intTypePromotion=3

Bộ luật Dân sự năm 2005

Xem 1-20 trên 202 kết quả Bộ luật Dân sự năm 2005
 • Bộ Luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự). Tài liệu sau đây sẽ trình bày những nội dung cơ bản của Bộ Luật dân sự năm 2005. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf343p lalala7 07-12-2015 63 17   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung Tài liệu Những nội dung cơ bản của Bộ Luật dân sự năm 2005 qua phần 2 sau đây. Luật này có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf375p lalala7 07-12-2015 56 15   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Luật có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo "Bảng so sánh bộ luật dân sự năm 2005 và dự thảo bộ luật dân sự (Sửa đổi) - Lấy ý kiến nhân dân" dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn điểm giống và khác nhau giữa bộ luật dân sự năm 2005 và bộ luật dân sự sửa đổi. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc220p bethuy1990 18-11-2015 47 8   Download

 • Với kỳ vọng xây dựng Bộ luật Dân sự tương lai đảm bảo sức sống lâu dài, có tính thích ứng cao, bài viết tiến hành rà soát các quy định về giao dịch dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2005 nhằm phát hiện những điểm hạn chế, bất cập trên cơ sở so sánh đối chiếu với pháp luật nước ngoài và đề xuất những sửa đổi thích hợp.

  pdf8p nganga_03 23-09-2015 66 6   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận cơ bản về giao kết hợp đồng dân sự của pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia và pháp luật Việt Nam; phân tích thực trạng và quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam về giao kết hợp đồng dân sự. Trong nội dung trình bày, tác giả sẽ đưa ra những nhận xét, đánh giá thực tiễn cũng như đánh giá xu hướng của việc quy định về giao kết hợp đồng dân sự của các nước trên thế giới.

  pdf0p hannguyetti 09-04-2017 93 20   Download

 • Bộ luật dân sự năm 2005 gồm 7 phần với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sinh hoặc sắp xếp lại cho phù hợp hơn với thực tiễn tình hình nước ta. Phần 1 Tài liệu Tìm tiểu Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 giới thiệu tới người đọc những quy định chung của Bộ luật dân sự 2005, tài sản và quyền sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf112p doinhugiobay_00 01-11-2015 63 12   Download

 • Bài viết Quy định về hạn chế năng lực hành vi dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015 trình bày bộ luật dân sự năm 2015 kế thừa Bộ luật dân sự năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 1995, tiếp tục quy định về trường hợp “hạn chế năng lực hành vi dân sự”. Tuy nhiên, nội dung quy định lại hầu như không thay đổi dù còn nhiều vấn đề bất cập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p thienthandoremon 31-05-2018 32 5   Download

 • Nội dung bài viết đề cập bộ luật Dân sự năm 2015 đã có những sửa đổi, bổ sung một cách cơ bản và toàn diện Bộ luật Dân sự năm 2005. Quy định về hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng đã được tách riêng thành một điều khoản riêng biệt và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với mục tiêu xây dựng Bộ luật Dân sự thực sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự.

  pdf17p hanh_tv32 03-05-2019 8 1   Download

 • Tài liệu trả lời cho câu hỏi: Hãy phân tích, đánh giá những điểm mới trong quy định của pháp luật về hợp đồng của Bộ luật dân sự năm 2005 so với Bộ luật dân sự năm 2015. Cho ví dụ thực tế minh họa. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p buihung777 26-02-2017 134 43   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Tìm tiểu Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005, phần 2 trình bày các nội dung: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, thừa kế, quy định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Mời các bạn tham khảo.

  pdf231p doinhugiobay_00 01-11-2015 66 15   Download

 • Thời điểm phát sinh hiệu lực pháp luật của hợp đồng vay tài sản và hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 bảo đảm thời gian nghỉ ngơi và chế độ nghỉ phép; bảo vệ tài sản cần thiết mà NLĐ đưa đến nơi làm việc (ví dụ phải có tủ có khoá để quần áo khi họ phải thay quần áo để làm việc; phải có chỗ để xe, ô tô); đóng BHXH đầy đủ cho NLĐ......

  pdf9p keomotmau 20-05-2013 61 12   Download

 • Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hình thức hợp đồng, nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định về hình thức hợp đồng hiện nay, rút ra những nguyên nhân người tham gia giao dịch lựa chọn hình thức hợp đồng khi giao kết hợp đồng dân sự,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p hannguyetti 09-04-2017 33 5   Download

 • Bài viết tiến hành rà soát các quy định về giao dịch dân sự trong BLDS năm 2005 nhằm phát hiện những điểm hạn chế, bất cập trên cơ sở so sánh đối chiếu với pháp luật nước ngoài và đề xuất những sửa đổi thích hợp.

  pdf8p truongtien_09 10-04-2018 19 1   Download

 • Bộ luật dân sự năm 2005 gồm 7 phần với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc sắp xếp lại cho phù hợp hơn với thực tiễn, cụ thể là: Những quy định chung của Bộ luật dân sự năm 2005, tài sản và quyền sở hữu quy định về nguyên tắc thực hiện quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự quy định về nghĩa vụ dân sự, thừa kế quy định chung về thừa kế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf345p violympus 12-03-2019 11 2   Download

 • Trong nội dung bài viết này, tác giả sẽ tập trung trình bày những điểm mới về hợp đồng gia công trong Bộ luật Dân sự năm 2015 so với Bộ luật Dân sự năm 2005, qua đó đề cập một số vấn đề còn tồn tại của quy định về hợp đồng gia công. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p hanh_tv32 03-05-2019 16 2   Download

 • Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân; Căn cứ vào Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội “Về việc thi hành Bộ luật dân sự”; Để áp dụng đúng và thống nhất quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 trong việc giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp....

  doc10p mtferwic 04-09-2012 301 41   Download

 • Mối quan hệ giữa chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự hiện hành với chế định hợp đồng trong Luật Thương mại và các luật chuyên ngành 1.1 Quan niệm chung về hợp đồng Hợp đồng được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ xã hội cụ thể. Dù được hình thành trong lĩnh vực quan hệ xã hội nào thì hợp đồng luôn có những điểm chung sau đây: ...

  pdf13p dontetvui 20-01-2013 80 12   Download

 • Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài-một số vấn đề áp dụng pháp luật theo quy định tại phần 7 Bộ luật dân sự năm 2005 Do vậy, chúng ta có thể nhanh chóng sửa đổi, bổ sung một cách kịp thời các quy phạm pháp luật hình sự, tránh được tình trạng thực tiễn đấu tranh chống tội phạm phải chờ đợi việc sửa đổi, bổ sung BLHS.

  pdf6p hoathinhbrave 04-05-2013 43 3   Download

 • Bài viết tập trung phân tích và đánh giá một số điểm mới của Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 trên cơ sở khắc phục những thiếu sót trong BLDS năm 2005 về năng lực hành vi dân sự của cá nhân như: Bổ sung quy định về người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, bổ sung quy định những giao dịch dân sự mà nhóm người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được phép tham gia.

  pdf7p hanh_tv32 03-05-2019 16 2   Download

 • Hiệu lực của Bộ luật dân sự: Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân sự được xác lập từ ngày Bộ luật này có hiệu lực, trừ trường hợp được Bộ luật này hoặc nghị quyết của Quốc hội có quy định khác. Bộ luật dân sự được áp dụng trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

  doc168p thanhnguyenppt 30-12-2010 1660 1037   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bộ luật Dân sự năm 2005
p_strCode=boluatdansunam2005

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản