intTypePromotion=1
ADSENSE

Các đặc trưng của hệ thống

Xem 1-20 trên 1555 kết quả Các đặc trưng của hệ thống
 • Tham khảo bài thuyết trình 'tín hiệu và hệ thống - bài 8: phép biến đổi laplace, hàm truyền đạt, các tính chất đặc trưng của hệ thống', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p dvad11 07-03-2013 514 118   Download

 • Chương 1 - Tổng quan về hệ thống. Nội dung chính trong chương gồm: Quan niệm về hệ thống, mô tả hệ thống, đặc trưng của hệ thống, phân loại hệ thống, các bước phát triển một hệ thống, phân tích và thiết kế hệ thống - hai giai đoạn trung tâm của vòng đời phát triển hệ thống, quan điểm và phương pháp nghiên cứu hệ thống. Mời các bạn tham khảo.

  pdf0p tangtuy18 21-07-2016 395 34   Download

 • Bài giảng "Tin học 10 - Bài 11: Tệp và quản lí tệp" tìm hiểu tệp và thư mục; hệ thống quản lí tệp, các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp, các thao tác quản lí tệp thường dùng.

  ppt13p xilank_of 11-08-2020 38 5   Download

 • Bài giảng Tổng quan - Hệ thống điện do TS. Trương Việt Anh trình bày giúp người học nắm được khái niệm hệ thống điện, đặc điểm của hệ thống điện, ý nghĩa của các đặc điểm hệ thống điện, liên kết các hệ thống điện với nhau, điều khiển trong hệ thống điện, trung tâm điều độ và các bài toán trong hệ thống điện.

  pdf32p quangtriyeuthuong32 03-05-2014 354 76   Download

 • Vai trò của phân tích và thiết kế hệ thống: Mọi người trong cuộc sống luôn gặp phải các vấn đề cần giải quyết. Vấn đề có thể dễ mà cũng có thể phức tạp, khó khăn. Để có thể giải quyết vấn đề, chúng ta cần tìm ra các lời giải thích hợp nhất như mục tiêu mong muốn dựa trên khả năng cũng như hạn chế của chúng ta. Quá trình này còn gọi là quá trình phân tích. Tương tự như trên, khi quyết định áp dụng tin học cho một việc nào đó, ta cần phải...

  pdf38p 123968574 26-06-2012 222 42   Download

 • Ngày nay cùng vơi sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật thi công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp thiết thực nhất, công nghệ thông tin có mặt hầu hng tin có mặt hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống

  pdf19p carnation89 07-03-2012 103 30   Download

 • Nhận dạng hệ thống liên tục: khảo sát chọn lọc. Phần II. Phương pháp sai số đầu vào và phương trình quy chiếu tối ưu. Những khái niệm cơ bản về hệ thống trình bày các quan niệm về hệ thống, cách mô tả hệ thống, các đặc trưng của hệ thống, các bài toán cơ bản về hệ thống đồng thời giới thiệu một số hệ thống quan trọng trong tin học và quản lý.

  pdf7p butmaucam 27-08-2013 60 5   Download

 • Bài báo báo cáo kết quả chuẩn bị và điều tra hiệu quả các tài sản và các thành phần của hệ thống chất kết dính polymer cũng như thành phần gây nổ trên chất lượng và đặc tính năng lượng kỹ thuật của tổng đài nhựa chứa hexogen và polystyren.

  pdf10p meolep3 18-12-2018 33 0   Download

 • Chương 5: Phương pháp quỹ đạo nghiệm số (Root Locus): Định nghĩa  Quỹ đạo nghiệm số (QĐNS) là tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình đặc trưng của hệ thống khi có một thông số nào đó trong hệ thay đổi từ 0 → ∞  Ví dụ: Nghiệm của phương trình đặc trưng khi K thay đổi

  ppt25p vtphong88 02-04-2010 354 103   Download

 • Kết cấu chương 1: Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường thuộc bài giảng Kinh tế môi trường trình bày về phân loại môi trường, các đặc trưng của hệ thống môi trường, biến đổi môi trường, vai trò của hệ thống môi trường, mô hình cân bằng vật chất,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt78p lamtran89 12-07-2014 272 60   Download

 • Thiết bị xử lý: ngầm định phân tán, vì các bộ phận của mạng được phân bố tại các vị trí địa lý khác nhau. • Chức năng: nhiều chức năng của hệ thống được chuyển giao cho nhiều bộ phận khác nhau. • Phân tán dữ liệu: dữ liệu được dùng bởi một số ứng dụng khác nhau có thể được phân bổ ở một số vị trí khác nhau. • Quyền điều khiển: quyền điều khiển một số công việc trong hệ thống được phân cấp, chia quyền theo chức năng....

  ppt42p phuongnam22t 27-04-2012 184 52   Download

 • Kinh tế tri thức là lực lượng sản xuất của thế kỷ XXI, đặc trưng của nền kinh tế tri thức là thị trường chất xám, trong đó con người là vốn quý nhất.

  pdf18p tulip_12 15-01-2013 230 35   Download

 • Trong Bài giảng Thống kê học - Chương 8: Các đặc trưng thống kê trình bày các đặc trưng đo qui mô của hiện tượng, các đặc trưng đo quan hệ so sánh, các đặc trưng đo độ tập trung, các đặc trưng đo độ phân tán.

  ppt7p sms_12 08-05-2014 104 9   Download

 • Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện - Chương 1: Đại cương về hệ thống điện trình bày khái niệm chung; các đặc điểm của hệ thống điện; các mục tiêu chính của vận hành hệ thống điện; các yêu cầu về chất lượng điện năng; so sánh giữa điều khiển tập trung và điều khiển phân tán; phân cấp điều khiển trong hệ thống điện...

  pdf40p phong_300488 07-06-2020 34 4   Download

 • Đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong lĩnh vực dịch vụ cũng như hệ thống ĐMST ngành dịch vụ chưa từng được nghiên cứu ở Việt Nam. Việc nghiên cứu tổng quan về hệ thống ĐMST ngành dịch vụ để chỉ ra những đặc trưng của hệ thống này là điều cần thiết. Từ những nét đặc trưng này của hệ thống ĐMST ngành dịch vụ, bài viết sẽ đưa ra một số lưu ý về phương pháp nghiên cứu để giúp cho các nghiên cứu sau này về hoạt động ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ được tốt hơn.

  pdf18p vibandar2711 11-07-2020 24 1   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp và sơ đồ chung nhận dạng các hệ số khí động theo các giá trị quá tải và các vận tốc góc của thiết bị bay. Để đơn giản, ta sẽ xử lý sáu đại lượng đặc trưng vô hướng không ổn định của thiết bị bay gắn liền với các phần không biến dạng của thiết bị bay trong hệ tọa độ khảo sát. Nghiên cứu thuật toán lặp xác định các đặc trưng và hệ số khí động dựa trên mô hình chuyển động chính xác cao của thiết bị bay và kiểm tra kết quả tính toán. Chương trình tính toán dựa trên thuật toán xây dựng được tính cho một bộ thông số đầu vào đưa ra một số kết quả đánh giá.

  pdf8p minhxaminhyeu4 15-07-2019 20 0   Download

 • Một hệ thống thống kê hiệu quả được đặc trưng bằng khả năng làm sáng tỏ các vấn đề của nó, không chỉ là giám sát; bằng khả năng phát triển để đáp ứng yêu cầu; bằng khả năng để nhận biết những yêu cầu thông tin ưu tiên; và bằng khả năng quyết định những ưu tiên. Một hệ thống như vậy phải có mức độ tín nhiệm cao, vì trong xã hội, chỉ một số ít số liệu thống kê quốc gia được thẩm tra, vì vậy phần lớn số liệu thống kê phải dựa vào danh tiếng của tổ chức cung cấp số liệu thống kê. Là một phần của sự tín nhiệm đó, mà hệ thống thống kê không bị can thiệp chính trị thái quá.

  pdf14p caygaocaolon10 05-02-2021 5 0   Download

 • .THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH Câu hỏi: Điều 2 Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2001) quy định:" Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nứôc pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân" anh,chị hãy lý giải: - Nhà nước pháp quyền là gì? so sánh các đặc trưng của nhà nước pháp quyền nói chung và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam noí riêng. - Tại sao nước ta phải xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN? Phương...

  pdf84p paradise_12 04-01-2013 3910 470   Download

 • Hình thức bôi trơn cưỡng bức áp suất thấp 1. Hệ thống bôi trơn cacte ướt - Đặc điểm của hệ thống này là dầu được chứa trong cacte động cơ không có két dầu riêng để tập trung dầu từ cacte đến. Chỉ có một bơm hút dầu từ cacte ra, bơm đến các vị trí bôi trơn, sau khi bôi trơn dầu tự động rơi xuống cacte, một phần do đầu to thanh truyền khuấy vào dầu tóe lên bôi trơn cho piston, sơ mi. Hệ thống bôi trơn cacte ướt 1. cacte dầu; 2. phao hút dầu; 3. bơm;...

  pdf7p langtucodon01 21-12-2010 721 258   Download

 • Nội dung "Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý" được trình bày trong bảy chương và hai phụ lục. Chương một giới thiệu quá trình hình thành hệ thống thông tin địa lý, các nội dung chính, các thành phần của GIS, và các chức năng hoạt động chính của một hệ phần mềm GIS thông thường, các ứng dụng của GIS.

  pdf140p thang1004 01-12-2010 377 156   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các đặc trưng của hệ thống
p_strCode=cacdactrungcuahethong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2