intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo hộ tài nguyên

Xem 1-20 trên 2232 kết quả Bảo hộ tài nguyên
 • Bài viết giới thiệu về vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường đã được các tộc người quan tâm chú ý từ rất lâu. Để bảo vệ, khai thác và quản lý vấn đề này, họ đã tạo ra những thế ứng xử hài hòa giữa con người và thế giới tự nhiên. Đó là những nguyên tắc, cách ứng xử được được áp dụng trong cuộc sống của các dân tộc thiểu số để nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên và bảo tồn sự hài hoà giữa con người và thế giới tự nhiên.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 50 2   Download

 • Bài viết này đề xuất bảo hộ tài sản trí tuệ như là một trong những giải pháp nhằm phát huy thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn góp phần phát triển du lịch của Nghệ An.

  pdf5p angicungduoc3 11-03-2020 13 0   Download

 • Vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường đã được các tộc người quan tâm chú ý từ rất lâu. Để bảo vệ, khai thác và quản lý vấn đề này, họ đã tạo ra những thế ứng xử hài hòa giữa con người và thế giới tự nhiên. Đó là những nguyên tắc, cách ứng xử được áp dụng trong cuộc sống của các dân tộc thiểu số nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên và bảo tồn sự hài hòa giữa con người và thế giới tự nhiên.

  pdf7p vipennsylvania2711 19-11-2020 21 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để đánh giá được biến động lớp phủ thực vật từ năm 1990 đến năm 2013, làm cơ sở cho việc xây dựng bản đồ xói mòn đất và xác định hướng xói mòn đất qua các thời kỳ, phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đất huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum.

  pdf109p capheviahe28 01-03-2021 16 1   Download

 • Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đất nước ta rừng vàng biển bạc, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng”.Tuy nhiên tình hình tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay đang là vấn đề cấp bách.Vì tài nguyên môi trường có vai trò quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người và sự phát triển của toàn xã hội. Vậy Đảng và nhà nước ta đã đề ra những mục tiêu phương hướng như thế nào để bảo vệ tài nguyên môi trường....

  ppt39p soleilrose 27-03-2011 672 113   Download

 • Báo cáo chuyên đề: Tài nguyên nước mặt Việt Nam và những thách thức giới thiệu về tài nguyên nước mưa, tài nguyên nước sông, tài nguyên nước hồ, các yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước mặt, thách thức với tài nguyên nước mặt Việt Nam.

  pdf60p nluu9184 05-05-2014 188 28   Download

 • Mike basin là công cụ mô hình toán hữu hiệu định lượng các phương án khai thác tài nguyên nước, mô hình hỗ trợ các nhà quản lý và hoạch định chiến lược khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, góp phần vào tiến trình quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông. Bài báo "Ứng dụng mô hình mike basin trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Ba" trình bày việc ứng dụng mô hình này trong việc tính toán các phương án khai thác tài nguyên nước, các phương án phân bổ nước và chuyển nước cho lưu vực sông Ba.

  pdf8p thuyhuynh1702 03-12-2015 158 22   Download

 • Thông qua việc thu thập số liệu, quan sát trực tiếp, điều tra thực tế, phỏng vấn, kết hợp với việc xử lý thông tin, nhóm tác giả đã chỉ ra được tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp là rất lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù VQG Tràm Chim đa dạng về mặt sinh học và có nhiều cơ hội để phát triển nhưng dưới sức ép của cộng đồng dân cư vùng đệm và sinh kế của họ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

  pdf10p viaphrodite2711 15-10-2019 75 7   Download

 • Để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo tồn, phát triển loài A. grandis, họ Giả kẹp kìm ở Khu BTTN Pù Luông, ngoài các biện pháp quản lý bảo vệ sinh cảnh, bảo vệ tài nguyên rừng nói chung thì việc nghiên cứu xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học của chúng là rất cần thiết. Bài báo này cung cấp các thông tin về đặc điểm hình thái, tập tính và các đặc điểm sinh học, sinh thái chính của loài A. grandis.

  pdf12p quenchua5 26-05-2020 34 0   Download

 • Trong những năm qua, Chi nhánh Ven Biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã có những nghiên cứu về hệ sinh thái rạn san hô ở vịnh Nha Trang và tiến hành phục hồi san hô ở một số điểm trong khu vực như ở Hòn Mun, Đầm Báy đạt được những kết quả nhất định, từ đó có thể đề xuất giải pháp phục hồi rạn san hô, góp phần giữ gìn sự đa dạng sinh học và bảo vệ, tài nguyên môi trường biển.

  pdf9p viphilippine2711 30-12-2020 5 0   Download

 • Bài viết này cung cấp thêm những dẫn liệu về tính đa dạng chi và loài họ Long não ở vườn quốc gia Pù Mát để góp phần phát hiện, thống kê đầy đủ về các taxon bậc họ giúp cho công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý.

  pdf8p kequaidan11 07-04-2021 15 0   Download

 • Ý thức bảo vệ nguồn nước của người dân chưa cao,giếng khoan tại các hộ dân bố trí quá gần các nơi có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước cao như nhà vệ sinh, sàn nước, bể tự hoại,...phần lớn các giếng khoan không có bệ giếng bảo vệ. Sử dụng nguồn nước còn nhiều hoang phí,không tận dụng nước mưa, ao hồ để sử dụng trong tưới cây,làm mát…khai thác nguồn nước chưa đúng quy định của nhà nước,chưa nhận thức về bảo vệ tài nguyên nước....

  ppt73p 0851080027 19-06-2010 1212 452   Download

 • Người nghèo luôn luôn phải chịu tác động nhiều hơn bởi tình trạng xuống cấp về môi trường. 70% dân số Việt Nam kiếm sống từ đất đai, điều đó làm cho họ bị phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng và sự sẵn có của tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, sự phát triển nhanh chóng về dân số, đô thị hóa và kinh tế cũng tạo nên sức ép ngày càng tăng đối với môi trường và người dân, những người vốn phải dựa vào môi trường để kiếm sống....

  doc26p thiepha 14-06-2010 348 183   Download

 • Bảo Hộ Lao Động với ba nội dung chính là: Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền về công tác an toàn và tai nạn xảy ra trong các nhà máy xí nghiệp nhằm tác động đến ý thức thực hiện công tác An Toàn Vệ Sinh; ban hành các chế độ chính sách, luật pháp về công tác Bảo Hộ Lao Động - An Tàon Lao Động. Trong ba mục tiêu trên thì nội dung chủ yếu và cốt lõi là thực hiện công tác An Toàn - Vệ Sinh Lao Động đó là...

  pdf24p hotmoingay1 03-01-2013 611 166   Download

 • Báo cáo khoa học: Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam trình bày các yếu tố đảm bảo cho mô hình quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng có thể vận hành được ở Việt Nam, bao gồm các hình thức tham gia của cộng đồng, cách tiếp cận dựa vào nhu cầu, sự hỗ trợ về mặt thể chế, năng lực của các bên tham gia, chuyển giao kỹ thuật, huy động nguồn lực và sự tự chủ (chủ động) về mặt tài chính.

  pdf40p peheo_1 29-07-2012 451 161   Download

 • Tài nguyên nước là lượng nước trong sông, ao hồ, đầm lầy, biển và đại dương và trong khí quyển, sinh quyển. Trong Luật Tài nguyên nước của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định: " Tài nguyên nước bao gồm các nguồn nước mặt, nước mưa, nước dưới đất, nước biển thuộc lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ". Nước có hai thuộc tính cơ bản đó là gây lợi và gây hại. Nước là nguồn động lực cho mọi hoạt động kinh tế của con người, song nó cũng gây ra những hiểm...

  pdf161p ktct_1669 25-04-2012 324 134   Download

 • Quy định này áp dụng trong quan trắc, đo đạc, thu thập và tính toán các yếu tố đặc trưng về số lượng và chất lượng tài nguyên nước mặt; quy định về quy trình đo đạc, tính toán, lưu trữ, quản lý số liệu; về bảo vệ công trình, hồ sơ nhà trạm và trang thiết bị kỹ thuật các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt trên phạm vi toàn quốc.

  doc52p adam1979 03-05-2011 338 87   Download

 • Chương 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Ngoài nước Hầu hết các quốc gia ASEAN đang có các chính sách để phân cấp, phân quyền trong quản lý tài nguyên rừng. Họ đã thử nghiệm khá thành công cách tiếp cận có sự tham gia của người dân, chú ý đến tiến trình phát huy kiến thức bản địa, nâng cao năng lực của các cộng đồng thiểu số để xây dựng các mô hình quản lý rừng cộng đồng.

  pdf23p thegun16 26-11-2010 213 77   Download

 • Chương III: Tài nguyên nước ngầm -4.0 y = -0.0029x + 97.328 Độ sâu mực nước (m) -8.0 -12.0 -16.0 -20.0 6/95 12/96 6/98 12/99 6/01 12/02 6/04 12/05 6/07 12/08 Thời gian Hình 3.10. Dao động mực nước lỗ khoan quan trắc Q.17704T tầng chứa nước Pliocen Độ sâu mực nước lớn nhất cách mặt đất của tầng chứa nước Pleistocen hạ (qp1) ở Bình Chánh - thành phố Hồ Chí Minh tại lỗ khoan quan trắc Q.015030 là - 28,36 thấp hơn giá trị này năm 2006 là 2,02m. Dự báo tháng 6 năm 2008 mực nước có thể hạ thấp xuống độ sâu - 28,5m. -2.0 -6.0 Độ sâu mực n ước (m) -10.0 -14.0 -18.0 -22.0...

  pdf20p zues01 09-06-2011 185 63   Download

 • Security tài nguyên mạng với quyền truy cập NTFS - Phần 1&2 Giới Thiệu Quyền Truy Cập NTFS Trên các volume NTFS,bạn có thể ấn định quyền truy cập NTFS trên tập tin và thư mục.QuyỀN truy cập NTFS giúp bạn bảo vệ tài nguyên trên máy tính cục bộ khi ngừơi dung nối kết với tài nguyên qua mạng. Và mục tiêu của tôi khi viết bài này là giúp các bạn hiểu và có thể: -Mô tả những tình huống đòi hỏi phải chỉ định cấp độ truy cập tập tin và thư mục NTFS -Định nghĩa các cấp độ...

  pdf9p alone 23-07-2010 142 46   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo hộ tài nguyên
p_strCode=baohotainguyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2