Bồi dưỡng lãnh đạo

Xem 1-20 trên 197 kết quả Bồi dưỡng lãnh đạo
 • Tham khảo tài liệu 'bí quyết bồi dưỡng lãnh đạo của các tập đoàn lớn', kỹ năng mềm, kinh nghiệm lãnh đạo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p cctaichinh 14-09-2010 93 21   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp huyện - Chuyên đề 1: Tổng quan về cấp huyện và lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Nội dung trình bày chuyên đề gồm: Tổng quan về cấp huyện và lãnh đạo quản lý cấp huyện; phân công công việc và ủy quyền của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; quản lý tổ chức và nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; quản lý ngân sách, tài chính của lãnh đạo quản lý cấp huyện.

  pdf38p nomoney3 10-02-2017 19 5   Download

 • Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện (Ban hành kèm theo Quyết định số 415 /QĐ-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được ban hành nhằm cung cấp kiến thức nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý,... Đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của lãnh đạo quản lý cấp huyện trong xu thế đổi mới, cải cách ở Việt Nam hiện nay. Mời tham khảo.

  pdf60p nomoney3 10-02-2017 14 4   Download

 • Ngày 21/7/2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 746/QĐ-BNV ban hành tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tài liệu gồm có 3 phần, phần 1 trình bày kiến thức chung, phần 2 trình bày về các kỹ năng tham mưu và quản lý điều hành, phần 3 là nghiên cứu thực tế và viết đề án.

  pdf309p nomoney3 10-02-2017 12 3   Download

 • Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp trường với mục tiêu cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  pdf31p betac123 25-03-2016 23 2   Download

 • Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng gồm có 3 phần. Phần 1 bao gồm các kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo chung cấp phòng; phần 2 là kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo theo lĩnh vực; phần 3 là đi thực tế, tổng hợp, ôn tập và viết đề án/thu hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf312p nomoney3 10-02-2017 110 32   Download

 • Có những công ty đã vượt qua các tiêu chuẩn bồi dưỡng các nhà lãnh đạo xuất sắc thông thường và thực hiện những cách thức mới để sát hạch nhân viên trên toàn cầu. Phát triển năng lực lãnh đạo của các nhà quản lý cũng nhằm giúp công ty đáp ứng được những kỳ vọng của nhà đầu tư, khách hàng và nhân viên đồng thời hoạch định ra các bước phát triển.

  pdf3p ko_can_nick 24-08-2010 91 25   Download

 • Chuyên đề 3 - Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định của lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Nội dung chuyên đề gồm: Tổng quan về vấn đề và kỹ năng giải quyết vấn đề; tìm kiếm vấn đề và giải quyết vấn đề của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; ra quyết định quản lý của lãnh đạo, quản lý cấp huyện;... Mời tham khảo.

  pdf27p nomoney3 10-02-2017 19 6   Download

 • Chuyên đề 6 - Kỹ năng kiểm tra, đánh giá của lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Nội dung chính của chuyên đề: Những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá; đối tượng, nội dung kiểm tra, đánh giá của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; căn cứ kiểm tra, đánh giá của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; quy trình kiểm tra, đánh giá; một số lỗi thường gặp trong quá trình kiểm tra, đánh giá;...

  pdf27p nomoney3 10-02-2017 19 6   Download

 • Chuyên đề 4 - Kỹ năng chủ trì, điều hành cuộc họp của lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Nội dung chuyên đề gồm có: Kỹ năng chủ trì, điều hành cuộc họp của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; các bước tổ chức cuộc họp; câu hỏi và ôn tập.

  pdf21p nomoney3 10-02-2017 13 5   Download

 • Chuyên đề 2 - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp huyện.

  pdf28p nomoney3 10-02-2017 12 3   Download

 • Chuyên đề 7 - Kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Nội dung chuyên đề gồm: Tổng quan về hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng tiếp công dân của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; kỹ năng giải quyết khiếu nại của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; kỹ năng giải quyết tố cáo của lãnh đạo, quản lý cấp huyện.

  pdf31p nomoney3 10-02-2017 12 3   Download

 • Chuyên đề 8 - Kỹ năng thuyết trình và trả lời chất vấn của lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Nội dung chuyên đề gồm: Những vấn đề chung về thuyết trình và trả lời chất vấn; thuyết trình của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; trả lời chất vấn của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; những kỹ năng cần thiết cho thuyết trình và trả lời chất vấn của lãnh đạo, quản lý cấp huyện.

  pdf37p nomoney3 10-02-2017 19 3   Download

 • Chuyên đề 5 - Kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp của lãnh đao, quản lý cấp huyện. Nội dung chuyên đề 5 gồm có: Kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; xử lý tình huống khẩn cấp; một số yêu cầu để phòng ngừa và xử lý các tình huống khẩn cấp ở cấp huyện có hiệu quả; một số tình huống khẩn cấp thường gặp ở cấp huyện và kỹ năng xử lý.

  pdf25p nomoney3 10-02-2017 16 2   Download

 • Lưu giữ và bồi dưỡng nhà lãnh đạo tương lai Nhà lãnh đạo là người biết con đường nào cần đi, đi như thế nào và chỉ dẫn cho mọi người (John C. Maxwell ) Nếu bạn không ngừng cải cách hệ thống nguồn nhân lực của bạn để phù hợp với thực tế của ngày mai, bạn sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh.

  pdf3p kimyen_ir 28-07-2010 66 16   Download

 • Có những công ty đã vượt qua các tiêu chuẩn bồi dưỡng các nhà lãnh đạo xuất sắc thông thường và thực hiện những cách thức mới để sát hạch nhân viên trên toàn cầu.

  pdf7p thyanhzzz 11-10-2010 41 7   Download

 • Lãnh đạo luôn được xem là vấn đề quan trọng đối với hầu hết các doanh nghiệp dù qui mô của doanh nghiệp đó lớn hay nhỏ. Bởi người lãnh đạo được ví như một thuyền trưởng họ sẽ chính là người lèo lái con thuyền công ty vượt trùng dương để tiến đến những vùng đất hứa.

  doc12p christian 07-02-2011 828 367   Download

 • Lãnh đạo, chủ đề được quan tâm đặc biệt trong bối cảnh nhiều thay đổi và biến động hiện nay, là nghệ thuật kích thích con tim và khối óc của những người bình thường, vì những kết quả phi thường. Con đường trở thành lãnh đạo không bằng phẳng, song nghệ thuật lãnh đạo là hoàn toàn có thể lĩnh hội được.Nhà lãnh đạo đã có kinh nghiệm sẽ phân tích và tận dụng triết lý về thuật lãnh đạo của ông trong sự cọ sát với thực tế của bản thân.

  ppt87p bac_nd 19-04-2012 705 478   Download

 • Người lãnh đạo mà truyền cảm hứng để mọi nhân viên trong tổ chức của mình nỗ lực làm việc tốt nhất thì sẽ thu hút được nhiều nhân tài mà họ muốn và cần, đồng thời sẽ giữ chân những nhân tài đó, bởi đó là nguồn tài sản rất quý giá đối với một tổ chức. Chìa khóa cho việc lãnh đạo xuất sắc Chìa khoá cho việc lãnh đạo xuất sắc nằm ở khả năng liên hệ hiệu quả giữa lãnh đạo với nhân viên và cảm xúc của họ.

  pdf5p thu_nguyet 24-07-2010 162 94   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách Tứ thư lãnh đạo - Thuật quản trị: Phần 1 dưới đây sẽ đưa ra những kiến nghị giúp người lãnh đạo có con mắt tinh đời để nhìn người. Bằng những chỉ dẫn cụ thể, sách chỉ ra cách để nhận biết người tốt kẻ xấu. Một điều kiện tiên quyết khi dụng người là công bằng, chính trực, vô tư, không thiên vị. Hy vọng đây sẽ là cuốn sách tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf150p cobetocxul10 08-07-2015 152 94   Download

Đồng bộ tài khoản