intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiến lược cấp kinh doanh

Xem 1-20 trên 1569 kết quả Chiến lược cấp kinh doanh
 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Chiến lược cấp kinh doanh được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh mà công ty có thể sử dụng để khai thác các lợi thế cạnh tranh và cạnh tranh hiệu quả trong một ngành. Đến cuối chương này bạn có thể nhận diện và phân biệt các loại chiến lược cấp đơn vị kinh doanh chính mà các nhà quản trị chiến lược có thể phát triển để tạo ra cho công ty mình các lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khác.

  pdf26p vixuka2711 13-06-2019 61 19   Download

 • Bài giảng Chiến lược cấp kinh doanh trình bày về lợi thế cạnh tranh; chiến lược cạnh tranh và các yếu tố nền tảng; các chiến lược cấp kinh doanh; chiến lược giá trên phạm vi rộng; chiến lược tập trung cho phần thị trường thích hợp; chiến lược phản ứng nhanh.

  ppt27p cocacola_08 14-11-2015 151 13   Download

 • Bài giảng Chiến lược cấp kinh doanh trình bày về lợi thế cạnh tranh; chiến lược cạnh tranh và các yếu tố nền tảng; các chiến lược cấp kinh doanh; chiến lược giá trên phạm vi rộng; chiến lược tập trung cho phần thị trường thích hợp; chiến lược phản ứng nhanh.

  pdf30p lalala10 03-03-2016 85 4   Download

 • Mục tiêu: Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh là gì?, Chọn lựa chiến lược kinh doanh chung, Nhóm chiến lược và chiến lược kinh doanh, Lựa chọn một chiến lược đầu tư cấp đơn vị kinh doanh, Quan niệm mới về mô hình kinh doanh, Phát triển mới về mô hình kinh doanh.

  ppt38p nguyennonglam 18-11-2010 873 237   Download

 • Để phát triển mô hình kinh doanh thành công, các nhà quản trị chiến lược phải đưa ra một tập hợp các chiến lược để quyết định, Làm thế nào để Khác Biệt Hóa sản phẩm, Định Giá sản phẩm như thế nào?

  ppt25p angelgirl_dtl 15-12-2009 625 328   Download

 • Nối tiếp phần 1 giáo trình Quản trị chiến lược phần 2 với 4 chương cuối trình bày nội dung về chiến lược cấp kinh doanh, chiến lược công ty, phát triển công ty, thiết kế cấu trúc tổ chức và hệ thống kiểm soát, vai trò cấu trúc tổ chức, quan hệ giữa thiết kế tổ chức và lợi nhuận. Mời các bạn tham khảo.

  pdf144p phuongpham357 21-07-2014 526 244   Download

 • Bài 4: Chiến lược cấp kinh doanh, bài học này tìm hiểu nội dung sau: Khái niệm, vai trò và các tiêu chí phân đoạn chiến lược; Sự khác biệt giữa 2 công cụ phân đoạn: phân đoạn chiến lược và phân đoạn thị trường; Khái niệm, phân loại, các ưu và nhược điểm, trường hợp triển khai loại hình chiến lược cạnh tranh tổng quát chiến lược dẫn đầu về chi phí, chiến lược khác biệt hóa và chiến lược tập trung.

  pdf20p canhdangxuan 03-04-2014 300 44   Download

 • Kết thúc nghiên cứu chương 4 Chiến lược cấp kinh doanh thuộc bài giảng quản trị chiến lược, bạn sẽ có khả năng: định nghĩa chiến lược cấp kinh doanh, thảo luận về quan hệ giữa chiến lược cấp kinh doanh và khách hàng theo các phương diện ai? cái gì? thế nào?,..., mô tả những rủi ro của việc sử dụng mỗi chiến lược cấp kinh doanh.

  pdf21p tienthanhcong7892 22-05-2014 91 11   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược - Tuần 3: Chiến lược cấp kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình quản trị chiến lược, chiến lược cấp kinh doanh, nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh, dẫn đầu về chi phí, khác biệt hóa sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p thangnamvoiva20 20-09-2016 79 5   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược - Tuần 6: Thực hiện chiến lược cấp kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, khái quát các khái niệm cơ bản về cấu trúc, hệ thống kiểm soát và chính sách lương thưởng, cấu trúc cao và phẳng, tổ chức thực hiện chiến lược cấp kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p thangnamvoiva20 20-09-2016 53 4   Download

 • Phần 2 cuốn "Quản trị chiến lược" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chiến lược cấp kinh doanh, các phương thức cạnh tranh, chiến lược trong môi trường toàn cầu, chiến lược công ty, thiết kế cấu trúc tổ chức và hệ thống kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf321p abcxyz123_10 24-05-2020 17 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 5. chiến lược cấp kinh doanh - chiến lược cấp đơn vị', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p muaythai1 23-08-2011 80 27   Download

 • Định nghĩa, quan hệ giữa chiến lược cấp kinh doanh và khách hàng...

  pdf21p diemanh 11-03-2009 925 279   Download

 • Tiểu luận này cung cấp một phân tích sơ bộ về các chiến lược cấp kinh doanh, thực hiện chiến lược và kiểm soát chiến lược cấp kinh doanh.

  pdf20p minhhuy 14-03-2009 1035 132   Download

 • Chương 3 Chiến lược cấp doanh nghiệp thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm chiến lược cấp kinh doanh, chiến lược tăng trưởng tập trung, chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập, chiến lược tăng trưởng hoạt động kinh doanh bằng đa dạng hoá hoạt động, chiến lược thu hẹp bớt hoạt động kinh doanh.

  pdf11p holoesinin 13-06-2014 121 26   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 trình bày các nội dung sau: Nền tảng của chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh ở cấp kinh doanh, Chiến lược đầu tư theo chu kỳ sản phẩm. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

  ppt12p thuyanlac321 22-06-2018 89 20   Download

 • SBU (Strategy Business Unit) là một hệ Unit) thống cấp dưới của doanh nghiệp; hệ nghiệp; thống này có thị trường, sản phẩm cụ trường, thể và có mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng. tiêu, ràng. Nhìn chung, các chiến lược tổng quát cấp chung, công ty có thể áp dụng cho SBU, song mục tiêu cụ thể hơn, chiến lược chủ yếu tập trung vào thị trường và sản phẩm.

  pdf26p doremon_12 19-12-2013 202 16   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 do Vũ Hoàng Nam biên soạn nội dung tài liệu gồm có: Nguồn gốc của chiến lược, chiến lược trong kinh doanh, các giai đoạn của quản trị chiến lược, các cấp quản trị chiến lược.

  pdf31p kyniemchieumua_09 20-12-2017 52 5   Download

 • "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 4: Các loại chiến lược của doanh nghiệp" trình bày về các loại chiến lược trong doanh nghiệp bao gồm 3 cấp chiến lược cấp doanh nghiệp, chiến lược cấp (đơn vị) kinh doanh, chiến lược cấp chức năng.

  pdf20p kethamoi10 27-01-2021 15 5   Download

 • CHƯƠNG 5. CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH LÀ GÌ? Nhu cầu khách hàng và sự khác biệt hóa sản phẩm Các nhóm khách hàng và phân đoạn thị trường Khả năng khác biệt hóa CHỌN LỰA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHUNG Các lộ trình tạo dựng lợi thế cạnh tranh Chiến lược dẫn đạo chi phí Các chiến lược tạo sự khác biệt Dẫn đạo chi phí và sự khác biệt Chiến lược tập trung NHÓM CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH LỰA CHỌN MỘT CHIẾN LƯỢC ĐẦU...

  pdf30p iiduongii5 18-04-2011 970 441   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chiến lược cấp kinh doanh
p_strCode=chienluoccapkinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2