intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ tiêu sức mạnh

Xem 1-20 trên 376 kết quả Chỉ tiêu sức mạnh
 • Trong các tác phẩm sử thi của Hi Lạp và Ấn Độ, nhân vật anh hùng là nhân vật trung tâm. Ý chí và sức mạnh của họ đều tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, sức mạnh thể chất và tinh thần của cả cộng đồng. Việc tìm hiểu cội nguồn, ý chí sức mạnh của người anh hùng trong những sử thi Hi Lạp và sử thi Ấn Độ qua cái nhìn đối sánh góp phần mang lại cho người đọc một cách cảm nhận sâu sắc, giàu ý nghĩa về những giá trị nghệ thuật độc đáo của sử thi.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 122 16   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận “tư tưởng hồ chí minh về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc36p son2483 26-10-2010 2061 474   Download

 • Kết hợp sức mạnh sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một trong những yếu tố quan trọng đưa cuộc cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng. Đây cũng chính là một trong những tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh .Sức mạnh dân tộc Việt Nam ở thời đại Hồ Chí Minh là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

  doc11p hoangyen_kute 12-09-2012 208 63   Download

 • Tài liệu Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh với trình bày 3 nội dung chính: Cương lĩnh, chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc; không có gì quý hơn độc lập, tự do động lực, mục tiêu đại đoàn kết, đại thành công của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Tài liệu gồm 2 phần chính, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 Tài liệu sau đây.

  pdf182p uocvongxua03 21-07-2015 104 31   Download

 • Đề tài "Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Vận dụng trong bối cảnh Việt Nam và quốc tế hiện nay" có kết cấu nội dung gồm 2 phần chính trình bày về: giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, vận dụng trong bối cảnh hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p tspro7 23-06-2011 1022 215   Download

 • Quy mô thị trường được dùng để đo lường sức mạnh của một thị trường đang thăng tiến hay suy giảm, và được đo lường bằng chỉ số TRIN. TRIN (TRaders' Index) là tỷ số của quy mô cổ phiếu suy giảm bình quân so với quy mô cổ phiếu thăng tiến bình quân.

  doc1p thank_ 06-12-2009 408 171   Download

 • Làm thế nào để đặt ra những mục tiêu tầm cỡ, có thể khích lệ bạn vượt xa những gì bạn đang có. Bạn đã có được sau những bài học và có lẽ bị xúc động bởi Luật hấp dẫn. Trong bài 1, các bạn đã được học về sức mạnh tiềm tàng bên trong con người mình. Ở bài 2, chúng tôi đề cập tới Luật hấp dẫn. Ở bài 3, bạn được học cách kiểm soát suy nghĩ. Thử tưởng tượng thế này nhé: một siêu nhân chỉ sử dụng sức mạnh của mình để giải cứu những chú mèo con mắc...

  doc8p mauthuytinh_18 16-01-2011 289 150   Download

 • Như Hồ Chí Minh đã nói: “Sức mạnh mà người đã tìm được là đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại". Có như vậy đất nước ta mới hoàn toàn thống nhất, dân tộc ta mới có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu hơn tư tưởng của Bác về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

  pdf37p anhtu1902 05-10-2011 445 124   Download

 • Sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại chính là kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, là phải xây dựng được khối liên minh chiến đấu giữa vô sản ở chính quốc với lao động ở thuộc địa, nhằm cùng một lúc tấn công chủ nghĩa đế quốc ở cả hai đầu. 1.Đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới 2.Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc...

  pdf7p inside33 08-12-2012 108 22   Download

 • Mục tiêu: xây dựng sức mạnh quốc gia toàn diện, không nhằm mục tiêu tranh giành bá quyền hay bành trướng quân sự mà chỉ để xử lý các thách thức đối với quá trình phát triển của TQ và xây dựng hình ảnh nước lớn.

  ppt18p chaen_12 10-12-2013 58 9   Download

 • phần 1 "bằng sức mạnh tư duy" của tác giả kornai jános do nxb thanh hóa ấn hành gồm các nội dung sau: gia đình, tuổi niên thiếu, bắt đầu thức tỉnh 1953 - 1955, bắt đầu con đường nghiên cứu, cách mạng – và cái xảy ra sau đó, các trường đại học của tôi 1957 - 1959,... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf234p hpnguyen14 07-06-2018 39 8   Download

 • Nguồn vốn hoạt động: Quy mô, cơ cấu, thời hạn... nói chung là chất lượng nguồn vốn có ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng, bởi vỡ hoạt động cấp tín dụng phải căn cứ vào nguồn vốn. Nếu nguồn vốn dồi dào, thời hạn và cơ cấu phù hợp, sẽ giảm chi phí đầu vào và tạo nguồn hiệu quả nhất cho đầu ra, đảm bảo sức cạnh tranh thu hút khách hàng tốt.

  pdf104p giamdocamnhac 06-04-2013 29 6   Download

 • nối tiếp phần 1, phần 2 "bằng sức mạnh tư duy" của tác giả kornai jános do nxb thanh hóa ấn hành gồm các nội dung sau: tìm đường và chuẩn bị, bức tranh hình thành, harvard 1984 – 2002, bước ngoặt đổi đời,... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf220p hpnguyen14 07-06-2018 25 6   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giá cả với sức mạnh thị trường, đoạt lấy thặng dư tiêu dùng, phân biệt giá, định giá hai phần, bán trọn gói,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf10p hpnguyen13 31-05-2018 31 3   Download

 • Từ kết quả nghiên cứu đề tài đã lựa chọn được 17 bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trong chạy 100m cho nữ sinh viên khoa Tiểu học Trường Đại học Tân Trào Qua kết quả thực nghiệm cho thấy, ở tất cả 5 đánh giá tets sức mạnh tốc độ của nhóm thực nghiệm đều tốt hơn nhóm đối chứng, sự khác biệt có ý nghĩa ở ngưỡng xác suất P

  pdf6p quaymax3 05-09-2018 26 0   Download

 • Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn của dân tộc và thời đại. Một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho chúng ta là những tư tưởng chiến lược về chăm sóc, bồi dưỡng, phát huy các tiềm năng to lớn của thanh niên vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Vận dụng tư tưởng của Người trong việc huy động sức mạnh của thanh niên trong thời đại ngày nay là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  pdf7p quaymax4 05-09-2018 31 1   Download

 • Ch t ch H Chí Minh ủ ị ồ là con người Việt Nam đẹp nhất, tiêu biểu cho phẩm chất đạo đức, khí phách của dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta tư tưởng ngoại giao mẫu mực, mãi mãi soi sáng hoạt động của Đảng ta và cho nhà nước ta. Tư tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam được Hồ Chí Minh bàn đến toàn diện và sâu sắc. Đại đoàn kết dân tộc là nội dung...

  ppt64p taonemay108 11-12-2010 1175 692   Download

 • Bài Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết phân tích những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào?

  doc20p vitconbuongbinh91 14-10-2011 3389 633   Download

 • Hồ Chí Minh- một trong những nhà tư tưởng, nhà lãnh tụ cách mạng thế giới, quan tâm nhiều về vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức.Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn xem trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, do đó, rất sâu sắc, phong phú, cả về lý luận và thực tiễn, đã trở thành một bộ phận vô giá của văn hóa dân tộc và nhân loại, một sức mạnh to lớn làm nên mọi thắng...

  doc17p doantam2 08-11-2010 1892 507   Download

 • Muốn đưa cách mạng đến thành công phải có lực lượng cách mạng đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng thành công xã hội mới; muốn có lực lượng cách mạng mạnh phải thực hiện đại đoàn kết, quy tụ mọi lực lượng cách mạng thành một khối vững chắc. Do đó, đoàn kết trở thành vấn đề chiến lược lâu dài của cách mạng, là nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng....

  doc37p adamkhoa 07-07-2010 575 341   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ tiêu sức mạnh
p_strCode=chitieusucmanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2