intTypePromotion=1
ADSENSE

Cân đối cu cầu nguồn nhân lực

Xem 1-20 trên 27 kết quả Cân đối cu cầu nguồn nhân lực
 • Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp thủy sản là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, việc đánh giá hiện trạng đào tạo và sử dụng nhân lực trong ngành thủy sản thời gian qua chưa được thực hiện cụ thể. Bài viết chỉ ra một số điểm cần lý ý trong phát triển nguồn nhân lực trong ngành thủy sản

  pdf5p nguyenthilamha 09-04-2017 64 3   Download

 • Báo cáo chuyên đề nhóm 4: "Đánh giá cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực (đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước)", báo cáo đánh giá này tập trung vào các vấn đề: Quản lý nguồn nhân lực; tiền lương; đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức và đạo đức cán bộ công chức.

  pdf78p cobetocxul10 08-07-2015 214 47   Download

 • Trên bình diện quốc gia, việc thiếu đội ngũ cán bộ KH&CN giỏi còn trở thành lực cản đối với tiến trình đi tới những mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Bài viết phân tích nội dung chính sách (từ cấu trúc chính sách đến mục tiêu chính sách và các giải pháp và công cụ chính sách), thể chế và các bên tham gia chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

  pdf10p thicrom300610 03-04-2018 73 12   Download

 • Thành công với chính sách địa phương hóa Gần đây, nhiều MNCs hàng đầu thế giới như Microsoft, Siemen, Motorola đều bổ nhiệm CEO là người Việt. Trước đó, các tập đoàn khác cũng có các CEO người Việt điều hành và cũng rất thành công, như ngân hàng ANZ, Oracle... Đây chính là chiến lược địa phương hóa (localization) của các MNCs: thay thế các vị trí chủ chốt người nước ngoài bằng nhân sự người Việt. Tất nhiên việc này đã có lộ trình từ nhiều năm trước, khi họ tiến hành đào tạo nhân viên người Việt...

  pdf4p bibocumi23 01-01-2013 78 7   Download

 • Chất lượng nguồn nhân lực luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế và đặc biệt là trong phát triển ngành dịch vụ như ngành du lịch, nguồn nhân lực du lịch cần được nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành. Cụ thể là đối với vùng du lịch trọng điểm duyên hải Nam Trung bộ, cần phải làm gì cho việc phát triển ngành du lịch? Và bài viết nhằm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển du lịch không chỉ cho những người trực tiếp làm việc trong ngành mà còn cho mọi người dân.

  pdf7p hanh_tv23 26-03-2019 57 3   Download

 • Bài viết phân tích khái niệm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Một số căn cứ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực trạng về trình độ nguồn nhân lực dân tộc thiểu số; đề xuất giải pháp cơ bản cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

  pdf6p vishizuka2711 03-04-2020 22 1   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng quản lí nguồn nhân lực, cụ thể là phát triển đội ngũ giảng dạy tại 2 khoa của 2 trường đại học lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, bài viết phân tích và đưa ra một số đề xuất để triển khai việc quản lí nguồn nhân lực dựa trên năng lực nhằm nâng cao chất lượng dạy học của trường đại học và đáp ứng với yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo Việt Nam thế kỉ 21.

  pdf14p nguaconbaynhay9 04-12-2020 4 0   Download

 • Khái niệm đào tạo và phát triển:là quá trình hoạch định và tổ chức nhằm trang bị , năng cao kiến thức vả kỹ năng cụ thể cho nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. Phát triển là quá trình chuẩn bị và bồi dưỡng năng lực cần thiết cho tổ chức tronbg tương lai. Đối với cá nhân: Thõa mãn nhu cầu học tập, thay đổi hanh vi nghề nghiệp, tăng cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp....

  ppt21p can_loc 29-07-2012 2674 166   Download

 • Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển về chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức - nguồn nhân lực trình độ cao, nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn đối với đội ngũ trí thức và công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức nước nhà; từ đó, gợi mở những suy nghĩ, hướng tiếp cận mới để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  pdf12p nganga_02 09-09-2015 65 6   Download

 • Bài viết trình bày một cách khái quát vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững. Trên cơ sở phân tích một số nét tích cực và hạn chế của nguồn nhân lực nước ta hiện nay cả về mặt số lượng lẫn chất lượng, tác giả đã đề xuất và luận chứng một số giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và phát triển kinh tế tri thức. Cụ thể là: 1/ Đẩy mạnh...

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 530 136   Download

 • Đối với lớp móng trên, vật liệu CPĐD được rải bằng máy rải. Đối với lớp móng dưới, có thể rải vật liệu CPĐD bằng máy san khi có biện pháp chống phân tầng. Căn cứ vào tính năng của các thiết bị thi công, chiều dày thiết kế có thể phân thành các lớp thi công. Chiều dày của mỗi lớp sau khi lu lèn không nên quá 18cm đối với lớp móng dưới và 15cm đối với lớp móng trên.

  pdf41p thanhnhutdang 20-07-2011 1101 238   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu chung của Luận án là nhằm đánh giá các nhân tố gây trở ngại tới sự tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành công nghiệp chế biến và chế tạo.

  pdf166p hanh_tv27 16-04-2019 55 14   Download

 • Quá trình sản xuất muốn tiến hành được phải có đầy đủ sự hội tụ của ba yếu tố : sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động. Trong đó, sức lao động đóng vai trò là yếu tố quan trọng nhất. Sức lao động lại là tài nguyên tiềm ẩn nằm bên trong con người và cần được khai thác. Nó là tài nguyên vì tạo ra giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó. Hay nguồn nhân lực chính là sức mạnh của quốc gia. Quốc gia có dân số càng đông thì sức mạnh càng lớn....

  pdf31p songngu1311 07-12-2012 68 13   Download

 • Bạn là người quản lý ở một vị trí cấp bậc nào đó trong công ty, doanh nghiệp. Bạn thường xuyên phải đối mặt với nhiều vấn đề từ phía nhân viên bởi họ không biết cách giải quyết như thế nào? Vậy, để có thể hỗ trợ nhân viên của mình giải quyết những vấn đề phát sinh trong công việc thì bạn cần phải làm gì và làm như thế nào? Tham khảo ngay tài liệu trên đây để có câu trả lời nhé. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay về Nguồn nhân lực, các bạn vui lòng ghé xem tại 7p leoanh111 25-06-2019 53 6   Download

 • Tái cấu trúc doanh nghiệp là công cụ hữu hiệu có tác động nhằm nâng cao NSLĐ doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Vì vậy, việc xây dựng mô hình nghiên cứu về tái cấu trúc và NSLĐ doanh nghiệp là rất cần thiết. Từ đó, xác định được mối quan hệ và tác động của tái cấu trúc và các yếu tố mới đến NSLĐ, điều đó sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

  pdf15p viwyoming2711 14-12-2020 3 0   Download

 • Phương hướng chung là xây dựng một đội ngũ cán bộ công chức nhà nước chuyên nghiệp, ổn định, có số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, đủ năng lực, phẩm chất để thực thi công vụ một cách có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. * Các giải pháp cụ thể: 1. Đầu tư đúng mức cho việc xây dựng chiến lược, qui hoạch phát triển đội ngũ cán bộ công chức dựa trên những căn cứ khoa học và thực tiễn, xuất phát từ...

  pdf5p phuoctam25 09-06-2011 70 15   Download

 • Đồng thời, nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải tiền tệ hoá các quan hệ phân phối sản phẩm x∙ hội, vì vậy kết cấu của tiền lương mới phải được thay đổi căn bản, các yếu tố như nhà ở, bảo hiểm, giáo dục, y tế, đi lại v.v... phải được đưa vào tiền lương. - Phải phân biệt hệ thống tiền lương của các chức vụ bầu cử, dân cử; hành chính, sự nghiệp; lực lượng vũ trang và sản xuất, kinh doanh để Nhà nước có chính sách, chế độ và cơ chế quản lý phù...

  pdf5p phuoctam25 09-06-2011 53 8   Download

 • Do yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội đối với việc đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới cùng với sự phát triển nhanh mạnh với tốc độ mang tính bùng nổ của khoa học công nghệ, thể hiện qua các lý thuyết, thành tựu mới và khả năng ứng dụng cao rộng, nhanh vào thực tế. Hoà chung với xu thế đổi mới tiến bộ trên thế giới, sách giáo khoa cần được xem xét điều chỉnh và đổi mới....

  pdf48p sang_som 26-04-2013 190 7   Download

 • Thiết kế lưu đồ công việc: … quá trình phân tích các nhiệm vụ cần thiết đối với việc tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi phân bổ hoặc giao nhiệm vụ cho một công việc cụ thể hoặc một người.  Cơ cấu tổ chức … mạng lưới quan hệ/kết nối theo chiều dọc và chiều ngang giữa các công việc trong một tổ chức  Các phương diện quan trọng: mức độ chuyên môn hóa, phân quyền, phân khâu, phạm vi kiểm soát…...

  pdf22p draculla007 19-02-2013 76 18   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PBGDPL ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” ĐẾN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf9p luatsuminhtri 25-06-2013 38 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cân đối cu cầu nguồn nhân lực
p_strCode=candoicucaunguonnhanluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2