intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách làm quốc tịch việt nam

Xem 1-20 trên 156 kết quả Cách làm quốc tịch việt nam
 • Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.

  doc17p vanthang122141 13-02-2011 57 24   Download

 • L uật quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với nhà nước và trách nhiệm của nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam. Đề cao vinh dự và ý thức trách nhiệm của công dân Việt Nam trong việc hưởng quyền và nghĩa vụ công dân, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết,yêu nước của dân tộc Việt Nam, tăng cường......

  doc16p hoangdung 15-03-2009 224 52   Download

 • + Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh đương sự đó được Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý hoặc xác nhận đương sự có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; + Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh việc trở lại quốc tịch Việt Nam của đương sự sẽ có lơị cho sự phát...

  doc3p batoan 09-09-2009 306 26   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ Tịch nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:120 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí trở lại quốc tịch Việt Nam: 2.000.000 đồng Thông tư liên tịch số 08/1998... Kết quả của việc thực...

  pdf6p yoonaa 30-09-2010 74 4   Download

 • Tham khảo "Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam" để biết được các bước làn thủ tục và các giấy tờ cần có khi làm thủ tục giấy khai sinh.

  doc2p batoan 09-09-2009 138 25   Download

 • Trình tự thực hiện 1- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện 2- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện (Xem Danh sách các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để biết thông tin về địa chỉ, lịch làm việc để nộp hồ sơ và nhận kết quả). Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện - Qua bưu điện ...

  doc2p batoan 09-09-2009 83 6   Download

 • Tổng quan kinh tế Việt Nam và những biến động của lạm phát giai đoạn 2000-2010, những biến động trong lạm phát của Việt Nam trong mối quan hệ với những thay đổi cơ bản trong môi trường và chính sách kinh tế, Tổng quan các tài liệu về các nhân tố vĩ mô quyết định lạm phát, cách nghiên cứu quốc tế, cách nghiên cứu lạm phát ở Việt Nam . Phân tích các nhân tố vĩ mô cơ bản quyết định lạm phát ở Việt Nam....

  pdf58p manutd1907 09-04-2013 86 14   Download

 • Quốc tịch là căn cứ pháp lý để xác định tư cách công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước, là cơ sở làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân. Tài liệu sau đây sẽ giới thiệu những quy định mới về quốc tịch và lý lịch tư pháp của công dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu qua phần 2 sau đây.

  pdf70p lalala7 07-12-2015 45 2   Download

 • Trước khi thành lập nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc đã trải qua hàng nghìn năm dưới chế độ phong kiến và thực dân. Vốn là quốc gia có diện tích lớn, đông dân, tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng dưới sự thống trị của phong kiến và thực dân làm cho nền kinh tế Trung Quốc lâm vào khủng hoảng, nghèo nàn, lạc hậu. Sau khi thành lập Trung Quốc đã lựa chọn con đường xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, đưa đất nước ngày càng phát triển....

  pdf36p tieutaydoc 05-08-2010 326 114   Download

 • Việc thành lập và hoàn thiện các quy định pháp luật về Chính phủ là mối quan tâm của nhiều quốc gia. Ở nước ta trước cách mạng tháng Tám năm 1945, để đảm nhiệm tốt công tác chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, Quốc dân đại hội đã bầu ra Uỷ ban dân tộc giải phóng – tiền thân của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Chỉ một ngày sau khi giành chính quyền, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 03/9/1945, Hồ Chủ tịch đã đề ra 6...

  pdf11p cugiai1311 01-11-2012 131 18   Download

 • Nâng cao mức sống, hay mức độ thịnh vượng, là mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế. Trên thực tế, nhiều bản kế hoạch kinh tế, kể cả chiến lược mười năm của Việt Nam đang được thảo luận gần đây, cũng đặt ra các chỉ tiêu về mức sống làm mục tiêu chính sách. Việc so sánh các quốc gia dựa trên những chỉ tiêu này, như ở phần dưới đây, giúp đánh giá một cách tương đối mức độ cạnh tranh của nền kinh tế....

  doc136p ngoctrungbk 07-01-2011 455 221   Download

 • Để làm rõ vấn đề thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích bốn thời kỳ thực hiện vấn đề này ở Việt Nam, từ trước Cách mạng tháng Tám đến nay. Đó là: 1) Thời kỳ mất công bằng toàn diện trước Cách mạng tháng Tám năm 1945; 2) Thời kỳ cống hiến trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; 3) Thời kỳ phân phối bình quân trên cơ sở tập thể hoá và quốc doanh hoá; 4) Thời kỳ đổi mới theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa....

  doc29p goldsea2 04-08-2010 586 164   Download

 • Hơn một năm đã qua đi, từ khi Việt Nam là thành viên chính thức của WTO, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức mà Việt Nam phải vượt qua để có thể sánh tầm với thế giới. Cho nên, trong xu hướng tự do hóa, toàn cầu hóa kinh tế và quốc tế hóa các luồng tài chính đã làm thay đổi căn bản hệ thống ngân hàng, việc gia nhập WTO cùng tham gia sân chơi thế giới thì việc có các ngân hàng với vốn đầu tư và nhân lực nước ngoài là những...

  pdf80p thelightvn09 05-05-2011 357 110   Download

 • Lịch sử bảo hiểm Việt Nam Loại hình Bảo hiểm xuất hiện trên thị trường Việt Nam có thể vào năm 1880, tuy nhiên không có tài liệu nào chứng minh một cách chính xác bảo hiểm xuất hiện ở Việt Nam khi nào. Các Hội bảo hiểm ngoại quốc đại diện tại Việt Nam bởi các công ty thương mại lớn, ngoài việc buôn bán, các công ty này mở thêm một trụ sở để làm đại diện bảo hiểm. Vào năm 1926, Chi nhánh đầu tiên là của Công ty Fraco-Asietique....

  pdf17p lux_12 17-06-2013 286 75   Download

 • Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành cường quốc số một trên thế giới. Mĩ có âm mưu làm bá chủ thế giới, để thực hiện âm mưu này, Mĩ luôn luôn thực hiện chiến lược toàn cầu, xâm lược Việt Nam nhằm đạt 3 mục tiêu chủ yếu sau...

  doc7p huynhlong123 08-05-2011 149 28   Download

 • Bài viết tập trung phân tích những hạn chế về lao động và việc làm trên thị trường lao động Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là: (i) Cơ cấu lao động và việc làm còn nhiều bất hợp lý; (ii) Chất lượng lao động và việc làm còn rất thấp. Để khắc phục những hạn chế này, cần nâng cao năng lực làm chủ của lực lượng lao động thông qua hai cách thức cơ bản là đổi mới toàn diện nền giáo dục - đào tạo của quốc gia và gia tăng sức ép cạnh tranh thông qua hội nhập quốc tế.

  pdf7p manutd1907 01-07-2015 123 15   Download

 • Nghiên cứu làm rõ thêm các vấn đề lý luận cơ bản về chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, cách xây dựng chuỗi giá trị, các nhân tố ảnh hưởng và chuỗi giá trị dệt may của một số quốc gia. Phân tích, đánh giá thực trạng tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của các doanh nghiệp Việt Nam. Xác định vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị, nhận xét những ưu điểm và tồn tại. Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia vào chuỗi giá trị dệt may của Việt Nam.

  pdf43p slimzslimz 17-12-2019 56 13   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật điều chỉnh QHLĐ đối với NLĐ nước ngoài; phân tích, đánh giá một cách toàn diện thực trạng quy định pháp luật điều chỉnh QHLĐ đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trên cơ sở những phân tích đó, luận án đề xuất một số kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện những quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp 5 luật điều chỉnh QHLĐ của NLD nước ngoài.

  pdf180p hanh_tv27 16-04-2019 34 8   Download

 • Bài viết phân tích, so sánh làm rõ sự khác biệt giữa hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế khi áp dụng vào việc lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy, những ưu việt khi áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế và báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách để báo cáo tài chính tại Việt Nam có thể hòa hợp và tuân thủ hoàn toàn các chuẩn mực kế toán quốc tế.

  pdf4p thayboitinhyeu 05-03-2020 46 4   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập năm 1930 là một sự kiện quan trọng trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vẻ vang trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bài báo tập trung làm rõ quá trình Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh xây dựng, chuẩn bị về tổ chức cách mạng để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá các tài liệu, văn kiện của Đảng.

  pdf6p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 46 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cách làm quốc tịch việt nam
p_strCode=cachlamquoctichvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2