intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ nn và ptnt

Xem 1-20 trên 129 kết quả Bộ nn và ptnt
 • Nghiên cứu tập trung vào những thách thức và các bài học kinh nghiệm của Đối tác Giảm nhẹ thiên tai (NDM-P) ở Việt Nam trong giai đoạn Hỗ trợ Chuẩn bị (Tháng 4 năm 2002 – Tháng 8 năm 2003). Mục tiêu của nghiên cứu là. Đánh giá năng lực của Bộ NN và PTNT với tư cách là cơ quan lãnh đạo của Chính phủ trong việc điều phối quá trình thực hiện của NDMP và những yêu cầu phát triển năng lực ở cấp trung ương và địa phương....

  pdf40p haidang 11-06-2009 192 17   Download

 • Danh mục quy chuẩn Việt Nam đã ban hành được cập nhật đến ngày 25/12/2012 và được xếp theo bộ ban hành QCVN. Giúp các bạn nắm được kiến thức thông tin về quy chuẩn Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  doc21p thitham 11-01-2014 125 12   Download

 • Giáo trình “Bảo dưỡng động cơ đốt trong”giới thiệu khái quát về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu và các hệ thống trong động cơ đốt trong; các hư hỏng thường gặp trong động cơ đốt trong; quy trình và cách tiến hành chăm sóc bảo dưỡng động cơ đốt trong. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf200p quangtriyeuthuong32 19-05-2014 938 399   Download

 • Giáo trình “Bảo dưỡng động cơ điện” giới thiệu khái quát về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ phận trong động cơ điện; các hư hỏng thường gặp trong động cơ điện; quy trình và cách tiến hành chăm sóc bảo dưỡng động cơ điện. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf32p quangtriyeuthuong32 19-05-2014 639 292   Download

 • Giáo trình “Sửa chữa bơm nước li tâm” được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình mô đun Sửa chữa bơm nước li tâm, được phân ra làm các bài cụ thể như sau: kiểm tra máy bơm nước, sửa chữa máy bơm nước và lắp đặt và vận hành. Các bài được được viết ngắn gọn đề cập đến phần kiến thức cơ bản và kỹ năng nhằm hình thành các năng lực thực hiện cho người lao động trong công việc sửa chữa bảo dưỡng máy bơm nước.

  pdf84p quangtriyeuthuong32 19-05-2014 424 189   Download

 • Giáo trình “Sửa chữa máy phun thuốc” được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình mô đun sửa chữa máy phun thuốc, được phân ra làm các bài cụ thể như sau: kiểm tra máy phun thuốc, sửa chữa máy phun thuốc, biện pháp an toàn sử dụng máy phun thuốc trừ sâu. Các bài được được viết ngắn gọn đề cập đến phần kiến thức cơ bản và kỹ năng nhằm hình thành các năng lực thực hiện cho người lao động trong công việc sửa chữa bảo dưỡng máy phun thuốc.

  pdf58p quangtriyeuthuong32 19-05-2014 794 177   Download

 • Giáo trình “Sửa chữa máy đập lúa” được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình mô đun máy đập lúa, được phân ra làm các bài cụ thể như sau: kiểm tra máy đập lúa, sửa chữa máy đập lúa và vận hành máy đập lúa. Các bài được được viết ngắn gọn đề cập đến phần kiến thức cơ bản và kỹ năng nhằm hình thành các năng lực thực hiện cho người lao động trong công việc sửa chữa bảo dưỡng máy máy đập lúa.

  pdf42p quangtriyeuthuong32 19-05-2014 184 81   Download

 • Giáo trình “Sửa chữa máy làm đất” được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình mô đun máy làm đất, được phân ra làm các bài cụ thể như sau: sửa chữa máy cày, sửa chữa máy phay đất, sửa chữa bánh lồng, sửa chữa bánh bám. Các bài được được viết ngắn gọn đề cập đến phần kiến thức cơ bản và kỹ năng nhằm hình thành các năng lực thực hiện cho người lao động trong công việc sửa chữa máy làm đất.

  pdf85p quangtriyeuthuong32 19-05-2014 279 70   Download

 • Năm 2002 Bộ NN và PTNT đã đóng góp tích cực cho việc chuẩn bị CPRGS. Báo cáo của Nhóm Công tác CPRGS Bộ NN và PTNT “Khía cạnh nông thôn của CPRGSP - Một tầm nhìn đa ngành” đã đóng góp một số nội dung quan trọng cho tài liệu CPRGS; Bộ NN và PTNT đã bắt đầu nghiên cứu nhằm thực hiện lồng ghép CPRGS vào các kế hoạch công tác hàng năm 2003-2004.

  pdf8p mrdpro 15-10-2011 58 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là các tổ chức thuộc bộ nn&ptnt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p vang_phanboi 31-07-2010 89 10   Download

 • Kế hoạch Kinh tế - xã hội của Chính phủ Việt Nam phác thảo sự mong đợi của Chính phủ đối với NN và PTNT. Bộ NN và PTNT có Kế Hoạch Phát Triển Nông Thôn toàn diện1 đáp ứng Kế Hoạch Kinh tế xã hội của Chính phủ và tập trung vào những lĩnh vực mục tiêu gồm hạ tầng cơ sở, tăng thu nhập và giảm đói nghèo cho cộng đồng dân cư nông thôn và tăng cường xuất khẩu nông nghiệp. Kế hoạch này đã đưa ra nhiều kết quả mong đợi. Nhiệm vụ của những nhà nghiên cứu là đáp ứng...

  pdf16p xinh_la 05-03-2012 57 5   Download

 • Từ trước khi thành lập Bộ NN và PTNT (năm 1995), việc quản lý Nhà nước của ngành lâm nghiệp được sự chỉ đạo tập trung thống nhất từ Trung ương là Bộ Lâm nghiệp xuống địa phương là các Sở Lâm nghiệp hoặc Sở Nông Lâm. Dưới cấp tỉnh có các Hạt Lâm nghiệp hoặc các Phòng Lâm nghiệp trực thuộc UBND huyện. Tại các xã có rừng có Ban Lâm nghiệp do một Uỷ viên UBND xã phụ trách. Sau khi Bộ NN và PTNT được thành lập, việc quản lý Nhà nước của Bộ không chỉ...

  pdf6p miumiungon 04-02-2012 35 4   Download

 • BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

  pdf6p conchokon 26-09-2012 46 4   Download

 • Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

  pdf3p conchokon 26-09-2012 56 2   Download

 • Thông báo 2290/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4 năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  pdf3p buitubt 06-03-2014 26 0   Download

 • Quyết định 1115/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình khung đào tạo ngắn hạn về Công nghệ sinh học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  pdf8p luongmylm 15-03-2014 22 0   Download

 • Hiện nay bệnh tai xanh trên heo đang trong thời kỳ cao điểm hoành hành trên đàn heo ở các tỉnh phía Bắc và hiện đang diễn biến rất nhanh và phức tạp. Mặc dù Bộ NN&PTNT đã nổ lực triển khai các biện pháp quyết liệt để chống dịch, nhưng do tính chất nguy hiểm không lường nên nguy cơ bệnh lây lan vào địa phương các tỉnh phía Nam là rất cao. Các chuyên gia đánh gía bệnh sẽ gây tổn thất nặng nề và sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi cả nước. ...

  doc4p pretty2 29-07-2010 560 102   Download

 • Theo qui định của Cục Khuyến nông và Khuyến lâm, Bộ NN&PTNT (2003), hàm lượng aflatoxin tổng số

  pdf19p poseidon04 25-07-2011 158 68   Download

 • - Xác định lưu lượng thiết kế tần suất P% theo công thức: QP = Qtb.KP - Thực hiện bước 8 giống như ở mục b. Hiện nay có một số chương trình lập sẵn để tính và vẽ đường tần suất: Chương trình TSTV2002 của tác giả Đặng Duy Hiển - Cục Thuỷ lợi, Bộ NN và PTNT; Chương trình tính tần suất (PIII) của tác giả Lê Hồng Lam - Viện qui hoạch Thuỷ lợi, Bộ NN và PTNT; Chương trình phân tích tần suất FA của tác giả Nghiêm Tiến Lam, Ngô Lê An - Trường...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 194 40   Download

 • Cảng Trần Đề nằm bên bờ phải sông Hậu, thuộc khu vực cửa Trần Đề thuộc tỉnh Sóc Trăng. Bắt đầu xây dựng vào năm 2000, đến năm 2002 thì hoàn thành và đưa vào hoạt động. Là một trong 20 cảng cá của bộ thủy sản được đầu tư bằng nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB).Tổng số vốn đầu tư là 40 tỉ đồng với 21 hạng mục công trình. Tổng dự án Trung ương - Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ NN và PTNT) để đưa vào khai thác phục vụ cho tàu thuyền...

  pdf6p gptn31 11-12-2012 267 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bộ nn và ptnt
p_strCode=bonnvaptnt

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản