intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ báo phát triển

Xem 1-20 trên 8481 kết quả Chỉ báo phát triển
 • Bài báo trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tư nhân, từ đó chỉ rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển kinh tế tư nhân với việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích tình hình phát triển kinh tế tư nhân tại Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2017, bài báo đã chỉ ra được những thành công nhất định cũng như một số hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần giúp khu vực kinh tế tư nhân có những bước tiến mới trong giai đoạn tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm tìm hiểu thực trạng tìm kiếm việc làm của sinh viên sắp tốt nghiệp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thời gian gần đây; phân tích các yếu tố (đặc biệt là yếu tố dịch bệnh) ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm việc làm của sinh viên; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội tìm được công việc tốt cho sinh viên sau khi ra trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc19p hiutrung456 11-05-2022 17 6   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về pháp luật giao thông đường thủy nội địa" phần 1 trình bày các nội dung về Luật giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf148p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em; Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự; Chăm sóc sức khỏe trẻ em; Quyền học tập, vui chơi, giải trí và phát triển năng khiếu của trẻ em;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf110p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin của đại biểu Hội đồng nhân dân; Một số kỹ năng cơ bản trong tiếp xúc báo chí của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf99p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý nhà nước đối với rừng; Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyên mục đích sử dụng rừng; Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn: Quyền, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn được giao rừng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf92p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng; Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; Giải quyết tranh chấp, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ và phát triển rừng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf163p viginnirometty 04-05-2022 2 1   Download

 • Bài viết trình bày những chuyển biến tích cực của nền giáo dục Việt Nam thời gian qua không chỉ là động lực thúc đẩy đất nước đi lên, mà còn góp phần làm cho diện mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc. Mặt khác, việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hành chính, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đòi hỏi bước chuyển biến thể chế quản lý phải đồng bộ và thích hợp để tạo tiền đề cho sự phát triển của các lĩnh vực khác nhau.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 12 1   Download

 • Bài báo này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá và chỉ ra mức độ của vấn đề bất bình đẳng về phát triển con người tại Bang Megahalaya thông qua các số liệu sơ cấp. Nghiên cứu cũng đã cho thấy sự phát triển về con người không đồng đều trên địa bàn 7 huyện và sự chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn, giữa nam và nữ trong Bang. Có sự khác biệt có ý nghĩa về mức độ sử dụng thu nhập và phi thu nhập đạt được giữa các huyện.

  pdf6p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Học thuyết về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự đương đại ở Việt Nam, gồm các nội dung cơ bản: (i) Khái niệm và nội hàm của Học thuyết về hoàn thiện hệ thống PLHS trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam đương đại; (ii) những cơ sở khoa học- thực tiễn của việc thực hiện hệ thống pháp luật hình sự; (iii) những tiêu chí cơ bản về kỹ thuật lập pháp của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự; (iv) những phạm trù pháp lý cần được ghi nhận về mặt lập pháp khi hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự; và (v) những yêu cầu của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự.

  pdf31p viindranooyi 09-05-2022 14 1   Download

 • Bài viết giới thiệu về hệ thống thủy nông đập Đồng Cam nổi bật không chỉ ở miền Trung mà còn tiêu biểu và đại diện cho Việt Nam về văn minh lúa nước theo phương thức truyền thống “dẫn thủy nhập điền”. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Đồng Cam phù hợp chiến lược toàn cầu về an ninh nguồn nước và phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 05-05-2022 7 4   Download

 • Để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội thì công tác quản lý, phòng chống hạn là vấn đề cần được quan tâm. Trong bài viết này ứng dụng chỉ số hạn nông nghiệp (Prescot), đánh giá mức độ khô hạn, thiếu nước và xây dựng bản đồ hạn tại tỉnh Bình Thuận đã cho một cái nhìn tổng quan về hạn và khả năng xảy ra hạn và đây cũng là cơ sở để tham khảo trong thiết lập hệ thống đánh giá, giám sát và cảnh báo hạn hán, cho phép định hướng khai thác nguồn nước hợp lý.

  pdf7p viindranooyi 04-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết tìm hiểu về thực trạng bảo tồn lễ hội hiện nay ở Nhật Bản thông qua phân tích một số ví dụ như lễ hội Obon, Gion, Daimokute, lễ hội lửa… đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn đọng trong bảo tồn lễ hội như: Tác động của sự phát triển kinh tế đến sự thay đổi lễ hội, vấn đề thiếu thế hệ kế thừa, kinh phí cho bảo tồn và tổ chức lễ hội.

  pdf9p viindranooyi 07-05-2022 31 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này bao gồm: đánh giá cung – cầu nhà ở và khoảng cách giữa cung – cầu nhà ở tại TP.HCM; đưa ra các khuyến nghị chính sách trong ngắn hạn và dài hạn TP.HCM và Trung ương nhằm phát triển nhà ở giá hợp lý cho người dân, đặc biệt là phát triển nhà ở giá hợp lý cho công nhân và người có thu nhập thấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p atarumoroboshi 05-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết bàn về sự phát triển của thị trường bất động sản đã góp phần thu hút các nguồn lực, tạo ra các tài sản cố định lớn cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời góp phần quan trọng vào tăng trưởng của nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 05-05-2022 11 1   Download

 • Bài báo này tập trung phân tích mối liên hệ giữa cảnh quan không gian trung tâm đô thị cũ với không gian du lịch ven biển trong bối cảnh phát triển của đô thị Đà Nẵng và Quy Nhơn, cụ thể là phân tích sự chuyển đổi hình thái không gian kiến trúc cảnh quan và hoạt động đô thị từ trung tâm đô thị cũ ra khu vực du lịch ven biển nhằm chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng gắn kết và tương tác giữa cảnh quan không gian trung tâm đô thị cũ với không gian du lịch ven biển.

  pdf14p atarumoroboshi 05-05-2022 3 1   Download

 • Trong những năm gần đây, theo Nghị quyết của Chính phủ, khuyến khích và tăng cường tính tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu vận dụng hệ thống thông tin kế toán vào quản trị chi phí trong đơn vị sự nghiệp công lập là một công việc hết sức quan trọng giúp đơn vị tồn tại và phát triển trong điều kiện mới.

  pdf7p viindranooyi 04-05-2022 20 1   Download

 • Trong bài viết này, hệ thống cảnh báo lũ, lụt và hạn hán được phát triển bởi Viện Khoa học tài nguyên nước được giới thiệu. Trong đó, hệ thống cảnh báo lũ, lụt bao gồm 3 thành phần chính: 1) Hệ thống quan trắc và giám sát, 2) Hệ thống lưu trữ, xử lý thông tin và dự báo, 3) Hệ thống cung cấp thông tin và hỗ trợ ứng phó khẩn cấp. Đầu vào của hệ thống này là các số liệu mưa, mực nước quan trắc theo thời gian thực và số liệu mưa dự báo từ mô hình dự báo thời tiết toàn cầu.

  pdf11p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Nghiên cứu cảnh báo sớm nguy cơ tai biến lũ quét trên các lưu vực miền núi là yêu cầu cấp thiết hiện nay không chỉ với những nước phát triển, mà còn với các nước đang phát triển như Việt Nam. Hầu hết các phương pháp phân tích đòi hỏi lượng dữ liệu chi tiết lớn, mô hình phân tích phức tạp nên hạn chế người sử dụng.

  pdf14p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ báo phát triển
p_strCode=chibaophattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2