Chỉ định phòng chống đo kiểm

Xem 1-20 trên 59 kết quả Chỉ định phòng chống đo kiểm
 • Quyết định 759/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Chỉ định Phòng đo kiểm

  doc2p sundaisy 08-08-2009 121 5   Download

 • Bài viết đã áp dụng phương pháp MCA, xây dựng được hàm đa chỉ tiêu với 9 tham số và sử dụng hàm này để xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp tỉnh tỉ lệ 1:100.000. Kiểm chứng kết quả bằng phương pháp phân tích tương quan hồi quy, giá trị xác định bội R2 đạt 0,71. Bản đồ đã được sử dụng phục vụ cho việc lập kế hoạch phòng chống cháy rừng cho tỉnh Sơn La.

  pdf14p truongtien_09 10-04-2018 1 0   Download

 • Chỉ thị số 21-CT/TW về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới do Bộ Chính trị ban hành

  pdf6p lawvhxh4 16-11-2009 190 28   Download

 • BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010 Số: 2672/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf5p shishomaru 11-06-2010 93 9   Download

 • Chỉ thị số 07-BNV(12) về việc tăng cường công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf4p lawvhxh17 19-11-2009 36 7   Download

 • Chỉ thị số 04/CT-TV về việc công tác kiểm sát phục vụ chỉ thị 06/CT-TW của Bộ Chính trị về phòng, chống và kiểm soát ma túy do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  pdf3p lawvhxh16 19-11-2009 55 5   Download

 • Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawttnh14 13-11-2009 65 4   Download

 • Chỉ thị số 04/CT về việc thực hiện Nghị quyết 06-CP về phòng, chống và kiểm soát ma túy do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  pdf2p lawvhxh17 19-11-2009 58 3   Download

 • Quyết định số 1540/QĐ-BGTVT về việc cử ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, làm Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt2 26-11-2009 47 2   Download

 • Quyết định số: 79/2013/NQ-HĐND về quy định chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số - kế hoạch hoá gia đình, kiêm cộng tác viên phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg, ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình;...

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 27 0   Download

 • Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách “Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh” sau đây. Cuốn sách trình bày, phân tích xen kẽ những hoạt động, cống hiến khác nhau của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; về kêu gọi, tổ chức phong trào Thi đua yêu nước; về chăm lo đời sống dân sinh và quyền con người.

  pdf209p uocvongxua03 21-07-2015 50 24   Download

 • Trong công việc, quyết định và hành động của chúng ta luôn được “cân-đo-đong-đếm” liên tục. Tuy nhiên, bối cảnh, nhu cầu và kỳ vọng được đặt vào bạn luôn thay đổi và có thể không rõ ràng. Bạn không thể lúc nào cũng chính xác, và chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu bạn tích lũy được cả một danh sách dài những sai lầm trong sự nghiệp của mình.

  pdf3p bibocumi3 18-09-2012 43 10   Download

 • Chỉ thị số 08/2008/CT-TTg về việc công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawvhxh5 16-11-2009 49 9   Download

 • Nữ Nhân Trắng trong Căn Tiểu Ốc Trắng Khi Đinh Đinh nhìn thấy căn tiểu ốc trắng đó, đã mệt mỏi kiệt lực. Căn tiểu ốc xây bằng đá trắng, nhìn vừa bình phàm vừa mộc mạc, nhưng bên ngoài căn tiểu ốc lại có một hành lang u nhã phi thường, cực kỳ không tương xứng với tiểu ốc, bên dưới mái hành lang, không ngờ còn có treo một dàn phong linh chỉ có người nhàn nhã mới có thể tận hưởng.

  pdf608p daicamui 22-04-2013 27 7   Download

 • Chỉ thị số 580/CT-TTg về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawvhxh1 16-11-2009 63 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/01/2011 - 30/6/2011

  pdf6p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 45 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/7/2011 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2011 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf19p coolandclean 21-05-2012 48 6   Download

 • Chỉ thị 17/2009/CT-UBND về việc tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawttnh1 11-11-2009 46 5   Download

 • Chỉ thị số 13/2006/CT-TTg về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawvhxh8 16-11-2009 54 5   Download

 • Chỉ thị số 01/CT-BTS về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản năm 2007 do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 52 5   Download

Đồng bộ tài khoản