intTypePromotion=1
ADSENSE

Các giai đoạn quản lý dự án

Xem 1-20 trên 401 kết quả Các giai đoạn quản lý dự án
 • Nội dung của chương 1 Tổng quan quản lý dự án xây dựng nằm trong bài giảng Quản lý dự án xây dựng nhằm trình bày về định nghĩa dự án, dự án xây dựng, quản lý dự án, các thành phần của dự án, vòng đời dự án và tiến trình quản lý dự án, các giai đoạn quản lý dự án, cấu trúc tổ chức.

  pdf49p idol_12 28-04-2014 142 35   Download

 • Quản lý dự án phần mềm việc lên kế hoạch có tính khoa học và nghệ thuật trong quá trình quản lý các dự án phần mềm.[1] Nó chính là quy trình quản lý dự án theo các chính sách được lên kế hoạch, theo dõi và kiểm soát.

  pdf40p esc_12 29-07-2013 82 17   Download

 • Mục đích. • Hiểu được các nhu cầu ngày càng tăng của nghề quản lý dự án, đặc biệt đối với các dự án CNTT. • Hiểu được các Khái niệm về: Dự án là gì, Quản lý dự án. • Các thành phần của khung làm việc (framework) quản lý dự án. • Kiến thức cần thiết cho Quản lý dự án. • Các Giai đoạn Quản lý Dự án, và • Phần mềm phục vụ quản lý dự án

  pdf11p ndl9488 06-05-2010 1084 657   Download

 • Nội dung chính của đề tài Giải pháp quản lý dự án nhằm trình bày về vai trò của dự án, vòng đời của dự án, đánh giá các giai đoạn của dự án. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng đòi hỏi phải có sự phát triển sâu rộng, và mang tính chuyên nghiệp hơn mới có thể đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng ở nước ta trong thời gian tới. Thực tiễn đó đã thúc đẩy sự ra đời một công việc mới mang tính chuyên nghiệp thực sự.

  pdf8p idol_12 06-05-2014 233 91   Download

 • Nội dung của tài liệu gồm có 3 phần cơ bản, cụ thể như sau: Phần I - Chu trình dự án và quản lý theo giai đoạn, phần 2 - Các kĩ năng quản lý dự án, phần III - Phần mềm hỗ trợ quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf170p trinh02 23-01-2013 222 88   Download

 • Chương 2 trình bày về các giai đoạn quản lý dự án công nghệ thông tin. Các giai đoạn này gồm có: Giai đoạn xác định yêu cầu, giai đoạn phân tích, giai đoạn thiết kế, giai đoạn thực hiện, giai đoạn kiểm thử hệ thống, giai đoạn kiểm thử chấp nhận,, giai đoạn vận hành và khai thác hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p youcanletgo_02 07-01-2016 45 1   Download

 • Giới thiệu Tổng quan về Quản lý Dự Án Mục đích. • Hiểu được các nhu cầu ngày càng tăng của nghề quản lý dự án, đặc biệt đối với các dự án CNTT. • Hiểu được các Khái niệm về: Dự án là gì, Quản lý dự án. • Các thành phần của khung làm việc (framework) quản lý dự án. • Kiến thức cần thiết cho Quản lý dự án. • Các Giai đoạn Quản lý Dự án, và • Phần mềm phục vụ quản lý dự án...

  pdf12p xuongrong_battien 18-10-2011 157 48   Download

 • Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trình bày về lập dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, các giai đoạn của một dự án xây dựng, các thành phần chính của dự án đầu tư xây dựng.

  pdf42p cheap_12 09-07-2014 750 213   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án giai đoạn thực hiện nhằm trình bày về các giai đoạn của một dự án xây dựng, đặc điểm của dự án xây dựng, sự phát triển của các yêu cầu/mục tiêu đối với một dự án xây dựng, quản lý dự án giai đoạn thực hiện.

  pdf104p cheap_12 09-07-2014 348 124   Download

 • Mục đích. • Hiểu được các nhu cầu ngày càng tăng của nghề quản lý dự án, đặc biệt đối với các dự án CNTT. • Hiểu được các Khái niệm về: Dự án là gì, Quản lý dự án. • Các thành phần của khung làm việc (framework) quản lý dự án. • Kiến thức cần thiết cho Quản lý dự án. • Các Giai đoạn Quản lý Dự án, và • Phần mềm phục vụ quản lý dự án

  pdf11p tuan_mit 12-05-2011 260 86   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 1 Các giai đoạn của một dự án công nghệ thông tin nhằm tiếp cận rõ ràng và tuần tự; các giai đoạn của dự án công nghệ thông tin: xác định, phân tích, thiết kế, thực hiện, kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận và vận hành.

  pdf8p thick_12 12-07-2014 140 38   Download

 • Bài giảng "Quản lý dự án xây dựng - Phần 5: Các kĩ thuật quản lý dự án trong giai đoạn thi công" trình bày các nội dung: Lập kế hoạch công việc, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf115p tramnamcodon_01 28-03-2016 119 35   Download

 • Bài giảng "Quản lý dự án xây dựng - Phần 5: Các kĩ thuật quản lý dự án trong giai đoạn thi công" cung cấp cho người đọc các kiến thức về quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý an toàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf47p tramnamcodon_01 28-03-2016 77 22   Download

 • Bài giảng "Quản lý dự án xây dựng - Phần 5: Các kĩ thuật quản lý dự án trong giai đoạn thi công" cung cấp cho người học các kiến thức về quản lý rủi ro của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p tramnamcodon_01 28-03-2016 84 21   Download

 • Chương 2: Hình thành dự án. Nội dung chính của chương gồm: Các phương thức quản lý dự án đầu tư xây dựng, các giai đoạn của một dự án xây dựng, nghiên cứu của chủ đầu tư, các yêu cầu của chủ đầu tư và mục tiêu của dự án, xác lập qui mô của dự án, chiến lược thực hiện dự án.

  pdf17p tangtuy20 26-07-2016 113 19   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đánh giá chung về tình hình phát triển kinh tế, xây dựng tại huyện Hoành Bồ; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án công trình huyện Hoành Bồ; cơ sở khoa học và pháp lý nhằm đưa ra giải pháp quản lý các dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn thực hiện phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển, đảm bảo triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí.

  pdf118p manhnt259 17-02-2021 13 7   Download

 • Khái niệm về dự án, sự khác biệt giữa chương trình, dự án và nhiệm vụ/công việc, khái niệm về quản trị dự án và quản trị dự án phần mềm, lập và quản lý dự án, các giai đoạn của một dự án phần mềm chính là những nội dung trong "Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Chương 1: Giới thiệu". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p anhgau456 20-11-2015 59 5   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các giai đoạn của một dự án xây dựng, nội dung quản lý dự án theo công việc, các hình thức tổ chức quản lý dự án

  pdf36p thuyanlac888 19-05-2020 11 4   Download

 • Chương mở đầu của bài giảng Quản lý dự án trình bày một số nội dung sau đây: Đặc tính của một dự án, giới thiệu về quản lý dự án, giới thiệu về nhà quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p youcanletgo_02 07-01-2016 45 3   Download

 • Tài liệu Quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chương trình Bổ túc nghiệp vụ Giám đốc dự án Xây dựng nhà cao tầng) với các nội dung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư, liệt kê các công việc hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng dự án vừa rút ngắn được thời gian thực hiện dự án; đưa ra các biện pháp quản lý dự án hợp lý nhất.

  pdf113p hoangvietq2000 04-09-2020 16 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các giai đoạn quản lý dự án
p_strCode=cacgiaidoanquanlyduan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2