử dụng lao động của công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc6p zhoujielunn 19-05-2021 26 2   Download

 • Mẫu Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Mẫu I.8) kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc2p ocmo999 01-03-2021 34 0   Download

 • Báo cáo trình bày khái quát về công ty TNHH đầu tư và phát triển Win Home; thực trạng về nhân sự và công tác quản lý nhân sự tại công ty công ty TNHH đầu tư và phát triển Win Home; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty công ty TNHH đầu tư và phát triển Win Home.

  doc65p truong0vanchien 08-11-2020 110 30   Download

 • Sự tồn tại và phát triển của ngành Du lịch luôn gắn liền với việc khai thác các tài nguyên trong môi trường xung quanh. Chính vì vậy, du lịch phát triển, môi trường du lịch cũng sẽ bị suy thoái. Ngày nay, nhu cầu của khách đi du lịch ngày càng cao và xu hướng lựa chọn điểm đến môi trường an toàn luôn là tiêu chí hàng đầu của du khách đặc biệt là các loại hình du lịch gắn với thiên nhiên. Tuy nhiên, môi trường du lịch tại cù lao An Bình tỉnh Vĩnh Long hiện nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề thách thức cần được quan tâm, nghiên cứu và quản trị.

  pdf20p angicungduoc2 03-01-2020 62 9   Download

 • Bài viết sau khi đưa ra khái niệm, vai trò và chức năng căn bản của nhà nước, đã phân tích một số điểm quan trọng trong việc định hình một nhà nước kiến tạo phát triển, trong đó nhấn mạnh vai trò sửa chữa những khuyết tật của thị trường và nhà nước không cạnh tranh và không làm thay thị trường. Mục đích của chính phủ là đảm bảo quyền sống, quyền tự do và tài sản của các cá nhân Nhà nước kiến tạo phát triển được đưa ra lần đầu bởi Chalmers Ashby Johnson vào năm 1982.

  pdf10p elandorr 03-12-2019 42 1   Download

 • Việc triển khai chế độ báo cáo, kế hoạch điều tra được làm thường xuyên dưới nhiều hình thức khác nhau; số đơn vị chấp hành nộp báo cáo đạt kết quả cao. Tuy nhiên, việc tự giác - chủ động nộp báo cáo theo đúng thời gian chưa kịp thời; số đầu báo cáo theo quy định/đơn vị (báo cáo tháng) còn thiếu, nhất là các kỳ không phát sinh.

  pdf4p fennik 22-11-2019 28 0   Download

 • Xâm nhập mặn là vấn đề quan trọng và hầu như chi phối mọi hoạt động kinh tế, đời sống của người dân khu vực hạ du ven biển nói chung và vùng hạ lưu của lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn nói riêng. Với mục tiêu đưa ra kế hoạch khai thác nguồn nước hiệu quả trên cơ sở vận dụng quy luật tự nhiên, bài báo sử dụng mô hình Delta để mô phỏng lan truyền mặn vào hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Sử dụng các dữ liệu đầu vào (số liệu địa hình lòng sông, hệ thống các công trình lấy nước, lưu lượng, mực nước, độ mặn nước sông...

  pdf7p quenchua1 11-11-2019 45 3   Download

 • Bài báo đánh giá tác động của quá trình chuyển đổi rừng tự nhiên qua trồng cây cao su tại xã Ngân Thủy và Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đến quá trình xói mòn đất khu vực triển khai dự án bằng mô hình mất đất phổ dụng(USLE). Kết quả đánh giá cho thấy quá trình xói mòn diễn ra mạnh mẽ ở thời gian khai hoang và những năm đầu của thời kỳ kiến thiết cơ bản, ở độ tuổi từ năm thứ 1 đến năm thứ 3, lượng đất mất 26,65 tấn/ha. Khi cây cao su phát triển thì khả năng xói mòn đất trên khu vực dự án sẽ giảm, đến độ tuổi từ năm 4 – năm 5 lượng đất mất 11,10 tấn/ha.

  pdf4p cathydoll5 26-02-2019 50 0   Download

 • Báo cáo nhằm khảo sát và đánh giá thực trạng của tín ngưỡng thờ Hùng Vương tại các địa vực cư trú của cộng đồng người Việt trong phạm vi tỉnh Phú Thọ, nơi lưu truyền hình thức thờ phụng Hùng Vương. Bước đầu, tập hợp một cách có hệ thống những dữ liệu cụ thể do cộng đồng cung cấp, để đánh giá thực trạng hiện tồn của cơ sở vật chất cũng như sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng - lễ hội liên quan trực tiếp đến Hùng Vương; từ đó, có kế hoạch tiếp tục triển khai hoạt động sưu tầm, bảo tồn, khai thác giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Hùng Vương.

  pdf28p hpnguyen10 10-05-2018 40 4   Download

 • Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..Tên đề tài:..Tổng quan về công nghệ W-CDMA.Sinh viên: Nguyễn Trung Tuấn.GVHD:..Th.S. Trần Thanh Hà..Lớp:..09LTĐT..GVHD: Th.S. Trần Thanh Hà..1..SVTH: Nguyễn Trung Tuấn...Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..LỜI NÓI ĐẦU.Nhu cầu trao đổi thông tin là nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện đại. Các hệ thống.thông tin di động với khản năng giúp con người trao đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi đã.phát triển rất nhanh và đang trở thành không thể thiếu được trong xã hội thông tin ngày.nay.

  pdf78p bautroibinhyen1 02-11-2016 106 9   Download

 • Nội dung của báo cáo trình bày sự cần thiết và mục tiêu đầu tư, lựa chọn hình thức đầu tư và xác định chủ đầu tư, dự kiến quy mô đầu tư, phân tích lựa chọn giải pháp công nghệ, thiết kế sơ bộ phương án triển khai, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, phương án, thời gian và tiến độ thực hiện, phân tích hiệu quả đầu tư.

  pdf0p kloi1122 19-10-2017 134 13   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày thông tin khái quát, quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Môi trường SONADEZI, ngành nghề và địa bàn kinh doanh, mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức, định hướng phát triển các rủi ro, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và thực hiện dự án của công ty.

  pdf78p roongkloi10 11-08-2017 54 6   Download

 • Nội dung báo cáo Hồ sơ thị trường Đan Mạch giới thiệu khái quát về thị trường, tình hình phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư của thị trường Đan Mạch, quan hệ hợp tác Việt Nam - Đan Mạch, một số điều cần biết khi kinh doanh với Đan Mạch và tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch.

  pdf32p roongkloi10 11-08-2017 37 3   Download

 • Dự án Hồ rừng là loại hình du lịch sinh thái, bảo tồn rừng tràm, khôi phục và bảo tồn kết hợp nuôi và khai thác các loài cá bản địa, giới thiệu hệ sinh vật đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười. Dự án Hồ Rừng được thực hiện đầu tư sẽ liên kết với các điểm du lịch khác trong tỉnh, nhằm phát triển chuỗi du lịch sinh thái của địa phương. Tham khảo nội dung bài báo cáo nghiên cứu khả thi "Dự án Hồ rừng" để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  doc110p ctymoitruongtnx 15-03-2016 129 41   Download

 • Trong thập niên 70 của thế kỷ XX, nhà toán học Mandelbrot và Hausdorf đã đưa ra những lý thuyết với khái niệm mới gọi là lý thuyết Fractal được dựa trên nguyên lý Synergetic. Từ khi xuất hiện, lý thuyết Fractal đã nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khoa học khác nhau. Các nhà khoa học đã áp dụng thành công lý thuyết hình học Fractal trong việc nghiên cứu và đánh giá một cách định lượng trạng thái động học của hệ thống công nghệ trong ngành công nghiệp dầu khí như hệ động học công nghệ khoan, vỉa-giếng, năng lượng mỏ, công nghệ vận chuyển dầu khí,...

  pdf7p uocvong03 24-09-2015 142 8   Download

 • BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 12....BÀI 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI. TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN. CỦA GEN..- Thế nào là NST giới tính?.- Đặc điểm di truyền của gen nằm trên NST giới.tính X và Y?.. TIẾT 13 – ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN..I. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG.. Dây khoai lang trồng. ở môi trường ẩm ướt..... Dây khoai lang trồng. ở. môi trường khô cằn. Gen và tính trạng có mối quan hệ như thế nào?.

  ppt13p hoangquan_245 02-08-2014 75 10   Download

 • Quyết định 58/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp và trách nhiệm của Sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án bất động trên địa bàn tỉnh Long An.

  doc5p bumbumkin 24-06-2014 58 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Báo cáo tình hình triển khai đầu tư
p_strCode=baocaotinhhinhtrienkhaidautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2