intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ báo phát triển

Xem 1-20 trên 7526 kết quả Chỉ báo phát triển
 • Ðể tra cứu định nghĩa của các chỉ báo phát triển (Development indicators) theo hệ thống thống kê của tổ chức Ngân Hàng Thế Giới (the World Bank) các bạn có thể lựa chọn 6 lĩnh vực phát triển ở cửa sổ trên cùng bên trái, bao gồm: 1) Con người (People) 2) Môi trường (Environment) 3) Kinh Tế (Economy) 4) Các quốc gia và thị trường (States & Makets) 5) Liên kết toàn cầu (Global links) Khi bạn chọn một lĩnh vực phát triển nào đó, tất cả các nhóm chỉ báo phát triển thuộc lĩnh vực này sẽ...

  pdf10p nine4219 20-08-2012 108 20   Download

 • Luận điểm phát triển bền vững văn hóa, chỉ báo phát triển bền vững văn hóa tộc người, áp dụng chỉ báo phát triển bền vững văn hóa tộc người ở Việt Nam,... là những nội dung chính trong bài viết "Về xây dựng chỉ báo phát triển bền vững văn hóa tộc người ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf9p thuyhuynh02 04-03-2016 68 8   Download

 • Nội dung của bản báo cáo tóm tắt phân tích nhu cầu và hiện trạng phát triển cảng cạn ở Việt Nam, dự báo nhu cầu dịch vụ cảng cạn đến năm 2020, 2030, quy hoạch chi tiết phát triển cảng cạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cơ chế, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch.

  pdf135p kloi1234 20-09-2017 91 7   Download

 • Bài viết "Xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững về các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường các tỉnh Tây Nguyên" với mục tiêu giúp cho việc cảnh báo sớm, ngăn ngừa các hậu quả kinh tế, xã hội và môi trường. Các chỉ tiêu còn là công cụ để liên kết các ý tưởng, các suy nghĩ và các giá trị khác nhau.

  pdf11p gis4sd 27-05-2016 66 5   Download

 • 1. Phát triển nhóm của bạn Hãy quan tâm đến việc bồi dưỡng và đào tạo các thành viên của nhóm. Hãy giúp họ thăng tiến tay nghề bằng cách phát triển các tài năng tự nhiên và tăng cường việc đào tạo, đưa ra những thử thách, cùng những mục tiêu thiết thực. 2. Để con người phát triển Nhóm càng lớn và càng dễ hoán chuyển, các thành viên càng có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp do việc thay đổi các vai trò và được tăng tiến. Mặc dù sự tăng tiến thường theo chiều thẳng, nhưng...

  pdf2p bibocumi15 14-11-2012 75 12   Download

 • Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu một số thuật toán lấy cảm hứng từ tự nhiên và ứng dụng vào bài toán tối ưu nỗ lực, chi phí phát triển phần mềm có nội dung: tiến hành phân lớp các nguồn cảm hứng từ tự nhiên được sử dụng để xây dựng nên các thuật toán tối ưu; đề xuất các cải tiến quan trọng cho các thuật toán tối ưu thường được sử dụng bao gồm thuật toán đàn ông nhân tạo, thuật toán dạy học và thuật toán tối ưu bầy đàn; nghiên cứu tổng quan về bài toán ước lượng nỗ lực phát triển phần mềm, khảo sát các phương pháp đang được dử dụng,...

  pdf30p dtphuongg 03-09-2018 44 4   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở các dữ liệu thu thập được thông qua các cuộc phỏng vấn chuyên gia, điều tra khảo sát ý kiến của nhân viên và 534 khách tham quan quốc tế và nội địa. Sử dụng phương pháp luận “Giới hạn của những thay đổi chấp nhận được”, đề tài đã đề xuất xây dựng một hệ thống gồm 18 chỉ báo thuộc 3 nhóm tiêu chí để đo lường và giám sát việc thực hiện các mục tiêu bền vững về môi trường và xã hội cho di tích Huế.

  pdf14p thiendiadaodien_9 04-03-2019 18 2   Download

 • Báo cáo tóm tắt về Hiệu quả phát triển Việt Nam gồm có những nội dung chính sau: Việt Nam - các chỉ số phát triển; Việt Nam và ADB - Mối quan hệ đang phát triển, đạt các mục tiêu phát triển và giảm nghèo, cải thiện hiệu quả hoạt động và các dịch vụ, các thách thức và mục tiêu trong tương lai.

  pdf22p nhanmotchut_2 06-10-2016 33 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tư tưởng hồ chí minh về xây dựng và phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf81p vascaravietnam 16-08-2012 845 166   Download

 • Kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, cùng với việc đưa ra đường lối đổi mới về kinh tế, nhờ hàng loạt chính sách tích cực cụ thể hoá chủ trương cải cách sâu rộng nền kinh tế mà nhờ đó nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn không chỉ trong phát triển kinh tế mà cả trong cải cách và phát triển xã hội. Xác định định hướng xây dựng nền kinh tế nước ta thành nền kinh tế thị trường mang tính xã hội chủ nghĩa đã trở thành mục tiêu cho...

  doc31p buiduongson3 08-05-2010 308 154   Download

 • Khái niệm Chỉ số trong thống kê là chỉ tiêu tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa các mức độ của 1 hiện tượng KTXH Các lọai số tương đối là chỉ số bao gồm: - Số tương đối phát triển →chỉ số phát triển -Số tương đối không gian→chỉ số không gian - Số tương đối kế họach→chỉ số kế họach * Đối tượng nghiên cứu của chỉ số:hiện tượng KTXH trong đó chủ yếu là hiện tượng phức tạp Hiện tượng phức tạp bao gồm các phần tử không trực tiếp cộng được với nhau • Đặc...

  pdf30p muaythai3 25-10-2011 698 50   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở các dữ liệu thu thập được thông qua các cuộc phỏng vấn chuyên gia, điều tra khảo sát ý kiến của nhân viên và 534 khách tham quan quốc tế và nội địa. Sử dụng phương pháp luận “Giới hạn của những thay đổi chấp nhận được”, đề tài đã đề xuất xây dựng một hệ thống gồm 18 chỉ báo thuộc 3 nhóm tiêu chí để đo lường và giám sát việc thực hiện các mục tiêu bền vững về môi trường và xã hội cho di tích Huế....

  pdf14p phalinh15 10-08-2011 124 35   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển bền vững và tăng trưởng nhanh của một số nước trên thế giới, luận án rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp và chính sách nhằm đảm bảo phát triển bền vững đi đôi với tăng trưởng kinh tế nhanh một cách hợp lý trong điều kiện của Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

  pdf212p sutihana 06-12-2016 96 29   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tổng hợp: “kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển kỹ thuật xây dựng”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf171p caphe_123 17-07-2013 128 27   Download

 • Báo cáo năm này tập trung vào 1 vấn đề thách thức đó là đảm bảo tiến độ có tính bển vững và bình đẳng. Nhìn qua cùng 1 lăng kính chúng ta có thể thấy sự xuống cấp của môi trường làm trầm trọng thêm vấn đề bình đẳng như thế nào thông qua tác động tiêu cực đến những nhóm người vốn đã yếu thế trong xã hội cũng như bất bình đẳng trong phát triẻn con người làm trầm trọng thêm hiện tương xuống cấp của môi trường ra sao....

  pdf26p trongminh123 18-10-2012 91 19   Download

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn giúp cho công tác nghiên cứu, cũng như lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội nói chung và nông nghiệp nông thôn nói riêng. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

  pdf26p nine_12 15-02-2014 65 15   Download

 • Phát triển bản thân là hoạt động nhằm nâng cao kiến thức và hình ảnh bản thân, phát triển tài năng và khả năng, tích lũy tài sản và sự nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống và làm sáng tỏ những ước mơ và hoài bão. Mẫu Kế hoạch phát triển cá nhân được chia sẻ dưới đây hi vọng sẽ giúp bạn lập kế hoạch phát triển bản thân thật khoa học, mời các bạn cùng tham khảo.

  xls2p lottexylitol 18-07-2019 110 6   Download

 • Hiện nay có rất nhiều hệ thống phần mềm được thực hiện quá phức tạp làm cho khả năng kiểm soát chúng trở nên hết sức khó khăn. Thách thức cho nhà quản trị Công nghệ Thông tin (CNTT) là phải quản lý công việc mới mà không được bổ sung nhân lực. Mặt khác vì quá phức tạp nên chi phí phát triển và bảo trì quá cao, đặc biệt với các hệ thống phần mềm cao cấp. Mục đích của việc xây dựng phần mềm không chỉ để chạy ổn định dài lâu mà còn có thể...

  pdf3p banhbeovodung 20-06-2013 54 5   Download

 • Nội dung phần này trình bày khái niệm chiến lược, dự báo, phát triển; yêu cầu của chiến lược; các giai đoạn cơ bản của chiến lược. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt18p lalala09 25-01-2016 57 5   Download

 • Bài báo "Nghiên cứu định lượng hóa ảnh hưởng của tuyến đường Hồ Chí Minh đến phát triển kinh tế xã hội các huyện có tuyến đường đi qua" tập trung giới thiệu việc mô hình hóa tính xâm nhập/ tính dễ tiếp cận của hệ thống giao thông trong môi trường GIS để xác định phạm vi ảnh hưởng của tuyến đường Hồ Chí Minh đến phát triển KT-XH và sự tiếp cận của dân cư đến các trung tâm KT-XH do tuyến đường Hồ Chí Minh tạo ra như các định lượng hóa ảnh hưởng của tuyến đường đến phát triển KT-XH.

  pdf8p gis4sd 27-05-2016 55 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ báo phát triển
p_strCode=chibaophattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2