Chỉ tiêu ROA

Xem 1-16 trên 16 kết quả Chỉ tiêu ROA
 • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệpLâu nay khi phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, các nhà phân tích thường sử dụng chỉ tiêu ROE và ROA. Không thể phủ nhận tính hữu ích của việc sử dụng các chỉ tiêu này để đánh giá tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp, tuy nhiên các chỉ tiêu này cũng có những hạn chế nhất định.

  doc3p tieutuvotam 08-09-2012 296 55   Download

 • Công ty Nghiên cứu thị trường FTA nghiên cứu dựa trên 600 người tiêu dùng thuộc hai nhóm nam, nữ để phân định ranh giới khác biệt trong nhu cầu và chi tiêu của hai đối tượng này. Giải trí Nữ giới quan tâm đến gia đình, học hành và sức khỏe nhiều hơn, trong khi nam giới quan tâm đến công việc, tài chính và tình yêu.

  pdf3p bibocumi23 01-01-2013 59 6   Download

 • Dựa trên chỉ tiêu tỷ lệ hoàn vốn ROA ta nhận thấy quy mô của công ty đang tăng dần, qua doanh thu ta cũng thấy được quy mô hoạt động và tính năng động tăng hơn so với năm trước và qua giá trị của chỉ tiêu ROA thì quá trình sinh lời của công ty cũng tăng lên khá rõ nét

  pdf14p mama15 15-10-2010 168 60   Download

 • Vận dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tập trung nghiên cứu một số nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của các công ty niêm yết thông qua hai chỉ tiêu chính là ROA và ROE.

  pdf4p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 70 19   Download

 • Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tài chính (BCTC) như lợi nhuận sau thuế, ROA, ROE…, chỉ số hàng tồn kho mang một ý nghĩa nhất định.

  pdf4p giomuaxuantoi 21-05-2010 132 58   Download

 • 1.Anh (chị) hãy cho biết việc công chứng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm hỗ trợ gì cho ngân hàng khi phát sinh nợ quá hạn? 2.Theo anh (chị) việc sử dụng vốn vay và giám sát mục đích sử dụng vốn có ý nghĩa gì ? Giữa mục đích sử dụng vốn vay và vay có tài sản thế chấp yếu tố nào quan trọng hơn ? Vì sao? 3.

  doc1p taichinh2a 09-06-2011 773 338   Download

 • Đề tài nhằm tìm ra ảnh hưởng của yếu tố cấu trúc vốn tới hoạt động của các doanh tìm ra ảnh hưởng của yếu tố cấu trúc vốn tới hoạt động của các doanh 2013 được đại diện bởi chỉ tiêu ROE, ROA và chỉ số Tobin’s Q.

  pdf99p thangnamvoiva30 02-11-2016 21 7   Download

 • HỎI: Khi phân tích khả năng sinh lời của một doanh nghiệp, các bài phân tích thường đưa ra hai hệ số là tỷ suất sinh lời trên tài sản và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu. Xin cho tôi được biết ý nghĩa và cách tính hai chỉ tiêu này? ĐÁP: Khi đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, các nhà phân tích thường xem xét hai chỉ tiêu là tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA – Return on Total Asset) và tỷ suất sinh...

  pdf4p nhutlele 19-05-2011 628 105   Download

 • Tiềm lực tài chính của công ty ở mức khá, tăng trưởng đều qua các năm, đặc biệt các chỉ tiêu như ROE, ROA, hệ số an toàn vốn CAR luôn ở mức cao so với mức trung bình của ngành - Mảng kiều hối và phát hành thẻ của EAB đang rất khởi sắc, vị trí dẫn đầu khối NHTMCP trong suốt nhiều năm liền Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2001 từ năm 2001,triển khai công nghệ Corebanking trên toàn hệ thống từ năm 2006, xây dựng trung tâm dữ liệu d...

  ppt28p cohaila 19-09-2012 187 70   Download

 • EPS là chỉ số cho biết khả năng sinh lợi của Cty trên mỗi cổ phần của cổ đông đóng góp là bao nhiêu.Nhóm h s giá tr ệ ố ị: Chỉ số EPS, P/E, P/B, chỉ số nợ D/E (Debt to Equity Ratio) Nhóm các hệ số tài chính ROE, ROA, … Cách phân tích các hệ số từ báo cáo tài chính và các bút toán tiểu xảo trong BCTC. Cách tính dòng tiền và giá trị nội tại CP Lựa chọn CP theo PP CANSLIM Bí quyết đầu tư theo PP Benjamin Graham...

  ppt53p cvbn123 13-10-2011 140 59   Download

 • Tỷ lệ lợi nhuận /doanh thu (%) Doanh thu thuần =Lợi nhuận sau thuế x 100 2.4.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh Chỉ tiêu đo lường mức sinh lời nhận trên doanh thu Tỷ lệ lợi nhuận vốn kinh doanh Vốn kinh doanh 2.4.3 Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản Tỷ lệ lợi nhuận /tài sản (ROA) (%) Tổng tài sản BO Tỷ lệ này phản ánh cứ 100đồng vốn thì đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. PHẦN II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỆT MAY 29-3 I. Tình hình hoạt động...

  pdf11p lavie7 26-07-2011 102 52   Download

 • Đề tài Phân tích khả năng sinh lợi nhằm trình bày các nội dung chính: quy trình phân tích khả năng sinh lời, phân tích doanh thu, phân tích giá vốn hàng bán, phân tích chi phí. Đứng trên gốc độ tổng nguồn vốn đầu tư hình thành nên tài sản thì thước đo khả năng sinh lợi là ROA.

  pdf61p xuanlan_12 28-04-2014 113 26   Download

 • .Đầu tư nước ngoài - lớp tín chỉ K47 Câu hỏi 1 Foreign Investment Foreign Investment b/Một vài chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư Dự án Quốc gia Tỷ lệ vốn trên sản lượng tăng thêm Sự khác biệt cơ bản giữa khái niệm đầu tư theo quan điểm kinh tế vĩ mô, tài chính và luật pháp là gì? Nêu ví dụ về đầu tư theo mỗi cách định nghĩa. ROA Return on Assets ROA= (Lợi nhuận thuần + lãi vay)/tổng tài sản...

  pdf109p dahoaquan2509 31-07-2013 107 22   Download

 • Khoa Kế toán- kiểm toán Phần I (2đ): 1. Cho biết nguyên nhân nào khiến Roe khác Roa. Mối quan hệ giữa 2 chỉ tiêu này 2. Cho bảng mô tả số ngày thu tiền bình quân, số ngày thu tiền bán chịu ở thưc tế và kế hoạch của 2 công ty a. Hỏi công ty nào có rủi ro nợ khó đòi cao hơn? b. Công ty nào có tỷ lệ doanh thu bán chịu

  pdf3p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 29 5   Download

 • Đây là một chỉ tiêu tổng hợp nhất được dùng để đánh giá khả năng sinh lợi của một đồng vốn đầu tư. Tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp được phân tích và phạm vi so sánh mà người ta lựa chọn thu nhập trước thuế và lãi hoặc thu nhập sau thuế để so sánh với tổng tài sản. áp dụng cho doanh nghiệp X, ta có: 6,35 ROA : Năm N - 1: 71 0,8 Năm N : 96,3 Mức trung bình của ngành là 8,8%. Doanh lợi tài sản của doanh nghiệp năm...

  pdf5p samsung1 04-09-2011 37 4   Download

 • Doanh lợi tài sản của doanh nghiệp năm nay giảm sút quá nhanh so với năm trước và quá thấp so với mức trung bình của ngành. Nguyên nhân của tình hình này là do sự giảm sút nghiêm trọng của chỉ tiêu doanh lợi tiêu thụ sản phẩm và hiệu suất sử dụng tổng tài sản. Doanh nghiệp cần có biện pháp cải thiện hai chỉ tiêu trên mới có hy vọng tăng mức ROA. Nhận xét tổng quát Những tỷ số chủ yếu trên đây cho thấy...

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 38 3   Download

Đồng bộ tài khoản