Chính sách bảo hiểm

Xem 1-20 trên 829 kết quả Chính sách bảo hiểm
 • Luận văn: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay được nghiên cứu với mong muốn góp phần giải quyết yêu cầu thực tế về hoàn thiện chính sách BHTN ở nước ta hiện.

  pdf119p vaio1111 31-08-2012 392 166   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " chính sách bảo hiểm thất nghiệp của việt nam hiện tại và tương lai "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p tengteng6 26-11-2011 258 120   Download

 • Đề tài "Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay" với mục tiêu phân tích và làm rõ thêm một số cơ sở lý luận, thực tiễn về thất nghiệp và chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf31p loilamthuocveem 12-11-2014 240 95   Download

 • Chính sách BHTG đã ra đời được hơn 10 năm nhưng địa vị pháp lý của tổ chức BHTG vẫn chưa có quy định rõ ràng về mô hình tổ chức. Nhằm tạo ra cơ chế pháp lý bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người gửi tiền và để bảo hiểm tiền gửi trở thành công cụ tài chính hữu hiệu của Nhà nước góp phần bảo đảm an toàn nền tài chính - tiền tệ quốc gia trong bối cảnh hiện nay cần phải hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi. Đặc biệt, khi khủng hoảng tài...

  doc101p tailieu060695 05-04-2013 198 79   Download

 • "Câu hỏi ôn thi Phần Chính sách Bảo hiểm y tế" với 40 câu hỏi sẽ giúp các bạn ôn tập kiến thức về Chính sách Bảo hiểm y tế. Đồng thời thông qua các câu hỏi đó giúp bạn hiểu hơn về bảo hiểm y tế.

  doc12p quocthanhit1080 30-05-2013 172 69   Download

 • Cùng tham khảo tài liệu "Tài liệu tham khảo: Chính sách bảo hiểm xã hội" với 41 câu hỏi liên quan đến BHXH. Đồng thời thông qua các câu hỏi này góp phần giúp các bạn củng cố kiến thức về BHXH.

  doc20p strongbigstone 11-03-2013 111 36   Download

 • Tài liệu Câu hỏi phần Chính sách bảo hiểm xã hội giúp cho các bạn hệ thống lại những kiến thức về Chính sách bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó tài liệu giúp các bạn biết được những nội dung chính cần nắm trong môn học để các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả.

  doc3p kimth14 06-03-2015 35 8   Download

 • Thuyết trình: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho lao động thất nghiệp trình bày về thời gian thực hiện, mục tiêu, nội dung, một số kết quả đạt được và tồn tại.

  ppt10p nobita_12 16-11-2013 62 7   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Công bằng xã hội trong chính sách bảo hiểm xã hội" dưới đây để nắm bắt được khái niệm công bằng xã hội trong chính sách bảo hiểm xã hội, công bằng xã hội trong chính sách bảo hiểm xã hội mang tính lịch sử, chính sách bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu đáp ứng tốt hơn công bằng xã hội và an sinh xã hội.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 19 3   Download

 • Bài giảng Tập huấn chính sách bảo hiểm phát triển thủy sản Nghị định số 67/2014/NĐ-CP giới thiệu tới các bạn về hệ thống văn bản hướng dẫn chính sách bảo hiểm; chính sách bảo hiểm cơ bản; công tác phối hợp, chỉ đạo triển khai một số công việc trọng tâm.

  ppt26p cocacola_06 02-11-2015 25 2   Download

 • Bài viết Chính sách bảo hiểm phát triển nông nghiệp nông thôn: Kết quả bước đầu đưa ra một số kết quả và hạn chế của chính sách bảo hiểm phát triển nông nghiệp nông thôn; chính sách bảo hiểm phát triển thủy sản; phát triển thị trường tái bảo hiểm.

  pdf13p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 12 1   Download

 • Bài viết trình bày nội dung về: Hiểu biết của người dân về các loại bảo hiểm xã hội; Hiểu biết của người dân về bảo hiểm y tế; Hiểu biết các vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế; Kênh cung cấp thông tin an sinh xã hội và bảo hiểm y tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p hokhaikyky 13-04-2018 4 1   Download

 • Bài viết Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trình bày: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho cán bộ và người lao động. Trong công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế không ngừng phát triển, đời sống được cải thiện và nâng cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p sobinhoangson 29-04-2018 0 0   Download

 • Đề án môn học: Bảo hiểm thất nghiệp nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn thất nghiệp, các chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở tống hợp thông tin. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf29p nhattruong 16-07-2009 1328 523   Download

 • Sau gần 15 năm tổ chức thực hiện chính sách BHYT, từ khi triển khai các mô hình thí điểm về BHYT với nhiều hình thức, tên gọi khác nhau như: Quỹ bảo hiểm sức khỏe Hải Phòng; Quỹ khám chữa bệnh nhân đạo Vĩnh Phúc; Quỹ BHYT tự nguyện ở Bến Tre, Quảng Trị và Quỹ khám chữa bệnh đường sắt vv...

  doc19p kyoko_ren 31-03-2010 385 139   Download

 • Bảo hiểm xã hội ở nớc ta lμ một trong những chính sách lớn của Đảng vμ Nhμ nớc đối với ngời lao động. Vì vậy ngay từ những ngμy đầu khi mới thμnh lập Nớc, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đã đợc ban hμnh vμ do điều kiện đấu tranh giải phóng dân tộc, điều kiện kinh tế, xã hội đã từng bớc đợc thực hiện đối với công nhân viên chức khu vực Nhμ nớc.

  pdf40p bonsai89 28-12-2011 327 109   Download

 • Luật BHXH.Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

  doc39p damdung 15-07-2009 763 91   Download

 • Chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của các quốc gia trên thế giới. ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm tới lĩnh vực an sinh xã hội nói chung và lĩnh vực bảo hiểm xã hội nói riêng. Các chính sách bảo hiểm xã hội luôn được đổi mới, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần đảm bảo đời sống của người lao động, ổn định xã hội, thúc đẩy...

  pdf68p vaio1111 31-08-2012 95 31   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Bảo hiểm nông nghiệp tại Mỹ và một số kiến nghị đối với chính sách bảo hiểm nông nghiệp của Việt Nam nhằm khái quát chung về bảo hiểm nông nghiệp. Hoạt động nông nghiệp bảo hiểm tại Mỹ. Kiến nghị đối với chính sách phát triển bảo hiểm nông nghiệp, định hướng phát triển bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf99p sms_12 07-05-2014 77 30   Download

 • Đề tài nghiên cứu với mục tiêu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chính sách xã hội và Bảo hiểm y tế trong xã hội hiện đại, luận giải quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chính sách xã hội làm tiền đề để phân tích thực trạng và rút ra bài học kinh nghiệm, qua đó đề xuất những một số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng đối tượng, nâng cao chất lượng hoạt động Bảo hiểm y tế trên địa bàn.

  doc44p thaikay345 30-03-2017 33 22   Download

Đồng bộ tài khoản